Cytaty o zaufaniu

Wiara to codzienne, praktyczne zaufanie i poddanie się woli jedynie wiarygodnego – Chrystusa.


Istnieje poważna cześć społeczeństwa, która tkwi w opozycji, czy bierności z powodu braku zaufania politycznego i w skutek kompletnej dezorientacji zmianami, które zaszły na polskich ziemiach w ciągu ostatniego roku. Jestem przekonany, że oddziaływaniem swym mógłbym pociągnąć do realnej pracy dużą część tego elementu.

Bolesław Piasecki (fragment oświadczenia z 22 maja 1945 skierowanego do władz przez Bolesława Piaseckiego.)

Maurer był bardzo przedsiębiorczy, bystry i czujny. Spostrzegał natychmiast wszelkie niedociągnięcia w obozie i zwracał na to uwagę komendantom lub też składał meldunki Pohlowi. Maurer cieszył się pełnym zaufaniem Pohla. Podczas gdy Glucks wolał tuszować nieprzyjemne sprawy, Maurer właśnie powiadamiał o nich zawsze Pohla.


Zbyt łatwe osiągnięcia nie wzbudzają ufności.


Kultura korporacyjna to wzajemny szacunek oraz oparte na zaufaniu i poważaniu relacje z wszystkimi współpracownikami, uznanie godności wszystkich osób oraz partnerstwo w miejscu pracy.

Piotr Morta (podczas Europejskiej Konferencji w Berlinie.)

Jesteśmy apolityczną formacją i włączanie policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne, spowoduje utratę zaufania Polaków do naszej formacji doprowadzi również do pogłębienia podziałów społecznych.


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


(…) koleżeństwo, zaufanie kompletnie wymarły. W tej chwili jest tylko wyścig szczurów – jeden się po drugim wspina.


Odzyskam twoje zaufanie, Victorio. Albo umrę, próbując.

Zemsta (serial telewizyjny) (przychodzi do szpitala, w którym leży Lydia, a Victoria wzywa ochronę aby, go wyrzucić.)

Może i szaleństwo, ale zdążyłem już przywyknąć do niebezpieczeństwa, zżyć się z grozą śmierci, a wiara i ufność w przeznaczenie pozwala mi już czuć się bezpiecznym nawet bez broni pod ręką. Nie tylko ludzie Wschodu powierzają swój los fatum, również Włosi mawiają przecież „Forza maggiore!”


Błogosławiony maż, który pokłada ufność w Panu,
i Pan jest jego nadzieją


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


Kto buduje na ludzkim zaufaniu, buduje na piasku.


Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłaś.


Człowiek zawsze myśli, że niektóre związki są tak silne, że mogą oprzeć się wszystkiemu, ale to nieprawda. Brak zaufania, znużenie, złe wybory, miraże flirtów, uwodzicielskie głosy kretynów, długie nogi idiotek, niesprawiedliwość losu – wszystko to zabija miłość. W tej nierównej walce szanse na zwycięstwo są słabe i są bardziej wyjątkiem niż reguł.


Jeżeli Włosi nie obdarzą mnie zaufaniem, to wsiądę na przepiękny jacht, popłynę na Tahiti i będę dziękował losowi, że oszczędził mi tej odpowiedzialności.


Nie znam innego Jezusa, jak z naszej tradycji katolickiej, i nie wyrzeknę się jasnego porządku Ojców, Soborów i Papieży, oraz wszystkich wielkich ludzi współczesnej elity, dla zaufania pismom czterech ciemnych Żydów.

Charles Maurras (o czterech ewangelistach.)

Banki nie działają na wolnym rynku, są instytucjami koncesjonowanymi przez Państwo i w tym sensie są instytucjami zaufania publicznego. Obywatel polski ma prawo przypuszczać, że Rzeczpospolita nie wydała koncesji złodziejowi i oszustowi i ten, kto taką koncesją się posługuje zasługuje pewien kredyt zaufania. Trudno tu mówić o jakimkolwiek wolnym rynku.


Ja sobie rozumienie zamieniłam na zaufanie.


Każde z nas jest trochę stronnicze ze względu na płeć. I ta stronniczość sprawia, że widzi przede wszystkim przypadki przemawiające za jego własną tezą. A wiele przypadków (i to szczególnie tych najbardziej wymownych) przytoczyć nie sposób, jeśli się nie chce zdradzić czyjegoś zaufania albo powiedzieć czegoś, co nie powinno być powiedziane.


Marzyłam o tym, żeby móc obdarzyć reżysera całkowitym zaufaniem. Miałam potrzebę, żeby się oddać w jego ręce, żeby być jak plastyczna masa, z której ulepi się coś całkowicie nowego i zaskakującego.


(…) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
– A jak nie?
– Dam.
– A jak nie?
– Dam.
– A jak upadnę?
– To się podniosę.
– A jak się nie podniosę?
– To sobie poleżę.


Objąć cię słowem chociażby na chwilę,
na krótki moment jak rozbłysk świtu, gdy w dialogu
z nocą dzień się pojawia, by mnożyć zwątpienie,
ale także radość, i ufność, i gorycz, i ból po stracie,
przeżywanie piękna co równie nieobjęte
jak ziemia


Jednym z najważniejszych polskich problemów jest brak zaufania obywateli do siebie nawzajem, do procedur, instytucji demokratycznych oraz elit. Zaufanie stanowi podstawę stosunków międzyludzkich, a społeczeństwa, których obywatele sobie ufają, lepiej się rozwijają.


Pozyskał nieograniczone zaufanie Stalina.


Czas własną głowę w ręce brać
mówiąc jej: Biedny Yorik, gdzież twoja niewiedza,
gdzież twoja ślepa ufność, gdzież twoja niewinność
twoje jakoś to będzie, równowaga ducha
pomiędzy niesprawdzoną a sprawdzoną prawdą?


Nasz gabinet jest w pełni oddany walce o wyeliminowanie korupcji oraz przywrócenie społecznego zaufania dla działań rządowych. Działania ustawodawcze, jak i administracyjne, które podjęliśmy na tym polu mówią same za siebie. Szum informacyjny wywoływany przez różne zdesperowane jednostki, zjednoczone w walce z naszym rządem, powinien być sukcesywnie eliminowany.

Manmohan Singh (przemówienie do Komitetu Roboczego Indyjskiego Kongresu Narodowego, czerwiec 2012.)

Młodzi walczą w wojnach, a cnoty wojen są cnotami młodych. Odwaga i nadzieja przyszłości. Starzy walczą o pokój. A nałogi pokoju są nałogami starców. Brak zaufania i ostrożność. Tak już musi być.


Mam o wiele większe zaufanie do intuicji niż do rozumu. Bo rozum podlega manipulacji, a i tak jesteśmy wystarczająco manipulowani żyjąc w koniunkturalnym społeczeństwie.


Przyszły satrapa, obdarzany przez Bourguibę olbrzymim zaufaniem, był hodowaną przez niego na własnym łonie żmiją, która nie tylko przyprawiała mu rogi. Knuła również i ostatecznie obaliła go, przejmując władzę w Tunezji w 1987 roku.


Zaufanie, to jedyny luksus, na który mnie nie stać.


– Powiem ci – ciągnęła tym samym pośpiesznym, namiętnym szeptem – co to jest prawdziwa miłość. To ślepe oddanie, poniżenie bez granic, całkowite poddanie się, zaufanie i wiara na przekór samej sobie i całemu światu, ofiarowanie własnego serca i duszy oprawcy! Tak kochałam!


Choć kryzys nikogo nie cieszy, to jednak taka sytuacja jest w równym stopniu zagrożeniem, co i pewną szansą. Jest to bowiem moment, w którym można stracić zaufanie – ale można je także zdobyć. Jeśli firma mówi prawdę o jakimś negatywnym incydencie, to w przyszłości ludzie chętniej uwierzą w jej zapewnienia, że marka, którą sygnują swoje towary, jest fantastyczna.


Miłość to zaufanie do drugiej osoby – tak mówiłeś!


Ty nie musisz się niczym martwić, bo ktoś dokona za ciebie wszelkich delikatnych transakcji. Tu nie mam żadnych wątpliwości, księżniczko. Szczególnie co do niezbędnej w tym wypadku lojalności tej osoby. Nawiasem mówiąc, jest to lojalność najemnika, co wcale jej nie dyskwalifikuje, może nawet przez to jest bardziej godna zaufania. Nie dowierzam ludziom lojalnym bezinteresownie.


Sensem wiary jest bezgraniczna ufność, a sensem wiedzy są dowody. Wiara jest tam, gdzie nie ma dowodów.


Zrozumiałem, że przyjaźń w rodzinie niczym nie różni się od innych przyjaźni. Istota jest ta sama – zaufanie i bezinteresowność.


Nigdy nie miałem zaufania do wegetarian. Jest w tym coś z choroby umysłowej.

Jacek Piekara (o swoim przyjacielu, Panience.)

By skutecznie stworzyć iluzję, trzeba najpierw zdobyć zaufanie. Ale by stworzyć iluzję doskonałą, fałszywa rzeczywistość musi być tak samo autentyczna jak ta, którą pod iluzją ukrywamy. Trzeba troskliwie dbać o każdy szczegół. Każda najmniejsza skaza może, jak szpilka przebijająca balon, zniszczyć stworzoną iluzję. A prawda skrywana pod iluzją wychodzi na jaw.

Emily Thorne (epilog odcinka)

Związek Radziecki był godnym zaufania sojusznikiem i często w sprawach wojennych dawał więcej niż obiecywał.

Henry Stimson (w 1945.)

Zaufanie, zrozumienie – dzięki tobie znam to.
Szczera jedna miłość – dzięki tobie mam to.


Żeby zdobyć serce drugiej osoby, trzeba wejrzeć w jej myśli, poznać najdrobniejsze radości i smutki. Zdobyć zaufanie. Poczuć rytm jej serca.


… zaufanie, jakie wzbudzała w poddanych, położyło podwaliny pod nową tożsamość narodową – co pozwoliło jej umocnić władzę królewską, skodyfikować prawo kastylijskie, wymierzać sprawiedliwość, pokonać Maurów i wspierać takich wizjonerów, jak Krzysztof Kolumb… Z czasem marzenia Izabeli i jej posunięcia polityczne wykroczyły daleko poza granice Hiszpanii


Praktykowałem do dzisiaj Poła,</br>Ćwiczyłem ją, ćwiczyłem i znowu ćwiczyłem.</br>Teraz mam oto umrzeć zwykłą śmiercią,</br>Nie muszę się jednak martwić;</br>Nawyk daje mi pełne zaufanie.


Myślenie o kulturze i mediach wymaga więc dzisiaj perspektywy „n+1”, zakładającej, że licznik wersji w każdej chwili może przeskoczyć o jeden, sygnalizując kolejny wstrząs, kolejną zmianę istotnych parametrów. To oznacza otwartość na zmianę, elastyczność działań oraz gotowość udzielenia votum zaufania zjawiskom nowym, zamiast bezwiednego brania strony medialnego ancien régime’u.


Wspinaczka to niebywale złożony sport. Nie jest wyłącznie kwestią siły. Pod uwagę wziąć należy również czynniki psychologiczne, a także motywację, technikę, doświadczenie oraz zaufanie.


To nie wyborcy odmówili mi zaufania. Z Samoobrony wypędzili mnie ci, którzy zwyczajnie chcieli zrobić w tej partii karierę, a ja ich uwierałem.


W związku potrzebne jest partnerstwo i prawdziwa relacja oparta na zaufaniu i zrozumieniu.


