Cytaty o człowieku

Czym jest miłość? Czy wystarczy lubić kogoś bezgranicznie, potrzebować drugiego człowieka w taki sposób, o jakim nie mówi się głośno?


Na przykład irytował mnie tłum ludzi podrygujący dziesięć metrów od sceny w rytm naszej muzyki… banda debili, którzy przychodzili na koncerty napić się piwa, pogapić się na cycki i poskakać.


Niektórzy nauczyciele są głupi. Niektórzy uczniowie też są głupi. Albowiem w ogóle niektórzy ludzie są głupi. To się trafia w każdym środowisku. Przeważnie zresztą są głupi nie do końca i nie we wszystkim. I nie ma powodu, aby im dawać do zrozumienia, że tacy są.


Hitler traktował ludzi „tylko” tak, jak ludzie traktują zwierzęta.


Ludzie współcześni stworzeni są do narzekania. Z całego Achillesa widzą tylko piętę.


Bez pamięci nie można żyć, ona przecież wynosi człowieka ponad świat zwierząt, stanowi postać jego duszy, a zarazem jest tak zawodna, nieuchwytna, zdradliwa. To właśnie sprawia, że człowiek jest tak niepewny samego siebie.(...) Nie wiemy, i za tym „nie wiemy” rozciąga się cały obszar niewiedzy, czyli – nieistnienia.


W miłości płciowej prawdziwie rozumianej, boski byt zyskuje możliwość swego ostatecznego ucieleśnienia w indywidualnym życiu człowieka.


– Domyślił się wreszcie! Czyż pan, panie Kiriłłow, przy pańskim rozumie, nie wiedział dotychczas, że wszyscy są jednakowi, nie ma lepszych i gorszych, a tylko mądrzejsi i głupsi? A jeżeli wszyscy są podli (co zresztą jest tylko frazesem) to świadczyłoby, że nie powinno być ludzi niepodłych.


Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka.


Myślę, że trudniej było ś.p. Tadeuszowi Vetulaniemu przeżyć jeden dzień w czasie okupacji, aniżeli mnie odtworzyć z jego zapisków trzy lata Jego prowadzonej pod znakiem Czerwonego Krzyża zaciekłej walki i kampanii w obronie człowieka z całą elitą zbrodniczych typów, które wykonywały władzę w imieniu narodu niemieckiego nad „ujarzmionym” narodem polskim.


Człowiek nie jest bogaty tym, co posiada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.


– Ha, dobrze mieć dowcip tak bystry, iż potrafię nim zadowolić nawet tak wyrafinowanego człowieka jak ja sam…


Człowiek powinien robić coś największego, na co go stać.


Przymierze zawiodło moich ludzi.


Podczas wyborów ludzie ekscytują się, męczą, jątrzą.


Drogi są coraz gorsze, ale na ulicach pojawiły się fotoradary. Utrudnić ludziom życie do maksimum, a na końcu ich skontrolować – to jest filozofia PiS. Tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać pieniądze na fotoradary, a nie na drogi.


Człowiek żyje dla swojej przyszłości.


Żadne miejsce na świecie nie sprawia ludziom radości, jeśli otoczone jest dookoła grubym, wysokim murem.


Lech Kobra Kaczyński zahipnotyzował wrogą armię. Moim zdaniem po listopadowej eskapadzie do Gruzji, Lech Kaczyński jest gen. Świerczewskim PiS. Człowiekiem, który się kulom nie kłaniał.

Joanna Senyszyn (o przyznaniu nagrody im. św. Grzegorza I Wielkiego przez miesięcznik „Niezależna Gazeta Polska” Lechowi Kaczyńskiemu.)

Niebo nie jest dla ludzi żądnych zemsty.


Jako artysta człowiek jest mile widziany przez każdą religię.


Przez ulice miasta i ciemne zaułki,
przez domy bez okien i ludzi bez domów,
przez dzieci siedzące o pustych żołądkach,
przez ojców pijaków i matki bez ojca…


Takich lub podobnie upośledzonych ludzi jest w Polsce dużo. Nie zawsze spotykają się z właściwymi reakcjami ze strony swoich bliźnich. Myślę, że w cieszącym się powodzeniem filmie taki chłopiec, taka postać działa pozytywnie na wszystkich. Uświadamia, że ludzie ci są tacy sami, jak my

Wojciech Niżyński (o postaci Maćka Lubicza – chłopca z zespołem Downa.)

Barbara Blida żyłaby, gdyby nie państwo PiS. Gdyby nie patologiczny mechanizm wiodący od góry do dołu. Na górze mieliśmy ludzi, którzy wierzyli w „układ” i którzy wierzyli, że jak „układ” pokażą Polakom, to Polacy ich pokochają.


Robię filmy dla wszystkich, ale wiem, że są one szczególnie ważne dla ludzi w moim wieku. Bo oni czekają na sztukę, która odbije ich rzeczywistość.


Przecież nie takie to straszne! Dzieciaki biegają wkoło i kręcą jointy i wiesz... wszyscy na czymś grają... To chyba tak ludzie wyobrażają sobie życie członka kapeli rockowej. Ale tak, masz trochę racji – trochę wtedy przeginaliśmy. Ale czy dziś ludzie nie przesadzają z rozmaitymi sprawami? Na przykład z konsumpcją?

Mick Jagger (o oburzeniu jakie wywołał film rejestrujący ośmioletniego syna jednego z muzyków, którego zajęciem było przygotowywanie skrętów dla członków kapeli, kiedy tylko go o to poproszą.)

Ludzie nie dochowują obietnic, zawsze je łamią. Nie wiedzą, czego chcą. A jeśli nawet twierdzą, że wiedzą, i tak to niszczą.


Co mnie to obchodzi, co mogą o mnie pomyśleć ludzie w Ameryce. Dla mnie jest ważne, czy mój film podoba się chłopakom z podwórka.


Czasami są takie sytuacje, kiedy człowiek musi być sam, nawet najbliżsi przyjaciele nie rozwiążą jego kłopotów.


Jakby wszyscy i tak nie uważali mnie za dziwadło. I to największe dziwadło w całej szkole. No, bo spójrzmy prawdzie w oczy: mam metr siedemdziesiąt pięć wzrostu, jestem płaska jak deska i chodzę do pierwszej klasy liceum. Czy można być jeszcze większym dziwadłem? Jeśli ludzie w szkole coś odkryją, przepadłam. Przepadłam jak nic.


Człowiek – niszczyciel wytrzebiając setki gatunków zwierzęcych, wkroczył na drogę, która prowadzi do zagłady jego własnego gatunku.


Jeśli przywiązanie zapanuje niepodzielnie nad życiem człowieka, ziarno zła zacznie kiełkować. Miłość, która została bogiem, stanie się demonem.


Kiedyś byłeś dobrym człowiekiem.


Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.


Człowiekowi można odebrać wszystko. Rodzinę, pieniądze, stroje, nawet godność. Ale nikt nie odbierze mu jego pomysłów. Chyba że go zabije.


Może czasami człowiek nosi w sobie tajemnice, o których nawet nie wie?


Podczas gdy dla muzułmanina Koran jest czystą mową Boga, który nie korzysta z pośrednictwa człowieka, to chrześcijanin wie, że Bóg mówił przez ludzi, stąd też czynnik ludzko-historyczny przynależy do działania Bożego. Dlatego słowo biblijne wypełnia się dopiero w odpowiedzi Kościoła, którą nazywamy Tradycją.


Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.


Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu.

Immanuel Kant (imperatyw kategoryczny.)

Konfliktować Ślązaków z Polakami to jest coś wyjątkowo ohydnego, dlatego że ci ludzie cierpieli z rąk niemieckich, byli wcielani siłą do Wehrmachtu.


Legenda miejska głosi, że w święta wzrasta liczba samobójstw. W rzeczywistości jest ich mniej. Specjaliści twierdzą, że w otoczeniu rodziny ludzie są mniej skłonni do zabijania się. Z drugiej strony uważa się, że to rodzinne ciepło jest przyczyną nasilania się depresji w czasie świąt. Dobra… Izzie to nie obejmuje.


Wszystko co robimy, albo czego nie robimy, ma również wymiar polityczny. Słowo polityk oznaczało w demokracji ateńskiej człowieka, który uczestniczył w życiu polis, czyli swojego państwa. A jeżeli ktoś nie uczestniczył w życiu państwa, tylko ograniczał się do tego, aby zajmować się wyłącznie swoimi sprawami prywatnymi, Grecy nazywali go mianem idioty.


Nawet we śnie człowiek nie zapomina o poczuciu winy.


Ci ludzie umieją się tylko bić!

Napoleon Bonaparte (o polskim pułku gwardii, który się skompromitował na przeglądzie wojsk.)

Ludzie gonią wciąż za tym co ma niby im pomóc, pieniądz
a w połowie drogi dopada ich niemoc
leki, zimna herbata i teleturnieje
to wszystko ma cię omamić byś nie wiedział co się dzieje


Kiedyś pacynka udawała człowieka, a teraz człowiek udaje pacynkę. Podoba mi się ta koncepcja. To szalona rzecz, która pozwala człowiekowi poczuć przez chwilę trochę wolności. To tak jakbyś na kilka minut porzucił własne ciało.


Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości.


Jestem megaotwarta, na wiele mnie stać i niewielu rzeczy się boję, ale ostentacji nie lubię. Swoją tolerancję i wszystko, co się składa na bycie człowiekiem, chcę realizować w obrębie własnego domu. Gdyby inni ludzie tak zrobili to świat szybciej doszedłby do pewnej równowagi.


Najtrudniej zawsze przychodzi nam uwierzyć, że ludzie, jak chcą, mogą się zmienić. I dużo prościej utrzymywać za wszelką cenę status quo, niż przyznać się do błędu.


Charakterystyczną cechą wszystkich perwersji jest nieobecność w nich reprodukcji jako celu. To stanowi kryterium, przy pomocy którego oceniamy perwersyjność danej aktywności płciowej – gdy czyni osiąganie przyjemności celem w oddzieleniu od celu rozrodczego. Tak więc przełomowym momentem w rozwoju życia seksualnego człowieka jest podporządkowanie go celom rozrodczym.51 - 100

Nonsensem jest nakaz związków heteroseksualnych, jeśli ktoś odnajduje szczęście w związkach z człowiekiem tej samej płci. W imię jakich wartości mielibyśmy zmuszać się do wyboru takiego związku erotycznego, który statystycznie częściej występuje?


Dopóki człowiek z własnej woli sam nie zrówna się z innymi bratnimi mu istotami, nie ma dla niego zbawienia.


Większość ludzi próbuje zawrzeć w fotografii zbyt wiele elementów. Jeżeli robisz zdjęcie dziecka bawiącego się na łące, fotografuj dziecko, a nie drzewa, dom i wszystko, co jest w zasięgu wzroku. Fotografia jest w rzeczywistości pewną deklaracją i im bardziej jest przejrzysta, tym jest lepsza.


Nie chciałbym zanadto wychwalać gauleitera Sauckla, bo tego nie potrzebuje. Ale fakt, że udało mu się dokonać aż tyle w tak krótkim czasie i z takim zaangażowaniem, że ściągnął z całej Europy tylu ludzi do pracy w przemyśle – jest czymś godnym najwyższego uznania.

Hermann Göring (wypowiedziane w konferencji z 16 lipca 1941.)

Osiem lat rządów Luli da Silvy przyniosło Brazylii jeszcze pomyślniejszą passę (średnio 3–6 proc. wzrostu PKB rocznie) niż wcześniejsze, także ośmioletnie rządy Cardoso (2–4 proc.), awans do grona najprężniej rozwijających się krajów świata, a 20 milionom ludzi – wyjście z biedy.


Aktor to ten, który pokazuje to, czego bez niego nikt by nie zobaczył. Jest szamanem. Sprawia, że ludzie chcą go słuchać, oglądać i podziwiać. Funkcją aktora jest coś więcej niż samo aktorstwo.


Ludzie źli robią to, o czym dobrzy tylko myślą.


Jest tak, jak gdyby ludzie chcieli z rozmysłem wytępić się nawzajem, żeby nic nie pozostało…


Bardzo mały człowiek może rzucać bardzo duży cień.


Bałagan uratował już życie tysiącom ludzi. W czasie wojny wystarczyło nieraz najmniejsze odchylenie od rozkazu, aby człowiek uszedł z życiem.


Muszę ciągle być wilkołakiem – to rewelacja! Chodzę sobie po świecie, a ludzie zatrzymują mnie i chcą rozmawiać o wilkołakach, co jest zabawne.


Istotne przyczyny zła tkwią dzisiaj przede wszystkim w niezrozumiale wielkim potencjale AKCEPTACJI byle czego. Ludzie stali się tak samo cierpliwi jak papier.

Andrzej Bobkowski (15 września 1940.)

Człowiek jest we władzy rzeczy i duchów.


To tak, jak oglądanie fresku. – Jest ruch, ale zamrożony. Lubię patrzeć na to, jak długo ludzie są to w stanie wytrzymać. Kiedy są już na granicy, otwieram zawór.


W życiu każdego człowieka jest taka chwila, gdy chciałby kogoś zabić.


Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.


Ludzie bali się czegoś, co było inne od nich, i ten, kto najbardziej się różnił, miał szansę na wygraną w loterii w polowaniu na czarownice.


Oszust nie tak się śmieje, jak człowiek uczciwy, innemi łzami płacze obłudnik, a innemi człowiek dobrej wiary. Każdy fałsz jest maską i, choćby najartystyczniej była zrobiona, zawsze można ją odróżnić od szczerej twarzy.


Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.


Wśród sześciu miliardów ludzi nie ma nikogo, kto by urodził się „po nic”.


Lecz żadnego z synów Izraela nie uczynił Salomon niewolnikiem do swej pracy, byli bowiem wojownikami i dowódcami jego przybocznych oraz dowódcami jego ludzi powożących rydwanami i jego konnicy.


(...) wiele osób nie radzi sobie z logiką, gdy ta dyktuje im trudne decyzje. To problem tych ludzi, nie logiki.


Oczekując, że inni się domyślą, że ''jakoś się ułoży'', wzdychając lub narzekając, licząc, że to partner, partnerka się zmieni lub domyśli, poprawi lub naprawi swoje zachowanie, oddajemy władzę nad własnym życiem innym ludziom lub przypadkowi.


(…) cóż warta jest piosenka o miłości, w której się śpiewa: kocham cię, ty kochasz mnie, życie jest fajne, a my jesteśmy na plaży? No nie wiem. Może to kwestia pokolenia. Młodsi ludzie lubią jak się gada: byliśmy na fajnej kolacji, napiliśmy się piwa.


Reklama sprawia, że ci ludzie uganiają się za samochodami i ciuchami, których nie potrzebują. Całe pokolenia wykonywały znienawidzoną pracę po to, żeby móc kupić rzeczy, które nie są im naprawdę potrzebne.


Kiedy człowiek uświadamia sobie, że nie umrze z miłości (...), wtedy wie, że jest naprawdę w średnim wieku.


Słowenia jest przeciwnikiem, z którym nie można się kopać. Biega się z nimi wte i wewte, patrzy człowiek potem na tablicę, a tu 10 bramek w plecy. Tak grać nam nie wolno.

Bogdan Wenta (przed meczem Mistrzostw Europy w Austrii Polska – Słowenia, 22 stycznia 2010.)

Naszą duszę wypełnia naprawdę jedyne pragnienie: wszystko oddać Bogu. „Niespokojne jest nasze serce, póki nie spocznie w Nim”. Każda ludzka istota pragnie kochać i być kochaną. Pozostaje jednak pytanie: dlaczego niektórzy ludzie wiedzą o tym, że są kochani, a inni nie?


Przeraża mnie to, co się dzieje w mediach. Mają bardzo negatywny wpływ na społeczeństwo. Mam wrażenie, że chcą zmienić ludzi w roboty, które w wyniku operacji plastycznych mają takie same sztuczne piersi, wszyscy są piękni, kobiety po ciąży mają idealne ciała i wszyscy są tacy sami…


Co za obsesja jakaś z tym zamykaniem, wszystkim się wydaje, że milicja nic innego nie robi, tylko zamyka ludzi całymi tabunami!


Żaden człowiek, nawet lekarz, zapytany, jaką osobą powinna być pielęgniarka, nie określi jej inaczej niż jako „oddaną i posłuszną”. Ta definicja równie dobrze mogłaby pasować do portiera. Można by ją odnieść nawet do konia. Natomiast nie do policjanta.


Niektórzy mówią na to ganja
Niektórzy – marihuana
Niektórzy nazywają kari
Jak człowiek pali pali pali pali!

Ziele – uzdrowieniem narodu
Ziele – uzdrowieniem narodu!


Ludzie teraz patrzą na walkę o równość rasową jak na coś elitarnego. Trudno mi to przyjąć. Jestem najmłodsza z dziesiątki rodzeństwa. Ukończenie prawa to była obłędna walka, dziki wysiłek dla całej rodziny. Teraz ludzie traktują mnie nieufnie, jako część „elity”. To się zaczęło osiem lat temu.


Jako człowiek był osobowością niezbyt wysokiej próby, niezrównoważoną i autocentryczną. Ale w tym niezrównoważonym autocentryku zapalił się raz błysk geniuszu i tak powstał jego słynny „Traktat” – jedyne naprawdę wielkie dzieło filozoficzne, jakie wydał wiek XX. A potem ten błysk zgasł i tak powstała „nowa filozofia Wittgensteina” (…) Ta jego nowa filozofia to płód poroniony.


Piasecki za wymóg trwania uznawał kompromis, taki kompromis, w którym jednocześnie długofalowo robi się coś przeciw władzy. Krótkofalowo robić coś przeciw – to urządzić strajk czy manifestację. Długofalowo – to wydać pięćdziesiąt milionów książek, wykształcić setki ludzi w liceum św. Augustyna i tysiące w organizacji…


Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta.


Dobrze wiedział, że miłość przynosi ludziom najgłębszy smutek, jako że jest najwyższym wysiłkiem, na jaki człowiek się porywa, aby wyjść z samotności. A mimo to dążył do miłości w nieustępliwym uniesieniu.


Z pewnością lepiej jest dla świata, by ludzie postępowali słusznie pod wpływem niewłaściwych motywów, niż żeby postępowali źle, kierując się najlepszymi intencjami.


Teraz jesteś godzien. Podejdź i pocałuj kamień Blattnera, aby podnieść o trzy punkty morale swoich ludzi.


Ale jak chcesz z ludźmi żyć, musisz pić. Bo wtedy i ciebie mają za człowieka. A to nie byle co.


Gdzieś słyszałem bardzo ciekawą sentencję o tym, że ponury człowiek jest tak samo nienaturalny jak uśmiechnięty nieboszczyk. Ja was bardzo proszę, śmiejcie się, żeby was nie brali za nieboszczyków!


