Cytaty związane z hasłem szczęście (500 losowych)

Na szczęście Katherine wyraża swoją agresję tak pasywnie, że nawet tego nie zauważymy.


Człowiek jest mieszaniną pychy i nikczemności, wielkości i nędzy; pragnie cnoty, a służy grzechowi; pragnie trwałego szczęścia, a goni za chwilowymi rozkoszami; pan ziemi i nędzny robak.


Niepraktyczny irlandzki duch, być może, lecz niepraktyczność tę rekompensowała bezmierna gotowość do podchwytywania najśmielszych marzeń o sprawiedliwości, równości i szczęściu. Nawet gdy klęska była nieunikniona.


Jego słowa są szczęścia wodospadem.


Największa dana człowiekowi i osiągalna przez niego możliwość szczęścia kryje się w miłości do osoby, która jest zdolna dużo dać nam z siebie.


Sztuka życia
– to cieszyć się małym szczęściem.


Całe prawie zło bierze się stąd, że ktoś nie przestrzegał Dekalogu, że ktoś kogoś zabił, albo zranił, albo oczernił, albo obmówił, albo dał fałszywe świadectwo, (…) że ktoś zdradził żonę, porzucił rodzinę, bo mówił, że ma prawo do szczęścia. Nikt nie ma tymczasem prawa do szczęścia na czyimś nieszczęściu.


Istnieje szereg zasad, które określają czym jest szczęście, i jeśli ich nie spełniasz, twoja świadomość nie dopuszcza do siebie myśli, że jesteś szczęśliwy.


Najszczęśliwsi są ludzie najmniej zazdrośni.


Kto z prawdą w przyjaźni, ten na szczęście zasłużył.


Szczęście nie jest rzeczą łatwą: trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób gdzie indziej.


Pogoń za szczęściem się kończy. Zawsze bezcelowa, ale dla której warto poświęcić życie.


Przekonałam się, że tak naprawdę nie mamy zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko, życie jest krótkie. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś jak potrafimy być nimi jutro? A kiedy przychodzi oczekiwane od długiego czasu szczęście, ktoś je nam odbiera. Wtedy pojawiają się oni
– ludzie, na których zawsze można liczyć. Przyjaciele.


Wszystkie jej marzenia w końcu się spełniły A jej serce płacze, bo to szczęście ją zabija


Mamy szczęście żyć we wszechświecie, w którym wiele faktów można zredukować do niewielkiej liczby stosunkowo prostych praw natury. W przeciwnym razie mogłoby nam zabraknąć intelektualnych możliwości i zdolności do zrozumienia świata.


(…) nikt ci tyle szczęścia nie da, co pijany ortopeda.


Szczęście to mała wysepka zajadle rozmywana przez życie.


Swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych ani tym bardziej od losu, musisz je budować sama. Powinnaś być silna, bo tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi, a tę moc czerpie się z własnego wnętrza, z pokus, którym uda ci się oprzeć, z odnoszonych codziennie małych zwycięstw nad własnymi słabościami, z plonu, jaki przyniesie twoja praca.


Czynna praca przynosi szczęście.


Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.


Mnie się widzi, że człowiek, który wie, do czego się nadaje, ma szczęście.


Tylko raz w życiu trafia się miłość, i to jeżeli masz szczęście.


Szczęście uśmiecha się do twardzieli, nie do marzycieli.


Aktorstwo nie zawsze przynosi spełnienie i szczęście. Mnie przyniosło.


Skoro kultura nakłada konieczność ponoszenia tak wielkich ofiar nie tylko na seksualność, lecz i na ludzką skłonność do agresji, to lepiej rozumiemy, że ludziom trudniej znaleźć w niej szczęście. W tym względzie zaiste lepiej wiodło się człowiekowi pierwotnemu, nie znał on bowiem żadnych ograniczeń popędów, za to miał bardzo małą pewność, że długo nacieszy się swym szczęściem.


'Czy duchy są wdzięczne za pamięć tym, których kochali na ziemi?' „O wiele więcej, niż sądzicie; podnosi to ich szczęście, gdy są szczęśliwe; jest im pociechą w nieszczęściu.”


I szczęście teraz sprzyja Hiszpanom... Suela jak to się mówi w żargonie atakował teraz z jednym okiem zamkniętym!


Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje. Albowiem większym szczęściem jest dawać niż brać.


Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.


Bieda jest lepszym spoiwem niż szczęście.


Dobra żona jest dar Boży. Ona szczęście domu mnoży.


Nikt nie ma szczęścia u kobiet. Chodzi tylko o to, by nie robić z tego dramatu.


Na początku traktowałam seriale jako trening, ale później zaczęłam odmawiać. Ileż można wciskać ludziom kit? Na szczęście ''Chichot losu'', w którym występuję, traktuje widza inaczej. Zgodziłam się w nim zagrać, bo gdy przeczytałam scenariusz, poczułam, że jest to serial o czymś. Ma wyraziście zarysowane postaci i dobre dialogi.


Największe szczęście na świecie na końskim leży grzbiecie.

Koń (powiedzenie)

Przyjemność ma się do szczęścia mniej więcej tak, jak drzewo do ogrodu: nie ma ogrodu bez drzew, ale drzewa, nawet w wielkiej ilości, nie stanowią jeszcze ogrodu.


Kto pragnie szczęścia, nie powinien wierzyć w szczęśliwość rewolucyjną. Rewolucja wyzwala ludzi, ale wyzwala też w ludziach podłość, zawiść i okrucieństwo.


Droga do szczęścia jest ciemna i ciernista, ale rozświetla ją nadzieja.


Nie ma szczęścia na dwie osoby, każdy ma swoje własne, inne, prywatne.


Otóż za prawdziwymi wartościami w życiu
– takimi zwłaszcza, jak mądrość i szczęście
– nie można gonić, aby je złapać. Są wartości, które przychodzą do nas tam, gdzie sami jesteśmy, jeżeli tylko im pozwolimy
– jeżeli przestaniemy się tak bardzo starać i pozwolimy, żeby sprawy toczyły się własnym torem.


Zakres szczęścia człowieka zależy od niego samego.


Nadzieja to pożyczka, której udziela nam szczęście.


Musisz wierzyć mocno: w siebie, w szczęście, w Boga
– tak jak ja.


Sport na szczęście opiera się na wielkiej niewiadomej, ale wiadomo, że są gwiazdy, które nie zawodzą.


Mówi pan: szczęście. Nie lubię tego słowa. Jest nadęte i okropnie zużyte. Zamiast: jestem szczęśliwa, wolę powiedzieć: jest mi dobrze.


Moje pragmatyczne baskijskie geny są odporne na łatwe narkotyczne szczęście.


(...) niekiedy odpuszczenie bywa kluczem do szczęścia w małżeństwie.


Zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych.


Przypadek (lub coś gorszego) na tysiąc sposobów potrafi zniweczyć uczucie szczęścia.


Szczęście małżeńskie jest naprawdę możliwe i łatwe do osiągnięcia. Zależy ono od dobrego dopasowania się partnerów, to zaś od odpowiedniego ich doboru… Najłatwiej osiąga się je wtedy, jeśli żona jest kompletnie ślepa, zaś mąż
– zupełnie głuchy.


(…) postępy techniczne, nie mają żadnej wartości dla naszej ekonomii szczęścia.51 - 100

Pani Wando, pani ma sporo szczęścia, bo ja kocham sztukę i lubię aktorów.

Czas honoru (do Wandy Ryszkowskiej podczas przesłuchania.)

Bóg zadziwiający, szczęście zmienne.

Szymon Starowolski (do Karola Gustawa w katedrze wawelskiej przed grobowcem Władysława Łokietka w październiku 1655 r.)

Jako wszytki narody Rzymowi służyły, Póki mu dostawało i szczęścia, i siły (…).


Ale bo my popełniamy zwykle ten błąd, że nadto dajemy się powodować czułostkowości… po romansowych głowach snują się obrazy sielankowego szczęścia, które jako marzenia chorobliwe narażają nas tylko na spadanie z obłoków.


Aktor, nawet jeśli temu zaprzecza, zawsze marzy o popularności, bo to jest oznaką, że mu się powiodło. Paul Newman powiedział kiedyś, że gdyby nikt go nie rozpoznawał na ulicy, znaczyłoby to, że poniósł porażkę w swoim zawodzie. Tak naprawdę, prawdziwym szczęściem dla aktora jest jeśli to, co robi, spotyka się z uznaniem tych, którzy to oglądają.


Wiem, Agatko, że serce twe dla mnie przychylne,</br>Ale szczęście w tym życiu tak zwodne, tak mylne,</br>Tyle przeszkód dla niego!


Wielu myli wygodę ze szczęściem.


Wszystko, zarówno nieszczęście, jak i szczęście (…)
– zależy od wyższej woli, jest wytyczone przez opatrzność.


(…) [ludzie] nie tylko są uczestnikami życia, lecz ponadto cieszą się szczęściem. Taki jest rodzaj ludzki. Albowiem tylko człowiek ze zwierząt nam znanych ma w sobie coś boskiego albo przynajmniej najwięcej tego ma w sobie spośród nich wszystkich.


Dlaczego ja nie mam szczęścia. Pragnę tylko jednego: dać światu trochę zła. I co za to dostaję?


Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.


Wielu myli wygodę ze szczęściem.


Ważniejszy jest łut szczęścia niż kilogram zasług.


Prawdziwe szczęście, którego szukamy jest najczęściej inne niż je sobie wyobrażaliśmy. Jest tajemnicą, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia


Większego szczęścia nie ma na ziemi jak szczerze kochać i być ukochanym.


Sztuka życia
– to cieszyć się małym szczęściem.


Przeszkodą do szczęścia jest nadzieja na zbyt wielkie szczęście.


Szczęśliwe wspomnienie jest może na ziemi prawdziwsze od samego szczęścia.


Straszna to rzecz być szczęśliwym! Jak to człowieka zaspokaja! Jak mu to wystarcza! Jak łatwo, osiągnąwszy fałszywy cel życia
– szczęście, zapomina się o jego celu prawdziwym
– obowiązku!


Przy pewnym szczęściu, dobrym wzroku i stałej zasadzie zapewniania sobie naprzód odwrotu, nim się zapuszczę do jakiej odnogi lub zatoki, wiele zdziałać można.


Czasami boję się spotkać kogoś ze zrolowanych kolegów. Na szczęście większość z nich śpi, gdy w ich w ZET-ce rolujemy.

Edyta Jungowska (o audycji ''Rozmowy rolowane''.)

Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia.


Z kim szczęście na ukos, i kury nań gdaczą.


Szczęście, to był tylko łut szczęścia!