Nie wystarczy podejść do innych, chcieć podjąć z nimi rozmowę, dać im poczucie życzliwości i zaufania, jakim ich darzymy. Trzeba jeszcze zadziałać tak, by doprowadzić do ich nawrócenia. Trzeba przepowiadać prawdę po to, by zwrócili się ku niej. Trzeba ich przywieść do porządku, którego pragnie Bóg. A jest on tylko jeden.

Paweł VI (przemówienie z 27 czerwca 1968 r.)

Może to typ kobiety, której się specjalnie nie lubi, ale na pewno się wie, że nie da „plamy” zawodowej. Jest konkretna, rzeczowa i dlatego godna zaufania. Taka pielęgniarka to bezcenna rzecz!51 - 100

'''Jacek Dumicz:''' A co to znaczy praca w zespole?
'''Basia Storosz:''' Zaufanie.


Nie powinniśmy gniewać się o brak zaufania, gdyż zawiera komplement pod adresem uczciwości, przyznaje, mianowicie szczerze, iż jest ona zjawiskiem niezmiernie rzadkim i należy do tych, w których istnienie się wątpi.


A ty od razu o pieniądzach. To się liczy prestiż, zaufanie (…).

Józef Cieplak (do Jaśka)

Zaufanie to skomplikowana sprawa, trzeba nim obdarzyć odpowiednich ludzi, a oni muszą właściwie postępować. Ale największe ryzyko podejmujemy wtedy, gdy ufamy swojemu sercu. Koniec końców, jedynymi osobami, którym możemy naprawdę zaufać, jesteśmy my sami.

Emily Thorne (epilog odcinka.)

Nie mam zaufania do takich słów jak „wena” czy „natchnienie”; uważam, że to coś pomiędzy chęcią do pracy a pracą już wykonaną przez mózg w nie do końca świadomym procesie, poprzedzającym samo stukanie w klawiaturę. I dlatego przerwy między jednym rzutem faktycznego pisania a drugim są nie mniej ważne niż to, co widzimy jako pracę pisarza: czernienie papieru.


Wiedza o kammie wzmacnia zaufanie do samego siebie. Ponieważ kamma jest nasza, to my jesteśmy architektami naszego życia. Aby uzyskać dobre skutki, musimy polegać na sobie, nie na innych – musimy wytworzyć dobrą kammę samodzielnie. Ponieważ istoty doświadczają skutków zależne od ich kammy, nikt nie może pomóc im w tym, aby te skutki osiągnęły.


Również i u Nas kwestia rodziny stała się sprawą państwową, z tym, że nasze państwo obdarza rodzinę zaufaniem, nie poddając jej wnikliwej kontroli; wiąże rodziny węzłem małżeńskim, który tylko ono może rozwiązać.


W moich stosunkach z kobietami
jest dużo bezinteresowności i zaufania.
Rzadko urządzamy kontrole paszportowe
i nigdy nie wypełniamy deklaracji celnych.
Dlatego bardzo szybko znajdujemy się w sytuacji niepożądanych emigrantów
albo i person non grata.


Dla białoruskiej opozycji wybory do rad miejscowych są ważniejsze niż parlamentarne i prezydenckie. Dlatego, że na tym poziomie formuje się zaufanie do kandydatów, do politycznej siły. (…) Naprawdę, trudno zwyciężać wtedy, gdy nie ma ani wyborów, ani totalnego poparcia wyborców.''


Miłość w swej sile może się równać jedynie z uczuciem nienawiści, tyle że nienawiść nie przynosi cierpienia. Miłość, zaufanie, przyjaźń i wszystkie emocje, które tak bardzo cenię, sprawiają ból. Tylko miłość może złamać serce.


Adam, powiedzmy sobie szczerze – nie masz do mnie zaufania. Twoje zaufanie to podstawa.


Nie może się naród ocalić bez rządu, ale rząd nie może być czynny bez zaufania, posłuszeństwa i gorliwości ludu.


– Co to jest, że wszyscy się nas boją? Jak tylko idziemy korytarzem to milkną wszystkie rozmowy i chorzy chowają się po kątach.
– Bo może nie słyszeli ostatniego komunikatu, to chodź powiemy i będzie z głowy.
– Pacjenci, nie bójcie się nas. Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, służba zdrowia odzyskała zaufanie pacjentów!


To, co czyni przyjaźń nierozerwalną i zdwaja jej urok, to uczucie, którego brak jest miłości: ufność.


Nasze kontakty z prymasem Glempem nacechowane były życzliwością i zaufaniem. On dzisiaj się dystansuje, ja to nawet rozumiem, bo był oskarżany, że jest zbyt ugodowy w stosunku do władzy – mówiono nawet „towarzysz Glemp”.


Doprawdy, tchnieniem są synowie ziemskiego człowieka,
kłamstwem są synowie ludzcy.
Położeni na wadze, wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
Nie pokładajcie ufności w oszukiwaniu
ani nie marniejcie w jawnym rozboju.
Gdyby się mnożyły środki utrzymania, nie przykładajcie do nich swego serca.


To był mój dyrektor i mój mistrz. Spotkanie z tym wielkim artystą opierało się na pokorze z mojej strony i wzajemnym zaufaniu. Jerzy Grzegorzewski wyjął mnie z szuflady z napisem: „aktorka komediowa” i poszerzył moje emploi o role dramatyczne. Obsadził mnie w roli Jewdochy w Sędziach Wyspiańskiego i zrewidował moje dotychczasowe myślenie o zawodzie.


Tak zwykle jednak bywa z tymi, którzy nadużyli zaufania. Kontroluje się ich potem nawet wtedy, gdy mówią prawdę.


Wspólna pamięć tworzy wspólnotę i wzajemne zaufanie.


Wierz mi, trudno o zaufanie,
gdy tak pięknie bezgrzeszni chwytają za kamień.


To był mój dyrektor i mój mistrz. Spotkanie z tym wielkim artystą opierało się na pokorze z mojej strony i wzajemnym zaufaniu. Jerzy Grzegorzewski wyjął mnie z szuflady z napisem: „aktorka komediowa” i poszerzył moje emploi o role dramatyczne. Obsadził mnie w roli Jewdochy w Sędziach Wyspiańskiego i zrewidował moje dotychczasowe myślenie o zawodzie.


Zaufanie to najważniejsza rzecz w trwałych związkach.


(…) słońce, które miała za plecami, zamieniło jej kędzierzawą głowę w istny obłok ognia. Cała była jak słońce – ubrana w żółtą bluzeczkę i pomarańczowe szorty. Nogi w porządku, nawet bardzo. I piękny uśmiech, który od razu chwytał za serce i budził zaufanie, jakby się go widywało od wielu lat.


Surowy i wymagający dla siebie samego, żąda też wiele od swych podkomendnych; ojcowski i sprawiedliwy w osądach swych i w karaniu, umie pozyskiwać zaufanie i miłość żołnierzy, tak skłonnych płacić sercem za serce. Posiada on ów tajemniczy dar, który zawsze przynosi obfite plony na polu bitewnym – dar nawiązywania węzłów uczuciowych pomiędzy dowódcą a podkomendnymi.


Pan Guru przebywa w esencji mojego umysłu jako esencja Buddy.
Jeśli rozwijasz ufność, rozwiń ufność w niego.
Jeśli zwracasz się z błaganiem, błagaj jego.


Zbyt wielu ludzi pokłada ufność w żelazie i stali, gdy tymczasem jedną z najskuteczniejszych broni jest złoto.


Zaufanie to krucha rzecz. Raz zdobyta pozwala korzystać z ogromnej swobody, ale utracona jest nie do odzyskania. Niestety, nigdy nie wiemy, komu można zaufać, bliscy potrafią zdradzić, a zupełnie obcy przyjść z pomocą. Większość ludzi woli ufać wyłącznie sobie, to najlepszy sposób, żeby się nie sparzyć.


Ten, kto zaniedbuje i upokarza dzieci, zabija w nich zaufanie, nadzieję i wiarę w jakąkolwiek przyszłość.


Jedność, sprawiedliwość i zaufanie.


Czy rząd jest nieomylny i nieprzekupny do tego stopnia, że można w ich ręce złożyć z zupełnym zaufaniem los każdego z nas osobna i wszystkich razem?


Miej zaufanie do swoich przyjaciół i zamknij drzwi.


Nie ma większego grzechu niż uważać, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jest to grzech dumy i zaufania do siebie, który chciała popełnić Ewa, gdy pragnęła być bogom równa.


Mam jak najgorsze zdanie o Jaruzelskim. Nie uważam go za polityka godnego zaufania.


Naucz się, jak odróżnić prawdę od obłudy,
Nie obdarzaj zbyt rychło ufnością nikogo
I staraj się rozsądku kroczyć zawsze drogą!
Strzeż się, jeżeli możesz, czcić zapał udany,
Lecz nie krzywdź posądzeniem cnoty nieskalanej.
A gdybyś już przesadą musiał grzeszyć stale,
Lepiej zbyt wierzyć w ludzi, niż nie wierzyć wcale.


Ja sobie rozumienie zamieniłam na zaufanie.


Nie wystarczy podejść do innych, chcieć podjąć z nimi rozmowę, dać im poczucie życzliwości i zaufania, jakim ich darzymy. Trzeba jeszcze zadziałać tak, by doprowadzić do ich nawrócenia. Trzeba przepowiadać prawdę po to, by zwrócili się ku niej. Trzeba ich przywieść do porządku, którego pragnie Bóg. A jest on tylko jeden.

Paweł VI (przemówienie z 27 czerwca 1968 r.)

Wiara w Boga oznacza otwarcie, wolność, głęboką ufność, jest dobrowolnym aktem miłości – czasami jednak tak trudno jest kochać.


– Przyjaźń – według mojej definicji – zasadza się na dwóch rzeczach – powiedział nagle. – Szacunku i zaufaniu. Oba czynniki są niezbędne. I muszą działać w obie strony. Można żywić do kogoś głęboki szacunek, ale bez zaufania przyjaźń się rozpada.


W pewnej chwili powiedział mi Pan: '''Córko Moja, ufność i miłość twoja krępują sprawiedliwość Moją i nie mogę karać, bo Mi przeszkadzasz.''' O, jak wielką ma siłę dusza pełna ufności.


Głos Boży każe nam stanąć zdecydowanie u steru rządów, z ufnością w opatrzność Bożą, z wiarą w siłę i prawdę władzy absolutnej, którą powołani jesteśmy utwierdzić i dla dobra ludu chronić od wszelkich na nią zakusów.

Aleksander III Romanow (słowa, od których rozpoczął swoje rządy.)

Przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem, i którego serce odwraca się od Jehowy. I stanie się podobny do samotnego drzewa na pustynnej równinie, i nie zobaczy, kiedy przyjdzie dobro; lecz będzie przebywał na spieczonych miejscach na pustkowiu, w słonej krainie, która nie jest zamieszkana.


Wszyscy mamy wielkie zaufanie do Pana Waśkiewicza, za to co robi, czego dokonał. Jest to wielki człowiek, dzięki któremu mamy wszystko zapewnione, niczego nam nie brakuje, wszystko dopięte jest na ostatni guzik i jako drużyna nie chcielibyśmy tego zmieniać. W moim przypadku ma 100% poparcie!


Ja w tej robocie preferuję mężczyzn. Do ich rąk mam większe zaufanie.


Pokora i ufność najdalej zajść potrafią, bo wnikną przez ranę Serca Bożego do Jego Ojcowskiego Serca, do samego Źródła Miłości.

Leonia Nastał (Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 3, s. 118.)

Miłość jest piękna tylko wtedy, gdy obie strony mają do siebie zaufanie i są w stanie dać sobie nawzajem poczucie bezpieczeństwa.