Za rządów Stefana IX w Mediolanie rozwinął się ruch odnowy moralnej, który propagowali tak zwani łachmaniarze lub pataryni. Byli to przeważnie ludzie świeccy, którzy potępiali gwałtownie chciwość kleru i postulowali w Kościele powrót do dobrowolnego ubóstwa, cechującego, ich zdaniem, postawę prawdziwych uczniów Jezusa.


Nie spotykają się ludzie na próżno. Każdy człowiek, którego poznajemy w życiu, jest nam, my jemu wierzycielem lub dłużnikiem. Czym właściwie, życie wskaże. Żeby nowych krzywd nie popełnić, nowych zobowiązań ciężkich nie zaciągnąć, a stare spłacać jak najprędzej... kochać trzeba każdego. Wtedy się nie zbłądzi.


Podstawową tezą systemu katolickiego jest to, że wszystkie cierpienia natury (a więc: śmierć, choroby, ból) są konsekwencją zła moralnego. To wszelako nie oznacza, że każda niedola dotykająca człowieka daje się sprowadzić do osobistej winy.


Dobry Bóg stworzył liczby naturalne, inne są dziełem człowieka.


Na pewno miał poczucie humoru. To był cięty humor. Miał też dobry humor sytuacyjny. Kawałów nie umiał opowiadać. Dla mnie Jurek to był człowiek, który lubił i umiał pracować. Nie bał się stresu, chociaż już w końcówce, gdy grało się o wszystko widać było oznaki zdenerwowania, ale generalnie radził sobie ze stresem.

Włodzimierz Sadalski (na pytanie jaki był Hubert Jerzy Wagner.)

Wszystko na świecie pochodzi od tej samej, jednej rzeczy.(...) Ludzie nadają im wiele różnych nazw, ale same w sobie nie mają one żadnych nazw. Kiedy myślisz, wszystkie rzeczy mają różne nazwy i kształty. Ale kiedy nie myślisz, wszystkie rzeczy są tym samym. Nie ma dla nich słów. To ludzie tworzą słowa. Kot nie mówi: „jestem kotem”. Ludzie mówią: „to jest kot”.


Marzę o kraju rozwiniętym, ale jednocześnie szczęśliwych ludzi. Bo w tej chwili ten kraj idzie w kierunku coraz większych dysproporcji. [...] Marzę o kraju wolnym, a to nie znaczy wolność od Rosji czy Ameryki, tylko wolnym kraju wolnych ludzi.


Mogłem zajrzeć w głąb jego rozdwojonej duszy – poznałem w nim urodzonego despotę, którego okrucieństwo było tylko częściowo złagodzone europejskim wychowaniem. Zrozumiałem tego człowieka, który posiadł męstwo żołnierza, ale pozbawiony był cywilnej odwagi męża stanu, człowieka gwałtownych namiętności, ale słabej woli.


Nauczyłem się tego, że siatkówka jest grą dla ludzi spokojnych, takich jak ja. Trzeba umieć trzymać nerwy na wodzy, trzeba wiedzieć co się robi i gdzie trzeba być w danej chwili.101 - 150

Zgadzał się, że powinien być całym sobą w miejscu i chwili, uważny na bliskich mu ludzi i dbały o to, czego spodziewają się po nim. Orzekać, że są tymczasowi i na niby, znaczyło ich krzywdzić, nie umiał się jednak wyrzec myśli, że tak naprawdę na życie z nimi nie ma czasu.


Ludzie zawsze smucą się lub cieszą i nie ma takiej godziny, gdzie by ktoś nie śmiał się lub nie wzdychał. Cały zaś bieg historii polega na tym, że gdy więcej jest radości między ludźmi, mówimy – państwo kwitnie, a gdy częściej płyną łzy, nazywamy to upadkiem.


Każdy człowiek ma jakiegoś fioła, ale zdaje się, że największym jest mniemanie, że się go nie ma wcale.


Nie można gospodarki napełnić jak gąbki pieniądzem. Trzeba mozolnie budować zaufanie do pieniądza. Nikt nie przegrał na mocnym pieniądzu, zawsze się przegrywa na inflacji i ludzie to rozumieją.

Leszek Balcerowicz (w Sejmie, 10 marca 2002.)

Mit badany w swej żywej postaci jest (…) narracją, w której zmartwychwstaje pradawna rzeczywistość (…). W kulturze pierwotnej mit jest nieodzowny: wyraża, wzbogaca i kodyfikuje wierzenia; chroni i wzmacnia moralność; gwarantuje skuteczność rytuału i zawiera reguły praktyczne, którymi człowiek powinien się kierować. Mit jest więc żywotnym składnikiem cywilizacji ludzkiej (…).


Przeszłość ludzi, myśli Johan. Są w niej zakotwiczeni, przykuci łańcuchami, jest wmurowana w ich pamięć.


Życie człowieka jest jak sen wiosenny, a bogactwa i zaszczyty jak przemijające chmurki.


Tak jak drobne przedmioty ograniczają pole widzenia i przesłaniają świat, jeśli trzyma się je blisko oka – tak też nieraz zupełnie nieważni i obojętni nam ludzie z najbliższego naszego otoczenia absorbują ponad potrzebę i na dodatek w nieprzyjemny sposób naszą uwagę i nasze myśli, wypierając ważne myśli i sprawy.


Poezja to przede wszystkim specyficzny sposób rozstrzygania problemu poszczególnego człowieka. Najwięcej mówię o sobie, gdyż ja jestem dla siebie największym problemem. Ja uwikłany w istnienie, w rodzinę, w historię. Poezja powinna rozjaśniać te pułapki bytu. To, co wyżej napisałem, nie jest do końca prawdą, bowiem poezja może przede wszystkim jest wielką tęsknotą do drugiego człowieka.


Ten tatuaż oznacza „własność Dallasa”. On jest w zmowie ze wszystkimi okolicznymi dziwkami. I oczywiście handluje dragami. Każdy jest mu posłuszny. Ludzie, jak zobaczą ten znak, nie chcą mi pomóc. Chcą wciąż żyć.


Nie do wszystkich też słów, które mówią ludzie przykładaj serca twego; i niechaj cię to nie obchodzi, choćciby<!-- nie poprawiać, pisownia oryginalna --> i sługa twój złorzeczył. Boć wie serce twoje, żeś i ty częstokroć drugim złorzeczył.


Cholerni Indonezyjczycy. Ich zdaniem przełomem w prawach człowieka jest jednoczesne oświadczenie człowiekowi, ze jest aresztowany, oraz strzał w tył głowy.


Ludzie nigdy nie słuchają własnych rad.


Nie jest w naturze człowieka iść ciągle naprzód, ma on swoje chody i powroty.


W tej naszej szarej codzienności, w tej szamotaninie, kiedy w stosunkach międzyludzkich rządzi coraz częściej prawo wilka, żal mi się zrobiło pewnej cywilizacji z jej harmonią, życzliwością, powolnym rytmem, w którym człowiek miał czas na wszystko: na towarzyskie spotkanie, na refleksje.


Ludzie, którzy nie umieją pisać, robią wywiady z ludźmi, którzy nie umieją myśleć, żeby przygotować teksty dla ludzi, którzy nie umieją czytać.

Frank Zappa (definiując dziennikarstwo muzyczne.)

Wyrwa po człowieku może być maleńka, np. kalibru 7 mm.


Ten człowiek obciachu i wstydu Polsce nie przyniósł jeszcze chyba tylko na Grenlandii i na Saharze, bo w innych miejscach był i kończyło się to skandalami. Kiedy jeszcze w Brukseli mówi takie przerażające rzeczy, ze Polska to państwo totalitarne, że nie ma polskich serc – on uzurpuje sobie bycie najwybitniejszym kardiologiem w Polsce.

Jerzy Wenderlich (o wypowiedzi ojca Rydzyka, w której stwierdził, że od 1939 Polacy nie rządzą Polską.)

– Tu naprawdę jest jak na wojnie! – prychnąłem. – Co za czasy, że człowiek nie ufa człowiekowi.
– Ano pewnie – westchnął ze szczerym żalem Grieg. – Łatwiej byłoby go zarżnąć, gdyby nam choć trochę zaufał.


Juana przemilczała powód odejścia, bo w swoim wieku nie wierzyła już, że człowiek może być zdolny przeciwstawić się niesprawiedliwości losu.

Fatum Laury Ulloa (o Juanie Pardo)

Agnostycyzm konsekwentnie prowadzi do respektowania innych zapatrywań niż własne. Wiąże się ze świadomością, że nawet twierdzenie, iż człowiek poznaje świat, jest założeniem, punktem wyjścia niektórych systemów, nie jest możliwe do udowodnienia.


Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.


Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana.


Słowa człowiek nie wywiódł z siebie sam, ale słowo było z człowieka wywołane i dlatego dwie przyczyny tam uczestniczyły: jedna w sumieniu człowieka, druga w harmonii praw stworzenia. (II)


Jeśli człowiek zaniecha pracy, zwykłych czynności, codziennej bieganiny, żeby poważnie poświęcić się jednej tylko myśli, dzieje się coś odwrotnego. Powracają złośliwostki, tchórzostwo i fałsz, nieprzyjemności, które dotykają wszystkich. Nic dziwnego, że człowiek wynalazł pracę, alkohol, rozmowy o niczym.


Naczelną wartością socjalizmu jest wolność. Wolność, która wymaga, żeby człowiek nie bał się nagłego zwolnienia z pracy i żeby miał dużo czasu wolnego dla innych.


Bardzo cenię rodzinę, ale na człowieka należy spoglądać jako na kogoś indywidualnego, nie zaś cząstkę rodziny.


Mój mąż ku swojemu i mojemu zdumieniu, po wyprowadzce z Białego Domu zarobił masę pieniędzy, robiąc to, co lubi najbardziej, czyli przemawiając do ludzi.


Spotkałem człowieka tak nieoczytanego, że musiał cytaty z klasyków wymyślać sam.


Razem z Goździkiem zaczęliśmy burzyć ten spokój, organizując wiece. Powtarzaliśmy: „Nie bójcie się wrogów, mogą was tylko zabić. Nie bójcie się przyjaciół, mogą was tylko zdradzić. Ale bójcie się ludzi obojętnych, bo za ich milczącą zgodą dzieje się zbrodnia, krzywda, zło.”


Tylko skazanie na śmierć wyróżnia człowieka od innych; to jedyna rzecz, której nie da się kupić.


Jak zauważył Keynes, jeśli wszyscy – gospodarstwa domowe, firmy, rządy – zechcą oszczędzać, gospodarka będzie nieuchronnie zwalniać, aż ludzie staną się za biedni, żeby oszczędzać.


Miłość,
pożywienie zgłodniałego,
woda czysta spragnionego,
słońce człowieka zziębniętego,
nieodzowna energia życia.


Prawdę mówiąc, po jakimś czasie człowiek do tego przywykł.

Franz Stangl (odpowiedź na pytanie, czy przyzwyczaił się do masowego mordowania ludzi. )

Jedynym dowodem za czy przeciw jakiemuś człowiekowi jest to, czy w pobliżu niego wznosimy się, czy opadamy.


Labirynt to dom wzniesiony, aby zmylić ludzi; architektura labiryntu, pełna symetrii, podporządkowana jest temu celowi.


U ludzi marne słowo jest także potęgą.


Bardzo wielu ludziom wydaje się, że jak coś jest złego, to na pewno musi być to patologia, alkohol, przemoc itp. To jest bardzo wygodne, gdyż ma się wtedy wrażenie, że nas to nie dotyczy. Tymczasem okazuje się, że jest to nieprawda.


Pokrótce: powiedz NIE NARKOTYKOM, a może nie skończysz, jak ludzie od Hurda.


Według mnie istnieje pewna bariera (…). Bariera, której sztuka nie zdoła nigdy przekroczyć, moja droga. Są to uczucia. Z jednej strony są ludzie. Z drugiej – sztuka. Nic na świecie nie może zniszczyć tej bariery. Jest nie do przebycia.


Dałem mu moją zgodę. To tego rodzaju człowiek, że nie ośmieliłbym się odmówić mu czegoś, o co łaskawie zechciał poprosić.


Miałem wielkiego pietra, że ktoś w moim imieniu te pieniądze ukradnie. Ale ludzie byli spragnieni normalności. Gdyby nie ja, zrobiłby to ktoś inny.


To bardzo niesprawiedliwe i bardzo nierozsądne przybierać pozę kogoś, kto jest przeciwko każdemu, kto odnosi większe sukcesy, kto jest zdolniejszy, pracowitszy, bardziej oszczędny niż przeciętny człowiek.


Nie obawiam się zbrojnych ludzi. Jeśli napotkamy bandytów, mój Pan mnie obroni; On otworzy mi drogę pośród nich, abym dotarła do następcy tronu. Po to się narodziłam. Od czterech, a może pięciu lat moi bracia z Raju i mój Pan mówią mi o tym.


Zginęli ludzie, którzy byli na czele tego państwa. I państwo się o nich nie upomina. To znaczy, że tego państwa właściwie nie ma.


W liceum studiowanie, jak powinnam wyglądać i jak się zachowywać, pochłaniało całą energię. Prostowałam i tleniłam włosy, uczyłam się mówić łagodnie i przymilnie, temperowałam skłonność do rozstawiania ludzi po kątach i mówienia otwarcie, co myślę.


(...) człowieka ranią takie zdarzenia, kiedy spotyka się ze sprawiającym wrażenie zainteresowanego reżyserem, poświęca się mu swój czas, proponuje różne rozwiązania, co do postaci, a potem zupełnie przypadkiem dowiaduje się, że on sprawdzał trzy aktorki i jedną z nich już wybrał. Tylko nie miał czasu, albo mu się nie chciało zadzwonić i o tym powiadomić.


Zwykle, gdy ludzie są smutni, nie robią nic. Po prostu opłakują swój stan. Ale kiedy się wściekną, doprowadzają do zmiany.

Malcolm X (przemówienie z 20 grudnia 1964.)

Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.


'''Jacek:''' Wy w ogóle macie jakieś hobby? (…)
'''Zosia:''' A co to jest hobby?
'''Jacek:''' (…) to jest to, co człowieka interesuje i czym się zajmuje, kiedy ma dużo wolnego czasu.
'''Eliza:''' To wujka hobby to jest piwo?151 - 200

To człowiek mądry i roztropny, który da sobie radę jako biskup w Płocku. Jest człowiekiem świetnego kontaktu z ludźmi, bardzo szanującym każdego rozmówcę. Całe swe dotychczasowe życie wykorzystał w najlepszym tego słowa znaczeniu.


Straszna to rzecz być szczęśliwym! Jak to człowieka zaspokaja! Jak mu to wystarcza! Jak łatwo, osiągnąwszy fałszywy cel życia – szczęście, zapomina się o jego celu prawdziwym – obowiązku!


Młodzi ludzie, których znam, mają coraz większą tendencję do naskórkowości. A w związku z tym, że świat również postrzega nas naskórkowo, coś dzieje się ze współczesnym człowiekiem. Ludzie boją się wchodzić w głębsze relacje, bo każde rozstanie generuje głębsze blizny. Bezpieczniejsze jest poruszanie się po powierzchni. Głębiej boli bardziej.


Kiedy kochamy, nie potrzebujemy wcale rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może przemienić się w wiatr.


Jak powiedział ktoś sławny: „Tworzymy demony, które nas prześladują”. Kto to był, co to właściwie znaczy – nieważne. Ważne jest to, że był sławny i teraz już powiedziało to dwóch sławnych ludzi.

Iron Man 3 (narracja w prologu.)

– Powiedz, jakim człowiekiem był mój ojciec?
– Był jak... sam szatan.
– Szkoda, że nie był jak Bóg... wtedy ja... mógłbym być nowym Adamem.


- Jeżeli dowieść człowiekowi logicznie, że w zasadzie nie ma powodu do płaczu, to człowiek taki przestanie płakać. To oczywiste. A pan sądzi, że nie przestanie?
- Zbyt łatwo byłoby wtedy żyć.


Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.


Łatwo jest rozstrzeliwać ludzi, znacznie trudniej nakłonić ich do pracy.

Józef Stalin (w rozmowie z szefem MGB Wiktorem Abakumowem.)

– Człowiek się zmienia co siedem lat. (…) Świat może zmienić człeka całkowicie (…) albo on sam może się zmienić do głębi. (…) Człek się musi zmieniać, chcąc nie chcąc, w pędzie do grobu; jest rzeką, która płynie do morza I zmienia się z godziny na godzinę. (…)


Tyler załatwia mi pracę kelnera, a potem wpycha mi do ust lufę pistoletu i mówi, że aby osiągnąć życie wieczne, po pierwsze, trzeba umrzeć. Jednak przez długi czas Tyler i ja byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ludzie zawsze pytają, czy wiedziałem Tylerze Durdenie.


Płeć jest ciemnością tkwiącą we wnętrzu człowieka.


W czarnym aksamicie nieskończoności zwycięstwo będzie człowieka.


Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić.


W przyszłości znów mogą znaleźć się ludzie, którzy (…) pod wpływem upodobania do mięsa ułożą różne wymyślne argumenty broniące jego spożywania (…). Lecz spożywanie mięsa w jakiejkolwiek postaci, w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek miejscu jest bezwarunkowo raz na zawsze zabronione (…). Nie zezwoliłem nikomu na jedzenie mięsa, nie zezwalam i nie zezwolę.


Oj, ludzie, trzymajcie mnie, bo zabiję jak psa!


O tym, jak łatwo jest zaszczuć człowieka z powodu jego odmienności, choćby był największym geniuszem. Jak można doprowadzić do tego, że staje się on agresywny i nakręca spiralę zła.

Wojciech Kępczyński (odpowiedź na pytanie, o czym jest ''Upiór w operze''.)

W moim życiu nic się nie zmieniło. Nie stałem się ani bogatszy, ani mądrzejszy, ani piękniejszy. Wciąż jestem takim upadłym człowiekiem, jakim byłem wcześniej.


Gdyby najnędzniejszy człowiek dał mi w twarz, nie tylko bym nadstawiła drugi policzek, ale jeszcze bym poprosiła o przebaczenie, że go sprowokowałam.


Jako cesarz jestem pierwszy w Rzymie, jako człowiek jestem równy wszystkim ludziom na świecie.


Człowiek lewicy nie może godzić się na dyskryminację jakichkolwiek grup społecznych.


Piękno wielkich niebezpieczeństwo polega na tym, że ukazuje braterstwo obcych sobie ludzi.


Wojak, myśliwy, miłośnik niewiast, nieprzebierający w towarzystwie, jest zarazem wielkim mądrości miłośnikiem. Kocha się w rozmowach uczonych, w obcowaniu z ludźmi rozumnymi i oczytanymi; pobożny, rad śpiewa w kościele i sam sobie na organach przygrywa.