I wtedy mógłbym rzec: trwaj chwilo, o chwilo, jesteś piękną! Czyny dni moich czas przesilą, u wrót wieczności klękną. W przeczuciu szczęścia, w radosnym zachwycie, stanąłem oto już na życia szczycie!

Faust (dramat) (umierając; tłum. Emil Zegadłowicz.)

Jeśli dobro ogółu ma być głównym celem dla jednostek, to podobnie szczęście jednostki powinno być głównym celem dla społeczeństwa obywatelskiego
– bo w jakim sensie ogół ma się cieszyć jakimkolwiek dobrem, jeśli jego jednostki, same dla siebie, będą nieszczęśliwe?


Bezużyteczna byłaby sprawiedliwość, gdyby nie przynosiła ludziom szczęścia.


Każdy popełnia czasem błąd. Nie będę się z tego powodu załamywał. Miałem szczęście, że tam byłaś.

Na dobre i na złe (do Wiktorii Manuelii Consalidy.)

Ja
– jestem szczęśliwy. Oczywiście, o tym, że jestem szczęśliwy, nie mogę mówić tutaj nikomu, nie mogę się z uczucia szczęścia zwierzyć nawet mojej terapeutce (jak domyślasz się słusznie, jest nią Kasia), nie mogę nawet uczucia szczęścia zapisać w swym dzienniku uczuć. Szczęśliwy deliryk natychmiast wzbudza straszliwe podejrzenia, szczęśliwy deliryk bardzo kiepsko rokuje.


Chyba więcej szczęścia mają nie ci, co się rodzą, a ci, co umierają…


Samą poezją człowiek nie wyżyje.


Szczęście ma imię kobiety; jeśli chcesz je zdobyć, nie wahaj się użyć siły.


Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka się ich, a one „siedzą” na nosie. Tak blisko!


Odpowiedzialność za moje szczęście spoczywa wyłącznie na mnie. Mój mąż mi go nie da niczym prezentu zawiniętego w delikatną bibułkę, dzień po dniu muszę je sobie wypracowywać, wkładając w to wiele wysiłku.


Jeśli Bóg jest ojcem, to szczęście ojczymem.


Mity nie powiedzą, co ci zapewni szczęście, ale powiedzą, co się stanie, gdy pójdziesz za swoim szczęściem, jakie napotkasz przy tym przeszkody.


Kobiety byłyby miłe, gdyby tak się nie upierały przy szczęściu.


Niezależnie od przygotowań, upał w Malezji zawsze mocno daje się we znaki. Z kokpitu wychodzę mokry jak spod prysznica. Na szczęście włożyłem sobie między nogi torebkę z suchym lodem, więc przynajmniej tam jest przyjemnie i zimno.


Przed grzechem może człowieka ochronić jedynie szczęście.


Szczęście
– zaczyna się na Tobie i kończy się z Tobą.


Reklama, czyli szczęście i radość, za które musimy płacić…


Przypieczętowując naszą pracę naszą krwią możemy w końcu ujrzeć jaskrawy świt powszechnego szczęścia.

Maximilien de Robespierre (z przemówienia do Konwentu Narodowego, 5 lutego 1794.)

Na szczęście źle obliczyła odległość i spadła z tapczanu. Będę musiał potem sprawdzić, czy nie powstał pod dywanem jakiś krater.


Człowiek powinien tak żyć, żeby nie mieć zmartwień, a nie tylko ciągle szukać szczęścia.


Co za obślizgła, podstępna żmija! Całe szczęście, że włamałam mu się do biurka!

Gabrielle Solis (o Carlosie.)

Aby osiągnąć szczęście, trzeba znać cierpienie.


Szczęście to nie tylko to, co los daje, ale i to, czego nie zabiera.


Szczęście raz się uśmiecha.


Wystartowałam bardzo fajnie, jak mało kto od nas z roku. Jeszcze w szkole zagrałam w ośmioodcinkowym serialu o Piłsudskim. Grałam pierwszą z żon. Potem była ''Świąteczna przygoda'' i nagle koniec. Nie podjęłam decyzji o przeniesieniu się do Warszawy, a jak nie jest się na miejscu to wiele ofert przechodzi koło nosa. To się już na szczęście zmienia, czego przykładem są ''Barwy szczęścia''.


W alpinizmie, jak w życiu, trzeba mieć szczęście, więc trzeba być na tyle szybkim, aby zawsze zdążyć je schwytać.101 - 150

Pieniądze szczęścia nie dają, lecz każdy chce to sprawdzić osobiście.


Pijany jestem ze szczęścia. Rakijo, szczęście moje!


Teraz już wiem, że szczęściem jest życie samo, jakiekolwiek by było. I choć to nie zawsze jest łatwe, staram się być w zgodzie z linią swego losu. A wyznaczają ją dwa kierunki: „do przodu” i „w górę”.


Myślimy: „szczęście to jest pożądliwość”, choć żądza tylko zgryzot nam przysparza; szczęście zaś pijak, żłopiąc swoje piwo, jako szaleństwo sobie wyobraża.


Zdobywaj wiedzę. Umożliwia ona temu, kto ją posiada odróżnienie dobrego od zła, oświeca drogę do niebios. Jest naszym przyjacielem na pustyni, naszym towarzyszem w pustce, naszym przyjacielem w samotności. Wiedzie nas do szczęścia, podtrzymuje w biedzie, jest ozdobą wśród przyjaciół i zbroją pośród wrogów.


A więc Victoria na mnie polowała… Miałam szczęście, że jeszcze mnie nie znalazła
– szczęście i pięciu czworonożnych ochroniarzy.


Był tak przystojny, że aż dech zapierało. Na szczęście to było krótkie zaparcie.

Bożysława Leszczyńska-Zbieć (o swoim byłym mężu.)

To już ostatnie sekundy! Giuly… szuka szczęścia między nogami Campbella.

Dariusz Szpakowski (podczas finału FC Barcelona – Arsenal.)

Szczęście jest kobietą.


Czymże jest, Wilhelmie, sercom naszym świat bez miłości? Tym zapewne, czym byłaby bez światła latarnia magiczna. Ledwo wstawisz w nią lampkę, natomiast jawią się na białej ścianie barwne obrazy! A choćby były one tylko przelotnymi złudami, to jednak są nam szczęściem, stoimy jak młodziki i z zachwytem patrzymy na to cudowne zjawisko.


Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu, który przynosi tęsknota.


Ty raz pocałuj miliardera i zarabiasz 200 tysięcy. Ja całowałam tyłek Victorii całe lato i mam szczęście, że pozwoliła mi mówić do siebie po imieniu.

Ashley Davenport (do Tylera.)

No nic, przecież nic się nie stało Znów nie spałaś, znów liczyłaś gwiazdy I znów wyszło ci, że szczęścia jest zbyt mało I że świat ma tylko szare barwy


Nie ma dotkliwszej boleści niźli dni szczęścia wspominać w niedoli.


Tak więc, synu, zamiast płakać, bądź silny, abyś mógł pocieszać matkę (…), weź ją na długi spacer w cichy zakątek za miastem, nazbierajcie tu i tam dzikich kwiatów (…). Jednak zawsze pamiętaj, Dante, aby w grze o szczęście nie wykorzystywać innych tylko dla siebie (…). W tej walce o życie znajdziesz więcej; kochaj, a będziesz kochany.

Nicola Sacco (w ostatnim liście do syna imieniem Dante.)

Dla prawdziwego szczęścia warto później trochę pocierpieć. (…) Tak, tak, za wszystko dobre w życiu trzeba drogo zapłacić! (…) Są kobiety, które wcale szczęścia nie zaznały i nawet nie mają czego wspominać.


Miłość jest bezsprzecznie największym skarbem w życiu człowieka. Odgrywa największą rolę w ustalaniu mierników wartości, którymi człowiek kieruje się przy podejmowaniu ważnych decyzji i wyborze stylu życia. Kto w dzieciństwie nie zaznał miłości, ten jest nieszczęśliwy i przyjmuje mierniki wartości, które w późniejszym życiu nie pozwalają mu zaznawać szczęścia.


Rzadko odczuwam potrzebę zagrania jakiejś roli. Natomiast myślałem, że chętnie bym zagrał w filmie Marka Koterskiego. Zdawałem jednak sobie sprawę, że to może wcale nie być takie proste. Ten efekt śmiechu, który kończy się przerażeniem i na odwrót
– wcale nie tak łatwo to osiągnąć. Na szczęście reżyser nad tym panuje.


Najważniejsze u facetów jest coś, na czym najbardziej się zawodziłam, czyli odwaga i poczucie odpowiedzialności. Mężczyzna nie może być tchórzem, musi stawiać czoło sytuacji. W dzisiejszych czasach faceci są tchórzami i egoistami, wybierają dla siebie sytuacje łatwe. Żeby im było najwygodniej. Na szczęście nie wszyscy…


Pieniądze nie dają szczęścia, ale mogę za nie kupić każdy wieżowiec w Nowym Jorku.


Szczęście każdego jest dobrem dla każdego i wobec tego szczęście ogółu jest dobrem dla ogółu ludzi.


Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy.


Bez wzięcia pod uwagę okoliczności korzystanie z kobiety lub jej pożądanie nie może być uznane ani za dobre, ani za złe. To namiętne pragnienie, zaszczepione naturze ludzkiej, nie może być karygodne, gdy używa się go w sposób zmierzający do szczęścia zainteresowanych i rozmnożenia oraz zachowania gatunku.


Jednemu bogowie dają zdolności, drugiemu szczęście.


Największe szczęście w życiu bierze się nie z posiadania, ale z dawania.


Im się jest szczęśliwszym, tym mniej uwagi poświęca się własnemu szczęściu.


Proszę życzyć mi szczęścia, madame. Jestem teraz królem Francji! Zginął bowiem król Paryża! Wyprzedziłem ciosy, które miały mnie trafić. Naśladowałem ciebie, moja nauczycielko!


Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu.


Duma nie jest nigdy dobrym towarzyszem miłości. O ileż więcej szczęścia przysparzają pokorne kapitulacje.


Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi.


Pieniądze szczęścia nie dają.


Nic nie wiadomo. Na szczęście jesteśmy dobrze poinformowani.


W jednej chwili Jean Baptise Grenouille zniknął z powierzchni Ziemi. Kiedy skończyli, na ich twarzach unosił się dziewiczy blask szczęścia. Po raz pierwszy w ich życiu wierzyli, że zrobili coś z czystej miłości.


Borewicz podniósł głowę znad książki.
– Niech pan posłucha.
– Zaśmiał się znowu.
– Szczęście żonatego mężczyzny zależy od liczby kobiet, których nie poślubił. Znowu wybuchnął śmiechem. Zubek z dezaprobatą pokręcił głową.
– Współczuję pańskiej przyszłej żonie.