(…) aby powstrzymać się od sądzenia innych, trzeba mieć w sobie ogromny pokłady ufności. Zawsze towarzyszyła mi obawa, że przeoczę coś istotnego, jeśli tylko nie będę pamiętał snobistycznej nauki, jaką dał mi na drogę życia ojciec, a ja równie snobistycznie przyjąłem ją jako własną.


Nie możesz budować zaufania na sekretach, Nolan. Powinieneś to wiedzieć


Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłaś.


Demokracja nie przetrwa bez elementarnego zaufania – lepiej czasem zostać oszukanym, niż nikomu nie ufać.


Zaufania nie dostaje się z przydziału.

Marek Dobrzański (do Pauliny.)


101 - 150

Jestem dumny z przywództwa Tony’ego Blaira i Gordona Browna, ale przegraliśmy wybory i przegraliśmy je boleśnie. Moje przesłanie jest takie: wiem, że straciliśmy zaufanie i kontakt z wyborcami. Wiem, że musimy się zmienić. Dzisiaj nowe pokolenie przejęło partię, aby jej służyć, a z czasem, by służyć krajowi.


Cynizm każe kwestionować każdą dobrą intencję, rodzi brak społecznego zaufania.


Brak zaufania, znużenie, złe wybory, miraże flirtów, uwodzicielskie głosy kretynów, długie nogi idiotek, niesprawiedliwość losu – wszystko to zabija miłość. W tej nierównej walce szanse na zwycięstwo są słabe i są bardziej wyjątkiem niż regułą.


Do własnych dzieci to już w ogóle nie można mieć zaufania.


– Dlaczego ja tak nienawidzę mleka? – spytał z nagłą ufnością, biorąc Anielę za rękę i poważnie patrząc jej w oczy.
– Może dlatego, że jest bardzo pożywne – wytłumaczyła mu Aniela.
– A to możliwe – zgodził się chłopiec.


Być człowiekiem honoru, to znaczy wypełniać cały szereg czynności w swojej pracy z poczucia obowiązku, wewnętrznej powinności, nie zaś ze względu na przewidywane korzyści. To znaczy nie zawodzić pokładanego przez innych zaufania i czuć się związanym podjętymi przez siebie obowiązkami.


W statystyce jesteśmy tolerancyjni, ale lepiej nie wierzyć statystyce. U nas polityk cieszący się w sondażach poparciem społecznym i zaufaniem właśnie dlatego przegrywa w wyborach.


Jestem jak najdalej od poglądu, że jak ktoś jest frajerem, to należy go wykorzystywać. Nie chciałbym, żeby interakcje między ludźmi polegały na tym, że chcą siebie nawzajem oszukać, wykorzystać. Czyli nie bądźmy cwaniakami. Bądźmy frajerami. Podchodźmy z zaufaniem do ludzi, z sercem na dłoni. Chciałbym, żeby tak było.


Nie ma większego grzechu niż uważać, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jest to grzech dumy i zaufania do siebie, który chciała popełnić Ewa, gdy pragnęła być bogom równa.


Nie pokładajcie ufności w dostojnikach ani w synu ziemskiego człowieka. do którego nie należy wybawienie.


Niewiedza to zaufanie.

Wojownik-Prorok (stare przysłowie kûniüryjskie.)

Czułem się przytłoczony tym wszystkim, co na nas spadło. W moim domu był pokój przeznaczony na pralnię, więc siedziałem tam z popielniczką, do której miałem zaufanie, bo miałem wrażenie, że to jedyne miejsce, gdzie świat nie może mnie dopaść.

Eddie Vedder (wypowiedź na temat zainteresowania jego osobą po wzroście popularności Pearl Jam.)

Wiara jest ufnością pokładaną w Bogu, a ufność jest zawsze wielka. To więcej niż wiara.


Jestem zakochana. Może nie wiem, czym jest poważna, dorosła miłość, chodząca w garniturze i z teczką, podpisująca zobowiązania, kredyty zaufania.


Nie wiem, czy na twoim miejscu miałabym zaufanie do chirurga, który ma swój gabinet pomiędzy sklepem mięsnym a kwiaciarnią.

Frania Maj (do matki, która chciała zrobić sobie operację plastyczną.)

Zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza (alternatywnie: kontrola podstawą zaufania)


Nowa Targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Mobilizują obce narody na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych. Zdumiewające spojrzenie. To się już dawno nie powtarzało. Ale to nie jest chwałą tych ludzi, że zaufanie, którym zostali obdarzeni przez część narodu, wykorzystują przeciw ojczyźnie.

Józef Michalik (ocena zachowań opozycji wobec działań Prawa i Sprawiedliwości.)

Zaufania już nie ma, James, zniknęło i z życia, i ze słownika.


Powód pierwszy: Tak jak myślałem, wielu fanów pokazało się ze strony, w której brakuje im wyobraźni I zaufania dla twórców, którzy spędzają wiele godzin pracując nad projektem i ofiarując im pełną grywalną strategię. Nadal jednak nie mam zamiaru z nimi walczyć. Powód drugi: Nigdy nie było dość pro-Forge.

Gregory Fulton (odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydowano się dopracować projekt miasta „Forge”.)

Mężczyźnie musisz okazać zaufanie – to go zobowiązuje i nie robi głupstw.


To było przemówienie polityka, który zna historię, nie chce powtarzać błędów, ma siłę i jasność umysłu, które pozwalają mu zarysować nadzieję na przyszłość opartą na wzajemnym zaufaniu krajów europejskich, które kryzys wystawił na próbę. To przemówienie było jednocześnie świadectwem autorytetu, osobowości i charyzmy. Być może Unia Europejska znalazła nowego prezydenta.


Nie miała zaufania do katolicyzmu; uważała go za religię sprzyjającą bogatym, wrogą biedakom, otwarcie przeciwstawiającą się przykazaniom Jezusa Chrystusa, który przecież głosił coś wręcz przeciwnego.


Nieco ufności tylko, a widziadła pierzchną.


Demokracja nie przetrwa bez elementarnego zaufania – lepiej czasem zostać oszukanym, niż nikomu nie ufać.


Gdy zaufania brak, duszę przeżera rdza.


Mam o wiele większe zaufanie do intuicji niż do rozumu. Bo rozum podlega manipulacji, a i tak jesteśmy wystarczająco manipulowani, żyjąc w koniunkturalnym społeczeństwie.


Stwierdzam, ze Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie [głosy z sali: „wyraził votum zaufania”, „przyjął, wyraził votum zaufania...”), aaa... oczywiście. Stwierdzam, że Sejm wyraził votum zaufania Radzie Ministrów. Gratuluję, panie premierze, i szczęść Boże na dalszą drogę rządzenia.


Wdzięk, to coś takiego, co budzi u obcych ludzi natychmiastową sympatię i zaufanie, niezależnie od tego, co ten roztaczający wdzięk człowiek knuje.


W miłości powinny być: zaufanie i prawda. Żeby ze spokojem zasypiać i bez lęku się budzić.


Z głęboką wiarą i żywą ufnością w troskach, cierpieniu i radości – widziałyśmy kochającą rękę Boga, która prowadzi i wszystkim kieruje.

Maria Luiza Merkert (refleksje z 1871.)

Śpiew psalmów miał stale urabiać dusze Izraela i rzeźbić je na modłę Bożą, a głównym jej rysem miała być dziecięca ufność w opiekę Bożą, nieraz surową i wymagającą, ale nawet gotową wszystko zapomnieć i wszystko darować tym, którzy się ze skruchą do miłosierdzia Pańskiego nawrócą.


Miłość to zaufanie, akceptacja, wiara mimo braku jakiejkolwiek gwarancji. Miłość jest spontaniczna, nie pragnie jutra, jest teraz – pozbawiona wszelkiej konkurencji.


Jedliśmy razem i rozmawialiśmy o planach rozegrania historycznego meczu przyjaźni między drużynami koszykarskimi USA i Korei Płn. oraz o sposobach rozwoju ich drużyny. (…) Kim to wspaniały facet, uwielbia koszykówkę i jest zainteresowany budowaniem zaufania, wymiany kulturalnej i zrozumienia poprzez sport.


Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.


Mam zaufanie do moich ludów, które podczas wszystkich burz zawsze skupiały się w jedności wokół mego tronu… Mam zaufanie do Wszechmogącego, który da zwycięstwo mojemu orężowi.

Franciszek Józef I (zakończenie wydanego przez Franciszka Józefa I manifestu ''Do moich ludów'' ogłoszonego w dniu 29 lipca 1914.)

To strasznie silny człowiek. Nie znam nikogo, kto po wybiciu zębów, złamaniu ręki i nóg chciałby jeszcze udowodnić temu, kto to zrobił, że jest godny zaufania.


Australia chce przemawiać w świecie mocnym, zrozumiałym i niezależnym głosem, aby pozyskać większe zaufanie w Azji. Celem naszego kraju powinno być uzyskanie statusu średniego mocarstwa. Jesteśmy też za usunięciem ostatnich reliktów komunizmu.


Jem i ja uważaliśmy, że do pani Maudie można mieć zaufanie. Nigdy na nas nie skarżyła, nie drażniła się z nami i zupełnie nie interesowała się naszym życiem prywatnym. Była naszą przyjaciółką.


Mąż powinien okazywać względy żonie, a będzie miał w niej zaufanie jak w przyjaciółce.


Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.


Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość, idziemy bowiem słuszną drogą, posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników, przewodzi nam nieśmiertelna idea socjalizmu.


Opuszczamy tę kolonię przekonani, że rząd angielski nie może od nas niczego więcej żądać i pozwoli nam w przyszłości samodzielnie rozstrzygać nasze sprawy, bez próby ingerencji (...), opuszczając urodzajny kraj naszych narodzin, pełni zaufania we wszechmogącym, sprawiedliwym i miłosiernym Bogu, wkraczamy na tereny dzikie i niebezpieczne.

Piet Retief (fragment manifestu Retiefa opublikowanego 2 lutego 1837 w „Grahamstown Journal”.)

Kiedy damy przeszły na ty, udzieliłem pani von Falkenhayn bliższych instrukcji (…). Nie chciałem, by żądała dokumentu, to bowiem mogłoby panią von Natzmer odstraszyć (…). W tym przypadku najważniejsze było zaufanie.

Jerzy Sosnowski (we wrześniu 1928 o zwerbowaniu Renaty von Natzmer, majora w Inspektoracie Wojsk Zmechanizowanych, kuzynki prezydenta Rzeszy von Hindenburga i swojej kochance.)

– Często, kiedy od długiego już czasu wpatruję się w jakiś przedmiot i zaczynam tracić zaufanie do własnego umysłu i własnych oczu, ubolewam nad tym, że nie mogę tak po prostu poprosić kogoś o radę.
– To jedna z niewygód, na jaką naraża nas samotne życie.


Jeżeli nie masz zaufania do nikogo, noś swój majątek ze sobą.


Wychowanie nie polega na ślepym zaufaniu.


Proszę interweniować natychmiast. Jest to absolutna konieczność. Mam do Pana zaufanie, ale musi Pan działać szybko, bardzo szybko.

Fernand Bonnier de La Chapelle (napisane przed rozstrzelaniem na wizytówce swego wuja, którą przypadkowo nosił przy sobie; była to wiadomość, którą kapelan więzienny miał dostarczyć abbe Cordierowi – jednemu z pierwotnych spiskowców przeciwko władcy z łaski Vichy.)

W obecnych warunkach wzajemnej globalnej współzależności, nie wszystko jest zależne od działań rządów poszczególnych państw. Jesteśmy pewni, iż uda się nam przywrócić zarówno zaufanie inwestorów, jak i dynamiczne tempo rozwoju gospodarczego.