Uwielbiam łamać sztywne reguły i konwenanse, które ludzie sami sobie narzucają i źle się w nich czują.


Cierpienie zazwyczaj to rzecz brzydka bardzo; ci tylko co nie znają go, poetyzować je mogą; ono jest sprzymierzeńcem najohydniejszych rzeczy na świecie, starości i choroby, niszczy zarówno siły ducha jak fizyczne siły, i z piedestału strąca człowieka.


Czy to nie żart ze strony bogów, że objawiając ludziom drogowskazy moralne, nie wskazali, w którym pójść kierunku, kiedy dwa z nich pokazują zupełnie różne kierunki?


Człowiek pozbawiony lęku byłby gorszy od zwierzęcia.


Stopy człowieka powinny być wrośnięte w ziemię jego kraju, ale jego oczy powinny uważnie obserwować świat.


Jeśli człowiek nie ma sprawy, za którą byłby gotowy umrzeć, to tak naprawdę nie ma po co żyć.


Tu Praga, tu ludzie są zżyci.


Alternatywą dla demokracji jest republika. Stany Zjednoczone nigdy nie były państwem demokratycznym. Demokracja to rządy ludu. Republika zaś to rządy prawa. W celu ochrony wolności i własności każdego człowieka, ojcowie założyciele wybrali to drugie.


Jedną z najbardziej bolesnych form zdrady jest skazanie człowieka pracy na pracę bez sensu.


O Kaszubach mówi się, i jest to gorzka prawda, że ta ziemia rodzi kamienie. Wasi ojcowie szukali lepszego życia i znaleźli je w Kanadzie. Ziemia, która rodzi kamienie, rodzi także ludzi, którzy są twardzi jak kamienie. Musicie być twardzi jak kamienie, aby zachować wiarę i język przodków (…).

Donald Tusk (13 maja 2012 w Wilnie, Ontario.)

Przeciwności kształtują ludzi, powodzenie tworzy potwory.


Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata; człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.


Ja uważam, że jeśli ludzie mają być ze sobą razem, to bez względu na wszystko będą.


Cóż za żółtodziobem jest człowiek, co łudzi się, iż przejawiając inteligencje i rozum, zdoła przypodobać się towarzystwu!


Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła.


W kryzysie towary nie drożeją, tylko tanieją, bo ludzie nie mają pieniędzy.


Szczęście najlepiej człowieka z koniecznością godzi.


Kto z was nie czuje się na siłach, aby w drugiej połowie meczu wydać z siebie wszystkie siły dla zmazania hańby, jaka w tej chwili wisi nad nami – to niech lepiej nie wychodzi na boisko. (…) Nikt nie wymaga od was samych zwycięstw, czasem i przegrać przychodzi. Ale każdy ma prawo żądać od Was ambitnej i nieustępliwej walki. Nie dopuście tego, aby ludzie uznali was za niegodnych podania ręki.

Henryk Reyman (do partnerów z drużyny w przerwie meczu derbowego z Cracovią, przy stanie 1:5; ostatecznie mecz zakończył się remisem 5:5.)

A siły ducha są w człowieku. I działa też w sercach ludzkich miłość, która jest z Ducha Świętego.


Nazywanie generała Kiszczaka człowiekiem honoru urąga semantyce języka polskiego.


Popieram prawo ludzi do bycia sobą.


To jest aktor, który ma to coś. Niewyobrażalnie utalentowany, wielki aktor. Są ludzie, na których patrzy się nawet gdy nic nie robią, a mimo to przykuwają uwagę. I Gajos jest taką osobą.


Mam dość pierdolonych ludzi, którzy mówią mi jak mam żyć.


I wszczęła spór Mokosz z Perunem, kto z nich ma stworzyć człowieka. I stworzyła Mokosz człowieka, a Perun włożył weń duszę. I dlatego, gdy człowiek umiera, do ziemi idzie jego ciało, a dusza ku Perunowi.

Mokosz (słowa pogańskiego kapłana-wołchwa do Jana Wyszatycza, wojewody księcia Światosława.)

Robienie interesów, kariera, bogacenie się to nieodłączne składniki „amerykańskiego snu”. Ale (...) korporacje zmieniły szlachetną rywalizację w nieustanny wyścig szczurów. Mimo to wydaje mi się, że „amerykański sen” nie stracił na wartości. Nadal istnieją ludzie, dla których ważna jest uczciwość, etyka, moralne zasady.


Mam się za człowieka honoru, bo nim jestem. (…) A na sąd historii sobie bimbam.


Ilu ludzi, tyle dróg!201 - 250

Te najdroższe prezenty można dawać, nie mając grosza przy duszy, pod warunkiem wszakże, że się przez moment zastanowisz, co temu drugiemu, bliskiemu człowiekowi sprawi przyjemność i dzięki czemu poczuje się kochany. I nawet jeśli ktoś chce gwiazdki z nieba, możesz mu tę gwiazdkę dać.


Wilk morduje dla strawy, człowiek dla zabawy.

Wilk (przysłowie polskie)

Prowadziłem dziesiątki, jeżeli nie setki interwencji, spraw, obron wspaniałych ludzi – wydaje mi się, że ten bilans osobisty czy wspólnoty, do której się należy, jest dużo większy, niż to, czy się jest w jednej kadencji posłem czy senatorem.


To straszne pozbawić człowieka prawa do sumienia. Jeśli człowiek znajduje w sobie siłę, żeby uczynić to, co dyktuje mu sumienie, czuje niebywały przypływ szczęścia.


Wygnaj ludzi z twych myśli, niech nic zewnętrznego nie kala twej samotności, błaznom pozostaw troskę o szukanie podobnych im. Inny cię umniejsza, bo zmusza cię do odgrywania jakiejś roli; ze swego życia usuń gest, ogranicz się do tego, co istotne.


– Ludzie nigdy nie patrzą w górę – powiedział. – Jeśli jakiś budowlaniec spaprał robotę, można to poznać, patrząc w górę. Bo z pewnością był wystarczająco cwany, by na poziomie wzroku wszystko wyglądało jak trzeba.


Lenistwo mówi: „Wykształcony człowiek – to oszust”.


– To najlepsze, co może przypaść człowiekowi, Ambrosio – mówi Santiago – Wierzyć we własne słowa, robić z zamiłowaniem to, co się robi.


Świat bez śmierci jest niewyobrażalny. Wszyscy ludzie są śmiertelni, niezależnie od tego, czy mają lęk przed śmiercią, czy też nie. Z chwilą, gdy człowiek dochodzi do samoświadomości, uświadamia sobie również własną śmiertelność.


Natura jest świątynią, kędy słupy żywe
Niepojęte nam słowa wymawiają czasem.
Człowiek wśród nich przechodzi jak symbolów lasem,
One mu zaś spojrzenia rzucają życzliwe.


Są ludzie, którzy nigdy nigdzie nie wsadzą swoich trzech groszy, tylko od razu trzydzieści.


Zabiliśmy 318 tysięcy Japończyków. Pan Truman świętuje. „Truman” znaczy prawdziwy człowiek. Cóż za dziwne nazwisko. Chrystusa nazywamy prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Truman jest prawdziwym człowiekiem swoich czasów, dlatego świętuje.


Człowiek nigdy w pełni nie doceni seksu, nie obdarzy go szacunkiem, na jaki przecież zasługuje.


Pragnienia kobiety to bardzo delikatna materia (...) W jednej chwili pragnie jednego, a w następnej – czegoś zupełnie innego. Wiesz, jak rozpoznać pragnienia? Należy patrzeć człowiekowi w oczy.


Ludzie religijni powinni umrzeć. To ich wyleczy z ich nawyku.


Tylko ludzie głupi uczą się na własnych błędach. Ludzie mądrzy – uczą się na błędach cudzych.


Nie ma wielkiej różnicy między braniem narkotyków a innymi uzależnieniami. Wielu ludzi prowadzi przeciw nim krucjaty, choć litrami piją kawę lub palą papierosy. Ktoś uzależniony od religii czy polityki też jest narkomanem.


Miał swoje poglądy, ale przy tym był człowiekiem kompletnie niezależnym. Nie był związany z żadnym ugrupowaniem, poza ugrupowaniem ludzi myślących.


Człowiek upada i się podnosi. Jedni nazywają to gimnastyką, inni sensem życia.


Dla mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, nawiązywanie kontaktu z drugim człowiekiem.


Dom jest w moim sercu. Nie przywiązuję się do miejsca, tylko do ludzi.


Całe życie musisz się przemieniać w takiego człowieka, jakim cię pomyślał Bóg.


Człowiek jest najgorszym źródłem prawdy o sobie.


Szczęście jest wypadkową tego wszystkiego, co człowiek w życiu przeżył i posiadał. Stanowi niejako zamknięcie jego rachunków życiowych, jest – „bilansem” jego życia.


Jędrula dobry człowiek jest, tylko choleryczny.


W chwilach niedoli człowiek szuka pociechy w tym, że zespala swój smutek ze smutkiem innych.


Człowiek, który je więcej, niż musi, okrada kraj i Putina. Putin może wszystko, jednak nie może schudnąć za jakiegoś innego człowieka.


Ameryka jest jedynym krajem na świecie, który od swoich początków ciągle powtarza, że stać go na więcej. Mamy to w DNA. Ludzie pragną wiadomości, jeśli podasz im je szczerze. Może jest ich niewielu: 5 proc., ale dzięki nim można dokonać zmiany.


Synu musisz być wielki i silny, bo cię zdmuchną, pamiętaj, słabych ludzi się zdmuchuje, potem chodzą tacy zdmuchnięci po dworcach i żebrzą.


W rzeczywistości nie ma żadnej „umowy społecznej”. Rząd jako instytucja powinien być uważany za to, czym jest: jest to grupa ludzi posiadająca znaczną władzę, czyli siłę do dyspozycji i mogącą użyć jej – dla kontrolowania reszty obywateli w najrozmaitszy sposób.


(…) w osobie Małgorzaty Szumowskiej przybyła polskiemu kinu autorka, po której można się spodziewać filmów niekomercyjnych, szukająca tematu nie na powierzchni życia, lecz w losach ludzi, których dziś kino najczęściej nie zauważa: nie umiejących walczyć o swoje, przegranych.


Każdy człowiek kieruje wodę na swój młyn.


Musiałem zrezygnować z bycia psychiatrą. Lekarz patrzy na każdego człowieka z osobna, polityk zajmuje się sprawami całego społeczeństwa. Nie mogłem przed południem rozmawiać z pacjentem, który był w zupełnie innym świecie, a potem zdejmować biały fartuch i zajmować się problemami międzynarodowymi.


Barbara Blida żyłaby, gdyby nie państwo PiS. Gdyby nie patologiczny mechanizm wiodący od góry do dołu. Na górze mieliśmy ludzi, którzy wierzyli w „układ” i którzy wierzyli, że jak „układ” pokażą Polakom, to Polacy ich pokochają.

Ryszard Kalisz (w raporcie komisji śledczej badającej śmierć Barbary Blidy.)

W okresie okupacji nie było dosłownie ani jednego człowieka, który by nie słyszał powiedzonka: „Jedną rzecz Hitler dobrze zrobił, że zlikwidował Żydów, tylko nie trzeba o tym głośno mówić”, (…) dyspozycja tego zakłamania aprobowana i przyjęta została przez cały niemal kolektyw narodowy.


Unia! Znowu o Unii, czy naprawdę nic ciekawego się w kraju nie dzieje? Bez przerwy o tej Unii – wolno to, nie wolno tego. Co nam będą obcy mówili, co nam wolno, a czego nie w naszej własnej ojczyźnie! Polskę sprzedały komuchy jedne. Niedługo to się człowiek wysrać nie będzie mógł bez zgody Unii!


Człowiek może zostać, dosłownie, zatruty przez fałszywe pojęcia i fałszywe nauczanie.


Wszystkie choroby napadają na ludzi, jak uczy boski Teofrastus in „Astronomia magna”, primo: albo z zatrutych gwiazd, które zły wpływ wywierają na człowieka, albo secundo: z trucizn, które pochodzą od źle przygotowanego pokarmu, albo tertio: z duchów, na które inne duchy działają...

Józef Bohdan Dziekoński (jeden z medyków nad łożem umierającej Beaty Tholden)

Człowiek bez narodu jest duszą bez treści, obojętną, niebezpieczną i szkodliwą.


Nie mów nigdy człowiecze –
co przyniesie Ci jutro,
Nie obliczaj jak długo
będzie trwać czyjeś szczęście:
los odmieni się zanim
lotna mucha w powietrzu
zdąży przemknąć przed Tobą


Niektórzy ludzie w swoich środowiskach uczą się uległości i lęku wobec nowości. Im więcej gotowych rozwiązań otrzymywali w dzieciństwie, nawet w bardzo słabym stopniu realizujących ich potrzeby, tym gorzej radzą sobie samodzielnie. Zamiast poszukiwać szans, pełniejszego sposobu realizowania się w życiu poprzestają na dotychczasowym, nierzadko frustrującym poziomie realizacji potrzeb.


Człowiek zawsze stoi na rozstaju dróg. I jeżeli naprawdę jest człowiekiem, to w grę wchodzi nie tylko jego własne, ale także cudze życie.


Ludzie o zwichniętych charakterach szukają podobnych sobie.


Normalny człowiek składa się z 90% wody, podczas gdy pan europoseł Czarnecki z 90% wazeliny.


Podczas nagrań programów zdarzały się problemy techniczne, ale widzowie tego nie wiedzieli, wiedzieli tylko człowieka na wizji, który dziwnie się zachowuje.


Człowiekowi człowiek wciąż jeszcze jest bliższy aniżeli anioł.


(…) człowiek może się posunąć o wiele dalej, by uniknąć tego, czego się boi, niżby zyskać to, czego pragnie.


Zdaje sobie sprawę z brzydkiego wyrazu mojej twarzy, wyrazu drapieżnego, który mają ludzie przyłapani w momencie spółkowania.


Jedyny porządny człowiek w tej chirurgicznej stajni.

Szpital na peryferiach (o doktorze Vrtišce.)

Nie chciałbym, aby ktokolwiek przyswajał sobie mój sposób życia z jakiegokolwiek powodu, albowiem po pierwsze, zanim się tego sposobu względnie dobrze nauczy, ja już mogę sobie znaleźć inny, po drugie zaś, pragnę, aby na świecie było jak najwięcej ludzi o własnych dążeniach.251 - 300

Chcę dać ludziom rozrywkę, chcę, aby przez te półtorej godziny zapomnieli o szarym świecie.

Magdalena Wołłejko (o celu, jaki przyświeca jej w pisaniu sztuk komediowych.)

Nic tak jak miłość nie potrafi doprowadzić człowieka do szaleństwa.


Ludzie stworzyli Boga na swoje podobieństwo.


Fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.


Podpisał, kiedy podpisał? O Boże, widzi pani, jaki człowiek przez te wszystkie afery zakręcony i przez tą Edytę Górniak też.

Joachim Brudziński (w trakcie wywiadu w Radiu Zet.)

Kiedy człowiek miał do czynienia z szefami, nic nie mogło być proste.


Jak człowiek coś ukrywa, to zawsze mówi innym, że to skomplikowane. Generalnie w życiu nic nie jest proste.


Żeby ktoś nie zależał od nikogo, żeby był człowiekiem według swego serca, według swoich zasad, według swoich uczuć, oto co spotykałem najrzadziej.


– Wiesz, Zuziu, okropna myśl przyszła mi do głowy.
– Co takiego?
– Czy to nie byłoby straszne, gdyby pewnego dnia w naszym świecie, na Ziemi, ludzie zdziczeli w środku, jak te zwierzęta tu, w Narnii, a z zewnątrz wyglądaliby nadal jak zwykli ludzie, tak że nigdy by się nie wiedziało, z kim ma się do czynienia?


Ludzie pozostawieni sami sobie, bez rządu, a nieraz wbrew jemu, tworzyli i tworzą różne pożyteczne instytucje, spełniające należycie swe funkcje.


Musisz być chłodna, żeby być królową. Anna Boleyn kierowała się tylko sercem i ścięli jej głowę. Więc jej córka Elżbieta przysięgła, że nigdy nie wyjdzie za mąż. Poślubiła kraj. Zapomnij o chłopakach. Cały czas miej przed oczami swój cel, Jenny Humphrey. Nie możesz sprawić, żeby ludzie cię pokochali, ale możesz sprawić, żeby się ciebie bali.


Nie pocieszać człowieka na siłę = pozwolić człowiekowi być sobą.


Dopóki sen pozostaje w głowie, wszystko w porządku. Budzimy się, a sen rozwiewa się w świetle poranka. Gorzej, gdy sen rodzi się na jawie. Szukamy wtedy ludzi, którym śniło się to samo co nam. Widzieli to co my. Gdy sen staje się jawą, jedynym pocieszeniem bywa świadomość, że nie jesteśmy sami.


Przykre to widowisko, patrzeć jak daleko pójdą dewiacje ludzkiego umysłu, skoro tylko ulegnie się duchowi nowinkarstwa; gdy człowiek – nie bacząc na przestrogi apostołów – zaczyna żądać więcej wiedzy, niż mu jej potrzeba i gdy – pewny siebie – szuka prawdy poza Kościołem, zamiast w Kościele, gdzie znajduje się ją pozbawioną choćby cienia błędu.


Chcę zabawiać ludzi. To całe moje życie. Do mojego ostatniego tchu.


Człowieka szczęśliwego można poznać po tym, że jest kochany przez tych, których najbardziej szanuje i podziwia.


Umrzeć jest o wiele trudniej, niż to sobie człowiek wyobraża.


Każda z naszych postaci dojrzewa do zrozumienia, że ich inność - z tu i ówdzie zabłąkaną brodawką - stanowi ich największą wartość. To samo odnosi się do nas: ludzie, którym pozwolimy się poznać i polubić, zobaczą w nas to, co najlepsze. I każdy: królewna, osiołek, nawet wielki, zielony, cuchnący ogr może znaleźć miłość i szczęście.


Istnieją dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam.


Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. (...) rzeczy nie potrzebują być organizowane.(...) Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią.


Ludzie będą ci mówili, że szefowanie opozycji to najgorsze z zajęć na ziemi, ale nie jest aż tak źle.

David Cameron (gratulując objęcia przywództwa w Partii Pracy. Cameron zanim został premierem, przez pięć lat szefował opozycji.)

Spośród tych, co oddychają i chodzą po ziemi, nie ma nikogo bardziej godnego pożałowania niż człowiek.


Życie każdego człowieka jest dziennikiem, w którym chciałoby się napisać jedną historię, a pisze się inną.


Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę.


Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać. Żyć – to myśleć.


Jedna rzecz łączy tych ludzi – zawodowa obojętność.

Gillian Foster (o pracownikach domu opieki.)

Nie ma ludzi, którzy niczego się nie boją.


Okupacja zachodniej Europy, tworzy sytuację daleko poważniejszą, niż okupacja Europy Wschodniej. W Europie Zachodniej ludzie akceptują, albo w ogóle nie wierzą w to że są okupowani... Amerykańska okupacja jest przebiegła, sprytna, jest daleko bardziej niebezpieczna od okupacji radzieckiej.


Od skłonności do demokracji, z którą rodzi się każdy człowiek, wybawić go może jedynie chrzest inteligencji.


Uważam, że po dymisji człowiek nie ma prawa pozostawać politykiem. Obiecałem sobie, że nie będę komentować działań obecnego prezydenta. To, co mi się podoba albo nie, mówię mu w kontaktach sam na sam.


Człowiek gaśnie jak lampa, moją lampę już dokręcają.


Jeśli Powstanie Warszawskie nazywa się często najbardziej bohaterskim epizodem minionej wojny, to zachowanie Sowietów w czasie Powstania powinno być nazwane największą zbrodnią minionej wojny, gorszą nawet od Katynia, bo za nią zapłaciło dwieście tysięcy ludzi swoim życiem.


Nienawiść do samego siebie sprawia, że człowiek napada na pierwszą napotkaną osobę.


Są ludzie, którzy rodzą się, umierają i ani raz nie są świadomi swojego oddechu, który wpływa i wypływa z ich ciał. Oto jak daleko żyją od samych siebie.


Człowiek żyje dla swojej przyszłości.


Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jak byśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek dla tego kogoś, kim byliśmy wtedy.


Jego interpretacja daleko wykracza poza konwencjonalny komizm. Wilhelmi nie uciekając całkiem od karykaturalnych tonów, odkrył jednak w tytułowym łajdaku, awansującym dzięki przypadkowi i ludzkiej głupocie, kogoś zupełnie innego. W mistyfikatorze rozpoznajemy chwilami szarego, zgnębionego przez życie człowieka, który próbuje się 'odkuć' za wszystkie klęski i upokorzenia.

Krzysztof Demidowicz (o roli tytułowej kreowanej przez Romana Wilhelmiego.)

Udział narodu w zarządzaniu i kontroli to jeden z najskuteczniejszych środków zwiększenia komunistycznej świadomości człowieka radzieckiego, wpojenia mu społecznego podejścia do przejawów codziennego życia, odpowiedzialności za wszystko, co dzieje się w społeczeństwie.

Nikołaj Podgorny (w przemówieniu z okazji 50-lecia Związku Radzieckiego)

– A kto ma wiedzieć? Co z was za milicja? Tego nie wiecie, tamtego nie wiecie. Czy chcecie, żeby zarzynano ludzi w biały dzień?
– Chcemy, żeby i nocą nie zarzynano…


(…) chciwi ludzie nigdy nie mają wszystkiego.


U ludzi myślących stereotypowo hasło „teatr w Gnieźnie” wywołuje ironiczny uśmiech. To niesprawiedliwe. Tam można uprawiać taki sam teatr, jak wszędzie indziej, tyle że o wiele spokojniej.


Dziś PiS daje możliwość stworzenia dużego bloku prawicowego, skupiającego ludzi na prawo od centrum. Chcę te działania wesprzeć.


Sam podczas zakupów proszę ekspedientki, aby nie pakowały ich do plastikowych woreczków. Jednak ludzie nie zwracają uwagi na środowisko pakując wszystko do folii, która trafia na wysypiska, a następnie na pola rolników.


To najtrudniejsza chwila w życiu człowieka. Chwila, gdy pragnie podjąć Dobrą Walkę, lecz czuje się niezdolny do zaakceptowania zmiany, która umożliwi mu stoczenie tej walki. Wówczas wiedza zwraca się przeciwko temu, kto ją posiadł.


Ludzie nie rozumieją, że krytyka to uprzedzenie, bo żeby zrozumieć, trzeba kochać, a żeby kochać, trzeba mieć w sobie pasję.


W dobrze zorganizowanym rządzie żaden człowiek, niezależnie od zajmowanego stanowiska, nie może nie lękać się kary za popełnione przestępstwa.


Niepochlebny sąd o ludzie, z którym się tak często spotykamy, pochodzi stąd, że o ludzie każdemu wolno mówić otwarcie i bez obawy, nawet w państwie przez niego rządzonym o władcach zaś zawsze mówi się niesłychanie ostrożnie i z wielkim strachem.


Była to – mówi o niej człowiek znający ją bardzo blisko – osoba nie wielkiej egzaltacji, lecz głębokich przekonań. Młoda, żywa, nie dbająca o siebie, lecz nie z tych, które wzbudzają ogień słomiany, gasnący rychło. Nie szukała sławy, biorąc udział w ruchu narodowym, a nawet bardzo mało opowiadała o swej roli w powstaniu.


Wojownik z niego żaden. To dobry aktor i wykształcony człowiek. Jest dla niego praca w Ministerstwie Kultury, potwierdzam to.


Mężowie stanu postępują zgodnie z nakazami rozumu. Zwykli ludzie – zgodnie z nakazami uczciwości.301 - 350

Poprzez swoje nauki Budda zaszczepił świętość i mądrość w ludziach. Nauki Buddy są bardzo święte i mają głębokie wewnętrzne znaczenie.


Hemingway napisał, że człowiek nie jest stworzony do klęski. A przecież i on popełnił samobójstwo.


... uważaliśmy to za potworne! - przeświadczenia, że katastrofy są przypisane człowiekowi przez naturę, że trzeba je znosić, a nie zwalczać. Nie mogę zaakceptować uległości. Bezsilności. Wyrzeczenia.


Nie musimy się spieszyć, ludzkość nie jest skazana na natychmiastową zagładę, nie sądzę, żeby koniec był bliski. Uważam jednak, że istnieje ryzyko groźnych wydarzeń. To trochę jak wykupienie polisy ubezpieczeniowej na samochód lub na życie. Człowiek nie robi tego dlatego, że jest przekonany, iż umrze następnego dnia, ale dlatego, że tak się może zdarzyć.

Elon Musk (o kolonizacji Marsa.)

Demon dzisiejszej cywilizacji złamał równowagę w człowieku między jego rozumem a wolą, między nauką a sumieniem.


Gruzińska przyjaźń jest na śmierć i życie. Za przyjaciela ludzie gotowi są pójść i walczyć. Jak to się może nie podobać? Tam nie ma miejsca dla papierowych mężczyzn.


Możemy człowieka ocenić po tym jak traktuje zwierzęta.


Idee kontrkultury weszły do słownika współczesnej kultury – samorealizacja, ekologia, pacyfizm, New Age, prawa mniejszości, zrównoważony rozwój. A przede wszystkim przeświadczenie, że człowiek nie jest własnością państwa, narodu, Kościoła, partii politycznej. Wydaje się, że pogłoski o kontrkulturze jako dziele szatana są mocno przesadzone.


Widzicie! Ten człowiek mówi prawdę, a wy jesteście tylko szarlatanami na usługach jakiegoś zwodniczego bóstwa podziemi.


Pewnie was to zdziwi, ale psy rzadko zagryzają siebie nawzajem. Zresztą wilki też. Z ludźmi to co innego.


Człowiek jest stworzony do cierpień (…).


Rozumując podobnie jak pan Giertych, że dinozaury żyły w czasach ludzi, ponieważ Polacy zapamiętali smoka wawelskiego, można by na podstawie przysłowia „kanarki doić”, wyciągnąć wniosek, że kanarki w dawnych czasach miały wymiona.


Stan rozwoju gospodarczego jest stanem naturalnym. Z zakłóceniami, ale gospodarka rozwija się, odkąd zeszliśmy z drzewa – w drugiej wersji odkąd Pan Bóg wygonił ludzi z raju. I nie było żadnych impulsów. No może były – impulsem była chęć zaspokojenia swoich potrzeb. Te potrzeby nadal mamy, więc wystarczy, żeby rząd nie przeszkadzał ludziom w ich realizacji.


Pewien mój znajomy, który jest prostym stolarzem, powiedział mi: ''Między poszczególnymi ludźmi są naprawdę małe różnice, jednak te małe różnice są bardzo ważne.'' W tym rozróżnieniu tkwi istota rzeczy. ''Znaczenie indywidualności.''


Zabiłem prezydenta ponieważ był wrogiem prawych ludzi – prawych robotników. Nie żałuję swojego czynu.


Moskal, ja i o. Rydzyk staramy się otwierać ludziom oczy.


Oglądałeś tyle filmów o Indianach i nie wiesz, że słowo białego człowieka jest nic niewarte?

Hela w opałach (do Kacpra.)

Nieprawdziwe, kłamliwe i oszczercze jest sformułowanie, że z przyzwolenia władz i policji bito ludzi pod krzyżem. To jest z taką dobrą wolą napisana ta deklaracja, jak Bismarck pisał do Napoleona III, dążąc do wywołania wojny prusko-francuskiej.

Tomasz Nałęcz (o deklaracji łódzkiej.)

Do roku 1942 czułem jeszcze, że zawód architekta daje mi niezależną od Hitlera pewność siebie, tymczasem jednak pociągnęło mnie i upoiło sprawowanie władzy, wyznaczanie ludzi na stanowiska, podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, dysponowanie miliardami. Mimo gotowości do złożenia rezygnacji, niechętnie wyrzekłbym się satysfakcji, jaką daje sprawowanie władzy.


Bo aby wszystkich ludzi uczynić doskonałymi, trzeba wielu z nich odebrać wolność, zastosować wobec nich przymus, a nie zdaje się, aby ludzie mogli być szczęśliwi pod przymusem.


Człowiek nie potrafi ani cierpieć, ani być długo szczęśliwym. Nie jest więc zdolny do niczego, co się liczy.


Gdy człowiek zmierza ku swemu przeznaczeniu, często musi zmieniać kierunek. Niekiedy zewnętrzne okoliczności są silniejsze i jest zmuszony stchórzyć, poddać się. Wszystko to jest częścią nauki.


Jeśli wszystko się skończy to trudno.
Ja wiem, że życie jest tylko minutą, wiesz?
I w tej minucie chcę być w pełni człowiekiem.


Żaden człowiek nie potrafił nazwać po imieniu niezliczonych strzępków myśli, które w danej chwili krążą mu po głowie.


Norwid zawsze był niedoceniany i nawet do naszych czasów przeszedł nienależycie zauważony. Uważam, że był przede wszystkim wybitnym intelektualistą i znawcą człowieka, Polaków. Ponieważ wiele napisał o naszych narodowych wadach (podobnie jak Witkacy czy Gombrowicz), był niepopularny, spychany na bok przez tych, którzy pisali o nas z patosem. Więc Norwidowi na pewno należy się hołd.


Nie musisz się stawać nowym człowiekiem (...) ten stary jest dostatecznie dobry.


Zakazuję, aby nasi ludzie przyglądali się egzekucjom Żydów. Ten, kto wydaje zarządzenia i sprawuje nadzór nad ich realizacją, nie powinien być świadkiem egzekucji. To osłabia duchową odporność.

Joseph Goebbels (w 1941.)

Kościoły są pełne, wznosi się modły do Boga i śpiewa <<Boże, coś Polskę>>. Ci ludzie zostaną zmasakrowani jutro mieczem niemieckim, mimo że nie są w żadnym stopniu winni. Jestem sercem z nimi.


Rodzice homoseksualni, tworzący dom dziecka, nie są w stanie przekazać dziecku w procesie wychowania, właściwego wymiaru życia seksualnego człowieka. Ten wymiar będzie zawsze wymiarem spaczonym, wymiarem chorym. Tak jak homoseksualizm jest chory, choć Organizacja Zdrowia uznała, że nie jest.


Dopiero kiedy ktoś umiera, człowiek zauważa, że ta osoba dużo dla niego znaczyła. Albo że nie znaczyła nic. I to, że zostaje po niej pustka. Albo że dalej można żyć tak, jakby nic się nie stało.


Dla przeciętnego człowieka nie do wiary może być fakt, że niepiśmienni ludzie potrafili zachować w swojej tradycji tajemnicę, utraconą w popularnym chrześcijaństwie – które obecnie w przeważającej mierze opiera się na dogmatach, a nie na wtajemniczeniu, jest bardziej moralizatorskie niż metafizyczne.

John Campbell (w 1952.)

Programem dla odważnych powinna być przede wszystkim praca z mało odważnymi. Musimy się liczyć z nastrojami większości ludzi, przekonać ich, że są wielką siła i mogą bardzo wiele.


Ludzie nigdy nie wiedzą, że są szczęśliwi. Wiedzą tylko, kiedy byli szczęśliwi.


Satyra prawdę mówi, względów się wyrzeka.
Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi człowieka.


A ja myślę, że całe zło tego świata bierze się z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających predyspozycji.


Kobiety, człowieku, są jedyną nadzieją Afryki. (…) Żywność wydajemy tylko kobietom. Mężczyźni! Nie ufamy tym idiotom. (…) Sprzedają owsiankę na rynku. Kupują papierosy, spluwy, dziewczyny. Mężczyźni to dupki. Kobiety tworzą dom, mężczyźni wywołują wojny. W całej Afryce trwa wojna płci. Tylko kobiety przyczyniają się do Bożego dzieła.


Prawdziwy człowiek lewicy musi być świadomy istniejącego zakłamania. Otóż dominuje u nas katolicyzm popierany przez państwo i rządzącą partię – tylko z nazwy lewicową.


Na dnie każdego człowieka istnieje czarna jak noc zagadka.(...) Tylko jako zagadka człowiek staje się dostatecznie wielki i wyraźny.


Broniliśmy godności PZPR-owców, ludzi poprzedniej władzy. Trochę dlatego że sami się poczuwaliśmy do tej wspólnoty. Ale i dlatego że to zapewniało mojemu pismu klientelę. Myśmy to wymyślili także z powodów rynkowych, z wyrachowania. „Solidarność” była tabu, Wałęsa, Kościół też, więc zaczęliśmy walić w tabu.


Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi. A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość.


Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej.

Edward Gierek (z przemówienia na XI Plenum KC PZPR 4 września 1971.)

Wolność jest wartością, która przynależy do każdego człowieka. Łączy się z godnością. Nie możemy tego deptać tylko dlatego, że uważamy, że to my mamy rację. Takie myślenie to objaw pychy.


Wreszcie ta gra zaczęła się jakoś zazębiać. W końcu zaczęliśmy wyglądać jak zespół a nie jak sześciu ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, po co stoją na tym boisku.


Nie uszedł śmierci żaden człowiek, jeśli sobie tego Starzec z Gór życzył.


Cały świat zostanie zniszczony w tym wieku. Każdy człowiek umrze… Jestem wiekuistym Chrystusem.


– O mało nie zdradziliśmy się, że jesteśmy z panem. Ona jest bardzo sprytna i daje takie podchwytliwe pytania, że człowiek ani się spostrzeże, jak zdradzi prawdę. Zapytała mnie na przykład: „Długo się jedzie przez las furmanką?” Więc ja jej mówię: „Nie wiem, bo my jechaliśmy samochodem.” „A czyim samochodem?” – spytała. Tego oczywiście już nie powiedziałem.


Występowałem praktycznie w każdym teatrze w większym mieście w Polsce. Grywałem w domach kultury, właściwie w każdym miejscu, gdzie się zbierali ludzie zainteresowani teatrem.


Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest.


Wielcy ludzie też błądzą, niekiedy nawet tak często, iż prawie ulegamy pokusie, by uważać ich za miernych lub małych.


W istocie tylko my ponosimy winę za to, co zdarza się w naszym życiu. Wielu ludzi przeszło przez te same trudności, co my, ale zareagowało inaczej.351 - 400

Cokolwiek położy kres wojnie w Ameryce, ocali życie tysięcy ludzi, a także miliony pieniędzy.

Horace Walpole (komentarz po nadejściu wieści o kapitulacji Yorktown, podczas której poddała się 1/4 żołnierzy brytyjskich walczących z ze zrewoltowanymi kolonistami amerykańskimi)

Wiesz, zawsze uważałem się za dobrego człowieka.


Ludzie potrzebują wiary w bogów, choćby dlatego, że tak trudno jest wierzyć w ludzi. Bogowie są niezbędni.


– Ach, dezerterzy… My też kilku mieliśmy. W kawalerii! Jak nazwałbyś człowieka, który zostawia swojego wierzchowca?
– Piechurem? (…)


Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych, co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać…


Mową Boga, którą człowiek najłatwiej pojmuje, jest cierpienie.


Jacyś Francuzi wymowni
Zrobili wynalazek: iż ludzie są równi.


Straty w ludziach [podczas pierwszej wojny światowej] były większe niż w którejkolwiek z poprzednich wojen i po raz pierwszy wzięły udział w wojnie całe narody wraz z ludnością cywilną.


Milczymy tajemniczo, by nie mówić głupio. Ile razy tak było? Ludzie chętnie nazywają milczenie złotem, by ukryć pustkę, którą maja w głowie, albo i w sercu. Więc lepiej nie zmuszajmy do mówienia tych, co uciekają w milczenie. Zachowajmy złudzenie...


Fotografia stanowi dokument zanurzenia ludzi w czasie.


I, oczywiście, dowiedziałem się,
Że pies to człowiek, a ja – zgoła nie.


Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.


Nic tak nie deprawuje człowieka, jak to, gdy ma wszystkie możliwości bez żadnej odpowiedzialności. Wtedy działa logika diabelska. Te iście diabelskie sztuczki są nastawione na korzyści finansowe. Nigdy takich ludzi przyzwalających na profanacje nie dopuszczać do władzy, bo w ważnych sprawach publicznych i państwowych nie można im zaufać. Oni mają w pogardzie prawdę, dobro i sprawiedliwość.


(...) ze zbrodnią (...) jest tak jak z dobrym garniturem, każda jest skrojona na inną miarę. Zdarzają się odstępstwa, ale zazwyczaj jest tak, że mali popełniają małe zbrodnie, a duzi – duże. Zbrodnia pasuje do człowieka.


Niektórym ludziom wydaje się, że lubią muzykę, ale tak naprawdę jej nie rozumieją. Oszukują sami siebie. Niektórzy ludzie czują, o co w tym chodzi, ale słuchają niewłaściwej muzyki. I są ludzie tacy jak ja.


Miłość zniewala, bo stale się myśli, gdzie teraz jest partner, względnie dlaczego go nie ma. Człowiek traci autonomię.


Człowiek wymyślił ubranie, by ukryć swoją powierzchowność i odkryć swoje wnętrze.