Szczęście jest tak delikatne, tak nietrwałe, że może je zniszczyć byle podmuch. Lub dzwonek telefonu.


Największym szczęściem klasyków jest z pewnością to, że już nie żyją.


Szczęście dla głupca to stać się bogatym, dla szlachetnego
– wszystko porozdawać; drapać się
– ma za szczęście trędowaty, mądrego wstrętem tylko trąd napawa.


Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić.


Kilka razy szczęście się do mnie uśmiechnęło. Ale castingów nie lubię...


– Zabiję!
– syknęła [Laura], lecz na szczęście nie słyszał jej nikt oprócz kosa. A ten nie do końca rozumiał, o co jej chodzi.


Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele I składać życzeń utajonych wiele, I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny… Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.


– Karaluchy! Karaluchy!!!
– Gdzie?
– zainteresowała się, gapiąc się na mnie jak na głupią.
– Na prześcieradle
– wykrztusiłam przestraszona. Popatrzyła na puste prześcieradło, na mnie i wzruszyła ramionami.
– A co chciałaś znaleźć w łóżku za tę cenę? Lindę?
– Prychnęła i wyszła.


Szczęście można znaleźć nawet w najmniejszym ziarenku pustynnego piasku. Bo ziarenko piasku jest chwilą Stworzenia, a Wszechświat poświęca całe miliony lat, by mogło istnieć.


Tylko dzieci wierzą w szczęście.


Jeśli pieniądze nie dają szczęścia, oddajcie je!


Jeśli istnieją rozkosze żywsze, ja ich nie pragnę, nie chcę ich poznać. Czyż może być coś słodszego niż być w zgodzie z własnym sercem, widzieć przed sobą pasmo dni pogodnych, usypiać bez niepokoju i budzić się bez wyrzutów? To, co pan nazywa szczęściem, to jedynie szał zmysłów, burza namiętności, na którą strach patrzeć, nawet ze spokojnego brzegu.


(…) wszystkim na ziemi Łza obok uśmiechu się mieści, I gdzie się kwiat szczęścia rozplemi, Wyrasta wraz z cierniem boleści!


Natrudziwszy się jednak, zauważono z czasem, że „posiadanie szczęścia nie daje”; dlatego rozmyśla się, jak zdobyć to, czego potrzeba, mniejszym kosztem, zużywając tylko tyle czasu i wysiłku, ile jest niezbędne. Bogactwo spada w cenie, a zadowolona bieda, beztroski dziad staje się zwodniczym ideałem.


I Ta, co ciemność ma kłaść na powiekach, Przy której milknie gwar szczęścia i waśni, Kruszą się twierdze zamiarów człowieka
– Też trwa bez ruchu, cicha i daleka, Bo i śmierć czeka Na dalszy ciąg baśni.


A bogowie grają w kości i nie pytają wcale czy chcesz przyłączyć się do gry (...) Bogowie kpią sobie z twojego poukładanego życia (...) nie przejmują się zbytnio ani naszymi planami na przyszłość ani oczekiwaniami. Gdzieś we wszechświecie rzucają kości i przypadkiem wypada twoja kolej. I odtąd zwyciężyć lub przegrać
– to tylko kwestia szczęścia.151 - 200

Batumi, ech, Batumi... herbaciane pola Batumi. Cykadami dźwięczący świt świadkiem był szczęścia chwil.


Ty dla tej Polski będziesz perłą, z dna wód świecącą jasno, śnieżną liliją skwitnie twe berło w snop iskier, co nie zgasną.(...) Będziesz dla Polski złotą różą, gwiazdą w szafirów skłonie, łzy, co dziewczęce szczęście burzą, w skarb zawreją w łonie.


Oświecenie przypisywało edukacji szczególną rolę, zastępując tradycyjny pogląd, że „prawdziwa wiara” jest podstawą moralności i gwarancją wiecznego zbawienia
– przekonaniem, że „prawdziwa wiedza” uzasadnia etycznie słuszne postępowanie i zapewnia szczęście doczesne.


Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.


Jest tylko jedna droga do szczęścia
– przestać się martwić rzeczami, na które nie masz wpływu.


Szczęście jest czymś więcej niż zewnętrzna pomyślnością; warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą.


Czyż musiało tak być, że to, co tworzy szczęście człowieka, stało się znów źródłem jego cierpienia?


Któż wie czym jest prawdziwe szczęście, nie tradycyjny wyraz, ale nagi terror. Dla samotnych ludzi, którzy noszą maski, najbardziej nieszczęśliwy wyrzutek obejmuje pewne wspomnienia lub jakieś iluzje.


Potrafię współczuć cudzym bólom, ale nie przyjemnościom. Jest coś dziwnie nudnego w szczęściu innych ludzi.


Człowiek osiąga szczęście, jeśli potrafi z radością - przyjemnością przeżyć każdy dzień.


O! łza ta nie jest gorzka, gdy w obecne troski Przypomnianego szczęścia miesza nektar boski; Czułość ją u ludzkości wylewa ołtarza. Gorzką truciznę sączą tylko łzy zbrodniarza.


Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi.


Szczęście jest jak lekkomyślna dziewczyna, która ci w oczy popatrzy, da całusa i leci dalej; nieszczęście jest jak poważna kobieta, która spokojnie siada przy twoim łóżku i
– żyje.


Przechodzimy często obok szczęścia nie widząc go, nie patrząc na nie przypatrujemy mu się, nie poznając.


Zwariować, o czym świat wcale nie wie, to znaczy wniknąć w baśń, w rzeczywistą baśń życia, a to jest właśnie szczęście.


Słońce nie opadło i wciąż nie opada. Odchodzi i wraca jak dusze, którym los sprzyja. Ogrzewa świat. Ludzie ziemi też nie upadli. Jesteśmy tutaj. (…) Żyjemy, wędrujemy. To jest szczęście, chyba.


Za chwilą szczęścia czai się zemsta zła.


Prawdziwie piękne kobiety to takie, które mogą podarować swoją młodość, miłość i przywiązanie ojczyźnie i narodowi, które mogą poświęcić się masom i towarzyszom dla szczęścia ludu i pomyślności narodu.


Żadna religia nie jest ważniejsza niż ludzkie szczęście.


Jeśli zginę
– trafię do raju. Umieram za swój naród za swoje państwo. Taki był mój ojciec. Zginął. I dla mnie taka śmierć z rąk terrorystów to szczęście. Jestem wojownikiem Allaha. Wojownik to nie zabójca, odwrotnie
– to obrońca. Dopóki żyję, nie pozwolę stroić żartów z mojego państwa
– Federacji Rosyjskiej.


Nie wolno nam nigdy zapomnieć, jak skromne były nasze początki (…). Zapominając o tym, moglibyśmy uznać, że jesteśmy najmądrzejsi, najbogatsi i najważniejsi na świecie. Niewykluczone, że wtedy szczęście opuściłoby naszą rodzinę.


Aby być szczęśliwym, nie należy przeglądać się w lustrze ulicy.


Albowiem znajomość prawdy nie przynosi szczęścia.(...) Szczęśliwi są tylko głupcy. Lecz to nie powód, by być głupcem.


Lecz największe szczęście to dotknąć tego czego oni nie widzą…


Możesz wygrać z przeciwnikiem, ale nie ze szczęściem.


Felicia (...) wiedziała wiele rzeczy. Wiedziała, że Paul Young zabił jej siostrę, wiedziała, że musi znaleźć dowody. Wiedziała również, że potrzebna jej pomoc. Była świadoma, że szczęściem jest posiadanie córki, która robi, co jej się każe.


To rozsądne. Tym razem darujemy wam waszą głupią arogancję. Ale nie testujcie więcej swojego szczęścia.


Dobry Boże, niepokorni dla władz przed tobą w największej pokorze. Za słabi, by dotrzymać wszystkich postanowień. Na szczęście zbyt silni, by zapomnieć o tobie.


Na szczęście nie ma jeszcze reguły od wyjątków.


(...) nikt ci tyle szczęścia nie da, co pijany ortopeda.


Szczęście zbliża się powoli jak żółw, ucieka jak sarna.


Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka…


Szczęście u nas jest czasami bez przyczyny, jak powój, który nie wie, gdzie się zaczepić i który by się zaczepił o byle co.


Aha!
– zdobyłem chorągiew. Jak to? możem jej nie zdobył? Jeśli justycja nie polegnie także w tej bitwie, tedy pewien jestem nagrody. O chamy! Szczęście wasze, iż mi się koń rozparł. Nie znałem się mniemając, iż fortelom mogę ufać bardziej niż męstwu. Mogę się do czegoś więcej w wojsku przydać niż do zjadania sucharów.

Jan Zagłoba (po zdobyciu chorągwi pułkowej na Kozakach Maksyma Krzywonosa w bitwie pod Konstantynowem.)

Matki to pierwsze nauczycielki, pierwsze wychowawczynie i to właśnie od matek zależy szczęście, przyszła szlachetność, uprzejmość, wiedza, podejmowanie decyzji, zrozumienie oraz wiara ich malutkich dzieci.


Życie składa się ze szczęścia i nieszczęścia, a mnie ta płyta [''Noce i sny''] potrzebna jest do życia. Piosenki są lekarstwem. Pomagają, mam nadzieję, nie tylko mnie, ale także wielu ludziom. Płyta dobrze się sprzedaje i mam wrażenie, że jest potrzebna.


Choć zrozumieli. Chociaż przyszli. Nie mogli szczęścia wrócić nam. I tylko w niebie złote igły Kreśliły gwiazdom górny trakt.


Niektórzy przystosowali się całkiem nieźle do życia na Ziemi ale pozostała w nich nuta szaleństwa. Na całe szczęście, gdyż Kosmita ma naturalną zdolność do widzenia rzeczywistości z lotu ptaka, którą inni muszą w sobie dopiero rozwinąć lub nigdy nie osiągną takiego poziomu kreatywności.


Tajemnica szczęścia ukryta jest w tym, by widzieć wszystkie cuda świata i nigdy nie zapomnieć o dwóch kroplach oliwy na łyżce.


Doskonale wiem, że stały się teraz modne opinie, jakoby socjalizm nie miał nic wspólnego z równością. Na całym świecie zastępy partyjnych karierowiczów i niewydarzonych profesorów pochłonięte są udowadnianiem, że socjalizm to nic innego tylko planowy kapitalizm państwowy, w którym nadal istnieje wyzysk; na szczęście jest jeszcze zupełnie odmienna wizja tej ideologii.


'Agata:' Całe szczęście, że wszyscy z tego wyszliśmy. 'Zosia:' Nie wszyscy. 'Ruud' (''po długiej chwili''): Asia…


Tyle jest kluczy do szczęścia w małżeństwie, że przydałby się do nich breloczek. Z dużym kółkiem.