Zastawem życia nazywamy nasze dzieci. Kogo natura nauczyła być ojcem, ten i wychowawcą jest godnym zaufania dzięki doświadczeniu i rodzicielstwu, i troskom ojcowskiej miłości.


Trafiałem na różne – na fantastyczne i na niedoróbki Pana Boga też. W związku z tym moje zaufanie do kobiet uległo poważnej korozji.

Maciej Kozłowski (o kobietach.)


151 - 200

Nie miała zaufania do katolicyzmu; uważała go za religię sprzyjającą bogatym, wrogą biedakom, otwarcie przeciwstawiającą się przykazaniom Jezusa Chrystusa, który przecież głosił coś wręcz przeciwnego.


Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.


Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego.


Adam, powiedzmy sobie szczerze – nie masz do mnie zaufania. Twoje zaufanie to podstawa.


Zaufanie powinno być podstawą moralnego wychowania.


Wiesław Kaczmarek kieruje się głównie fachowością i przygotowaniem merytorycznym kandydatów. Ale mając do wyborów dwóch fachowców, z których jednego zna osobiście, ma do niego zaufanie, i drugiego, którego wiedza poświadczona jest jedynie certyfikatami, wybierze oczywiście tego pierwszego


Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.


Dorośli jednak zawsze wprowadzają takie zamieszanie, każdy ewentualny czyn zamącają myślami o następstwach, brakiem zaufania do siebie, wyobrażeniami o sobie, uczuciami miłości i odpowiedzialności.


Są trzy sposoby relacji aktor-reżyser. Jeden funkcjonuje na zasadzie: nie mamy sobie nic do powiedzenia, czyli praca zlecona. Drugi to tak zwany układ „szaman i tworzywo”, którego zupełnie nie akceptuję i za którym nie przepadam. Trzecia sytuacja (...) to totalne zaufanie reżysera do aktora, którego sobie wybrał.


Ponieważ w stanie cywilizacji bezpieczeństwo i posiadanie zawdzięczamy wyłącznie społeczeństwu, a także potrzebujemy innych ludzi przy wszystkich naszych poczynaniach, oni zaś o ile mają wejść z nami w stosunki, muszą mieć do nas zaufanie, przeto opinia ma dla nas wielką wartość; lecz jest to tylko wartość pośrednia, bezpośredniej przyznać jej nie mogę.


Niestety, nie miałem racji, wierząc, iż nadzieją lewicowych wyborców może stać się Samoobrona. Nie jest wiarygodną lewicą partia, która – odwołując się do ubogich i pokrzywdzonych – wymaga wpłacenia 100 tysięcy złotych za miejsce na liście wyborczej. (…) Zaufanie wyborców nie jest (…) towarem, który partia polityczna może sprzedać temu, kto da więcej.


– Stało się! Ufność moja została ugodzona w samo serce... Trudno... Ale, moi mili kawalerowie, skończyły się dobre czasy.


Wybór na rektora przyjmuję jako oznaka zaufania i akceptacja stylu, w jakim kierowałem uniwersytetem. Nie będę składał takich obietnic, jakie padają w piosence. Nie powiem: tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. Powiem tylko, że jako uczelnia będziemy awansować.

Marek Bojarski (po wyborze na drugą kadencję.)

Do rządu, nierządu i pogody
Ma zaufanie tylko młody.


Mściwość i zawziętość jest w cenie (...). Wydaje mi się, że takie wartości jak koleżeństwo, zaufanie kompletnie wymarły. W tej chwili jest tylko wyścig szczurów – jeden się po drugim wspina.


Trudno odbudować zaufanie.


Wino zaiste takie ma przyrodzenie, iż ludzi naprzód czyni wesołe, potym, gdy się go więcej napije, dodawa dobrej nadzieje i większego o sobie rozumienia, potym, gdy go jeszcze lepiej nachyli, przydawa ufności, śmiałości domówienia i czynienia prędkości tak, iż człowiek bywa jakoby sam nie swój, jako on, co w komedji, podpiwszy sobie dobrze, zawołał: wino wygrało, którem pił.


Nie lubię ludzi, którzy mówią lub myślą w kategoriach zdobywania czyjegoś zaufania. Jeśli czyjeś działania są uczciwe, nie potrzebuje zawczasu zaufania innych, jedynie ich racjonalnego postrzegania. Osoba, która pragnie tego rodzaju moralnego czeku in blanco, ma nieuczciwe zamiary, niezależnie od tego, czy przyznaje się przed sobą do tego czy nie.


Za to się nie dziękuje [...] tego się nie zawodzi. [o zaufaniu]


Ufność w Miłosierdzie Boże, szerzenie kultu tego miłosierdzia wśród innych i bezgraniczne poświęcenie mu wszystkich swoich myśli, słów i uczynków, bez cienia szukania siebie, będzie naczelną zasadą mego dalszego życia przy pomocy tegoż niezmierzonego miłosierdzia.


W Pogotowiu najważniejsze jest zaufanie. Tak jest, jak wisisz komuś na linie, i tak jest, jak ratownik mówi ci, że nie mógł inaczej postąpić.


Powtarzam wam wszystkim jeszcze raz: skoro Lord Voldemort powrócił, będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile będziemy podzieleni. Lord Voldemort posiada wielki talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić tylko równie silne więzi przyjaźni i zaufania. Niczym są różnice w zwyczajach i języku, jeśli mamy takie same cele i otwieramy przed sobą serca.


Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu – oto sztuka życia.


Każdy system teologiczny i mitologiczny coś oznacza i pomaga wyznającemu go społeczeństwu w rozumieniu samego siebie, w samoakceptacji, w dumie z przeszłości, w zaufaniu do tego, co jest i co będzie.


Rozległ się ostry dzwonek, tramwaj odjechał, uwożąc Matyldę. Maćkowi się wydało, że razem z nią odjeżdżają wszystkie jego naiwne złudzenia, wiara w człowieka, ufność i dziecinne zarozumialstwo – cały kawałek jego życia, zwany potocznie młodością.


Sukces osiąga się nie tylko drogą ciężkiej pracy, lecz także dzięki temu, że jest się zdolnym do budzenia w ludziach zaufania. Kiedy moja rodzina mnie kocha, jestem bardziej pewny siebie, a inni bardziej mi ufają i doceniają mnie.


Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.


Znamy się bardzo długo. Znamy się bardzo dobrze. Mam do niej ogromne zaufanie. I dlatego nie będę pisać więcej, bo byłoby to kumoterstwo.


Starałem się udowodnić, że można prowadzić politykę, która buduje zaufanie między ludźmi oraz między ludźmi i władzą. Dopiero gdy rodzi się zaufanie, można mówić o sferze publicznej. Jej przeciwieństwem jest zagubienie jednostek, zamknięcie się każdego we własnym świecie, atomizacja społeczna, która sprzyja wodzom i manipulatorom.


Holandia podtrzymuje prawo do eutanazji bez względu na to, kto rządzi, a Polska jej zakazuje bez względu na to, kto rządzi. Bo to jest kwestia zaufania do lekarzy i ich etyki zawodowej, do prawników, do państwa, do własnej rodziny. Społeczeństwa o wyższych standardach etycznych i wyższym poziomie zaufania lepiej sobie radzą z takimi wyzwaniami.


Andrzej był fizycznie i duchowo skonstruowany w taki sposób, że prawie każdy jego znajomy czuł się równocześnie jego przyjacielem. Miał zniewalający uśmiech i wspaniały sposób mówienia. Później okazało się to niesłychanie ważne dla jego działalności lekarskiej. Budził olbrzymie zaufanie, budził nadzieję, leczył dotykiem i słowem.


Do agenta musisz mieć pełne zaufanie.


Jestem zafascynowana ludźmi i szukam sposobu, by ich w pełni zrozumieć i skomunikować się z nimi na najgłębszym możliwym poziomie. Jestem na takim etapie swojego życia, kiedy czuję się silna i szczęśliwa. Niesamowite jest dla mnie to, jak blisko niektórzy ludzie potrafią być ze mną.(...) Fascynuje mnie temat szczerości i zaufania wobec obcych.


W młodości człowiek sądzi, że seks jest kulminacją zaufania. Później odkrywa, że to ledwie początek.


Wynikają (…) dwa wnioski o wielkiej doniosłości dla każdego, komu zależy, by jego słowa spotkały się z zaufaniem słuchaczy:
* wystrzegać się kłamstwa i takiego podkoloryzowania faktów, by się lepiej zgadzały z propagowaną tezą,
* zapobiegać wrażeniu, że popierając jakąś tezę, kieruje się własnym interesem.


Pół roku kosztowało mnie, żeby wejść w ich struktury i zdobyć zaufanie.

Czas honoru (do Martina Halbe o wniknięciu w polskie podziemie.)

Zanikło zaufanie. Wszyscy stali się wrogami wszystkich


To wspaniałe, że cieszę się zaufaniem i Jarosława Kaczyńskiego, i Andrzeja Leppera. Radykalna jednoznaczność nie jest dobrym sposobem na budowanie wspólnoty państwowej i narodowej. Politycy muszą mieć oczywiście dyszel wskazujący drogę i granicę kompromisu, ale to w niczym nie kłóci się z tolerancją dla innych poglądów.


Niech każdy brat z ufnością mówi bratu o swoich potrzebach, bo jeśli matka kocha i karmi swego syna cielesnego, to o ileż bardziej trzeba kochać i karmić własnego brata duchowego.


Ufność niewinnych jest największym darem dla kłamcy.


Nawet jeśli dostrzegam jakieś błędy reżysera, to staram się sugerować mu bardzo dyskretnie, by coś zmienił na lepsze, i uwierzył, że to jego pomysł. Perfidne, prawda? Ale daje dobre rezultaty. Ci, którzy mnie angażowali i angażują – mają do mnie zaufanie. A ci, którzy ze mną nie pracowali, widać tego zaufania nie mieli. Ale w imię chrześcijańskiej miłości – wybaczam im.


To było dobrowolne. Dowód serdeczności i zaufania.

Evo Morales Ayma (o ochroniarzu, który w obecności kamer poprawił mu sznurowadło)

Wierzę głęboko, że tylko uświadomienie, tylko organizacja społeczeństwa, tylko dobrobyt masy pracującej, tylko godność obywatelska i walka prowadzona środkami godziwymi i prawnymi mnożą siły społeczeństwa wewnątrz państwa, a zagranicą budzą zaufanie i wzmacniają nasz kredyt.


Idźmy do niego i powiedzmy mu co chcemy dla niego zrobić. Poprośmy go jeszcze raz o zaufanie, Rozstańmy się z salonami. Lakierki zamieńmy na sandały misjonarzy lewicy.


Czasami jest tak, że aktor jest świetny w epizodzie, czy drugoplanowej roli, ale rozkłada się na głównej. Dlatego potrzebny jest reżyser, który obdarzy zaufaniem i zaryzykuje.


Do własnych dzieci to już w ogóle nie można mieć zaufania.


Oddziały leśne Polskiej Partii Robotniczej – AL (Armia Ludowa) i GL (Gwardia Ludowa) posiadały w swoich szeregach bardzo mieszany, pod względem narodowościowym, element. Na ogół ludność polska nie miała dużego zaufania do PPR uważając ją ekspozyturę sowiecką na ziemiach polskich.


Jakub Berman cieszył się autorytetem i był dobrym mówcą. Przemawialiśmy niejednokrotnie na wiecach i organizowaliśmy wspólne akcje. Berman nigdy jednak nie miał do mnie (...) całkowitego zaufania. Raziły go nasze jakoby "nacjonalistyczne" skłonności i sympatie do Żeromskiego.


Nowa Targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Mobilizują obce narody na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych. Zdumiewające spojrzenie. To się już dawno nie powtarzało. Ale to nie jest chwałą tych ludzi, że zaufanie, którym zostali obdarzeni przez część narodu, wykorzystują przeciw ojczyźnie.