(…) choć człowiek miłuje bliźniego swego, przecie jest zwierzęciem robiącym pieniądze, która to skłonność aż nazbyt często tłumi w nim uczucie życzliwości.

Moby Dick (o przestrodze, której Stubb udziela Pipowi [nie będę cię wyławiał jak wyskoczysz, nie możemy sobie pozwolić na tracenie wielorybów przez takich jak ty; wieloryba można sprzedać za trzydziestokrotnie wyższą sumę od tej, którą za ciebie dadzą w Alabamie].)

To najszybszy na świecie sport z tych, w których człowiek rozpędza się na własnych nogach. Szybkość zawsze mnie pasjonowała.

Katarzyna Bachleda-Curuś (o łyżwiarstwie szybkim.)

Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.


Ludzie mają w sobie tyle dobroci, tyle wiary, tyle miłosierdzia, ile im potrzeba, żeby powiększyć rozkosz chwili.


To wszystko, co życie zazwyczaj nastręcza, a co ludzie, jak można sądzić z ich czynów, poczytują za dobro najwyższe, daje się sprowadzić do trzech rzeczy, a mianowicie: bogactwa, zaszczytów i rozkoszy zmysłowej.


Bo nie ma nic gorszego niż czuć się samotnym nawet gdy zewsząd otaczają cię ludzie.

Hoży doktorzy (złote myśli J.D.)

– A jeżeli to zwykły pijak?
– Pijak też człowiek.


Trzeba pamiętać, że fundamentem nowego ustroju będzie wychowanie nowego człowieka. Na nic najlepsze plany, bezcelowe wszelkie spory o rysunek ustroju, jeśli nie zdołamy stworzyć ludzi, którzy to podejmą. I nie jednostki to być mają a społeczność. A wychowanie ma wytworzyć w człowieku umiłowanie Prawdy, Pracy i Piękna.

Hanna Czaki (część treści grypsu przesłanego Władysławowi Bartoszewskiemu z niemieckiego więzienia na Pawiaku pod koniec stycznia 1944 r.)

Matematyki nie można się bać. Kto się jej boi, ten wmówi sobie, że nie potrafi, nie pojmie, nie zrozumie. A jak się człowiek nie boi, to jedzie.


Człowiek rodzi się, nosi krótkie majtki, czyta o Indianach, później o odległych epokach trucizny, miecza, przetargów i intryg, nie wiedząc, jakie gorycze gotuje mu jego stulecie.


Ludzie, a zwłaszcza intelektualiści – być może również i ja – wierzą w to, w co chcą wierzyć, w ostatecznym rozrachunku nie dając się przekonać argumentom.


Zwierzęta nie mają rozumu, lecz tylko człowiek może być głupcem.


Mam nadzieję, że po obejrzeniu ''Między słowami'' ludzie nabiorą ochoty na wycieczkę do Japonii. Po pierwszym szoku znakomicie się bawiłem.


Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość.


Jak słyszę w telewizji albo jak czytam w gazetach o szkole we Francji, o szkole w Ameryce, to po prostu nie rozumiem, o co chodzi. Tamte szkoły można lubić. I uczyć się jest ciekawie. I nie denerwuje się człowiek tak strasznie. I nie czuje się śmieciem i niewolnikiem.


(...) dziewczęta są takie dziwne, nigdy nie wiadomo, co naprawdę myślą. Mówią „nie”, kiedy myślą „tak”, i czasami doprowadzają człowieka do utraty zmysłów dla samej zabawy.


Czasami myślę, że ludzie miewają różne nałogi, np. słodycze czy papierosy, a ja nałogowo po prostu choruję!


Charakter człowieka wyraża się nie tylko w odważnym decydowaniu się na atak, ale także w umiejętności rezygnowania.


Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą


Pragnąc więc prawdzie nadać cechy prawdopodobieństwa, trzeba koniecznie zabarwić ją nieco kłamstwem. Ludzie od początku świata tak właśnie postępują.


Niezrealizowane ambicje plus ściana statystycznie dają Pospieszalskiego, późnego Jacka Karnowskiego, Ziemkiewicza w furii. Czy płaczę nad ludźmi, którzy, gdyby mogli, poderżnęliby mi gardło? Tak płaczę, bo za dużo wariatów w zbyt małym kraju to jednak ryzyko.


Przymus może wpłynąć na związek na dwa sposoby. Albo rozdziela ludzi na zawsze… albo łączy ich we wspólnym celu.

Emily Thorne (epilog odcinka.)

Jesteśmy lekarzami, jesteśmy wytrenowani, by dbać o ludzi. Jesteśmy pewni, czego się spodziewać. Nacięcie, zakażenie, genetyczna mutacja.


W społeczeństwie istnieje ogromna grupa ludzi, która UWIELBIA zakazywać innym. Tak to kocha, że gotowa jest sama jeść bez soli – byle inni też mieli źle! Jest to pragnienie zademonstrowania swojej władzy nad bliźnimi.

Janusz Korwin-Mikke/W (po tym jak radni Nowego Jorku przygotowali ustawę zakazującą używania soli w restauracjach)

Boże pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies.


Bez względu na przypuszczania, jakim samolubem może się człowiek stać, są jednak wyraźne zasady w jego naturze, dzięki którym los innych jest dla niego ważny i dzięki czemu szczęście innych jest mu niezbędne, mimo że to nie dostarcza mu nic więcej poza obserwowaniem radości innych.


W czymże może nam zaszkodzić ekskomunika ogłoszona przez modernistów, ludzi potępionych przez poprzednich papieży?


Ludzie pytali: „Jak to było, całować tę osiemdziesięcioletnią kobietę?”, a ja odpowiadałem: „Prawdopodobnie było to tak samo trudne dla niej, jak i dla mnie.”


Żyć bez poczucia śmierci znaczy trwać w słodkiej nieświadomości człowieka pospolitego, który zachowuje się tak, jak gdyby śmierć nie była odwieczną, niepokojącą obecnością.


Tylko najbardziej wyjątkowi ludzie stają się świadomi Matriksa. Ci, którzy odkrywają, że istnieje muszą posiadać rzadko spotykaną intuicyjność, zmysłowość i wyjątkową osobowość. Jednak bardzo rzadko zdarza się, że niektórzy posiądą tą wiedzę w zupełnie inny sposób. Ten człowiek jest jednym z tych niewielu.


Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje.


Nerwy jak psa – trzeba trzymać na smyczy, bo mogą rozszarpać człowieka.


Naszym obowiązkiem jest przyjmowanie uchodźców. To nie tylko kwestia tego, że wielokrotnie byliśmy w podobnej sytuacji ale także wartości, które wyznajemy. Nie możemy pozostawić samym sobie ludzi, którzy przez wojnę i prześladowania muszą uciekać z domów.401 - 450

Jaki człowiek, takie zasady.


Na ulicy ludzie umierają, a my będziemy robić pisanki.

Romek Sajkowski (do matki z przekąsem o tym, że nie zamierza przygotowywać w domu Wielkanocy.)

Otaczamy ich wdzięcznością za wszystko, co znieśli w więzieniu, by wywalczyć prawa i wolność dla swych rodaków. Świat powinien wiedzieć, że ludzie ci niosą w sobie męstwo i godność całego narodu.

Oswaldo Payá Sardiñas (o bojownikach o prawa człowieka wygnanych z Kuby.)

Faktem jest, że ludzi zdrowych na umyśle praktycznie nie ma; na dziesiątki, a może nawet setki tysięcy trafi się może jeden taki egzemplarz i to jeszcze daleko mu będzie do normalności...


Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy jedynie od momentu, w którym staną na drodze człowieka.


Tylko bogaci ludzie sukcesu, potężni i ważni, przestają być chłopakami i dziewczynami.


Ludzie chodzą do kasyn z tych samych pobudek, co na randki w ciemno – liczą na wielką wygraną. A zwykle kończą przy barze – spłukani i samotni. Skoro wiemy, że kasyno zawsze wygrywa, dlaczego ryzykujemy?


Ten człowiek już więcej nie zbłądzi, dostał wystarczającą nauczkę. Gdybyśmy wsadzili go do więzienia, na pewno by się stoczył.

Przygody Sherlocka Holmesa (Sherlock Holmes o Jamesie Ryderze.)

Mądrość nie wprowadzi nieprzyjaźni nigdy i nigdzie. Wszystkie te zajadłe utarczki między Człowiekiem a Przyrodą, między Przyrodą a Bogiem, między Ciałem a Duchem są bezsensowne i bezprzedmiotowe. Mądrość nie robi takich podziałów.


Błędne opinie na temat rynków wzmacniają się nawzajem. Pozytywne sprzężenia zwrotne prowadzą do skumulowania ruchów w górę lub w dół, ponieważ ludzie fiksują się na swych cząstkowych przekonaniach, ceny zazwyczaj idą za mocno w górę albo zbyt długo zostają zbyt niskie.


Człowiek nadaje bóstwu kształt, jakby wlewał galaretę do formy.


To, co mam, zawdzięczam sobie samej, bo całe życie ciężko pracowałam, i pomimo różnych publikacji, które będą się ukazywały, będę kochała mojego ojca. Te ataki wynikają z bezradności. Polecam tym ludziom, żeby zarezerwowali sobie jakieś stałe miejsce w IPN, niech tam siedzą i grzebią. Mnie to kompletnie nie interesuje. Naprawdę nie mam zamiaru się tłumaczyć.

Monika Olejnik (o przeszłości swojego ojca.)

Czy świat by został stworzony, gdyby Stwórca bał się narobić kłopotu? Stwarzać życie, to znaczy stwarzać kłopoty. Jest tylko jeden sposób uniknięcia kłopotów – zabijać. Tchórze, pamiętaj, zawsze krzyczą głośno, że musieli zabić ludzi sprawiających kłopoty.


Korzyść ziemska, samolubstwo –
To dziś ludzi pcha do mordów.

Heinrich Heine (do syna.)

Gdy wszedłem do kościoła w Warszawie i zobaczyłem ludzi modlących się do wyrzeźbionego niby-boga, przeżyłem szok.


(…) lubię dawać pieszczotliwe nazwy wszystkiemu, nawet kwiatom. (…) wtedy są bardziej zbliżone do ludzi. Skąd wiemy, czy pelargonii nie jest przykro, że ją nazywają tylko pelargonią?


Chcemy, żeby życie w naszym Kraju budowali swoi ludzie, i aby do naszych białoruskich spraw nie mieszała się centralna władza z Moskwy czy Piotrogrodu. Chcemy, żeby w końcu znikła nareszcie ta obrzydliwa, śmiertelnie szkodliwa, różnica pomiędzy państwowym i niepaństwowym narodem, która wyciągała z nas nasze siły. Chcemy, żeby wszystkie narody były państwowe na swojej ziemi.

Jazep Losik (wypowiedź na łamach gazety „Wolnaja Biełaruś” z września 1917.)

Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi.


Tylko takie spotkanie jest dramatyczne. Spotyka się człowiek, który nie mógł być wybitnym wspinaczem, z wybitnym wspinaczem, który przestał być mistrzem.


Nic mnie tak nie ekscytuje, jak znajdowanie w prawdziwym życiu modeli i postaci do filmowania. Uwielbiam patrzeć, jak ludzie sami się reżyserują, słuchać, jak mówią, obserwować ich gesty, ich naturalną scenografię i przedmioty, jakimi się otaczają.


Niech inni sy jadą, dzie mogą, dzie chcą,
Do Widnia, Paryża, Londynu,
A ja si zy Lwowa ni ruszym za próg!
Ta mamciu, ta skarz mnie Bóg!

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Tylko we Lwowie!
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu?
Tylko we Lwowie!


Nie ma groźniejszego potwora od człowieka.


O ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani.


Mam trzy klejnoty. Strzegę ich i osłaniam.
Pierwszy to miłosierdzie.
Drugi to umiarkowanie.
Trzeci polega na tym, że nie ośmielam się wyjść przed (innych ludzi na świecie) pod niebem.


LSD miało rzekomo powodować falę samobójstw ludzi rzekomo przekonanych, że potrafią latać.


Człowiek ma obowiązek nauczyć swego syna zawodu, bo kto nie uczy swego syna zawodu – uczy go bycia złodziejem.


Ty nie musisz się niczym martwić, bo ktoś dokona za ciebie wszelkich delikatnych transakcji. Tu nie mam żadnych wątpliwości, księżniczko. Szczególnie co do niezbędnej w tym wypadku lojalności tej osoby. Nawiasem mówiąc, jest to lojalność najemnika, co wcale jej nie dyskwalifikuje, może nawet przez to jest bardziej godna zaufania. Nie dowierzam ludziom lojalnym bezinteresownie.


Schwytanie ulicy za gardło, w porze obiadowej
w rozprysku słońca,
w kropkach ludzi jedzących na zewnątrz pod parasolami,
Ludzi, których chroni papier lub plastyk
polisy, karty bankowej...


Ciesz się życiem! Człowieku, ciesz się życiem! Ale pamiętaj, że niektóre spośród instrumentów, jakie zagrają na twoim pogrzebie, są już nieźle nastrojone.


(…) ludzie mają zdumiewającą zdolność paprania sobie życia.


Ażeby was obesrało...! Ludzie nie mają gdzie mieszkać, a takie tam się wylegują w więzieniach jak na wczasach.


Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie.


O seksie się nie zapomina, rozumiesz? Ludzie udają cywilizowanych, biorą udział w życiu publicznym, ale zawsze ich żrą te potajemne pragnienia i romanse.


Dzieci potrzebują ciepła wielkiej miłości, żeby być ludźmi.


Człowiek nie może się sam nazwać prawym. Może co najwyżej mieć nadzieję, że taki jest. I właśnie ta nadzieja nadaje sens naszym poczynaniom.

Wojownik-Prorok (Anasûrimbor Kellhus do Ingiabana, palatyna Kethantei.)

Oto ludzie z trupimi czaszkami na patkach mundurów okazali się degeneratami, kompensującymi sobie swoje wcześniejsze wykluczenie społeczne oraz skazy osobowości gorliwym uczestnictwem w machinie zbrodni.


Człowiek – dla celów wyższych – gotów jest wzbudzić w sobie najniższe instynkty.


Każdy jest panem swojej własnej śmierci, jedyne więc, co jesteśmy w stanie zrobić, to pomóc człowiekowi umrzeć bez lęku i bólu, gdy wybije godzina.


Nasz naród jest kluczem naszej egzystencji, ponieważ podarowany nam został przez Architekta Wszechświata… Jego to zamiarem było stworzenie nowego narodu pomiędzy narodami świata (…). Ostatnie sto lat stanowi cud, za którym musi być ukryty boski plan. Historia Afrykanerów dostarcza bowiem przykładów, które pozwalają nam wierzyć, że naród nasz nie jest dziełem ludzi, lecz stworzeniem Boga.


Muzyka to 99% mojego życia. Ale wiedziałem, że potrzebowałem przerwy. Poza tym, jeśli dasz ludziom za dużo, przestaną tego chcieć. Musimy się powstrzymać.


(...) ludzie kochają dzięki (neuro) peptydom.(...) Boga, którego wcale nie musi być, ale którego można mimo to kochać, kochają także właśnie dzięki nim.


Szkoła Hillela reprezentuje tendencję – można ją nazwać racjonalistyczną – szukającą autonomii dla człowieka na ziemi. „Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię” (Ps 115, 16). Niebo nie może interweniować w to, co dzieje się na ziemi.


Odkrycia są niebezpieczne… tak samo zresztą jak życie. Człowiek, który nie zechce podjąć ryzyka, skazany jest na to że nigdy niczego się nie nauczy, nigdy nie dojrzeje, nigdy nie będzie żył

Diuna. Ród Harkonnenów (''Arrakis dla początkujących'')

Ze sztuką jest tak jak z językami, którymi się człowiek posługuje: każdy otwiera inne możliwości, inne pokłady wrażliwości i ekspresji.


Społeczeństwo wymyśla przewrotny ersatz logiki, żeby wchłonąć i zmienić ludzi, których zachowanie odbiega od normy.


Jest naturalnie wyjątkowa. Ona nie kłamie na scenie. Nie udaje ani ubiorem, ani śpiewem nikogo, kim nie jest. (…) Wszyscy myślą, że tyle, co ona, zwykły człowiek nie może przeżyć (…) A ona się z tego wszystkiego podnosi.


Młodzi ludzie są zadziwiająco konformistyczni w swoim buncie.


Nikt nie może wyratować drugiego człowieka. Każdy musi ratować się sam albo jest stracony.


Bardzo niewielu nieostrożnych ludzi potrafi się wyślizgnąć z ręki diabła.


On wie, że wpadając w wir wydarzeń człowiek przestaje się bać. Tylko nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego, kto staje mu naprzeciw, ono już nie jest nieznane. Szczególnie jeśli się je obserwuje z uwagą i jasnością umysłu. Odwaga Guillaumeta bierze się przede wszystkim z jego prawości.451 - 500

(…) każdy normalny człowiek na miejscu półgłówka popukałby się palcem w czoło bardzo energicznie. Półgłówek reagował jak dębowy pień.


Oświadczam, że jest to człowiek żądny władzy, którego trzeba za te kłamstwa i oskarżenia rozliczyć (...) Miejsce kłamcy jest w więzieniu.


Kto się z godnym człowiekiem zwiąże, ten go zawsze będzie mógł szanować.


Gdy ludzie nie są słyszani, nie są dostrzegani, albo nie są godziwie traktowani ze względu na decyzje, jakie indywidualnie podjęli, staję w ich obronie, wspieram ich.

Christina Aguilera (Aguilera o wsparciu, jakiego udziela społeczności gejowskiej i mniejszościom seksualnym.)

Nie ma troski nieprzerwanej i bardziej męczącej człowieka, gdy stanie się swobodnym, jak znaleźć sobie tego, komu pokłon odda.


Jeśli do opinii publicznej miałoby dotrzeć tylko jedno przesłanie z tej konferencji, niech będzie nim to, że od teraz już na zawsze prawa człowieka są prawami kobiet, a prawa kobiet są prawami człowieka.

Hillary Rodham Clinton (o IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie, 1995.)

Od czasu do czasu trzeba spojrzeć na świat oczami kogoś innego. Podobno wtedy, zaczyna się dostrzegać tajemnicę świata i człowieka.


Ludzie wciąż jeszcze nie wiedzą, że w uczuciu wdzięczności jest piekielnie dużo nienawiści.


Nad Bałtykiem rozpostarli swoje skrzydła ludzie z Marsa
Atakować w taki sposób to jest jedna wielka farsa
Motłoch gapi się zdziwiony, nowej szuka podniety
Cywilizacyja wroga z innej planety


Człowiek potrzebuje rodziny, żeby wędrować.