Nie mieliśmy szczęścia. Trafiliśmy do najstraszniejszego z obozów karnych. Tylko nieliczni przeżyli.


Ten wrażliwy i odważny miś przypomniał mi, co jest w życiu istotne: czerpanie przyjemności z prostych spraw i robienie różnych rzeczy z kimś bliskim i kochanym. Odkąd Kazimierz mi towarzyszy, łatwiej dostrzegam szczęście.

Paulina Wilk (na temat bohatera opowiadania pt. ''Przygody misia Kazimierza''.)

Planując życie, trzeba być bardzo ostrożnym, bo nie każdemu to samo daje szczęście. Niedobrze jest oglądać się na innych. Już raz popełniłam ten błąd. Wzięłam ślub w wieku 25 lat, bo wszystkie koleżanki dookoła tak robiły i „już czas”. Wolę być sama niż w związku, bo „tak trzeba”.


– Był taki człowiek, który twierdził, że jeśli pod bramą dużej kamienicy codziennie rzuci pani skórkę od banana, potkną się na niej ci sami ludzie.
– Pechowcy? Pokręcił przecząco głową.
– Ofermy. Ci, co gubią klucze, łykają ości i nie mają szczęścia do interesów.


Szczęście? Hm, szczęście trzeba umieć sobie zorganizować!

Wielki Szu (do taksówkarza Jurka.)

Znowu mogę oddychać. Nie wiedziałam, że to takie szczęście.


Łamany kołem szczęścia.


Wspomnienie dni radosnych milszym nieraz bywa I prawdziwszym, niż szczęście na ziemi.201 - 250

Bo szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartość ma tylko to, co ciężko się zdobyło.


Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało.


Znacznie łatwiej jest wytrzymać z kobietą szczęśliwą, niż z kobietą, której wiele do szczęścia brakuje. Z czego wynika prosty wniosek: kobietę należy uszczęśliwiać, co wcale nie jest takie trudne, jakby się zdawało. Kobiety kochają słowa. W tej zaś dziedzinie upragnionego towaru można im dostarczać dowolnie bez wielkiego wysiłku.


Szczęście życia
– to widzieć, czym rzecz każda jest jako całość, co jest jej tworzywem, a co przyczyną; i z duszy całej iść drogą sprawiedliwości i prawdy! A cóż tedy pozostaje jak nie korzystanie z życia, gdy jedno dobro z drugim sprzężesz tak, że nie pozostanie nawet najmniejszej przerwy?


Szczęście to nie tylko to, co los daje, ale i to, czego nie zabiera.


Lepsi mają mieć lepiej. Lepsi z urodzenia, lepsi z pochodzenia, lepsi z własnej pracy. Także ci lepsi jedynie przez konstelację szczęścia lub przez przeznaczenie.


Ach, gdy z tobą, kochanie, Smutku i szczęścia nie dzielę, Smutek smutkiem zostanie, Weselem nie jest wesele.


Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą


Niewiedza nie hańbi, większość poczytuje ją za szczęście.


Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.


Trzeba mieć szczęście, aby znaleźć serce.


Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.


Potem idę do mojego pokoju dokonać radosnego przeglądu swojej garderoby. Albo mam szczęście i znajduję od razu coś, co chcę włożyć, albo moje rzeczy zaczynają wylatywać z szafy, jakby wysysała je jakaś niewidzialna siła.


Bo szczęście nie polega na tym, żeby mieć króliczka, tylko żeby gonić goo!


Powiedziała, że życzy nam szczęścia czy że popsuje mi hamulce w samochodzie?

Susan Delfino (do Mike’a o Katherine.)

A miało być tak pięknie, miało nie wiać w oczy nam, i ociekać szczęściem, miało być: „sto lat! sto lat!”.


Nie każden, bowiem miał szczęście wyrobić sobie sąd swobodny jak nam to Matka wyrobiła, zapewniając nam wykształcenie i wychowanie z dala od buta pruskiego i knuta rosyjskiego…

Władysław Zamoyski (wspomnienia o bracie.)

Cudowne, doprawdy, jest opanowanie umysłu, tak trudnego do opanowania, zawsze żywotnego i chwytającego to co pożąda. Poskromiony umysł przynosi szczęście.


Śpi szczęście, co najsłodsze dreszcze daje łonu, Między wargą a czarą, gdzie wina lśni krew...


Tu mieszka szczęście.

Prostytucja (często spotykana inskrypcja na portykach rzymskich burdeli.)

Nikomu z nas szczęście nie jest dane na własność, czasami udaje się je zdobyć, być jego najemcą czy może lokatorem. Ale trzeba bardzo regularnie wnosić opłaty, bo opieszałym grozi natychmiastowa eksmisja.


Cierpliwość jest kluczem do szczęścia.


Tylko 10 centymetrów dzieli mnie od szczęścia.

Głębokie gardło (dzwoniąc do doktora w sprawie swego penisa; okazało się, że nie przeszkadza mu zbyt mały wzrost… tylko zbyt wielki.)

Szczęście, które posiadasz jest jak ziarno; szczęście, które dzielisz
– to kwiat.


Feniks z popiołów, a szczęście z kapelusza.


Człowiek nawet przy najpomyślniejszych warunkach życia może być nieszczęśliwy, ale że od niego samego zależy, by nieszczęście swe zmienić w szczęście.


Macie szczęście, że nie jesteście parą hetero. W naszej stacji nie lubimy odmieńców.


Szczęście, którego wyczekujemy, potrafi zburzyć to, które właśnie przeżywamy.


Aktor, nawet jeśli temu zaprzecza, zawsze marzy o popularności, bo to jest oznaką, że mu się powiodło. Paul Newman powiedział kiedyś, że gdyby nikt go nie rozpoznawał na ulicy, znaczyłoby to, że poniósł porażkę w swoim zawodzie.(…) prawdziwym szczęściem dla aktora jest jeśli to, co robi, spotyka się z uznaniem tych, którzy to oglądają.


Nie jestem ojcem, ale wypruł bym żyły, Za szczęście dziecka w każdej jego życia chwili.


Szczęście człowieka psuje, nieszczęście hartuje.

Szczęście (przysłowie polskie)

Szczęście jest egoistyczne, bo każdy szuka szczęścia dla siebie.


Kto powiedział, że kobieta daje szczęście? Kobieta jest tym, co szczęście zastępuje.


Chcesz być szczęśliwy
– ogłup się sam.


W miłości jest tyle cierpienia, ile szczęścia.


(…) czasem szczęściem można się znudzić (…).


Uczynić kogoś szczęśliwym
– to jakby jego życie pomnożyć i pogłębić.


Życie to męka. Najlepiej się wcale nie urodzić. Ale to szczęście ma jeden na tysiąc.


Kto ma szczęście w kartach, ten ma pieniądze na miłość.


Szczęście i nieszczęście dotyka nas nie wedle swych rozmiarów, ale wedle naszej wrażliwości.


Bardzo się cieszę z jego szczęścia, bo wiem jakby to wyglądało, gdybym ja wygrał w Brazylii. To było coś niesamowitego
– wspaniała publiczność, gra we własnym kraju. On zasługuje na to. Pracował bardzo ciężko przez cały rok i cieszę się razem z nim.

Leandro Vissotto Neves (po zdobyciu przez Łukasza nagrody dla najlepszego rozgrywającego LM 2010.)

Bo ona ona różne ma imiona, Jedni wołają ją miłość, inni zgaga pieprzona, Bo ona ona imiona różne ma, Jedni wołają ją szczęście niepojęte, Inni pani na K.


Jeśli chcesz zaznać szczęścia,<br>Powieś swego pana<br>I rozrąb na pół księdza...

François Claudius Koëningstein (śpiewane przez niego podczas wchodzenia na szafot)

Rozkoszna chwila, kiedy w pełni korzystamy z tego, co za chwilę stracimy. Chwila szczęścia wzbogacona nostalgią za szczęściem.


Czyny są dobre, jeśli przyczyniają się do szczęścia, złe, jeśli przyczyniają się do czegoś przeciwnego. Przez szczęście rozumie się przyjemność i brak cierpienia, przez nieszczęście
– cierpienie i brak przyjemności.


Nikt nie zapomina o swoim szczęściu.


Przy każdej sprawie należy patrzeć końca, jak on wypadnie: wszak wielu ludziom bóg tylko ukazał szczęście, aby ich potem strącić w przepaść.


Człowiek współczesny szuka przyjemności bez szczęścia, szczęścia bez zadowolenia, zadowolenia bez mądrości.


Ziemia rodzinna jest matką każdego (...), [z jej] łona wszelkie prawdziwe życie i szczęście wyrasta.


Gdy zamykają się jedne drzwi do szczęścia, otwierają się inne, ale my patrzymy na pierwsze drzwi tak długo, że nie widzimy tych drugich.251 - 300

Co?! Pod samochód wpadłeś?! Aaa, to całe szczęście, że pod zaparkowany.


Tylko głupcy nie potrafią docenić, kiedy szczęście się do nich uśmiecha.


Cóż może powiększyć szczęście człowieka, który cieszy się zdrowiem, nie posiada długów i ma czyste sumienie?


Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.


Bierz pieniądze, pieniądze są dobre, pieniądze to szczęście.


Szczęście nie jest jedynie posiadaniem pieniędzy; ono tkwi w radości osiągnięć, w dreszczyku emocji, który towarzyszy twórczemu wysiłkowi.


Wiem doskonale, że stały się teraz modne opinie, jakoby socjalizm nie miał nic wspólnego z równością. Na całym świecie zastępy partyjnych karierowiczów i niewydarzonych profesorów pochłonięte są udowadnianiem, że socjalizm to nic innego tylko planowy kapitalizm państwowy, w którym nadal istnieje wyzysk; na szczęście jest jeszcze zupełnie odmienna wizja tej ideologii.


Przyjaźń
– mnożąc radości i dzieląc troski
– zwiększa nasze szczęście i zmniejsza cierpienie.


Codziennie trzeba się mierzyć z życiem i walczyć o szczęście. Życie przynosi różne doznania i gdyby tak nie było, jak bym zagrała rozpacz albo wielką miłość?


Szczęście przez całe życie! Nikt by tego nie mógł znieść, to byłoby piekło na ziemi.


Mam to szczęście, że rano, gdy wychodzę z psem, rozmawiam z menelemi, a wieczorem w balowej suki obserwuję jakąś uroczystość. Ten dualizm, który jest we mnie od dziecka, powoduje ferment i daje pole do popisu pisarzowi.


Dobry koń przynosi szczęście.


O, przyjaciele! Nadejdzie stulecie, Jasne jak szczęście
– i zupełnie inne. Ale mu za nie tych dni nie oddamy, Kiedyśmy żyli tutaj. Ze Stalinem.