Józef Michalik (ocena zachowań opozycji wobec działań Prawa i Sprawiedliwości dotyczących m.in. Trybunału Konstytucyjnego.)

Ufność niewinnych jest największym darem dla kłamcy.201 - 250

(…) nadzieję pokładam w Panu Bogu. Wiem, że On wykorzystuje nawet nasze niedoskonałości, żeby budować swoje Królestwo. W tym pokładam ufność. Nie w sobie, nie w swoich siłach, ale właśnie w tej głębokiej wierze, że Pan Bóg nami kieruje i że dzięki temu dzieje się wielkie dobro dla Kościoła.


Mnie bardzo ucieszył fakt, że Raúl nie okazał się zadufanym w sobie trenerem, który traktował nas z góry. Takie podejście szkoleniowca do zespołu, pogłębiło nasze wzajemne zaufanie. Uzmysłowił nam, że jedynie ciężką pracą i licznymi wyrzeczeniami mamy szansę zbliżyć się do najlepszych.


Myślę, że wszyscy aktorzy zgodziliby się, że poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do reżysera eliminuje całą masę stresów, kompleksów, niepokoju.


Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie.


Europejczycy potrzebują internetu, ale nie czują się w nim bezpiecznie. Wielu ludzi po prostu się wycofa i przestanie udostępniać swoje dane. Brak zaufania będzie katastrofalny, dlatego musimy je odzyskać.


Od chwili, gdy zamieszkałam w Żaganiu, chwile depresji i załamania ustąpiły nadziei i ufności.


Stwierdzam, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie (poprawiające głosy z sali: „wyraził votum zaufania”, „przyjął”), aaaaaaa oczywiście… Stwierdzam, że Sejm wyraził votum zaufania Radzie Ministrów. Gratuluję panie premierze i szczęść Boże na dalszą drogę rządzenia.


Tworzenie szczęśliwego związku jest czasami bardzo trudne. Oczywiście, że pojawiają się problemy. Tylko że te problemy albo mogą się stać źródłem urazy i odrzucenia partnera, albo posłużyć do zbudowania głębszego wzajemnego zrozumienia, bliskości, zaufania i miłości.


Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.


Tej funkcji, towarzyszu Kania, nie można pełnić bez zaufania sojuszników. Bez zmian personalnych wszystko pójdzie ku najgorszemu. Zaufania u sojuszników nie macie, a bez tego nic nie zrobicie. To jest podstawowa sprawa.

Tadeusz Grabski (na obradach XI Plenum KC PZPR w czerwcu 1981 r.)

Nie pokładajcie ufności w zwodniczych słowach (...).


Mój mąż jest prezesem w dużej firmie, powiedziała mi. Sam mówi, że to nieco go usztywnia. Przynajmniej w pracy. Polubmy sztywniaków, można się zawsze na nich oprzeć, dodała w zaufaniu.


Jeśli człowiek zawsze kieruje się odwagą, honorem, poczuciem własnej godności, ufnością i współczuciem, i jeśli zachowuje umysł i serce otwarte na lekcje, których udziela mu świat, zrozumie w końcu sens istnienia, być może już na tym świecie, a z pewnością na tamtym.


Zaufanie to nasza największa słabość.


Osoby, które znajdują się w sytuacjach intymnych, mając świadomość, że to, co robią, jest czymś złym, muszą mieć do siebie zaufanie. I tak było między Łyżwińskim a Lepperem.


Ojciec wpoił mi przekonanie, że medycyna ratuje życie. Nie mam zaufania do tych wszystkich alternatywnych praktyk, o jakich coraz częściej słychać w ostatnich latach. Moja recepta jest prosta: jeśli źle się czujesz, to idź do lekarza, a nie licz na to, że pomogą ci jakieś zaklęcia.


Ten, kto zaniedbuje i upokarza dzieci, zabija w nich zaufanie, nadzieję i wiarę w jakąkolwiek przyszłość.


Tamilowie okazali nam swoje zaufanie. Pokażemy, że na nie zasługujemy spełniając złożone przez nas obietnice.

Jayaram Jayalalitha (po zwycięstwie w wyborach stanowych w 2011.)

Miałem i mam pełne zaufanie do Marka Ungiera.

Aleksander Kwaśniewski (o swoim współpracowniku, którego prokuratura oskarżyła o defraudację 100 tys. zł.)

Holandia podtrzymuje prawo do eutanazji bez względu na to, kto rządzi, a Polska jej zakazuje bez względu na to, kto rządzi. Bo to jest kwestia zaufania do lekarzy i ich etyki zawodowej, do prawników, do państwa, do własnej rodziny. Społeczeństwa o wyższych standardach etycznych i wyższym poziomie zaufania lepiej sobie radzą z takimi wyzwaniami.


Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. (…) Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.


Aby powstrzymać się od sądzenia bliźnich, trzeba mieć ogromny zapas ufności. Do dziś pozostała mi obawa, że coś istotnego przeoczę, że coś mi się wymknie, jeśli nie będę pamiętał, iż poczucie fundamentalnych zasad przyzwoitości nie wszystkim przy urodzeniu jest równo dane.


Mam jak najgorsze zdanie o Jaruzelskim. Nie uważam go za polityka godnego zaufania.


To się nie może dobrze zakończyć. Jeśli do tego dołożyć to co, o czym mówił minister Waszczykowski, że ta narracja Polski, to stanowisko Polski będzie inne, że będzie brak zaufania, to oznacza, że gdzieś tam w planie - mogę określić ten rok, to będzie 2020 - Polska będzie poza Unią Europejską. Bo taki jest zamysł.


Dobór naturalny wbudował w dziecięcy mózg skłonność do wierzenia w to, co mówią rodzice i starszyzna plemienna. Takie posłuszeństwo oparte na zaufaniu sprzyja przeżyciu (...). Od posłuszeństwa opartego na zaufaniu blisko jednak do bezwarunkowego podporządkowania, a skutkiem jest podatność na zarażenie „umysłowym wirusem”.

Richard Dawkins (za ten „umysłowy wirus” autor uważa religię.)

Wodzowska władza Andrzeja Leppera to mit. Obecnie członkowie Samoobrony podchodzą do Leppera z ograniczonym zaufaniem.


(...) nienawidzę tych, którzy zważają na nic niewarte, marne bożki;
ja zaś pokładam ufność w Jehowie.


Ktoś, kto podąży Ścieżką Mistrza z prawdziwą wiarą, poświęceniem i zaufaniem, taka osoba będzie wiodła życie odkrywania tajemnic wszechświata z wszystkowiedzącą miłością.


Jednym z najważniejszych polskich problemów jest brak zaufania obywateli do siebie nawzajem, do procedur, instytucji demokratycznych oraz elit. Zaufanie stanowi podstawę stosunków międzyludzkich, a społeczeństwa, których obywatele sobie ufają, lepiej się rozwijają.


Mianowałem Florence na to stanowisko w uznaniu za jej zasługi i nieprześcignioną pasję dążenia do celów w ciągu ostatnich pięciu lat. Mam zaufanie do osoby wybranej, a nowy przewodniczący dodatkowo demonstruje również wzrost i generalną ideę naszej organizacji.


Ze sobą samym najlepiej się pracuje. Bez dyskusji, w swoim rytmie, no i ma się do siebie zaufanie.


Myślę (...), że dobrze jest opuścić miejsce, kiedy w szatni płaszcz pozostał przedostatni – jak śpiewał Wojciech Młynarski. Pozostawić ludzi z dobrym wspomnieniem o sobie, a nie wyczerpywać tego zapasu zaufania.


Zdecydowałam się dlatego, że zaprosili mnie ludzie, do których mam zaufanie, którym wierzę. A jako stara aktorka mam duże wyczulenie na to kto mówi prawdę (...) ludzie z Prawa i Sprawiedliwości mówią prawdę.

Katarzyna Łaniewska (o starcie do Senatu z ramienia PiS.)

Od kiedy to jesteś tchórzem? Chcesz się poddać bez walki? Baranduk nie powierzyłby ci swych towarzyszy, gdyby wiedział, że twoja odwaga będzie tak krótko trwała. Ci ludzie mają dla ciebie zaufanie. Nie możesz ich zawieść. Ani ich, ani twoich braci na Baamie. Księżniczka Erika nie może się poddać.

Generał Daimos (Margarette do Eriki, krytykując ją ze jej słabość i zwątpienie w ich ideały, podczas groźnej przeprawy przez góry. Słowa te podniosły księżniczkę na duchu.)

Jeśli wierzchowiec ciągłości, zaufania i oddania nie będzie popędzany batem wytrwałości, dzika bestia chwytania i utrwalania wpadnie w pułapkę i zaplącze się w sieci samsary.


Nie ma bardziej ryzykownej metody oceny kierunków filozoficznych, jak zaufanie do nazw, które nadają sobie ich wyznawcy. Jest to bez wątpienia prawda banalna, ale godna częstego powtarzania.


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


Zaufania już nie ma, James, zniknęło i z życia, i ze słownika.


Przyzwalając na tolerowanie „drobnych wykroczeń”. Władze policyjne podkopały resztki zaufania, jakie społeczeństwo żywiło do policji. Zwykły obywatel nie potrafił wyrazić zgody na włamanie do swojego samochodu, garażu czy domku letniskowego. Domagał się wykrywania tego typu przestępstw albo przynajmniej ich ścigania.


Pokładać w Bogu ufność nie znaczy wcale siedzieć i nic nie robić. Ufność to wiara w powodzenie własnych czynów.


Możemy pytać o radę innych. Otoczyć się zaufaniem i doradcami. Ale i tak sami musimy podjąć decyzję. Jest tylko nasza. I kiedy trzeba działać, a jesteśmy zupełnie sami, przyparci do muru, jedynym liczącym się głosem jest ten, który słyszymy we własnej głowie. Ten, który mówi tam to, co już wiedzieliśmy. Ten, który prawie nigdy się nie myli.


Tak zwykle jednak bywa z tymi, którzy nadużyli zaufania. Kontroluje się ich potem nawet wtedy, gdy mówią prawdę.


Strzeż się, abyś przez przypadek nie znalazł się w sytuacji, do której nie dorastasz, abyś nie musiał wydawać się czymś, czym nie jesteś; nic bowiem nie jest bardziej niebezpieczne i nie pozbawia tak wewnętrznego spokoju, a kończy się zwykle zupełną utratą zaufania.


Musisz do mnie nabrać zaufania... Nieważne, jak długo to potrwa... Nawet jeżeli to będzie minuta jednego dnia, dwie minuty drugiego dnia i trzy minuty trzeciego dnia i będzie to trwało latami, nieważne. Bo ważne jest zaufanie. Najważniejsze ze wszystkiego.


Każdy system teologiczny i mitologiczny coś oznacza i pomaga wyznającemu go społeczeństwu w rozumieniu samego siebie, w samoakceptacji, w dumie z przeszłości, w zaufaniu do tego, co jest i co będzie.


Zaufanie jest podstawą.


Oddanie się całkowite bez zwrotów na siebie i miłość czysta, bezinteresowna, poznanie swej niemocy i ufność dziecka, bezgraniczna ufność, oparcie się na Jezusie to jest cały sekret modlitwy.

Rozalia Celakówna (fragment listu do o. Kazimierza Dobrzyckiego z 5 stycznia 1939.)

Jeśli chcecie zdobyć czyjeś zaufanie, sprawcie mu problem i sami go rozwiążcie.


Sądziłem, że serce jest mechanizmem doskonałym, regulowanym kołami zębatymi godnymi zaufania, ale odkryłem bolesną prawdę.