Namiętność sprawia, że przestajemy jeść, spać, pracować. Burzy nasz spokój. Obraca wniwecz całą przeszłość.
Nikt nie lubi, kiedy jego świat rozsypuje się na kawałki. Dlatego ludzie zwykle starają się przewidzieć zagrożenie i go unikać, bo dzięki temu udaje im się podeprzeć kruchą konstrukcję, która i tak ledwo stoi. To inżynierowie minionych spraw.

Jedenaście minut (z pamiętnika Marii.)

Żyjemy w świecie, w którym księża są pedofilami, agencje towarzyskie rosną jak na drożdżach, ludzie jeżdżą na seksturystykę do Tajlandii, a w internecie wybucha sponsoring...


Jarosław Kaczyński jest 97. ofiarą tragedii smoleńskiej dlatego, że ten wielki ból i ta wielka tragedia, która dotknęła człowieka, nie prezesa PiS, nie byłego premiera, tylko człowieka, ewidentnie go przygniotła.


Dotyka mnie sztuczność i plastikowość intymnych relacji, bliskich więzi z drugim człowiekiem w dzisiejszych czasach.(...) Jesteśmy teraz w momencie kulminacji przewagi tego, co cielesne, nad tym, co duchowe. Trzeba, aby ta czara się przepełniła i taką sytuację staram się pokazać


Ludzie głosują według tego, co będą mieć lub nie w portfelu, mniej interesuje ich Irak czy jakakolwiek polityka zagraniczna.


Codziennie, gdy rano wstaję, dziękuję w myślach osobie, która wpadła na pomysł wprowadzenia do gry libero. Bardzo chciałbym ją spotkać i osobiście podziękować, bo gdyby nie ten człowiek, to już dawno nie grałbym w siatkówkę.


Jakkolwiek ograniczony byłby ludzki rozum, człowiek zawsze będzie zdolniejszy od istot irracjonalnych.


Czasem mi się zdarza, że po przebudzeniu zastanawiam się, gdzie jestem? We Wrocławiu, w domu czy na Białorusi... Owszem jest to meczące, ale też człowiek się przyzwyczaja i w pewien sposób uzależnia od takiej zmienności.


Miłość była starsza od samych ludzi, a nawet od piasków pustyni, i powracała odwiecznie z tą samą siłą wszędzie tam, gdzie krzyżowały się dwa spojrzenia, tak jak spotkały się dzisiaj te dwa obok studni.


Na pewnym szczeblu nędzy człowiek w swym odrętwieniu nie złorzeczy już złu i nie dziękuje za dobroć.


Przyszła jej do głowy dziwna myśl, po co też taki „gad” żyje na świecie? (…) Gdyby mu powiedzieć: – Jaśniachu, Jaśniachu, kocham cię! – zastanowiłby się z pewnością, przede wszystkim, czy on ma prawo kochać się, a następnie, czy już wszyscy ludzie także kochają, a dopiero na końcu, czy mu to nie zaszkodzi na kaszel i system nerwowy.

Stefan Żeromski (o Jaśniachu.)

Mój starszy syn (nieżyjący), ten był naprawdę człowiekiem.

Ketewan Geladze (podejmując u siebie gruzińską arystokrację)

Czas, który upływa, ucieka skrycie i oszukuje człowieka; i nie ma rzeczy szybszej, niż lata; a kto sieje cnotę, zbiera sławę.


Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym…


Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć.
Lecz nie wiedzą o tym ludzie,
Że najgorzej w życiu to,
To samotnym być, to samotnym być.


Zawsze się boję, że film, w którym gram, okaże się klapą. Dlatego mam taki układ ze swoją siostrą, że to ona dzwoni do mnie i opowiada jak dużo ludzi zobaczyło już moje filmy. Robi to tylko wtedy, gdy film cieszy się dużą popularnością. Jeśli mój telefon milczy, wiem, że mam kłopoty.


Na swojej drodze edukacyjnej, w przeciwieństwie do pracy zawodowej, spotykałem ludzi wyjątkowo życzliwych i przyjaznych.


Kiedyś muzykę do filmów pisywali Krzysztof Penderecki, Grażyna Bacewiczówna czy Stefan Kisielewski. Ludzie z mojej rodziny poważnych kompozytorów symfonicznych. Teraz nastąpiła specjalizacja i pojawili się kompozytorzy, którzy zajmują się wyłącznie muzyką filmową. Często pozbawieni klasycznego wykształcenia.


Mnie się widzi, że człowiek, który wie, do czego się nadaje, ma szczęście.


Bierność i inercja są wrogami tworzenia. Zapomniano o aktywnej, inspirującej roli powieściopisarza. Jego zadaniem jest nie tylko przedstawianie człowieka takim, jakim jest, ale też takim, jakim mógłby być. Tylko poeta i twórca ballad potrafią to jeszcze robić.


Nasi wrogowie są innowacyjni i mają zasoby – my również. Oni nigdy nie przestają wymyślać nowych sposobów na szkodzenie naszemu krajowi i naszym ludziom – my również.

George W. Bush (gafa podczas spotkania z wysokimi urzędnikami Pentagonu, 5 sierpnia 2004, źródło: [http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3541706.stm BBC, 6 sierpnia 2004])

Moja prawdziwa kara jest we mnie w środku. Ja karzę się codziennie za to, że nie dowiozłem ludzi szczęśliwie do domu. Wciąż mam stan depresyjny, chociaż leczę się i walczę o siebie.


NIE NAŻERAĆ SIĘ PRZED SNEM ma swój sens. Źle się śpi z wypchanym układem trawiennym, stwierdziły to już na sobie miliony ludzi. (Dręczyły ich koszmary senne.)
Źle się zasypia z przeraźliwie opustoszałym przewodem pokarmowym, to również wiadomo z doświadczeń.


Wszystkie nowe religie są dla mnie fałszywe, ponieważ wywodzą się z tego, co nazywamy cywilizacją. Cywilizacja trwa przez 10 tysięcy lat, podczas gdy człowiek istnieje na ziemi od milionów lat.


Nie wiem jak ty, mało ludziom wierzę,
mam wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze.


Lepper i jego ludzie pilnowali, by mówić do niego „panie marszałku”, teraz już per premierze. I mówią tak do niego wszyscy, z jednym wyjątkiem – Łyżwińskiego. On mówił inaczej – „tata”, „tata kazał”, „tata powiedział”, „tata uważa”. Jakby Lepper był ojcem rodziny. Bo Łyżwiński był najbliższym współpracownikiem Leppera.


Natomiast celibat ma wiele wad i może wpływać na pewną grupę ludzi, że zachowują się w ten sposób, dlatego że celibat dla dużej części duchownych oznacza niedojrzałość, niedorozwój psychoemocjonalny, bo ich psychoseksualny wymiar nie może się rozwijać. On się rozwija w więzi z drugą osobą, a tutaj nie ma tej więzi.


Mam nadzieję, iż ten wielki człowiek [Augusto Pinochet] zostanie zwolniony, będzie mógł wrócić do Chile, do swej ojczyzny, którą tak ukochał i dalej być świadectwem prawdy, tej prawdy, która mówi „nie” komunizmowi.

Michał Kamiński (w Sejmie.)

O wielka księżniczka krwi w pałacu, o piękna i wspaniała w koronie z piór (…) ludzie ciszą się słysząc jej głos; pani miłości, wielka w kochaniu, która sprawia radość panu obydwu krain.

Nefertiti (hymn pochwalny na cześć królowej z Tell el-Amarna.)

Kontrola. Niesamowite są działania ludzi, którzy do niej dążą. Niektóre opierają się na podstępie, inne na małych sztuczkach. Na końcu takie, które prowadzą do wmuszeń. Dlaczego walczymy tak mocno o kontrolę? Bo wiemy, że stracić ją to oddać swój los w ręce innych, a co może być bardziej niebezpieczne?


Gdy stałem się słońcem, zaświeciłem życiem w serce człowieka.


Nie każda kula zabija, inaczej by już ludzi nie było na świecie, bo matki by nie nastarczyły rodzić.


Jeszcze raz powtarzamy, że miłujemy pokój, stworzony przez obie strony w ciągu ostatnich czterech lat i mamy nadzieję, że pozytywne relacje będą trwały dalej. Mimo to Tajwan i Chiny wciąż różnią się w kwestii praw człowieka i te różnice muszą zostać przezwyciężone zanim obie strony będą mogły wejść w fazę głębszych interakcji.

Ma Ying-jeou (oświadczenie wydane w związku z 23. rocznicą masakry na placu Tiananmen w Pekinie.)

Filozofem może być również ten, dla którego ludzie są równie ważni jak myśli.


Obok pilności i umiaru nic tak nie przyczynia się do szybkiego awansu młodego człowieka w świecie, jak punktualność i akuratność w interesach. Dlatego też nigdy nie przetrzymuj pożyczonych pieniędzy (…), żeby przyjaciel się nie zdenerwował i nie zamknął raz na zawsze dostępu do swojego portfela.


Język jest najdoskonalszym środkiem porozumiewania się ludzi między sobą.


''Mój dziad, stary książę, mawiał, że nie warto mieszkać w domu, o którego komnatach wszystko wiadomo. Ostatnim członkiem rodziny, który tu mieszkał był mój wuj, Alfonso. Musiał się wyprowadzić, ponieważ był truty. Nie przez człowieka, lecz kawałki złotego liścia, które spadały z sufitu do jego filiżanki z kawą. Okazało się, że zawierają arszenik.''


Mania prześladowcza, Ludzie, rzucając bliźniemu kłody pod nogi, dodają: to nie kłody, to tylko twoja bujna wyobraźnia.


Wystarczy tylko przyznać się do braku talentu, by człowieka uznano za mądrego.


Dopóki człowiek może jeszcze widzieć, dopóki człowiek może jeszcze słyszeć, dopóki może jeszcze mówić, myśleć, czuć, żyje w kręgu stworzenia i jest jego częścią. Świat nie jest pusty i martwy, jeśli spośród wszystkich zmysłów istnieje choćby tylko jeden.501 - 550

Jest się gorszym od innych tylko wtedy, gdy się człowiek na to zgadza.


Kto dostrzegłszy zysk o prawości pomyśli, kto w niebezpieczeństwie gotów życie ryzykować i kto po latach nie zapomina o swych przyrzeczeniach, ten jest człowiekiem doskonałym.


Akceptacja Kosmatego Człowieka wymaga odwagi (...).


Po co nam człowieki, wystarczy, że mamy parę. Co człowiek mówi, jak ma prawdziwą parę? Mówi, jestem bestią. A bestia to zwierzę. Zrobimy swój własny, zwierzęcy cyrk. Bo kiedy ktoś idzie za głosem serca, to dochodzi dokąd chce. Osiąga to co chce. Pod warunkiem, że spróbuje.

Madagaskar 3 (przemowa do cyrkowców.)

Cynik to człowiek, który wąchając kwiatki, rozgląda się jednocześnie za trumną.


Ludzie z miasta, których jedyny kontakt z naturą ograniczał się do tego, że kiedyś swoim volvo przejechali owcę.


Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie godzi się być tym, czym jest.


Nie ma niczego bardziej okropnego i godnego pożałowania od człowieka, który wszystkie swoje godziny dnia przeznacza na zarabiania pieniędzy tylko dla nich samych.


Po tym wszystkim, co się stało, może ludzie wreszcie przestaną śmiać się z tego, że brat kocha brata, że syn ma szacunek dla matki.

Małgorzata Domagalik (o Lechu, Jarosławie i Jadwidze Kaczyńskich.)

Człowiek człowiekowi wilkiem.


Co jednostkę twórczą wyróżnia, to poczucie wyższości nad ludźmi, poczucie, że stoi poza interesami gromady.


Słysząc słowa panny Pefko, odwróciła się i spojrzała na doktora Breeda z wyrzutem. Widać było, że nie lubi ludzi, którzy za dużo myślą. W tym momencie wydała mi się godnym reprezentantem całej prawie ludzkości.


Debatujemy nad bytem pielęgniarek i położnych, których jest w kraju około 301 tys. według rocznika statystycznego, a według danych z izb pielęgniarskich–220 tys. Proszę wskazać inną grupę zawodową, która jest tak liczna i która jest tak wykorzystywana w służbie drugiemu człowiekowi.

Regina Wasilewska-Kita (wystąpienie na posiedzeniu Sejmu, 5 kwietnia 2006.)

To oczywiste, że obecny rozwój islamu na przedmieściach zwiększa bezpieczeństwo. Ludzie porządnieją, gdy stają się pobożniejsi. To prawda, że islam denerwuje Francuzów, ale to dlatego, że widzą w nim odmienny sposób życia, który odrzuca pewną formę permisywizmu, minispódniczki, alkohol itd.


Człowiek, jak gąbka, nasiąka dobrem i złem. I wystarcza go tylko solidnie przycisnąć, by się przekonać – czym bardziej.


To już byłby koniec tego zasranego świata, gdyby ludzie podróżowali pierwszą klasą, a literatura wagonem bagażowym.


Minister Radziwiłł swoimi niemądrymi wypowiedziami nie tylko uspokaja ludzi tam, gdzie trzeba bić na alarm, ale niszczy także prace miejskich aktywistów, dzięki którym smog stał się ważną kwestią polityczną.


Gdzież znaleźć owe niebanały? Ludzie od setek tysięcy lat miewali te same uczucia, przeżywali podobne sytuacje i musieli używać jednakowych słów. Wszystko co mówimy i co robimy jest banalne, szablonowe; wszystko już było, działo się, powtarzało tysiące razy. Ale dla każdej jednostki każdy z tych banałów jest zawsze nowością, odkryciem.


Umieranie jest straszne tylko wtedy, kiedy trwa długo i jest tak bolesne, że upokarza człowieka.


Śmieję się z młodych muzyków undergroundowych, którzy mówią — stara, robisz komercję. Oni, występując w małych klubach i sprzedając ludziom kasety, też uprawiają komercję — przecież komercja to chęć sprzedania się. Chcą, żeby tych ludzi było więcej, żeby kupowali ich płyty, żeby o nich pisali — to właśnie komercja. Zabieganie o słuchacza to komercja.


Wiele lat trzeba przeżyć wśród stronnictw, wewnątrz tego wirowiska, w jakim się poruszają, ażeby pojąć, do jakie stopnia ludzie tam się wzajemnie popychają poza swe własne zamierzenia jak los tego świata postępuje skutkiem czynów, lecz często wbrew pragnieniom wszystkich, co go współtworzą, podobny w tym latawcowi poruszanemu przeciwstawnymi działaniami linki i wiatru.


Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym.


Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.


Prawda jest taka, że każdy to robi. Każdy próbuje coś ukryć, ale nie chce, aby inni to ujrzeli. Kobiety ukrywają swoją potrzebę do zobowiązań. Mężczyźni ukrywają swoją wzrastającą niepewność. Żony maskują swoje uczucie wytrzymałości. Jak zwykli ludzie ukrywają prawdę o swoich uczuciach z tak wielkim powodzeniem? Wszystko, co jest potrzebne, to przyjacielski gest oraz plan.


(Seks) jest zły, bo nie rozwija człowieka, nie przynosi dobra, nie daje bliskości z drugą osobą. Seks powinien dotyczyć małżeństw. Łączyć się z miłością.


Powinieneś wiedzieć lepiej od innych ludzi, że to, co martwe, powinno zostać martwe.


Jak dobra jest doskonałość jeśli człowiek nie jest realny?


(…) nie wystarczy głos człowieka,
jeśli nie mówi się po ludzku!


Argentyński pisarz Jorge Luis Borges mówił, że są tylko cztery tematy, które pojawiają się w książkach: historia miłości między dwojgiem ludzi, historia miłosna między trojgiem ludzi, walka o władzę i temat podróży. (…) Mnie najbardziej pociąga podróżowanie, ponieważ czuję się pielgrzymem i dlatego ten temat pojawia się prawie we wszystkich moich książkach.


Gdyby ludzie zachowywali się tak, jak zachowują się narody, to ubierano by ich w kaftany bezpieczeństwa.


Większość ludzi nie interesuje się zaświatami, ale w nie wierzy. Ja zaś, przeciwnie, nie wierzę, ale się interesuję.


Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie.


Po pierwsze mówią tylko połowę prawdy, a więc wprowadzają dezinformację, po drugie rzucają na ludzi kalumnie, i po trzecie atakują tych, którzy zasługują na szacunek po to, aby odebrać im autorytet.

Franciszek (papież)|Franciszek (podczas wizyty ad limina apostolorum do biskupów polskich w styczniu 2014)

Tytuł książęcy – służy wyłącznie do robienia wrażenia na ludziach, którymi się gardzi.


W ostatecznym rozrachunku zniechęcające i nie do zniesienia jest nie to, co nie jest ludzkie (np. pogoda) ani to, co ludzkie (nawet na złym poziomie), ale to, co wytworzone przez człowieka.


Gdy po 50 latach odwiedził swą rodzinną Litwę, podszedł do wielkiego dębu i objął jego pień. To obraz człowieka, który czerpie siłę z miejsca, w którym się urodził.


Komisja to jest grupa ludzi wykonująca pracę jednego człowieka.


Na temat zazdrości można snuć długie, mądre wywody albo uznać ją za oznakę słabości, ale chyba nigdy nie uda się człowiekowi zazdrości poskromić.


Człowiek bardzo mocny, stanowczy (…). Ja po prostu nie wierzę w to samobójstwo. Jest to dla mnie niemożliwe.


Nie sądzę, aby ludzie, przychodząc na świat, mieli los zaprogramowany od poczęcia, na zasadzie przypadku albo według woli kapryśnego bóstwa rozdzielającego wśród nowych istot zdolności i niezdolności, chęci i niechęci.


Ludzie czasem płacą życiem za mówienie głośno tego, co mówią. Mogą nawet zginąć za dostarczenie mi informacji. Nie jestem jedyną osobą w niebezpieczeństwie. Mam na to dowody.


Jaka inna rasa chociażby zbliżyła się do takiego poziomu kreatywności, osiągnięć i produktywności? Żadna. Bez wyjątków. Żadna nawet się do tego stanu nie zbliżyła, a wręcz przeciwnie – czarny człowiek z Afryki nigdy nawet nie wynalazł koła.


W prawdziwej miłości człowiek przede wszystkim zatraca wszelką oryginalność. Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy.


Tylko w swoich marzeniach człowiek jest naprawdę wolny.


Kusy to jest jedyny facet, jaki mnie szanował jako człowieka i jako kobietę (…).


Największym grzechem uczciwych ludzi jest bezczynność w konfrontacji z ewidentnym złem.


Do najwspanialszych cech człowieka należy zdolność okazywania miłości. Również pod tym względem jesteśmy odbiciem Boga. Biblia uczy, że On „jest miłością” (1 Jana 4:8, 16).