Istnieje droga ucieczki przed nieustannym zgiełkiem tłumu, trzeba tylko zanurzyć się we własny głos wewnętrzny, własny spokój, szczęście, a nawet zapach.


Nikt nie jest zupełnie szczęśliwy od dzioba do ogona.


Szczęście lub nieszczęście człowieka zależy od mnóstwa rzeczy niepozornych, o których się zgoła nie mówi i o których mówić nie można.


Szczęście, to nie jest coś, co możesz schować i wyjąć, kiedy Ci znowu będzie potrzebne.


Miałam szczęście, że w „Mazowszu”, do którego przyszłam tuż po szkole baletowej, trafiłam pod skrzydła wielkiej osobowości, znakomitej artystki pani Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Dzięki niej zrozumiałam, że warto realizować marzenia i walczyć o siebie.


Jeden cień za filarem kryje się bez słowa - to Jadwiga, królowa pozafijołkowa, omdlewając w kąpieli barw grających społem, słucha, łodygi białe rąk wznosząc nad czołem. jak czerwień śpiewa w szczęściu, a fiolet w rozpaczy, że świat jest barwnym dźwiękiem, który nic nie znaczy...


Dziwnie jest oglądać cudze szczęście. Jeszcze dziwniej, jeśli to szczęście dotyczy bliskiej osoby i to wcale nie ja jestem jego przyczyną.


Jednak miłość nie daje i nigdy nie dawała szczęścia. Wręcz przeciwnie, zawsze jest niepokojem, polem bitwy, ciągiem bezsennych nocy, podczas których zadajemy sobie mnóstwo pytań, dręczą nas wątpliwości. Na prawdziwą miłość składa się ekstaza i udręka.


Zawiść odczuwamy tylko w stosunku do kogoś, kogo uważamy za równego sobie i wywyższonego jedynie przez czysty traf, jaki naszym zdaniem
– zakładając, że będziemy mieć więcej szczęścia, niż mieliśmy dotychczas
– kiedyś może się przytrafić i nam samym.


Na szczęście publiczność uwielbia wpadki. Ludzie cieszą się, że aktor jest równie ułomny jak każdy. Na dodatek w tych potknięciach bywa urokliwy. Widzowie nie mają przed sobą ideału, lecz spoconego ze wstydu człowieka, śmiesznego i nieporadnego.


Tajemnica szczęścia i cnoty tkwi w tym, by lubić to, co musi się robić.


Człowiekiem szczęśliwym jest ten, który zdobył swe szczęście.


A może szczęście to jest coś, do czego możemy tylko dążyć. I możemy właściwie nigdy go nie osiągnąć. Choćby nie wiem co.


Sam wiele razy popełniałem takie błędy, że szukałem potem szczęścia gdzieś na zewnątrz. Szczęście jest w nas. Jest w ludziach obok nas, których kochamy i na których nam zależy. W tym, co robimy i w naszych marzeniach.


Szczęście nie tylko samo jest chciwe, ale wystawione jest na chciwość cudzą.


Kto się czuje szczęśliwy, nie starzeje się.


Pieniądze szczęścia nie dają
– dopiero zakupy.


(...) jesteś najlepszą osobą na świecie. Nikt ze mnie nie szydzi, kiedy jestem z tobą i czuję, jak moje serce rozpala słońce szczęścia.


Za żadne skarby nie dam się już nabrać na następne małżeństwo.(...) małżeństwo i szczęście to się wyklucza. Prawdziwe szczęście daje samotność i spolegliwa kochanka.


Powiadają, że kiedy biedronka usiądzie na przykład na ręku, na bluzce, na pledzie podczas wakacji, to przynosi szczęście. Zatrzymana na dłużej nie wróży niczego dobrego. Cieszymy się, że jest i chcemy, żeby uciekła.


Szczęśliwym jest ten, kto przy zachodzie słońca cieszy się wschodzącymi gwiazdami.


Szczęściem zeszłej niedzieli padał deszcz, więc jest dość czystych naczyń.


Na sukces nie ma recepty. Tylko ciężka praca, ale do tego potrzebne jest naprawdę bardzo, bardzo dużo szczęścia. To dużo w sporcie pomaga.


Zasługuję na to, by być szczęśliwym. Ty też, Almo. Razem szczęścia nie odnajdziemy.


Zawsze znajdę powody do niezadowolenia. Ale pewnie pełnia szczęścia prowadziłaby do zguby.


Jedno jest w życiu szczęście
– kochać i być kochanym.


Okazywana nam miłość, której nie odczuwamy jako łaskę i szczęście, jest dla nas ciężarem.


Całe prawie zło bierze się stąd, że ktoś nie przestrzegał Dekalogu, że ktoś kogoś zabił, albo zranił, albo oczernił, albo obmówił, albo dał fałszywe świadectwo, (...) że ktoś zdradził żonę, porzucił rodzinę, bo mówił, że ma prawo do szczęścia. Nikt nie ma tymczasem prawa do szczęścia na czyimś nieszczęściu.


Muszę wyłapać te smerfy i skończyć z tym całym szczęściem.


Szczęście robi dobrze ciału, ale smutek rozwija siłę umysłu.


Moja była nauczyła mnie jednego
– szczęścia nie dostaje się raz na zawsze.


Któż nie chciałby stać się przez szczęście głupszy, zamiast być mądrzejszym przez szkodę?


Z wiekiem zrozumiałam, że ja
– osoba, która miała tyle szczęścia, mogąc robić to, na co ma tylko ochotę
– mam obowiązek pomagać innym, tym, którzy zaznali aż takich cierpień.


Szczęście się nie powtarza, nieszczęście nie przychodzi pojedynczo.


Pulsuje we mnie adrenalina i jestem gotowy walczyć, ale muszę być realistą. Bycie azjatyckim aktorem nie będzie nigdy czymś łatwym. Na szczęście branża się zmienia i osoby odpowiedzialne za casting coraz mniej skupiają się na kolorze skóry i dzięki temu otwierają drzwi dla osób takich jak ja.


Każdy musi szukać szczęścia w sobie, inni ludzie, choćby nie wiem, jak się starali, nie są w stanie nam go dać.


Szczęście jest czymś więcej niż zewnętrzna pomyślnością; warunki wewnętrzne więcej dlań znaczą.301 - 350

Ludzie, nie tylko ci, którzy jak ja byli na katordze, ale absolutnie wszyscy, na tyłach i na froncie, odetchnęli swobodniej, pełną piersią, i w upojeniu, z uczuciem prawdziwego szczęścia rzucili się w wir groźnej walki, śmiertelnej i zbawiennej.


Na szczęście dziś mamy sojusznika, który codziennie przekonuje nas, że „Służba Zdrowia” jest do chrzanu. Jest nim „Służba Zdrowia”.


Jeszcze wcześniej zły moment mnie dopadł. Tbilisi, pierwszy czerwca, zabawa Kolejka linowa w Dzień Dziecka się urwała. Byłem na dole. Na szczęście nie na górze.


Nie dojdziesz, co mury w sobie tają, szczęście czy nieszczęście; ściany mają wprawdzie uszy, ale nie mają języków (…).


Pamiętam Pawła Zagumnego, który z niezwykłą determinacją w końcówce drugiego meczu z Hiszpanami trzasnął się kilka razy o tę nawierzchnię Mondo Flex, a teraz zabrakło mu szczęścia.


Bardzo, bardzo cieszę się życiem. Szczęście to miłe uczucie.


Aby ożywić ideę praw człowieka, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czym prawa człowieka są, a czym nie są. Musimy zrozumieć, że prawa człowieka to nie jest magiczny klucz, który otwiera wszystkie drzwi do sprawiedliwości i szczęścia. To tylko jedna z zasad, które powinny obowiązywać w demokratycznym państwie prawa.


Szczęście jest tylko marzeniem, a rzeczywistością jest ból. Sprawdzam to już przez osiemdziesiąt lat. Nie widzę innej rady, jak poddać się temu i powiedzieć sobie, że muchy są po to, by je zjadały pająki, a ludzie po to, by ich żarły zmartwienia.


Głupiec uważa przypadek za szczęście.


Nie istnieje coś takiego, jak szczęście, jest tylko koncentracja. Gdy jesteś skoncentrowany, jesteś szczęśliwy. Jesteś szczęśliwy, gdy nie myślisz zbytnio o sobie.


Wesołość to jedyna rzecz, która w gotówce daje szczęście, wszystko inne to tylko weksel na szczęście.


Przed przerwą na serwis dyskutowaliśmy o profesorze Jerzym Buzku, ocenialiśmy go jako premiera. Wówczas padło zdanie, że miał on szczęście, że za czasów jego rządów nie było jeszcze agresywnych tabloidów, bo by go zniszczyły. W trakcie przerwy, już podczas prywatnej rozmowy, wymyślaliśmy tytuły, jakimi mogłyby tabloidy opatrzyć artykuły o byłym premierze. Ja rzuciłem niestety taki.

Wiesław Władyka (o swojej wpadce na antenie radia.)

Nie za każdym razem dostaje się szansę, żeby pokazać, co się potrafi. Nie mogę powiedzieć, że miałam szczęście do wielkich ról. W mojej prawie 20-letniej karierze nie zagrałam ani u Kieślowskiego, ani u Wajdy. To marny dorobek.


Jeżeli piękno zasługuje na potępienie, jeżeli mądrość potęguje jedynie zło, jeżeli szczęście jest przeszkodą dla zbawienia, To osądzi mnie bezduszna wieczna noc.


Szczęście może przyjść przypadkowo, ale o rozum musimy postarać się sami.


Prawdziwe szczęście w życiu nie polega na uśmiechach radości, ale właśnie na tych momentach niepewności, kiedy wszystko może się odwrócić, tylko że nikt nie wie, w którą stronę.


Szukałem szczęścia po świecie które było we mnie. Podróżowałem z kraju do kraju zamiast mieszkać w domu.


Do Mołdawii jechaliśmy jak na wizytę u dentysty. Skończyło się utratą dwóch zębów (punktów). Na szczęście pozostało kilka, aby wyrwać awans na mundial. Sytuacja nie jest tak beznadziejna, jak nasza gra w Mołdawii. Bardziej martwię się różnicą, jaka dzieli polskich juniorów od rówieśników z Hiszpanii i Chorwacji (baty w Gdyni). Była
– używając języka prokuratorów
– porażająca.

Michał Listkiewicz (o meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata w piłce nożnej 2014 Mołdawia – Polska.)

Każdy krok w odpowiednim kierunku, przybliża nas do szczęścia.


Szukałam w życiu szczęścia I myślałam, że to znaczy Być pijanym we mgle, Głowę w chmurach mieć, Ale to nie było szczęście, Tylko skacowany sen.