Wysyłam posiłki. Wracajcie do Birgu, gdzie będziecie bezpieczni. Muszę być pewny, że fortu Św. Elma bronią żołnierze godni zaufania.251 - 300

On pragnie, abyśmy się do Niego z tą ufnością zwracali, bo to wyznawanie wiary i nadziei w Jego miłosierdzie jest niemilknącym hymnem chwały ma cześć Jego nieskończonej doskonałości.


„Bardzo proszę”… mocium panie…
Mocium panie… „me wezwanie”…
Mocium panie… „wziąć w sposobie,
Jako ufność ku osobie”…
Mocium panie… „waszmość pana,
Która lubo mało znana…
Która lubo mało znana”.


Harmonia jest podstawą karate. Miłość do rodziców, szacunek do nauczycieli, zaufanie w stosunku do przyjaciół oraz skromność wydają się być korzeniami Budo-Karate Kyokushin. Myślę że jest ono bardzo potrzebne współczesnemu światu. Kyokushin oznacza poszukiwanie najwyższej prawdy w aspekcie fizycznym, psychicznym oraz duchowym.


Może się wstydził tego, co mi wyznał, był bowiem człowiekiem bardzo konwencjonalnym. Piszę to słowo z ironicznym uśmiechem a przecież, jeśli wsłucham się w siebie znajduję jedynie podziw i ufność, bo wyraz ten przypomina mi cichą wieś, widzianą z ruchliwej szosy, tchnącą spokojem, obiecującą tyle wypoczynku swymi strzechami i ścianami z kamienia.


Sikorski nie ma pełnego zaufania do podziemia w kraju. Przysłał mnie, żebym zbudował siatkę kontrolną.

Karol Ryszkowski (do Wandy Ryszkowskiej podając jej fałszywe informacje i swoje rzekome powiązania z gen. Sikorskim.)

Banki budzą zaufanie. Często panią z okienka znamy od lat. Gdy wielokrotnie w przeszłości zakładaliśmy u niej lokaty, a nagle pewnego dnia mówi, że ma dla nas coś lepszego, to się decydujemy. Nie czytamy dokładnie umów, bo są tak skomplikowane, że rzadko kiedy zrozumie je ktoś, kto przychodzi do banku z ulicy.


Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.


Jest to książka o miłości, przyjaźni, wzajemnym zaufaniu – wartości te nie zmieniają się.


Zaufanie jest czymś tak pięknym, że nawet największy oszust odczuwa pewien szacunek dla tego, kto go nim obdarza.


Pamiętaj, przebaczenie wiąże się z przeszłością, a zaufanie i szacunek z przyszłością. Przebaczenie zależy od innych i może być ci darowane, ale już zaufanie i szacunek zależą od ciebie... I musisz je sobie zdobyć.


(…) w wierze chodzi o zaufanie. Zaufanie, że ktoś nas strzeże. Że ktoś sprawi, by wszystko było dobrze, nawet jeśli w chwili obecnej sytuacja jest tragiczna.


A kiedy poznałem księdza Priamo, zrozumiałem, czym jest wiara – nie zależy ona nawet od tego, czy Bóg istnieje, czy nie. Wiara to skok w ciemno w ramiona kogoś, kto cię przytuli… Jest ona pocieszeniem w chwili niepojętego lęku i bólu. Jest jak ufność dziecka wobec ręki, która wyciąga go z ciemności.


Jestem aktorką, doprowadziłam do tego, że ostrożny Stalin miał do mnie całkowite zaufanie. Jeden jedyny człowiek dzielił ze mną ten przywilej: jego wierny sekretarz Poskriebyszew.


Najpierw przychodzi ufność.
Gdzie jest miłość, tam jest spokój.
Gdzie jest spokój, tam jest prawda.
Gdzie jest prawda, tam jest szczęśliwość.
Gdzie jest szczęśliwość, tam jest Bóg.


Zgon czcigodnego o. Rafała od św. Józefa, pod którym to imieniem znany był w zakonie Józef Kalinowski, wywołał żal powszechny. Równocześnie wszakoż wzrosło przekonanie, iż powiększył szeregi świętych. Pociechą wielka ufność, że zyskaliśmy w Nim wielkiego orędownika u Pana Boga.

Józef Bilczewski (z listu kondolencyjnego.)

Oprócz miejsca zamieszkania jej profil nie wskazywał na żadne dalsze szczegóły, przez co od razu wydała mu się niegodna zaufania.


To jest ruch mężczyzn: kto nie czuje się naprawdę mężczyzną – niech czeka w kącie. W imię zaufania i na podstawie pełnomocnictwa, które mi powierzono, powstanie w Madrycie nadzorczy dyrektoriat wojskowy o charakterze prowizorycznym, mający utrzymać porządek publiczny (…) Nie chcemy być ministrami i nie mamy innych ambicji niż służyć Hiszpanii.

Miguel Primo de Rivera (podczas zamachu stanu, któremu gen. Rivera przewodniczył.)

Kraje postkomunistyczne często borykają się obecnie z problemem deficytu wzajemnego zaufania obywateli do siebie oraz deficytem zaufania obywateli do władzy.


Zabawna sprawa z tym zaufaniem. To kwestia wiary.


Jako reżyser stawiam pierwsze kroki, więc towarzyszy mi poczucie lęku. Wolę otaczać się tymi, do których mam pełne zaufanie. Przywiązuję się do ludzi, ich poczucia humoru, wyobraźni.


„Niedźwiadek” (Okulicki) robił na mnie wrażenie człowieka silnego, bardzo energicznego, wiedzącego, do jakiego dąży celu, liczącego się jednak z realiami. Wzbudzał zaufanie i sympatię. Nawet już po swoim rozkazie o rozwiązaniu Armii Krajowej pracował dalej. Spotykał się z ludźmi, o których sądził, że potrafią wnieść pozytywny wkład do odbudowy Polski.


Możemy sobie pozwolić na dużo większą ufność w stosunku do naszych bliźnich.


Nie można gospodarki napełnić jak gąbki pieniądzem. Trzeba mozolnie budować zaufanie do pieniądza. Nikt nie przegrał na mocnym pieniądzu, zawsze się przegrywa na inflacji i ludzie to rozumieją.

Leszek Balcerowicz (w Sejmie, 10 marca 2002.)

Jest pokora, to jest ufność i każda modlitwa wysłuchana.

Jan Wojciech Balicki (Rozważania. O. Joachim Bar, ''Wybór pism ks. Jana Balickiego'', Warszawa 1978, s. 381.)

Każdy z nas jest bankiem, który puszcza w obieg wyrozumiałość, zaufanie, uprzejmość i miłość. Waluta ta krąży pod warunkiem, że nie jest fałszywa.


Nie miej do nikogo zaufania, nie uznawaj żadnych przyjaciół.


Pół roku kosztowało mnie, żeby wejść w ich struktury i zdobyć zaufanie.

Johann von Relasky (do Martina Halbe o wniknięciu w polskie podziemie.)

Ja mam bardzo mało zaufania do słów jako takich czy do fabuły. Fabuła dla fabuły dla mnie nie istnieje. Dla mnie ideałem prozy jest jakaś proza afabularna.


Przed wydarzeniami 1917 roku, nie czułam większego pociągu do towarzystwa Hiacynty i Franciszka, niż do innych dzieci. Przeciwnie, ich obecność stawała się czasem dość niemiła dla mnie z powodu ich drażliwego charakteru (...) oni natomiast mieli do mnie specjalne zaufanie i zawsze mnie szukali abym się z nimi bawiła (...).


Są trzy sposoby relacji aktor-reżyser. Jeden funkcjonuje na zasadzie: nie mamy sobie nic do powiedzenia, czyli praca zlecona. Drugi to tak zwany układ „szaman i tworzywo”, którego zupełnie nie akceptuję i za którym nie przepadam. Trzecia sytuacja (...) to totalne zaufanie reżysera do aktora, którego sobie wybrał.


Stara skarga Paska, który już w 1678 r. narzekał, że u nas w Polsce „choć ludzi jest gwałt, a o człowieka czasem trudno”, dziś nie mniej jest aktualna niż wtedy; a chwile, które dziś przeżywamy, bardziej niż kiedy indziej wymagają całych zastępów ludzi o silnych charakterach, na których z całym zaufaniem można by oprzeć podwaliny przyszłego ustroju Polski.


Przyjaźń buduje się na zaufaniu. Ludzie nabierają go, kiedy coś o nas wiedzą, na przykład o kochance w Orlando albo o miłości do hazardu. Wtedy czują się pewniej.


Bo w sporcie jest tak, jak w małżeństwie – trzeba mieć zaufanie. Jeśli nie masz zaufania do żony, to zostaje ci tylko detektyw i rozwód.


Rozległ się ostry dzwonek, tramwaj odjechał, uwożąc Matyldę. Maćkowi się wydało, że razem z nią odjeżdżają wszystkie jego naiwne złudzenia, wiara w człowieka, ufność i dziecinne zarozumialstwo – cały kawałek jego życia, zwany potocznie młodością.


Jeśli otrzymałeś kredyt zaufania, to wystrzegaj się debetu.


Abym znając swoją niemoc, chronił się zaraz w Ranach Jezusowych, gdy szatan zacznie nacierać swymi pokusami pychy, zazdrości, nienawiści, osądzeń, zwrotów na siebie. Kryć się w Ranach Jezusowych pogromicielkach szatana. Kryć się, jakby w Nie wejść duchem, wzywaniem nieustannym, zasłaniając się puklerzem wiary i ufności.

Jan Wojciech Balicki (Rozważania. O. Joachim Bar, ''Wybór pism ks. Jana Balickiego'', Warszawa 1978, s. 290.)

Wlana wówczas w serce moje ufność, iż powołanie moje pochodziło rzeczywiście od Boga, była tak wielka i niezachwiana, iż nigdy odtąd wątpliwości pod tym względem nie miałem.


Na pewno musimy drastycznie obniżyć poziom zaufania wobec UE. Zacząć prowadzić politykę negatywną.


Nie pomyślelibyście o tym, ale kobieta mieszkająca obok ma depresję. Nie poznalibyście po uśmiechu, ale żona waszego wujka raz zdradziła zaufanie, a ta córka, którą podziwiacie romansuje z żonatym mężczyzną. Przykra prawda jest taka, że nie znamy naszych przyjaciół i sąsiadów tak, jak byśmy chcieli. Nawet ci, którym ufamy najbardziej, mają tajemnice.


Zmiany, które na Zachodzie ciągnęły się przez pokolenia, u nas dokonały się w ciągu dekady. Nic dziwnego, że w Polsce jest więcej histerii, agresji, nieracjonalności, braku ufności i szacunku dla rzeczywistości.


Przyjaźń w rodzinie niczym nie różni się od innych przyjaźni. Istota jest ta sama – zaufanie i bezinteresowność. Tylko w rodzinnych relacjach objawiają się one najpełniej. Zrozumiałem, że traktując syna, córkę i żonę, jak przyjaciół, docieram do centrum przyjaźni. Bo komu, jeśli nie najbliższym, można bezgranicznie zaufać?


(...) to, co widać w oczach każdego psa, który nie został złamany przez okrutnego pana: ufność, siłę pozbawioną arogancji, chęć dawania i otrzymywania uczucia – i szczerość tak czystą, że oszustwo, nawet jeśli rozważane, nie mogłoby zostać popełnione.


Zmiany, które na Zachodzie ciągnęły się przez pokolenia, u nas dokonały się w ciągu dekady. Nic dziwnego, że w Polsce jest więcej histerii, agresji, nieracjonalności, braku ufności i szacunku dla rzeczywistości.