Każdy człowiek może być przyjacielem. Czasami przyjaźń jest możliwa, kiedy między partnerami nie ma już miłości. Niekiedy przyjaźń jest początkiem. Czasami – i to chyba jest jedna z najpiękniejszych jej postaci – zdarza się ludziom, którzy się kochają.


Media nośnik informacji
Ogromne źródło manipulacji
Tylko nieliczni się odważą
I manipulacji się nie dadzą (…)
Nawet prywatnym ludziom się dostaje
Stacja film bez ich zgody nadaje.


(…) po osiągnięciu pewnego wieku, kiedy pozostałe do przeżycia lata po raz pierwszy wydają się skończone i człowieka przechodzi pierwszy zimny dreszcz, ktoś, kto umiera, wzbudza większe, bardziej braterskie zainteresowanie.551 - 600

Robert Altman za pomocą obrazu potrafił pokazać to, co niewidzialne, co tkwi głęboko w człowieku, a w kinie jest to bardzo trudne. Altman był jednym z nielicznych twórców filmowych, którzy rozumieli, że w kinie rozpoczyna się zupełnie nowa era. Że kultura ruchomych obrazów musi wziąć na siebie ciężar przekazania przez obraz tego, co niewidzialne, duchowe.


Im mniej człowiek ma wygód, tym mniej potrzeb. A im mniej kto potrzebuje, tym jest szczęśliwszy.


Człowiek bez duszy nie potrzebuje miłości, a jednocześnie może okazać się przydatny. To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć. zaślepia nas.


Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka jest przyjaźń: unosi go ponad proch ziemi.


Zwykle ludzie umierają wtedy, kiedy się tego najmniej spodziewają.


Komentatorzy to ludzie, którzy drapią innych, kiedy ich samych coś zaswędzi.


Ty się lepiej trzymaj tych swoich mecenasów, no. Oni też wyciągają ludzi z czarnej dupy, ale za większe pieniądze.


Na tę ziemię nadmorską, martwą i zrujnowaną, która dziś tak bardzo tętni życiem, nad to groźne i niebezpieczne morze przybywali wówczas śmiertelnie zmęczeni wojną ludzie, aby żyć i swoim życiem tę ziemię przywracać do życia.

Prom (początek filmu.)

Celem życia człowieka jest wędrówka do Boga.


Jaki jest sens ryzykować życie ośmiu ludzi, aby ratować jednego?


Wszelka emancypacja jest sprowadzeniem świata ludzkiego, stosunków ludzkich, do samego człowieka.


Wspólna własność, czyli negacja dzisiejszego ustroju, zlanie jednostki ze społeczeństwem w całej sferze życia zewnętrznego, będąca ekonomicznym celem socjalizmu, jest zarazem rewolucyjnym środkiem do zupełnego wyzwolenia człowieka.


Ptaka po pierzu, wilka po sierści, a z mowy człowieka poznasz.


Ludzie wstydliwi są naprawdę godni pożałowania!


Pomóż sobie, bo tylko jedynie wtedy, kiedy pomożesz sobie w tym sensie, że będziesz zarazem w stanie móc pomóc innym ludziom, bliskim i dalszym, bez wyboru i bez koloru (...).


Każdy człowiek umiera, nie każdy naprawdę żyje.


Dla żartu! Żeby pokazać, jacy ludzie są pazerni.

Czeski sen (po odkryciu mistyfikacji.)

Zadałem sobie pytanie, czy jestem w stanie zmierzyć się ze swoją przeszłością. I uznałem, że tym wszystkim ludziom, których uczciwości, lojalności i przyjaźni nie sprostałem przez te kilkadziesiąt lat, muszę powiedzieć: przepraszam i proszę o przebaczenie


Jedną z pierwszych etiud na tak zwanych elementarnych zadaniach aktorskich jest etiuda 'ślepi idą się kąpać', czyli wszyscy się rozbierają i grają poprzez dotyk. Nie mówię już o francuskich czy hiszpańskich szkołach. Można by pomyśleć, że tam siedzą sami starzy zboczeńcy, ale to pozwala ludziom osiągnąć kontrolę nad ciałem, które stanowi ich instrument. I świadomość tego instrumentu.


Człowiekowi nie wystarcza, że jest szczęśliwy: trzeba jeszcze, aby inni nie byli.


Dwa rodzaje ludzi nigdy nie będą nasyceni: ci, którzy szukają wiedzy i ci, którzy gonią za bogactwem.


Tylko w chwilach umysłowej słabości mogę pomyśleć, że Dobro i Zło to nie są lokalne jakości, współistniejące z ludźmi i obracające w nicość, kiedy ludzi nie stanie, lecz że są to jakieś byty przez lub poza ludźmi.


Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.


Tylko wyrzucenie z siebie całej przeszłości gwarantuje, że człowiek nie będzie sobie nią zaprzątał głowy.


Dziwne, że ludzie nie widzą tego, co mają pod nosem.


Ernesto kocha osobiście każdego człowieka, lecz jego dojrzała świadomość nakazała mu dostrzec uniwersalny wymiar tej miłości… Miłość wyzwolicielska nie wyrzeka się walki, konfliktu, sprzeciwu wobec tych, którzy uciskają.


„Trwa wojna o prochy. Na naszych ulicach, tak. Nie pozwala ludziom dostać tego, czego potrzebują. Obniżająca wartość budynków. Ale w naszym kraju też trwa wojna o prochy. Czas oznaczyć ją czerwonym krzyżykiem. Wiecie, że co roku czterdzieści tysięcy Amerykanów umiera na tej wojnie? Umierają z braku pomocy medycznej.”


Człowiek to jedyne zwierzę, które potrafi odczuwać smutek rozłożony liniowo na osi czasu. Naszym przekleństwem jako gatunku jest, że zostaliśmy uwięzieni przez czas, że musimy interpretować życie jako szereg następujących po sobie wydarzeń, jako historię – i że kiedy nie potrafimy zrozumieć, na czym polega ta historia, czujemy się zagubieni.


Największym dobrem człowieka jest to, że może zapominać, inaczej nie mógłby żyć zupełnie.


Jest wielu ludzi, ale prawdziwy człowiek to rzadkość.


Czy uczenie się w ogóle może zaistnieć, jeśli w rzeczywistości wycisza głosy tych, których miałoby uczyć? I odpowiedź brzmi tak. Ludzie uczą się tego, że się nie liczą.


(...) Jerzy Grzegorzewski był prawdziwym artystą, człowiekiem muśniętym przez Pana Boga.


Jedna z gazet krakowskich opisuje fakt, jak ludzie przyszli do dyrektora fabryki w Krakowie z propozycją wzniesienia krzyża. Dyrektor powiedział, że zgoda, ale na tak wielką uroczystość przyjechać musi biskup, przed którym robotnicy złożą na ten krzyż ślubowanie, że nie będą pić wódki, robić fuch, bumelować itd. I więcej o krzyżu nie było mowy.

Jerzy Wittlin (fragment wpisu do pamiętniko-dziennika ''Pójdź ze mną'', 5 kwietnia 1981.)

Częścią problemu bezrobocia jest nie tyle recesja, ile wielki napływ ludzi na rynek pracy. W tym, drogie panie, choć nie chcę nikogo wskazywać palcem, wzrost liczby pracujących kobiet.


Patrzę więc na setki tysięcy ludzi demonstrujących w Kijowie i jestem z nimi, bo wiem, że walczą również w mojej sprawie i dla mojego dobra.


Najbardziej zajęci ludzie, jakich zdarzyło mi się spotkać, zawsze mieli czas na wszystko. Ci, którzy nic nie robili, byli wciąż zmęczeni, nie zdawali sobie sprawy, jak mało pracują, i stale narzekali, że dzień jest za krótki.


Ludzie uciekają przed socjalizmem. Dlatego w pierwszej kolejności wojska pograniczne potrzebne są po to, żeby uniemożliwić ucieczkę z kraju tym, Którzy mieliby taki pomysł. Własnie dlatego Związek Radziecki miał najpotężniejsze na świecie wojska pograniczne, uzbrojone w okręty, samoloty, śmigłowce, czołgi, transportery opancerzone, artylerię, moździerze.


Nic tak skutecznie nie studzi uczuć jak to, że człowiek jest raz za razem odtrącany.


Jakież zadziwiające szaleństwo: zabijać ludzi dla ich dobra.


Cóż bowiem warta jest nauka, która potrafi zaprowadzić człowieka na Księżyc, nie potrafi zaś sprawić, by nikomu nie zabrakło chleba?


Oż w mordę… nie jestem rasistą, ale ci ludzie faktycznie wyglądają tak samo!


Woda dalej wlewa się do Titanica, ale ludzi zaproszono na wyższe pokłady, żeby nie widzieli.

Krzysztof Rybiński (o zadłużaniu państwa polskiego przez rząd Platformy Obywatelskiej.)

Matka Zofia mając własną wizję wychowania i kształcenia dziewcząt, korzystała z pomocy i z rady innych ludzi. Ale była również uparta w dążeniu do zrealizowania poznanej woli Bożej. Gdyby nie posiadała tej cechy, łatwo dałaby się przekonać, że podjęcie dzieła wychowania dziewcząt nie ma sensu.


Nie przepadam. Zamiast tracić czas na kolejne manifestacje, zamiast wylewać swoje żale, lepiej zrobiłaby jedna pani z drugą, gdyby pojechała do ludzi i przekonała osobiście, na początek kilka kobiet, że warto na nią głosować. Te kilka kobiet to by był pierwszy krok. Od nich zarażą się kolejne.


Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby równie mało troszczyli się o sprawy innych ludzi, co o swoje własne.


Wspomnienia są dla mnie bardzo ważne. Nie jestem jednak człowiekiem, który w przeszłości widzi coś, czego nie da się poczuć teraz.


Myślę często, że na świecie nie ma chyba kobiety mądrzejszej ode mnie. Choć słyszałam wiele o królowej Wiktorii, wciąż nie sądzę, by jej życie było w połowie tak ciekawe i urozmaicone jak moje. Spójrz na mnie, ode mnie zależy los 400 milionów ludzi.


Człowiek, który nie kocha drzew, nie jest dobrym człowiekiem.


Dzielenie się to szalenie ważna sprawa. Ograniczenia prawne, próby stawiania przeszkód w tej dziedzinie – są nieuczciwe. To samo dotyczy dostępu do książek. Ludzie powinni mieć możliwość rozpowszechniania już opublikowanych kopii bez żadnych wyjątków.


Ludzie są zasadniczo śmiertelni i nie wolno im próbować stać się „nieśmiertelnymi” ciałem.601 - 650

Nic bardziej nie wpływa na postępki człowieka, jak moc przykładu.


Chciałam uwierzyć, stawałam na głowie, żeby uwierzyć, w tęczę. Próbowałam się do niej zbliżyć, ale nie mogłam!… Co z tego? Wielu ludzi nie może!


Ludzie na starość nie mądrzeją, stają się tylko ostrożniejsi.


Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość.


Trzeba zakończyć z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci.


Los zmienia ludzi na lepsze tylko ludzie nie zawsze potrafią to dostrzec.


Patrzyłem na policjanta, który mnie okładał. Pięknie patrzeć na człowieka, który z radością wykonuje swoja pracę!


Nagle wygrywają tam filmy, które przychodzą z Teheranu. Dlatego, że tam ludzie chcą zmiany, a kino właśnie zmianom towarzyszy najchętniej.


Jeśli człowiek, idąc przez życie, nie zawiera nowych przyjaźni, wkrótce zostanie zupełnie sam. Przyjaźnie należy stale kultywować.


Tragedia wielu ludzi polega na tym, że nie doceniają kosztów i konsekwencji, jakie dla samooceny niesie hipokryzja.


Alkohol wchodzący w człowieka jest jak tygrys wchodzący do lasu.


Głupiec jest jak na wpół próżny garnek. Mądry człowiek przypomina pełne wody jezioro.


Niejeden z więźniów-bandytów cieszył się na wolności szacunkiem i poważaniem jako dobry, kulturalny człowiek, i gdyby nie dostał się do obozu byłby takim przez całe życie. Ci, co nie byli w obozie – niech powstrzymują się od wydawania swego sądu o ludziach i wypadkach, bo sądem swym skrzywdzić mogą tych ludzi.

Stanisław Grzesiuk (końcowe słowa książki.)

Większość ludzi nie zawraca sobie głowy samodzielnym myśleniem – bo nie może albo nie chce – i w rezultacie łatwo pada ofiarą zbiorowych sugestii.


Kiedy człowiek ma problem, nie ma jak w domu.


Z cierpienia człowiek też może wyjść o coś bogatszy.


Sztukę nauczania postrzegaliśmy przede wszystkim jako rozwijanie osobowości; za podstawy edukacji uważaliśmy miłość do Wielkiej Tajemnicy, umiłowanie przyrody oraz miłość do ludzi i kraju.


Jeśli ludzie się kochają, to nic nie jest skomplikowane.


„Duszą” socjalizmu, powodem, dla którego lgną do niego zwykli śmiertelnicy, gotowi za socjalizm nadstawiać karku, okazuje się idea równości. Dla większości ludzi socjalizm oznacza społeczeństwo bezklasowe, albo w ogóle nic nie znaczy.


Nie dążymy do narzucania innym demokracji. Chcemy tylko pomóc w stworzeniu warunków, w ramach których ludzie mogą zabiegać o zapewnienie sobie większej wolności.


Bogaty jest taki człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem.


Tylu ludzi jest w Polsce – służby specjalne, policja i nie mogą rozszyfrować jednego Leppera. Jakiż ja jestem mądry, nie?


Ludzie widzą tylko to, co chcą zobaczyć.


Człowiek zdobywa coraz więcej wiedzy i coraz mniej mądrości.


Miał w sobie coś magnetycznego, coś, co przyciągało do niego ludzi. Był ubrany jak punkowiec, miał ćwieki i takie tam różności, ale nie spodobało mi się jego zachowanie. Zachowywał się jak prawdziwy palant.


Jebać to, zrobię to po swojemu. I ludzie, którzy mnie kochają, zrozumieją, czemu to robię, bo mnie kochają. Jebać to.


Świadomość nasza i ukazująca się nam jako dany gotowy świat, jej zawartość, to wynik biologicznego historycznego procesu: samo poznanie właściwie polega nie na tym, by zrozumieć w jaką harmonijną całość da się zawrzeć nasza świadomość, lecz czym jesteśmy jako żywi ludzie wobec zbiorowego życia ludzkości.


Kiedy spotykało się Vaclava Havla, spotykało się człowieka skromnego, cichego, nie narzucającego swojego zdania. Ale też w tej swojej nieporadności życiowej bardzo silnego, swoimi przekonaniami, wartościami, dążeniami.


Na studiach prawniczych człowiek szybko się uczy, że prawo nie ma nic wspólnego z prawdą, lecz jest wyłącznie sztuką rozstrzygania sporów. W dyskusji prawda może wyjść na jaw, ale wcale nie musi. I często nie wychodzi. Prokurator dobrze wie, że oskarżony jest winny, ale nie jest w stanie doprowadzić do wydania wyroku skazującego. Takich przypadków są tysiące.


To teraz nasz świat, a tamci ludzie z przeszłości nie żyją.


Ja zawsze mówiłem, że pan doktor może nie wygląda, ale mądry człowiek jest.


Ciekawi ludzie ci Szwajcarzy. Podczas, gdy inni ukrywają swoje grzechy, oni dodają do nich likieru, opakowują w sreberka, przewiązują wstążeczką i sprzedają za duże pieniądze.

Marina (o bombonierce szwajcarskich czekoladek.)

Nawet jeśli ktoś spełnia obowiązki religijne, a nie pielęgnuje miłości lub żyje z niechęcią do ludzi, nie jest praktykującym chrześcijaninem.


Najdoskonalszą maską jest twarz, bo zupełnie naturalnie skrywa prawdziwe oblicze człowieka.


Diabelnie trudno kłamać, kiedy człowiek nie zna prawdy


Dzielenie pokoju z człowiekiem, którego się pragnie, jest jak dzielenie pokoju z szalejącym ogniem. Nieustannie cię przyciąga i nieustannie podchodzisz za blisko. Wiadomo, że nic dobrego z tego nie wyniknie, ale i tak to robisz. A potem… Potem musisz się oparzyć.


Człowiek bez wiary jest tylko półczłowiekiem.


Lekcja dla jednego człowieka, to dla drugiego historia, ale często historia jednego człowieka dla drugiego może okazać się lekcją.


Każdemu, nawet kto nie uczył się w seminarium, wiadomo, że jeśli człowieka wygłodniałego albo ogarniętego żądzą picia od razu nakarmić do syta albo zupełnie spić – źle skończy taki człowiek: wytrzeszczy oczy i, złapawszy się chudymi rękami za rozdmuchany brzuch, cicho odejdzie do owego świata, gdzie nie ma ani głodnych, ani sytych.


A teraz posłuchaj mnie, kolego sympatyczny. Nic mnie nie obchodzi, że jesteś w trudnym wieku i że masz jakieś problemy, każdy ma problemy, ale żyjemy tutaj razem, razem, rozumiesz? Wspólnie, we wspólnym domu, a ludzie, którzy żyją we wspólnym domu, żyją dla siebie i dla, dla innych również. Czy ty to rozumiesz, czy nie?


Nie zawsze szczęście marzy o tym, by spotkać człowieka.


Człowieku, nie wypada.

Jacek Protasiewicz (do Zbigniewa Ziobry podczas debaty w Parlamencie Europejski podczas przemówienia Donalda Tuska.)

Żeby zabierać ludziom życie, nie trzeba wielkiej potęgi. Zaś przywrócić go umarłym nie potrafi nikt.


Dla człowieka, który spełnił swoje naturalne obowiązki, śmierć jest tak naturalna i mile widziana jak sen.


Świat kocha Chopina, ale przyczyny doskonałości jego muzyki są bardziej złożone, niż nam się wydaje. Oczywiście, Chopin miał przede wszystkim wielki talent, ale był także niezwykle pracowitym człowiekiem, był wręcz obsesyjnie metodyczny w swej pracy. To miało ogromny wpływ na bogactwo i oryginalność jego twórczości, sprawiło, że w kompozycji na fortepian osiągnął absolutny szczyt.


Pycha to czasem samoobrona ludzi, których nikt nie pochwali.


W kobietach najlepsze jest ich odkrywanie. I nic się nie może równać z tym, gdy dochodzi do tego po raz pierwszy. Bo człowiek nie wie, co to życie, dopóki po raz pierwszy nie rozbierze kobiety.


Wielki człowiek ma prawo po trupach iść do celu!