(…) szczęście i smutek są w gruncie rzeczy bardzo podobne. Oddziela je tylko cienka niczym włos linia, która drga pośrodku emocji, zamazując granicę między skrajnymi przeciwieństwami. Wibruje lekko, niczym sieć pajęcza, na którą spadła kropla deszczu.


Nie jestem jedynym śpiewakiem, który wykluł się z ojczyźnianego jajka i wyszedł na świat. W moim przypadku zadecydowało o tym bardzo wiele okoliczności. W głównej mierze siła mojej osobowości i dużo szczęścia. Dzięki temu udało mi się w bardzo krótkim czasie dotrzeć do takiego miejsca w życiu, do którego gdzieś zawsze w głębi duszy przynależałem.


Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.


Szczęściem się jest…


Jak jaskółki miłość przynosi domom szczęście.


Pociągnięcie jednego z wizjonerów za kozią bródkę przynosi szczęście
– lub kończy się policzkiem.


Sama wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co można schować i wyjąć, kiedy ci znowu będzie potrzebne.


(...) co to za szczęście, które potrzebuje noża w plecach i wyschniętej rzeki?


Niektórym do szczęścia brakuje naprawdę jedynie szczęścia.


Nie ma szczęścia doskonałego
– ja nigdy nie zaznałam doskonałego szczęścia
– czegoś zawsze człowiekowi brakuje.


Człowiek musi cierpieć, bo inaczej nigdy nie nauczy się doceniać szczęścia. Radość i cierpienie to dwie połówki tego samego jabłka.


Mimi utrzymywała, że każdy człowiek rodzi się obdarzony jakimś talentem i szczęście lub pech w życiu polegają na tym, czy to odkryje i czy w świecie jest na ten talent zapotrzebowanie, bo zdarzają się uzdolnienia bezużyteczne.


Cierpliwość jest kluczem do szczęścia.


Podstawową zasadą społeczną etyki absolutnej jest założenie, iż tak jak życie jest celem samym w sobie, tak każda żywa istota ludzka stanowi cel sam w sobie, a więc nie może być środkiem do celów czy dobrobytu innych, z czego wynika, że „osiągnięcie własnego szczęścia jest najwyższym moralnym celem człowieka”.


Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia.


Lecz na szczęście wszelaki serce ma być jednakie;


(...) są rzeczy, których kupić nie można. Ale na szczęście czasem nie trzeba za nie płacić.


Oto światem zewnętrznym możemy kierować dość swobodnie, poddaje się on naszej woli i wielokrotnie możemy go kształtować tak, jak to jest potrzebne do naszego szczęścia. Natomiast kierować własną psychiką jest właśnie bez porównania trudniej, a nieraz jest to wręcz niemożliwe.


Może i dla niej
– trzydziestoletniej, porzuconej i rozczarowanej
– Los znalazł wreszcie jakiś mały okruch szczęścia. Może. A może i nie. Trudno uwierzyć Losowi, gdy już raz zawiódł.

Pulpecja (o Gabrieli.)

Szczęście ruszało we mnie pełną parą i z największą radością zgodziłam się, że oczywiście, zupełnie zwariowałam.


Szczęście się nie kończy, ono ulega zmianom.


Młodość widzi szczęście migocące w przyszłości. Starość spogląda w przeszłość ku szczęściu młodości; zamiast nadziei
– ma radość rozpamiętywania nadziei.


Ludzkość niekiedy ma to szczęście, że nikt jej nie zbawia.


Jesteśmy celem w grze zwanej manewrami szczęścia, w której my versus reszta społeczeństwa…


Partia pragnie władzy wyłącznie dla samej władzy. Nie obchodzi nas dobro ludzkości; obchodzi nas wyłącznie władza. Nie bogactwa, luksusy, długie życie lub szczęście, a tylko władza, czysta władza.

Rok 1984 (nauki O’Briena.)

Równania fizyki są kluczem do naszego szczęścia, naszej zgrozy, naszego życia i naszej śmierci. Proszę o tym nie zapominać. Nigdy.


Musisz spróbować stworzyć szczęście wewnątrz siebie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w jakimś miejscu, istnieje duże prawodopodobieństwo, że nie będziesz szczęśliwy w żadnym miejscu.


Szczęście dziś matką, a jutro może być macochą.


Szczęście zbliża się powoli jak żółw, ucieka jak sarna.


Kto kocha, ten pragnie, aby na jego pocałunki odpowiadano pocałunkami, aby jego pragnieniu odpowiadało pragnienie, a szczęśliwy jest tylko wówczas, kiedy szczęście daje.351 - 400

Przyznaję chętnie, że pieniądz nie daje szczęścia, ale trzeba przyznać, że bardzo je ułatwia.


Szczęście to kwestia wyboru.


Czy nie ma innego sposobu? Czy szczęście jest zawsze kompromisem?


Czyliż tym ludziom, co na wieki zasną, dawne sny szczęścia się odeśnią?


Szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć.


Media w większości manipulują zamiast informowania, wyrywając z upodobaniem z człowieka resztki jego poczucia świętości. Z tego punktu widzenia mamy w Polsce niesamowite szczęście, jedyne swego rodzaju na świecie: fantastyczne i wolne Radio Maryja, które przywraca ludziom ogromną nadzieję i odwagę.


Największym szczęściem jest zaprzestanie dążenia do jego osiągnięcia


Życie jest jedną wielką niespodzianką i tylko nam, czasami wydaje się, że trzymamy w dłoniach ster zdarzeń. Ale jesteśmy w błędzie. Na szczęście.


Jeżeli na swojej drodze spotkałeś szczęście, to sprawdź, czy aby jest to twoja droga.


(...) szczęście jest małą cząsteczką o krótkim czasie trwania i jak na szczęście przystało, ukryło się w zakamarkach mózgu o tajemniczo brzmiących nazwah. (''Ventral pallidum'')


Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą.


Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi, jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha.


Generalnie kultura nie miała szczęścia do przebojowych przedstawicieli w rządzie.


„Będziemy szczęśliwi, szczęśliwi, szczęśliwi”
– powtarzał sobie w myślach, bo tego był już pewien, że własne szczęście można osiągnąć jedynie przez cudzy ból i cudzą troskę.


Musimy pokazać to, czego sami doświadczyliśmy, że wiara to nie tylko zakazy i ograniczenia, ale przede wszystkim poznawanie Chrystusa jako Tego, który nas kocha i pragnie naszego szczęścia. Wpatrzeni w świadectwo papieża Franciszka pragniemy dzielić się wiarą. Także my możemy być autorytetami przez pokonywanie własnych słabości i życie zgodne z Ewangelią

Stanisław Budzik (na diecezjalnych obchodach Światowego Dnia Młodzieży w Lublinie.)

Na szczęście Kaczyńscy przeminą, choć zdążą popsuć gospodarkę. Czeka nas zastój. Ale tylko przez cztery lata. Potem naród jak koń, któremu ktoś przystawił kaktus pod ogon, zacznie wierzgać i wszelki ślad po bliźniakach zaginie. Oni po prostu znikną w tym bezmiarze obietnic bez pokrycia.


Nawet nieszczęście może stać się przyczyną szczęścia.


Przestraszył się nagle takiego ogromu szczęścia, bo pomyślał, że na tym padole łez trzeba za wszystko płacić.

Opowieści Evy Luny (o Ezio Longo i Maurizi Rugieri.)

(…) najsmutniejsi ludzie jakich w życiu spotkałam, to ci, którzy nie interesują się niczym głęboko. Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwilowe, nie ma bowiem bodźca, który by je podtrzymywał.


Największym szczęściem, jakie może dać miłość, jest pierwszy uścisk dłoni ukochanej kobiety.


W chorobie trzeba się uzbroić w cierpliwość, zachować spokój i zdać się na Opatrzność Boską. Wola Boża niech się spełni w nas, nad nami i przez nas, bo prawdziwe szczęście i pokój serca daje nam pragnienie Woli Bożej i wypełnienie Jej, choćby z utratą życia ziemskiego.


Na życie, piękne, pełne życie składają się wszystkie składniki: szczęście, smutek, dobro, zło.


Ale szczęście to nie hazard, to ciężka praca, planowanie, a poza tym coś jeszcze. A jeżeli już hazard, to wykalkulowany.


Kto ma szczęście w kartach, ten ma pieniądze na miłość.


To, że mogę pomagać tym dzieciom, daje mi więcej szczęścia, niż wszystkie medale.

Veronica Campbell-Brown (dzięki fundacji założonej przez Campbell dziewczynki z jej rodzinnej miejscowości mają możliwość treningu)

Czuć się szczęśliwym i bez szczęścia
– jest szczęściem.


Seks? To piękno, namiętność, emocje, szczęście. Seks to całe ciało plus relacja, a nie tylko pupa czy biust.


zapraszam cię wierszem do mego wnętrza abyś przyjrzał się moim żyłom abyś spojrzał na świat moją miłością... i na wraki moich dni zapomnianych i trudnych... abyś uciekał przed fałszywym szczęściem...


Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia.


Kochanek nieśmiały nigdy nie jest szczęśliwy. Ceną szczęścia jest odwaga.


Nie ma nic smutniejszego niż nieznalezienie innego szczęścia prócz szczęścia w tym, co minęło.


Głównym składnikiem szczęścia, ale nie jedynym, jest radość życia.


Violetta Villas jest pierwszą wielką gwiazdą na rynku polskiej muzyki rozrywkowej. (…) Wydaje mi się, że ona nie ma szczęścia do ludzi. Nikt nie chce się nią zająć, by postawić ją znów na estradzie, żeby zaistniała na wielką skalę. Ale wiem też trochę dlaczego ludzie nie chcą się tym zająć. Ona ma bardzo trudny charakter. Jak każda prawdziwa gwiazda.


Szczęścia na bazie czyjejś porażki nie buduję.


Wariuję ze szczęścia. Dobrze, że ożeniłem się z psychiatrą.


Wzrost może się wziąć tylko z dwóch źródeł
– głębszej integracji jednolitego rynku i strukturalnych reform w poszczególnych krajach. To pierwsze zadanie wymaga oczywiście ścisłego współdziałania 27 krajów, ale na szczęście sprawy są w toku.


Aktorzy mają to niebywałe szczęście, że przeżywają kilka żyć
– swoje i postaci, które grali, oczywiście pod warunkiem, że do swego zawodu podchodzą naprawdę poważnie. Mając zatem 60 lat mogę uznać, że przeżyłem tych żyć przeszło sto.


Jeśli kogoś pragniesz tak naprawdę, to jest tak, jakby wziąć nić chirurgiczną i przyszyć swoje szczęście do skóry tamtej osoby
– próba rozdzielenia skończy się potem raną szarpaną.