Był autorytetem naturalnym, miał jakiś charyzmat, był człowiekiem budującym szacunek i zaufanie swoją postawą, zachowaniem, spojrzeniem, żyjącym w prawdzie, czyny jego były zgodne ze słowami.


Na tym polega zaufanie (…). Na oddaniu innej osobie władzy nad sobą. Władzy, która pozwala również skrzywdzić.


Miłość to zaufanie do drugiej osoby – tak mówiłeś!


wysza – przeciwieństwo niszy: obszar rynku mocno zagospodarowany przez konkurentów. Skuteczne „wejście” w wyszę jest możliwe, pod warunkiem umiejętnego budowania przewagi konkurencyjnej (głównie za pomocą poprawy jakości oferty, ekspozycji korzyści, poprawy obsługi klienta oraz poziomu zaufania do sprzedawcy, a także innych elementów pozacenowych).


Przed wydarzeniami 1917 roku, nie czułam większego pociągu do towarzystwa Hiacynty i Franciszka, niż do innych dzieci. Przeciwnie, ich obecność stawała się czasem dość niemiła dla mnie z powodu ich drażliwego charakteru (...) oni natomiast mieli do mnie specjalne zaufanie i zawsze mnie szukali abym się z nimi bawiła (...).


Przyjaźń, zarówno między dziewczynami w sezonie pierwszym, jak i chłopakami w sezonie trzecim, zbudowana jest na zaufaniu, wzajemnym szacunku i wsparciu dla siebie nawzajem.


Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.301 - 350

Cała ona, ta pani Jedwabińska, była taka odprasowana i sztywna. Zdawało się, że porusza się, mówi i oddycha z trudem, skrępowana ciasnym szklanym pudełkiem, które ogranicza każdy jej bardziej swobodny gest.
Dystans między nią a resztą świata był wprost nie do przebycia.
Brak zaufania do niej – absolutnie nie do przełamania.

Opium w rosole (charakterystyka Ewy Jedwabińskiej.)

Premier ma do mnie pełne zaufanie i jesteśmy w dobrym kontakcie.


Tylko ci, którzy poszli na morze dla zdobycia środków do życia wiedzą, jakim zaufaniem mogą darzyć służbę ratowniczą… Jest to uczucie pewności jakie daje istnienie ratowniczych stacji z ich zawsze gotową załogą.


Młodsze pokolenia zaskakują nas niejednokrotnie tym, co je od nas różni, wychowaliśmy je inaczej, niż sami zostaliśmy wychowani. Jednak ci młodzi są pełni odwagi, zdolni do entuzjazmu i poświęceń tak jak inne generacje. Nauczmy się darzyć ich zaufaniem po to, by zachować życie jako wartość najwyższą.


Lud Korei Południowej ufa mi i liczy na nasze siły zbrojne. Partyzanci nie rozstrzygną tej kwestii... Jeśli sprawa wyzwolenia ludu w południowej części Korei będzie się przeciągać, mogę stracić zaufanie narodu koreańskiego.

Kim Ir Sen (do ambasadora ZSRR w Pjongjangu, 19 stycznia 1950.)

Jedliśmy razem i rozmawialiśmy o planach rozegrania historycznego meczu przyjaźni między drużynami koszykarskimi USA i Korei Płn. oraz o sposobach rozwoju ich drużyny.(...) Kim to wspaniały facet, uwielbia koszykówkę i jest zainteresowany budowaniem zaufania, wymiany kulturalnej i zrozumienia poprzez sport.


Nasze życie koncentrowało się wokół Rodziny. Rodzina (pisana dużą liter w odróżnieniu od grupy najbliższych krewnych), tak jak to rozumiano na Sycylii, jest grupą osób, bliskich oraz krewnych, których łączy więź wzajemnego zaufania. Członkowie Rodziny, niezależnie od tego, czym każdy z nich się zajmował, zawsze chronili i wspierali się nawzajem.


U nas jest tak. Długo się przypatrujemy człowiekowi, zanim nabierzemy do niego przekonania i weźmiemy go do roboty. Ale kto raz pozyska nasze zaufanie, to nie tak łatwo je utraci.

Aleksander Sulkiewicz (o zasadach przyjmowania nowych działaczy do zakonspirowanej PPS.)

Jesteśmy krajem o najniższym w Unii poziomie zaufania społecznego. Jedynie 10 proc. społeczeństwa ma zaufanie do innych niż członkowie własnych rodzin ludzi – w krajach skandynawskich jest to 60–70 proc. Niski poziom zaufania przekłada się na niski poziom kapitału społecznego, niechęć do angażowania się w cokolwiek, co wykracza poza interes własny i najbliższych.


Wśród porządnych dziewczyn znajdują się też dziwki, ale ja w naszej lidze obstawiam się ludźmi porządnymi, do których mam zaufanie.


Moim zdaniem pierwsze kontakty z rodzicami, miłość i zbudowane na niej zaufanie, na resztę życia są tworzywem naszego emocjonalnego świata. To zaufanie, które dzielimy – lub nie – z ojcem i matką, wskazuje nam, kogo warto w przyszłości pokochać.


(…) lęk wysokości świadczy o braku zaufania do sobie, nie masz pewności, czy nie skoczysz.


Mam o wiele większe zaufanie do intuicji niż do rozumu. Bo rozum podlega manipulacji, a i tak jesteśmy wystarczająco manipulowani żyjąc w koniunkturalnym społeczeństwie.


Prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego niż do ponurego tetryka.


Jeśli otrzymałeś kredyt zaufania, to wystrzegaj się debetu.


Wiara jest podjęciem dialogu z osobowym Bogiem, zaufaniem Mu i powierzeniem Jego opiece naszego życia oraz jego losów.


Jak dzień pogodny działa rozweselająco na człowieka, tak milo działa wesoło uśmiechnięte oblicze – prędzej otwiera się nasze serce i budzi zaufanie do człowieka wesołego nią do ponurego tetryka.


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


Powtarzam wam wszystkim jeszcze raz: skoro Lord Voldemort powrócił, będziemy na tyle silni, na ile będziemy zjednoczeni, i na tyle słabi, na ile będziemy podzieleni. Lord Voldemort posiada wielki talent siania niezgody i wrogości. Możemy mu przeciwstawić tylko równie silne więzi przyjaźni i zaufania. Niczym są różnice w zwyczajach i języku, jeśli mamy takie same cele i otwieramy przed sobą serca.


Dziełami jego rąk są prawda i sąd
godne zaufania są wszystkie rozkazy, które on wydaje (...).
Imię jego jest święte i napawa lękiem.


Prawdziwy macho nie oznacza faceta wyposażonego w siedem pistoletów w tym jeden w skarpetce, tylko oznacza mężczyznę, który potrafi się otworzyć na przestrzeń również kobiecą tak, żeby zaskarbić sobie zaufanie kobiet, żeby chciały się przed nim odkryć ze swoich najgłębszych tajemnic. To jest prawdziwy macho, jeśli potrafi to zrobić, no to jest gościem.


Lęk wysokości świadczy o braku zaufania do siebie, nie masz pewności, czy nie skoczysz.


Na pewno musimy drastycznie obniżyć poziom zaufania wobec UE. Zacząć prowadzić politykę negatywną.


(...) dobrze to wiem, że za mną jest Bóg.
W jedności z Bogiem będę wysławiał jego słowo (...).
W Bogu pokładam ufność. Nie będę się lękał.
Cóż może mi uczynić ziemski człowiek?


Zaufanie, to jedyny luksus, na który mnie nie stać.

Victoria Grayson (o podejrzeniach względem Emily.)

Zdrowie jest najcenniejszą zdobyczą, a zadowolenie największym bogactwem. Osoba godna zaufania jest najlepszym towarzyszem, Nirwana – najwyższym szczęściem.


Dywan w Gabinecie Owalnym jest lepki od spermy prezydentów. Wyglądają przez okno i myślą sobie „Mam was wszystkich” a potem walą sobie jak wstrętne małpy w czasie rui. Po to żyją. Nikt kto tego chce nie zasługuje na zaufanie. Czemu nie potraficie tego zrozumieć?!


A może z poczuciem humoru jest tak jak z zaufaniem, dziewictwem i zębami stałymi: może traci się je na zawsze?


To był wspaniały moment i zaskoczenie, bo przecież głosowali na mnie nie tylko ludzie z mojego powiatu. Ogromnie się cieszę. Dla mnie to szczególny mandat zaufania. Przecież w końcu nie pochodzę stąd, urodziłem się w odległej Afryce, jestem innego koloru skóry. A okazało się, że dla moich wyborców zupełnie nie ma to znaczenia. Liczy się po prostu człowiek.


Są trzy sposoby relacji aktor-reżyser. Jeden funkcjonuje na zasadzie: nie mamy sobie nic do powiedzenia, czyli praca zlecona. Drugi to tak zwany układ „szaman i tworzywo”, którego zupełnie nie akceptuję i za którym nie przepadam. Trzecia sytuacja (…) to totalne zaufanie reżysera do aktora, którego sobie wybrał.


Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu.


Kto rozczula i użala się nad sobą, traci nie tylko do siebie zaufanie, ale i możliwość wszelkiego sprawstwa.


Wiedza o kammie wzmacnia zaufanie do samego siebie. Ponieważ kamma jest nasza, to my jesteśmy architektami naszego życia. Aby uzyskać dobre skutki, musimy polegać na sobie, nie na innych – musimy wytworzyć dobrą kammę samodzielnie. Ponieważ istoty doświadczają skutków zależne od ich kammy, nikt nie może pomóc im w tym, aby te skutki osiągnęły.


Czasami ufność zyskujesz tylko wtedy, kiedy sam ją ofiarowujesz.


(…) zaufanie to taka czarna świnia.


Człowiek niewidomy, pozbawiony wzroku jest kaleką. I musi żyć w swoim czarnym świecie, inne zmysły rozwija, okazując im trudne zaufanie. Człowiek ślepy, który ma oczy, aby widzieć i oceniać to, co postrzega, ale rozmyślnie idzie po omacku, zamknięty w swoim egotyzmie – jest niebezpieczny. Dla siebie i dla otoczenia.


Tylko władza, która poddaje się kryteriom i osądowi nieba, może się stać władzą służącą dobru. I tylko władza, której towarzyszy błogosławieństwo Boże, może być godna zaufania.


Jeśli pokładamy w kimś ufność, nie ma rzeczy niemożliwych.


Nowa Targowica się pojawiła. Oskarżają Polskę. Mobilizują obce narody na forach międzynarodowych do nienawiści wobec Polaków, którzy mieli odwagę wybrać innych, a nie ich samych. Zdumiewające spojrzenie. To się już dawno nie powtarzało. Ale to nie jest chwałą tych ludzi, że zaufanie, którym zostali obdarzeni przez część narodu, wykorzystują przeciw ojczyźnie.

Józef Michalik (ocena zachowań opozycji wobec działań Prawa i Sprawiedliwości w nawiązaniu do konfederacji targowickiej.)

Będę popierał na to stanowisko Lecha Janiszewskiego. Tylko on gwarantuje realizację haseł Samoobrony i jest najbliżej naszego programu społecznego. Będzie troszczył się o ludzi biednych, wspierał ich, pomagał. Dzięki niemu mogą powstać mieszkania socjalne. To człowiek nieskompromitowany, o czym świadczy zaufanie, które udzieliło mu PiS.

Leszek Sułek (rezygnując ze startu w wyborach prezydenta Ostrowca.)

Te pytania zadają sobie wszyscy: „czy ufam moim sąsiadom?”, „czy ta para z naprzeciwka pomoże mi w potrzebie?”, „czy mogę liczyć na sąsiadkę?”. Tak. Na dobrych sąsiadach można polegać, lecz jeśli stracimy do nich zaufanie, to może czas najwyższy się wyprowadzić?