'Recepcjonista w hotelu:' Jako uczeń na praktyce musisz, Jasiu, wiedzieć, że w naszym zawodzie najważniejsze jest
– co? 'Praktykant:' Szczęście. 'Recepcjonista w hotelu:' No, dobrze, dobrze, Jasiu. O wiele go nie posiadasz, to nie pomoże ci ani przygotowanie, ani praktyka, planowanie...


Gromadzenie miłości przynosi szczęście, gromadzenie nienawiści sprowadza tragedie.


Jeśli połączymy naszą solidarność i będziemy działać jako części jednej całości, nie będzie takiego miejsca, do którego nie moglibyśmy dosięgnąć i takiego zadania, którego nie moglibyśmy dokonać; to znaczy, że tylko przez nasze zdecydowanie osiągniemy szczyt szczęścia.


''Virtus ad beate vivendum sufficit''
– cnota wystarcza do szczęścia.


(...) miałam szczęście, by w wieku 27 lat wystąpić w tym słynnym teatrze i spotkać się z tak olbrzymim entuzjazmem krytyków, publiczności i dyrekcji. Od tego momentu dyrekcja opery zaproponowała mi wiele kolejnych kontraktów.

Aleksandra Kurzak (o występie w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.)

Bohaterscy żołnierze Armii Czerwonej! Nadszedł czas rozrachunku. Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze. Na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście i pokój masom pracującym. Na zachód!


Szczęście to posiadanie wolności finansowej, dobrego zdrowia oraz udanego związku. Brak powodzenia choćby na jednej z tych płaszczyzn nie jest pełnym szczęściem.


Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki…


W Warszawie krąży powiedzenie, iż prezydenci RP nie mają szczęścia, ponieważ jednego zastrzelono jak psa, drugiego wypędzono jak psa, trzeci słucha jak pies.

Adam Ciołkosz (wypowiedziane 4 marca 1929 r. na wiecu w Tarnowie. Słowa te stały się później podstawą oskarżenia przeciw Ciołkoszowi w procesie brzeskim, w którym skazano go za „działanie w celu obalenia rządu” na trzy lata więzienia.)

Jeżeli znalazłeś szczęście, to pomyśl, czy akurat w tym czasie ktoś go nie zgubił. Może wypada oddać.


Daj mi szczęście, a będę dbał o Twoje.


Szczęśliwe kwiaty! mogą patrzeć śmiele I składać życzeń utajonych wiele, I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny… Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.401 - 450

Zaprawdę, wysiłki wasze są różnorodne! Ale ten, kto daje i jest bogobojny i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą
– temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.


Cień od księżyca widzieć: szczęście.


My nie możemy sądzić o szczęściu kobiety. One inaczej czują i rozumują. Szał tylko jednoczy obie płci, poza tym to dwa odrębne światy.


Gromadzenie miłości przynosi szczęście, gromadzenie nienawiści sprowadza tragedie. Kto nie nauczy się rozpoznawać wrót własnych problemów, mógłby równie dobrze zostawiać je otwarte i pozwolić nieszczęściom wtargnąć do środka.


Szczęście i radość najłatwiej nam wyrazić po hiszpańsku
– ''karnawał, balanga, maniana, samba, rumba i tango, copocabana i tropicana, bajabongo, bonanza, ananas, babnanas i Viva Las Vegas!''


Satanizm Kata jest raczej intelektualny, sprowadzony do krytyki chrześcijaństwa i poszukiwania wolnego od zakazów i nakazów szczęścia.


On nie mógł znaleźć sobie miejsca na myśl o zagrażającym nieszczęściu i o tym, że na przyszłe wydarzenia nie ma żadnego wpływu mimo całego owego pragnienia dobra i szczęścia.

Doktor Żywago (o dr Żywago.)

Głupi ma zawsze szczęście. Już w 1960 roku udało mi się pojechać do USA. Później Włochy, Anglia. Najpiękniejsze na świecie są dla mnie Hawaje. Byłem tam cztery razy. Miałem jednak pecha, ani razu nie widziałem spływającej lawy wulkanicznej. Raz byłem z żoną sześć dni za wcześnie, drugim razem sześć dni za późno.


Szczęście ciska ludźmi jak piłką.


Szczęście jest głuche, nie zwraca uwagi na krzyczących, widzi tylko czyny.


Zupełnie niespodziewanie zadzwonił do mnie Terry Gilliam i powiedział: „Chciałbym, żebyś zagrał u mnie główną rolę, uroczego staruszka”. Uznałem, że wybrał mnie, bo zaledwie garstka aktorów w moim wieku może jeszcze mówić. Szczęście wciąż mi dopisuje, bo z każdym rokiem zostaje ich mniej, więc póki żyję i mam się nieźle, mogę stawiać się na wezwania. Przyjąłem propozycję.


Szczęściem jest, że osoba kochana potrafi być jednocześnie najlepszym przyjacielem.


Szczęście w życiu nie polega na tym, żeby być kochanym. Największym szczęściem jest kochać.


Wolność! ty najpierwsza z własności człowieka, Bez której inne nikną i szczęście ucieka…


Pieniądze robią pieniądze, taka jest prawda. Bieda może unieszczęśliwiać, ale pieniądze szczęścia nie gwarantują.


Istnieje szereg zasad, które określają czym jest szczęście, i jeśli ich nie spełniasz, twoja świadomość nie dopuszcza do siebie myśli, że jesteś szczęśliwy.


Sekretem duchowego szczęścia jest mycie naczyń nie po to, by naczynia były czyste, ale dla samego mycia naczyń.


Takie już mam szczęście. Wszystko, co robię, wygląda, jakbym popełnił jakąś zbrodnię… a przecież zawsze starałem się być w porządku ze sobą, z własnym sumieniem.


Jednostka lub kilkuosobowa klika opętana żądzą władzy, która wykorzystuje tęsknotę mas za absolutnym szczęściem, ich bezgraniczne pragnienie zbawienia, może doprowadzić do powstania masowego ruchu fundamentalistycznego, do zbiorowego szaleństwa.


Głupi marzy o bogactwie, a mądry o szczęściu.


Niektórzy przystosowali się całkiem nieźle do życia na Ziemi ale pozostała w nich nuta szaleństwa. Na całe szczęście, gdyż Kosmita ma naturalną zdolność do widzenia rzeczywistości z lotu ptaka, którą inni muszą w sobie dopiero rozwinąć lub nigdy nie osiągną takiego poziomu kreatywności.


Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga
– miłość.


Szczęście jest stanem poważnym.


Są to bardzo ważne, a zarazem trudne pytania. Trudne dla mnie, bo miałem to szczęście być wychowywanym w atmosferze chrześcijańskiego, katolickiego domu. Mnie osobiście bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację człowieka niewierzącego, który mówi: „Boga nie ma!”.

Marek Jędraszewski (w odpowiedzi na pytanie, czy osoba niewierząca może się modlić.)

Nonsensem jest nakaz związków heteroseksualnych, jeśli ktoś odnajduje szczęście w związkach z człowiekiem tej samej płci. W imię jakich wartości mielibyśmy zmuszać się do wyboru takiego związku erotycznego, który statystycznie częściej występuje?


Życie na ogół nie biegnie zgodnie z naszymi marzeniami, trzeba natomiast wykorzystywać szanse, które daje w zamian. Ważne jest też, by zachować odpowiednie proporcje między niezbędną dozą rozsądku a ryzykiem. Myślę, że mam sporo szczęścia w życiu. Spełnione marzenia mnie cieszą, ale chyba jeszcze bardziej ekscytujące są miłe niespodzianki, a tych otrzymałam od losu niemało.


Szczęście jest widokiem życia, a próżność jego sprężyna, życie jest ofiarą śmierci, śmierć celem życia.


Błogosławiony ten, kto żyje w pokoju. Nie ma na ziemi większego szczęścia.


Ale zapisu bólu w jednym obszarze pamięci nie można wymazać zapisami szczęścia w innych.


Kto pragnie szczęścia, nie powinien wierzyć w szczęśliwość rewolucyjną. Rewolucja wyzwala ludzi, ale wyzwala też w ludziach podłość, zawiść i okrucieństwo.


Cywilizacja dostatku dóbr materialnych błędnie jest kojarzona z czasem szczęśliwości. Żeby być szczęśliwym, poza innymi warunkami (subiektywnymi i zróżnicowanymi indywidualnie), niezbędny jest kontakt z drugim człowiekiem, a nie z rzeczami.


Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.


Nie było dotąd w naszym kinie szczęśliwie zakochanej pary gejów
– jakby to szczęście dwojga mężczyzn było najwyższą nieprzyzwoitością, nieopanowaną transgresją, najwyższym tabu. Najwyraźniej rodzimy widz powinien taki morał z filmów czerpać, że geje zawsze są żałości, a przynajmniej nieszczęśliwi.


Wiem doskonale, że stały się teraz modne opinie, jakoby socjalizm nie miał nic wspólnego z równością. Na całym świecie zastępy partyjnych karierowiczów i niewydarzonych profesorów pochłonięte są udowadnianiem, że socjalizm to nic innego tylko planowy kapitalizm państwowy, w którym nadal istnieje wyzysk; na szczęście jest jeszcze zupełnie odmienna wizja tej ideologii.


Obudźcie się. Macie szczęście, że ja w ogóle jestem. Takie coś zdarza się raz na tysiąc lat.


Cudowne, doprawdy, jest opanowanie umysłu, tak trudnego do opanowania, zawsze żywotnego i chwytającego to co pożąda. Poskromiony umysł przynosi szczęście.


Na szczęście wszystko dobrze dzieli się na dwa: Najsprawiedliwiej, szkoda słów. Sprawdzony historycznie wzór
– Salomonowe: to pół
– moje, twoje
– tam.


Szczęście jest wówczas pełne, gdy światło poranku budzi dwoje ludzi do dnia pełnego wspólnych czynów i rozmów.


Sukces oraz szczęście w życiu polegają w równym stopniu na unikaniu błędów i na zaznaczaniu swojej obecności w świecie.


Masz na twarzy wypisane szczęście.

Alvin i wiewiórki (do Dave'a.)

Tytus: Ledwo pozbyłem się szczęścia i proszę, od razu wpadłem w nieszczęście!


Kiedy skrzyżują się spojrzenia, Gdy spłoszą serca nasze, Może będziemy szli do szczęścia, Lecz czy na zawsze…?


Kiedykolwiek chrześcijanin zetknie się [z] wyrzeczeniem, z bólem, z cierpieniem, nie powinien nigdy zapominać, że są one drogą do szczęścia i chwały i że, porównane z niemi, są jak ta mgła poranna, która powoli ustępuje przed promieniami słońca, aż wreszcie się w nich rozpływa i śladu w powietrzu nie zostawia.


Do pełni szczęścia brakuje nam czasem tylko nieszczęścia innych.


Społeczeństwo jutra, jeśli zechce dać swej ludności maksimum szczęścia, winno z jak największą energią tępić tendencję ku stworzenia państwa policyjnego lub biurokratycznego. Winno przeciwstawić się dążeniom do powszechnej niwelacji jednostek, do nieznośnego i bezpłodnego konformizmu.


Zapewne wielkość szczęścia, które się odczuwa, jest wprost proporcjonalna do lęku i bólu, który nastąpił wcześniej. Dlatego, odpukać, nie prosiłabym raczej Boga o szczęście. A nawet o ulgę prosiłabym z pewnym wahaniem.


Nie ma mowy o szczęściu bez patriotyzmu.


Nie ma czegoś takiego jak szczęście. Założyłam kiedyś szczęśliwy stanik na klasówkę z biologii i totalnie oblałam!


Szczęście nie przyjdzie ani jutro, ani pojutrze, ani nigdy. Jest dzisiaj. Jest w tej chwili. Trzeba je tylko odczuć.


Należy przyznać, że szczęście w tym życiu opiera się na nadziei nowego i zupełnie innego życia; jest się szczęśliwym wtedy, gdy bliskie jest uobecnienie tej nadziei.451 - 500

jezus nosił kiepskie buty w końcu był ubogim cieślą jak byłam w ameryce na takie coś mówili szit sorki że ci tego nie powiedziałam w twarz tylko tak tutaj jak tchórz jakiś ale ty przecież lubisz wybaczać sam mówiłeś: więcej szczęścia wynika z wybaczania. nawet to sobie na chwilę wstawiłam w opisie na gg


Jedynym szczęściem, jakie mamy na ziemi, jest kochać Boga i wiedzieć, że On nas kocha.


Film to nie tylko działalność artystyczna, ale również przemysł… a także zwykłe, niezbędne, chamskie szczęście. Producent ma interes w tym, żeby jego film zaistniał. Interes ten musi być jednak wsparty odpowiednimi pieniędzmi. Ta prawda powoli zaczyna dobierać do uczestników naszego rynku.


Tyle jest rodzajów szczęścia, ile ludzkich miar.


Żonie nie zawdzięczał nic prócz radości, jaką czerpał z jej głupoty i ignorancji. Nie jest to jednak ten rodzaj szczęścia, jaki na ogół mężczyźni pragnęliby zawdzięczać żonom, ale tam, gdzie brak innych źródeł zadowolenia, prawdziwy filozof potrafi wykorzystać i te, które mu są dane.


Wspomnienie dni radosnych milszym nieraz bywa I prawdziwszym, niż szczęście na ziemi.


Każdy z nas szuka szczęścia na własną rękę.


Faceci nigdy nie doceniają swojego szczęścia.


Istnieje szereg zasad, które określają czym jest szczęście, i jeśli ich nie spełniasz, twoja świadomość nie dopuszcza do siebie myśli, że jesteś szczęśliwy.


Człowiek jest kowalem własnego szczęścia. Pewno dlatego tak często znajdujemy się między młotem a kowadłem.


Ale już wiem, że szczęścia nie można mieć na dłużej. Szczęście to chwile, momenty, piękne sekundy, które mijają. Zrozumienie tego przynosi spokój i… szczęście


Szczęście składa się z wszystkich nieszczęść, których się nie ma.


Świat się zmienia, ale na szczęście nie Bourbon Street. Niezmiennie tak samo zwariowana.

S@motność w sieci (o jednej z ulic Nowego Orleanu)

Szczęście siedzi na siatce okrakiem.


Najważniejsze jest szczęście
– mieć radość z każdej chwili i cieszyć się życiem…


Szczęścia trzeba szukać w sobie, we własnym sercu


Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania, i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu.


Wreszcie zrozumiałam, w jaki sposób można osiągnąć szczęście z mężczyzną, i z głębokim żalem, wściekłością oraz przytłaczającym poczuciem przegranej muszę wyrazić ten sekret słowami cudzołożnicy i wspólniczki przestępcy: „Nie mów «co», kochanie, i słuchaj mamy”.

Bridget Jones (ostatni komentarz Bridget w książce.)

Są momenty, kiedy odczuwam, że jestem po prostu w pracy, ale sfera artystyczna i kreatywna są ważniejsze. Przez większość czasu czuję radość, że mam to szczęście robić to, co robię. Praca pracą, ale to również wspaniała zabawa!


Jeżeli ktoś ma szczęście, to i niebo mu dopomaga.


Szczęście jest tylko przemijającą chwilą, zbiorem przypadków dających się podzielić na formę i treść.


Ludzie obierają różne drogi szukając spełnienia i szczęścia. Fakt, że nie idą Twoją drogą, nie oznacza, że się zgubili.


Wszyscy na świecie szukają szczęścia, a jest jeden tylko sposób, aby je znaleźć. Trzeba kontrolować swoje myśli. Szczęście nie przychodzi z zewnątrz. Zależy od tego, co jest w nas samych.


Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia.


Nauczyłam się cieszyć chwilą. To wyświechtane, ale już wiem: szczęście pochowane jest w drobiazgach. Już to wiem, bo nie wiedziałam wcześniej.


We wróżbach i w kartach
– ty, w strumyczkach Mozarta
– ty, u Prousta i Sartre’a
– ty, i w „Czarach i czartach”
– ty. W deszczowej udręce
– ty i w smutnej piosence
– ty, kto szczęścia ma więcej
– ty… ty…


Ale nie miałem tyle szczęścia. W ogóle nie miałem szczęścia!


Człowiek, który zrozumie, czym jest szczęście, będzie jak ta wiązka kijów. Nic go nie złamie. Jeżeli tego nie pojmie, pokona go najdrobniejszy problem.


Praktyka i poświęcenie wielu Buddów skierowane są na poprawę tego świata i szczęście. Niezbędnym jest, ale też bardzo trudnym, zrozumieć tę praktykę i poświęcenie.


(…) wierzę w zdolność rodzaju ludzkiego do niekończonego doskonalenia się i dlatego sądzę, iż rodzaj ludzki będzie na drodze ku pokojowi, wolności i równości, a więc na drodze ku szczęściu i cnocie, czynił postępy, których kresu nie sposób oznaczyć. Wierzę, że te postępy winny być dziełem rozumu, wzmocnionego przez rozmyślania, opartego na doświadczeniu.


Dużo dzieci
– dużo szczęścia.


Nie wstawaj, noc się jeszcze mroczy
– Ten blask to tylko twoje oczy; Nie ciemność rzednie, świtu bliska
– To tylko mnie się serce ściska, Że szczęście, pięć przeżywszy godzin, Zginie wraz z nocą swych narodzin.


Byłoby szczęściem móc uszy i inne zmysły tak zamykać jak oczy.


Jeżeli miłość jest prawdą, jest i szczęściem. Jeśli jest dogmatem, jest złudzeniem i rozczarowaniem.


Pełnia doświadczeń nie oznacza pełni szczęścia.


''Nihil est ab omni parte beatum''
– nie ma bezwzględnego szczęścia.


Przyszłość
– ten okres czasu w którym nasze zdrady prosperują, nasi przyjaciele są prawdziwi oraz nasze szczęście jest zapewnione.


(...) na szczęście syn ma moją naturę: wszędzie mu dobrze, łatwo nawiązuje kontakt z ludźmi, takie podróże to dla niego atrakcja.


Gdyby nawet socjalizm zapewniał więcej dóbr, niż kapitalizm, to i tak byłbym za kapitalizmem, bo zapewnia on więcej wolności. Na szczęście nie mam tego dylematu…


Kiedy zaistniało, na szczęście rozwiane później, podejrzenie o poważną chorobę małżonki, chodził osowiały. I choć starał się tego nie okazywać, głęboko to przeżywał. Kto go bliżej znał, mógł to wyczuć. Był wtedy milczący, unikał towarzystwa. Podobnie jak w okresach zamętów politycznych, kiedy stawał się nieuchwytny dla przyjaciół.


Mieliśmy naprawdę szczęście, że był naszym trenerem.


Spasłem się całe sześć kilo i bebech wystaje zza paska. Na szczęście nie mam jeszcze kłopotu z odróżnieniem pępka od siusiaka i wiem, na czym sprawy stoją. Z samookreśleniem osobowości, oczywiście także nie mam problemu.


Kto rano wstaje, ten zbiera podwójne szczęście.


(...) jedni ojcowie zabierają dziecko do kopalni
– bo są górnikami, inni do szpitala
– bo są lekarzami. Mnie zabierano do teatru. I tyle. Jeśli rodzic jest autorytetem
– to dzieciak bardziej się jego pracą zainteresuje. Jeśli dostanie do ręki jakieś narzędzia, którymi można się bawić
– to będzie pełnia szczęścia. Ale to wszystko o niczym jeszcze nie przesądza.


Nasza przyjaźń nie tylko trwa, ale przypomina teraz stosunki rodzinne typu: kup mi bułki czy skocz po syrop. Zabawne, ale często też spotykamy się na castingach, bo startujemy do tych samych ról. Uwielbiam grać z Hanią i na szczęście mam tę okazję w serialu ''Daleko od noszy''.


Ale żyć dzień w dzień wśród cudzego szczęścia rodzinnego, widzieć wciąż z bliska czyjeś szczęśliwe pożycie małżeńskie, dom, urocze dzieci
– Zrobiła pauzę
– Pani talbot jest dokładnie w moim wieku
– Znów zrobiła pauzę
– Zdawało mi się w końcu, że mieszkam w raju, którym nie wolno mi się cieszyć.

Kochanica Francuza (Sara o pracy guwernantki do Karola.)

Zaczepiony orężnie, ze zmiennym walczył szczęściem i padł wskutek podstępu swoich krewnych
– bezsprzecznie oswobodziciel Germanii, on, który nie zawiązek potęgi narodu rzymskiego, jak inni królowie i wodzowie, lecz państwo w najwyższym rozkwicie zaczepił, w bitwach nie zawsze szczęśliwy, w wojnie niezwyciężony.


Mały narodek żydowski ośmiela się okazywać nieprzejednaną nienawiść do wszystkich ludów, jest zawsze zabobonny, zawsze pożądliwy cudzych dóbr, czołobitny w nieszczęściu, a zuchwały w szczęściu.


Największym szczęściem jest zaprzestanie dążenia do jego osiągnięcia.


Ale wkrótce wszyscy znowu spoważnieli, bo jak zapewne wiecie, jest taki rodzaj szczęścia i zadziwienia, który czyni człowieka poważnym. Jest po prostu za dobrze, by marnować czas na żarty.