Bo w sporcie jest tak, jak w małżeństwie – trzeba mieć zaufanie. Jeśli nie masz zaufania do żony, to zostaje ci tylko detektyw i rozwód.


Kto chce być wielki – niech stanie się mały przez pokorę, wyrzeczenie siebie, zapomnienie o sobie, a przede wszystkim przez niemowlęcą ufność we wszechmoc Tego, który je kocha i przy Sercu swoim wychowuje.

Leonia Nastał (Pisma Sługi Bożej Leonii Marii Nastał siostry Profeski Zgromadzenia Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi, t. 1, s. 121–122.)

Zaufanie jest oazą w sercu, do której nie dociera karawana myśli.


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


W każdym razie ja nie zapomnę, że w momencie, gdy przeżywałam kryzys wewnętrzny, wywołany brakiem zaufania, gdy czułam się jak obywatel drugiej kategorii – jedyną realną pomoc zaofiarowali mi nie towarzysze partyjni, ale przeciwnik ideologiczny, który potrafił w tym wypadku być ludzki – Bolesław Piasecki.


Zaufanie. Co sprzedajemy? Sprzedajemy zaufanie. Myśleliśmy, że sprzedajemy transport dóbr. Tak naprawdę sprzedawaliśmy spokój umysłu.


Łatwiej odbudować zburzone miasto, niż zburzone zaufanie.


Pani poseł Elżbieta Witek jest doświadczonym parlamentarzystą, jest osobą do której mamy pełne zaufanie, osobą poważną, doskonale zorientowaną we wszystkich problemach naszego życia.


Kiedy człowiek zaufa Bogu, nawet jeśli dostaje po ryju to w tym zaufaniu wie, że nikt nie może mu nic zrobić.351 - 400

Zaufanie, to jedyny luksus, na który mnie nie stać.

Zemsta (serial telewizyjny) (o podejrzeniach względem Emily.)

Odczuwałam wielką skruchę za wszystko zło, jakie zrobiłam, i ufność w Bogu Wszechmocnym, że wesprze mnie na duszy i umyśle, pozwoli ustrzec się wszelkiego zła i iść drogą słuszności i cnoty. Ubrana byłam w białą koronkową suknię i biały czepeczek z krepy, otoczony girlandą z białych róż…

Wiktoria Hanowerska (po uroczystości konfirmacji.)

Miłość to skok z wysokiej skały w zaufaniu, że ta druga osoba czeka na dole, żeby cię złapać.


Stanę się zgorzkniały i stracę zaufanie do ludzi, bo zawiódł mnie jeden człowiek. Będę ział nienawiścią do tych, co odnaleźli swoje skarby, bo ja sam nie dotarłem do mojego. I zawsze będę dbał tylko o tę odrobinę, którą posiadam, bo jestem za maluczki by mieć cały świat.


W moim głębokim przekonaniu to jest i była zawsze najwspanialsza nagroda literacka przyznawana polskim pisarzom. Kiedy przyglądam się liście dotychczasowych laureatów, odczuwam onieśmielenie i dumę, ale też traktuję to wyróżnienie jako wyraz ogromnego zaufania i zobowiązanie na przyszłość.

Marcin Kurek (o nagrodzie Fundacji im. Kościelskich.)

Zdobywanie zaufania nie polega na tym, żeby się uśmiechać i machać rękami jak Marcinkiewicz.


Trudno odbudować zaufanie.


Jeżeli nadużyje pani mojego zaufania, nie wróci pani nawet do obozu.

Ludwig Fischer (do Marii Konarskiej.)

Amerykanie stracili zaufanie do sposobu, w jaki prezydent prowadzi wojnę. Naród widzi, jak naprawdę wygląda ta wojna, prezydent – nie.


Kredyt zaufania dla rasy ludzkiej leci na łeb na szyję.


Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. (…) Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.


Nie masz jeszcze do mnie zaufania, sądzisz, że próbuję cię tylko oczarować. Nie pytaj: „Dlaczego mnie wybrał? Co jest we mnie takiego szczególnego?”. Nie ma w tobie niczego szczególnego, niczego, co potrafiłbym opisać słowami. A jednak – oto tajemnica życia – odkąd cię zobaczyłem, nie mogę myśleć o niczym innym, tylko o tym, że cię potrzebuję.


Zdradzić, czyli nadużyć czyjegoś zaufania. To tylko proste określenie. Zdradzić, czyli zostawić kogoś, kogo się kochało. Odejść prawie bez słowa, bez pożegnania. Gorzej nawet, bo obiecując, że się wróci.


Minister Jaszczak miał za zadanie zorganizowanie resortu. Resort zorganizował, swoje zadanie wykonał dobrze. Jeżeli rozstanie będzie, to nie będzie to rozstanie w złości, w gniewie. I nie będzie spowodowane tym, że straciłem do niego zaufanie.


Nie jest łatwo znaleźć człowieka, który ma do siebie i swojego kraju całkowite zaufanie i który jest zdecydowany utrzymać jego godność i autorytet. Taki rewolucjonista rodzi się raz na 50 lub 75 lat. (…) Wiedziałem, że mam do wypełnienia świętą misję, misję, która zostanie wypełniona do końca.

François Duvalier (słowa z 1964, po ogłoszeniu się „dożywotnim prezydentem”.)

Bank jest instytucją koncesjonowaną przez państwo, więc jest to w jakiś sposób instytucja zaufania publicznego. Może pan mieć nadzieję, że instytucja pana nie oszuka w radykalny sposób i nie przerzuci na pana całego ryzyka.


Tylko władza, która poddaje się kryteriom i osądowi nieba, może się stać władzą służącą dobru. I tylko władza, której towarzyszy błogosławieństwo Boże, może być godna zaufania.


Tej funkcji, towarzyszu Kania, nie można pełnić bez zaufania sojuszników. Bez zmian personalnych wszystko pójdzie ku najgorszemu. Zaufania u sojuszników nie macie, a bez tego nic nie zrobicie. To jest podstawowa sprawa.

Tadeusz Grabski (na obradach XI Plenum KC PZPR w czerwcu 1981 r.)

„Mieć” zaufanie. Nigdy się nie „ma” zaufania. Zaufanie to nie jest coś, co się posiada. To coś, czym się obdarza. „Darzy się” zaufaniem.


Wszystkie stworzenia chcą wierzyć w coś większego od nich samych. Nie potrafią żyć bez ślepego posłuszeństwa. I by uciec od presji tej ufności, zaczynają szukać kogoś innego, większego od nich samych. I potem znów zaczynają szukać kogoś jeszcze silniejszego. Tak się rodzą wszyscy królowie. Tak rodzą się… bogowie.

Bleach (podczas walki z Shinjim Hirako.)

Skoro mogą nadejść takie chwile, kiedy zaufanie słabnie, chcielibyśmy już żyć obietnicą, którą dał nam Chrystus, i pamiętać, że Jego Duch Święty zostanie z każdym na zawsze; będzie Wspomożycielem i Pocieszycielem.


Nie chodzi o to, że nie mam do ciebie zaufania. Nie złość się tak. Nie o to chodzi. Tylko kiedy wszystko za łatwo idzie, zaczynam się zastanawiać, co jest grane.


W pewnych sytuacjach rozczarowanie jest nieuniknione. Kiedy zawodzi nas ciało, operacja jest często kluczem do zdrowia. Gdy zawodzą nas ludzie (…), rozwiązanie nie jest już takie proste. Robimy wszystko, by odbudować zaufanie. Lecz zdarzają się rany tak głębokie, rozczarowania tak poważne, że nie można naprawić tego, co zostało zepsute. A kiedy tak się stanie, można tylko czekać.


Spełniacie wszystkie warunki? Jeśli twoje małżeństwo ma kłopoty, przetrwacie tę burzę? Kiedy grunt się osuwa i twój świat się wali, może potrzebujesz tylko mieć wiarę i zaufanie, że przetrwacie to razem. Może wystarczy tylko trzymać się razem i bezwzględnie nie odpuszczać.


Nie miej zaufania do trzech rzeczy: do majątku, do konia i do kobiety; majątek przynosi nudę, koń jest zdolny do ucieczki, a kobieta jest zdradliwa.


Nie można obdarzać kogoś zaufaniem tylko dlatego, że nie ma nic do stracenia (…) – jeżeli na mocy tego faktu może coś zyskać


To jest zaufanie. A nawet wybaczanie.

Gabriela Krukowska (definicja miłości.)

Jeżeli nadużyje pani mojego zaufania, nie wróci pani nawet do obozu.

Czas honoru (do Marii Konarskiej.)

Miłość nic nie znaczy bez zaufania.


Miej zaufanie do mnie to i ja w ciebie nie zwątpię...


Banki mają w Polsce status nie instytucji zaufania publicznego, tylko świętej krowy


Jak człowiek ulega pokusie manipulacji albo majstrowania, tym zaufaniem ogromnym widzów którzy są, to to jest początek końca, to prędzej czy później musi wylecieć w powietrze.


Harmonijne społeczeństwo zrodzić się może jedynie z ludzkiego zaufania, wolności od strachu, wolności wyrazu, rządów prawa, sprawiedliwości i równości.


PiS funkcjonalnie znajduje się dziś tam, gdzie lokują swoje zaufanie wyborcy ludowi i narodowi, nie możemy tego lekceważyć, ani pomijać.


Augustine poczuł się odtrącony, le wiedział, że musi być cierpliwy. Umiał działać w cieniu, milcząco i pozbawiony zaufania. Już dawno temu nauczył się naśladować podrzędne wirusy.


To mój pierwszy podoficer, pan Arrow. Twardy, lojalny, godny zaufania i mężny.

Planeta skarbów (o Arrowie.)

Król ten był królem chłopków nazwany,
I stąd urosła dlań sława;
Zostawił cały kraj murowany,
I mądre nadał mu prawa.
Biedni tułacze wśród obcych ludów,
Żydzi, z ufnością doń biegą.
I słusznie naród za tyle trudów,
Nadał mu tytuł Wielkiego.


Policjant musi budzić szacunek i zaufanie. Istotną rolę odgrywa tu jego lub jej głos.


Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień (…). Obdarzeni dziś zaufaniem narodu, dać macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polski.

Józef Piłsudski (orędzie wygłoszone podczas otwarcia Sejmu Ustawodawczego.)

Jesteśmy krajem o najniższym w Unii poziomie zaufania społecznego. Jedynie 10 proc. społeczeństwa ma zaufanie do innych niż członkowie własnych rodzin ludzi – w krajach skandynawskich jest to 60–70 proc. Niski poziom zaufania przekłada się na niski poziom kapitału społecznego, niechęć do angażowania się w cokolwiek, co wykracza poza interes własny i najbliższych.


W wyścigu pomiędzy niebezpieczeństwem, a niezdecydowaniem, różnica pomiędzy życiem a śmiercią sprowadza się do zaufania. Wiary w nasze możliwości i w nas samych oraz zaufania, którym darzymy innych.

Emily Thorne (prolog odcinka.)

Zaufanie to jedno, a pewność to zupełnie inna sprawa.


W każdej waszej potrzebie i przedsięwzięciu pokładajcie całą ufność w Bogu i wiedzcie, że wynik zawsze będzie waszym dobrem.


Obecny kryzys gospodarczy jest w znacznej części skutkiem ogromnego przecenienia mądrości procesów rynkowych. Kryzys pogłębia się wskutek lęku i braku zaufania do rynków finansowych i, generalnie, wszelkiego biznesu – reakcji widocznych w zachowaniach rynku po ogłoszeniu planów stymulacyjnych, w tym skalkulowanego w lutym tego roku na 787 miliardów dolarów planu administracji Obamy.