Jego wielka miłość (w trakcie przyjęcia, na którym minister zapytał go o to, czy człowiek musi ustępować prawom etyki)

Nigdy nie odwołuj się do lepszej natury człowieka – być może wcale jej nie ma. Zawsze podkreślaj, że masz na względzie jego interes.


Tata był kochającym człowiekiem, ale kiedy stał się sławny, przestał ufać większości ludzi spoza rodziny. Chyba dlatego lubił mieć mnie przy sobie – ufał mi, ufał mojej miłości.651 - 700

(…) człowiek bowiem ma w sobie naturalny instynkt trwogi przed namiętnościami i popędami, które zdają się być silniejsze od niego samego, a które on dzieli świadomie z tworami o niższym ustroju.


Nie było mi przecie nigdy dobrze, abym na złe się buntował. Biedny byłem skrzywdzony i niepozorny. Jedni ludzie mnie wyzyskiwali, drudzy drwili, nikt mnie nie kochał (…) Dlatego mogę się obejść byle czym, znieść wiele i myślę, że choć wypłaty nie otrzymam, ja sam nie zawinię względem drugich. To daje dla samego siebie szacunek i cześć.


Człowiek to dziwne stworzenie, zawieszone między zwierzęciem i nadzieją.


Człowiek nie kuruje się tak łatwo z takiej miłości do takiej kobiety. A w każdym razie nie powinien.


Pisanie, za które płacą centa od słowa, jest śmieszne. Jeśli człowiek naprawdę chce zarobić milion dolarów, najlepszym sposobem jest założenie własnej religii.

L. Ron Hubbard (wypowiedziane w 1949.)

Macierewicz powiedział mi: „Wiem, że jest pan inteligentnym człowiekiem. Doskonale pan wie, że zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne”. Te słowa głęboko zapadły mi w pamięć. Mogłem wywnioskować, że minister Macierewicz sam nawet nie wierzy w zamach, dlatego być może ma do tego takie chłodne i cyniczne podejście.


(...) słucham muzyki pochodzącej w wielu różnych kultur i części świata. Ciekawią mnie zwłaszcza związki pomiędzy kulturami, które zauważam. Migracje spowodowały, że ludzie przemieszczali się w różne zakątki świata i zabierali ze sobą również muzykę. Potem to słychać.


Dom i tak (...) jest tylko tam, gdzie człowiek był szczęśliwy.


Minister Włodzimierz Cimoszewicz sprawia wrażenie człowieka, który widzi tylko tyle, ile zobaczy uderzając czołem o ziemię przed obcymi, przed Zachodem.


(...) niektórzy ludzie, tacy jak ja, przechodzą piekło na ziemi, więc będą to już mieli z głowy po śmierci.


Ludzie mijają się ze swoim prawdziwym ocaleniem i to jest najsmutniejsze.


Głupi ludzie wierzą w głupie bzdury
Mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury


Jako Żyd tak i starosta są ludzie królewscy. (…)
Ja panuję nad ludem, a Bóg nad sumieniami. Trzy albowiem są rzeczy, które Bóg zachował sobie: z niczego coś stworzyć, przyszłość przewidzieć, sumieniami władać.

Stefan Batory (gdy starosta lwowski odrzucił pozew, którego autorem był Żyd; w wyniku interwencji królewskiej urzędnik musiał stanąć przed sądem.)

Tylko bankructwo całego tego systemu może spowodować, że ludzie zaczną naprawdę liczyć.


Prawdziwa nienawiść to dar, którego człowiek uczy się latami.


Żeby głosić kłamstwo, trzeba systemu – profe­sorów, gazet, ideałów, promowanych bohaterów prasowych, itd. Ale żeby głosić prawdę, wystarczy jeden człowiek.


Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostanie na swoim pogrzebie.


Państwa zachodnie szczycą się tym, że są twórcami pojęcia „praw człowieka”, a także autorami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Niestety często bywa tak, że Ci, którzy najgłośniej mówią o prawach człowieka, jednocześnie w największym stopniu depczą te prawa i to zarówno u siebie, jak i w innych państwach, między innymi w naszym regionie.


Raczej jestem człowiekiem spokojnym stonowanym. Emocje trzymam w sobie, nie pokazuję ich.


Już w początkach niepodległości wiedziałem, że jest w Polsce dwóch ludzi w wybitnym stopniu posiadających szczególną polityczną cnotę, ''virtu'', czyli wg Machiavellego odwagę, dzielność i umiejętność wykorzystywania dla ambitnych celów politycznych Fortuny, nieuniknionej zmienności losu. Byli to Adam Michnik i Jarosław Kaczyński.


Choć nie widać mnie,<br >ja klnę się,<br >że serce me bije i ludzi kochać spieszę.


W krajach kapitalistycznych, zwłaszcza w USA, pracodawcy nie chcą przyjmować do pracy ludzi otyłych, bo są z nimi tylko kłopoty. Nie tylko że zewnętrznie prezentują się gorzej niż szczupli, a prezencja w wielu zawodach jest istotnym atutem, lecz także częściej chorują, gorzej pracują, wolniej myślą, mniej wykazują inicjatywy i energii.


Ludzie stąd są szalenie autentyczni, niczego nie udają, panuje tu też większa swoboda obyczajowa. Na Pradze możesz spacerować z piwkiem w ręku i policja przejdzie obok tego obojętnie.


Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny.


Zostałem zatrzymany na ulicy podczas kontroli żandarmerii polowej, która zatrzymała rykszę, którą jechałem. Był tam ze mną człowiek, który był żołnierzem Armii Krajowej. Przy nim znaleziono broń i zostaliśmy wszyscy trzej, łącznie z rykszarzem, aresztowani i zawiezieni na Pawiak.


Dwa lata temu uznałem, że Czuma jest kosmitą. Teraz znajdujemy kolejne dowody, że to szalenie uczciwy człowiek, ale jest kosmitą. (...) Ocena PiS-owskiego państwa dokonana w wyborach była miażdżąca. Ta ocena do dziś wydaje mi się dalece bardziej wiarygodna niż ocena pana Czumy, która podkreślmy nie jest oceną całej komisji.


Ludzie umierają i nie są szczęśliwi.


Okazał się Mieszko człowiekiem gnuśnego charakteru, tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do spraw większej wagi.


Gdyby historia literatury przyjęła jako kryterium wpływ sztuki na ludzi, Sienkiewicz (ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik) powinien by zajmować w niej pięć razy więcej miejsca niż Mickiewicz.


Są ludzie, których znaczenie nie daje się wypowiedzieć ludzkim językiem, którzy, jak gdyby poruszając jakąś dźwignię, naginali historię w swoją stronę… Lenin w polityce jest wielkim, lecz jednocześnie realnym, ziemskim, prawdziwym człowiekiem.


Kiedyś Nini spytał go, czemu rozmawia z krowami, a nie z ludźmi, a Mały rabin odparł: Ludzie mówią tylko kłamstwa.

Szczury (o Małym Rabinie i Ninim.)

''(do Mr. Henry'ego, dyrektora więzienia)'' Chciałbym podziękować za wszystko, co Pan dla mnie zrobił. ''(do pozostałych świadków egzekucji)'' Chciałbym raz jeszcze oświadczyć, że jestem niewinny i że nigdy nie dopuściłem się żadnego przestępstwa. Mam na sumieniu tylko parę małych grzechów. ''(ostatnie słowa)'' Chciałbym wybaczyć tym wszystkim ludziom, którzy mi to uczynili.


Czasem życie mści się na człowieku, dając mu to, czego chce.


Młodość w swoim natężeniu, w swojej mocy, męczy się sobą. Którejś nocy czy któregoś poranka człowiek przechodzi granice, osiąga swój szczyt i robi pierwszy krok w dół ku śmierci.


Czasami, kiedy się spotyka ludzi, od razu widać, kto żyje – kto toczy boje, kto pielęgnuje swoją duchowość, a kto przestaje i jego duchowość zarasta.


Dlaczego ludzie potrafią lepiej umierać niż żyć? Dlatego, że żyć trzeba długo, a umrzeć można prędko.


Niezależność mają tylko nędzarze, bo już nawet i miliarderzy są jej pozbawieni. Człowiek posiadający rubla jest już niewolnikiem tegoż rubla.


Miłość nigdy nie jest zaprzepaszczonym uczuciem. Miłość czyni człowieka silnym i czystym. Nawet jeśli się kocha niegodziwca.


Jezus nigdy nie chciał zaciemnić prawdy, ale raczej starał się dotrzeć do ludzi nie narażając na szwank swej misji.


Z narzędźmi i ludźmi trzeba się obchodzić uczciwie, aby wydali z siebie siłę, która w nich tkwi.


Leje psiakrew, ta jesień tutaj zawsze taka. Czasem później przychodzi, czasem wcześniej. Tym razem przyszła wcześniej, w zeszłym roku była później. Ale zawsze przychodzi taka sama, błoto, miasto źle oświetlone, łuna bije nad Warszawą. I co panu powiem? Złudna łuna, bo jak człowiek do stolicy przyjedzie, to też ciemno, to też głucho, to też smutno…


Człowiek to rzeczownik, a rzeczownikiem rządzą przypadki.


Potrzebuję Twojej obecności. Gdybyś mogła spędzić ze mną choć kilka tygodni, pogodzić mnie z życiem. Życie za kratami to piekło. Wszechobecne zasuwy wprowadzają człowieka w okropny stan. Czas nie łagodzi udręki duszy. Ty jedna możesz ją ukoić. Tak to właśnie wygląda. Marzę o jakimś zajęciu. Chętnie czytam, ale rzadko się zdarza, by lektura mnie wciągnęła.

Philippe Pétain (z listu do Annie Petain w grudniu 1945)

Nic dziwnego, że humanizm dopiero tam wypływa na wierzch, gdzie świat staje się obrazem.(...) Charakteryzując takie właśnie rozumienie człowieka, które wyjaśnia i ocenia byt w całości, wychodząc od człowieka i do człowieka go odnosząc.


On ci powiedział, ziemski człowieku, co jest dobre. I czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości i miłował życzliwość oraz był skromny, chodząc ze swoim Bogiem?


Bóg umiłował świat – a więc nie tylko ludzi, ale i pliszkę, odymioną pszczołę, jeża eleganta wprost spod igły.


Trudno oprzeć mi się wrażeniu, że to są zapędy autorytarne człowieka, który nie ma hamulców, nie ma pojęcia o gospodarce, któremu się wydaje, że jak ktoś go nie lubi, to nie inwestuje. Jaki to jest w ogóle sposób myślenia? On jest zawsze otoczony kilkunastoma ochroniarzami, nie ma kontaktu z normalnym człowiekiem i powiem panu szczerze – jest groźny.


Była to kukła wielkości człowieka, zrobiona ze słomy i obleczona w czarne, zniszczone ubranie.


Jeśli ludzie nie zmienia pewnych swoich myśli, ludzkość może spotkać zagłada z własnej ręki. Najszybszym sposobem na zmianę pierwotnej myśli jest odwrócenie przebiegu procesu myśl – słowo – czyn. Zrób coś, co chciałbyś, żeby było przedmiotem twojej nowej myśli. Następnie wypowiedz słowa, którymi chciałbyś wyrazić swoja nowa myśl.


Nie jestem przeciwnikiem wojny jako takiej. Ale jestem przeciwnikiem głupiej wojny. Jestem przeciwnikiem pospiesznej wojny. Nie mam złudzeń co do Saddama Husajna. To okrutny człowiek, rzeźnik własnego narodu. Ale wiem też, że Saddam nie stanowi bezpośredniego zagrożenia ani dla USA, ani dla sąsiadów Iraku...

Barack Obama (w 2003 r.)


701 - 750

Jeśli talent nie pomaga człowiekowi zdobywać pieniędzy, nie można go nazwać talentem, kochana.


Oj, człowieku, ile to się nałgać trzeba, żeby sprawę uczciwie załatwić.


Przywództwo nie jest dominacją, lecz sztuką przekonywania ludzi do osiągania wspólnego celu.


Każdy zły nie tyle jest zły – co głupi, bo najgłupszą głupotą jest niepojęcie, że szczytem mądrości jest dobro; póki ludzie tego się nie nauczą – póty na ziemi będzie piekło!


Człowiek może wytrzymać tydzień bez picia, dwa tygodnie bez jedzenia, całe lata bez dachu nad głową, ale nie może znieść samotności. To najgorsza udręka, najcięższa tortura.


To jest podłość godna wszelkiej krytyki, wmawianie człowiekowi, że musi pokutować, bo jest zły.


Zniszczone, zatarte, upokorzone, zapędzone w kąt, przemilczane – wszelkie cechy dziecka przetrwały u człowieka pięćdziesięcioletniego. Najczęściej rozpływają się w cieniu, czatują; wystarczy chwila nieuwagi, żeby podniosły głowę i pod przebraniem weszły w pełne światło.


Setki ludzi mogą mówić za jednego, który myśli, ale tysiące mogą myśleć za jednego, który umie patrzeć/widzi.


Historia ma zwyczaj zmieniać ludzi, którzy myślą, że ją zmieniają.


Myślę, że w tym zmaganiu między prawdą i fałszem, dobrem i złem, brzydotą i pięknem, bez Radia Maryja bylibyśmy bardzo zagubieni. Muszą się z nim liczyć nawet ci, którzy świadomie manipulują. Bo wiedzą, że jeśli coś przemilczą lub zniekształcą, ludzie dzięki Radiu Maryja i tak będą wiedzieli, jak w rzeczywistości sprawy się mają.


Proszę pamiętać, że drugi raport Klubu Rzymskiego został opatrzony mottem, które brzmiało: „Ziemia ma raka, tym rakiem jest człowiek”. Może to zabrzmi brutalnie, ale należy zdać sobie sprawę, że są pewne grupy ludzi, które uważają, że człowiek jest zbędny i należy radykalnie ograniczyć jego liczebność.


Należy bowiem pamiętać, że ludzi trzeba albo potraktować łagodnie albo wygubić, gdyż mszczą się za błahe krzywdy, za ciężkie zaś nie mogą. Przeto gdy się krzywdzi człowieka, należy czynić to w ten sposób, aby nie trzeba było obawiać się zemsty.


Celem obecnej demokracji nie jest ukształtowanie zgromadzenie mądrych ludzi, ale raczej zebranie tłumu, który jest do niczego nieprzydatny, daje się łatwo poprowadzić w określonym kierunku, szczególnie jeżeli inteligencja poszczególnych jednostek jest ograniczona.


Znalazłam w sobie siłę,
żaden człowiek mi jej nie odbierze.
człowieka
można zastąpić.
zapłaciłam za tę naukę
cenę, której jest warta.


Człowiek nie jest wszak jakimś mocnym i trwałym kształtem (…) jest raczej próbą i stanem przejściowym, jest niczym innym, jak wąskim, niebezpiecznym mostem między naturą a duchem.


To, że człowiek wierzący bywa szczęśliwszy niż sceptyk, nie znaczy więcej niż to, że ktoś pijany jest szczęśliwszy niż ktoś trzeźwy. Zadowolenie wynikające z utraty czujności przez umysł jest niewiele warte i niebezpieczne.


Tylu ludzi nie ma teraz własnego życia, że naprawdę warto się zastanowić, czy przypadkiem nie powstaje nowy styl życia, i to na tak wielką skalę, że trudno już traktować to w kategoriach moralnych.


Człowiek stworzył rzeczywistość przedmiotów, pojęć i określeń, by móc nad nią panować. Ale panowanie stało się niewolnictwem, wynikającym z nieumiejętności pokochania tego co tworzymy.


Od 500 lat, czyli od momentu, kiedy Kolumb odkrył dla Europy Amerykę, narody indiańskie doznały ogromnych cierpień. Otrzymaną nagrodę [Nobla] uważam za wyraz hołdu dla walki o podstawowe prawa człowieka, którą prowadzi indiańska i czarna ludność obu Ameryk.


W stalinizmie największe okropieństwa były dziełem dobrych ludzi.


Czego najbardziej nienawidzę w życiu, to ludzie, którzy nie są już pierwszej młodości, ale próbują wszystkim na siłę udowodnić, że jest inaczej, że są młodzi i seksowni. Nikogo nie nabierzesz (...).
Jest w życiu taka chwila, kiedy musisz zaakceptować fakt, że ktoś inny jest od ciebie młodszy, świeższy i gorętszy. Życie to nie konkurs piękności (...).


Chroni mnie przed działaniem szkodliwych ludzi i substancji.


Nieszczęście ludzi brata.


Czym jest małpa dla człowieka? Pośmiewiskiem i hańbą bolesną. I tym powinien być człowiek dla nadczłowieka: pośmiewiskiem i wstydem bolesnym.


Człowiek tyra przez cale życie, zdrowie traci, a potem żałuje.


Ziemia jest piękna wszędzie. Piękniejsza tam, gdzie człowiekowi jest dobrze (...).


Pamiętam, że gdy zacząłem prowadzić własną audycję radiową, wiele osób mówiło mi: „Jesteś szalony, że robisz dwugodzinne radio show związane z Trance i to co tydzień”. Ci sami ludzie, którzy mnie wtedy krytykowali, mają teraz własne audycje.


Państwo niweczy powszechną solidarność wszystkich ludzi i jednoczy ich część jedynie po to, by podbić, ujarzmić i zniszczyć wszystkich pozostałych.


Uwielbiam odważnych i uczciwych ludzi – tak łatwo się nimi manipuluje.


Dla tych, którzy mają otwarte dłonie ku dawaniu, większą radością niż dar jest samo szukanie człowieka, który ich dar przyjmie. Bo czy możesz cokolwiek szachować na zawsze tylko dla siebie? Co jest posiadane, kiedyś musi być oddane. Zatem dawaj już teraz. Miej swój czas darowania, zamiast czasu spadkobierców twoich.


Obecnie w czeczeńskiej stolicy nie widać śladów wojny. To bodaj najładniejsze dziś miasto Kaukazu Północnego. Ludzie nie wierzą własnym oczom. Tylko za to są gotowi wiele wybaczyć Ramzanowi Kadyrowowi, nawet kult jednostki.


Myśl stanowi wielkość człowieka.


(...) a także ludzie pomniejsi pasikoniki i ważki
lampy puste ramy grzechotki mają swoją wieczność i są raz na zawsze.


Kto stara się ludzi ująć zręcznymi słowami, ten często bywa znienawidzony.


wzruszamy Go
i spada na ziemię ulewa Jego łez
giną ludzie w powodziach wód
rozbawiamy Go
a On trzęsie się ze śmiechu długo
aż poczynają pękać góry
ziemia się rozstępuje
inni ludzie giną
więc teologowie uczą
z Bogiem należy łagodnie, bez emocji
tak – tak, nie – nie


Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni.


Żaden człowiek nie może nic obiecać drugiemu.


Prorok, to człowiek, który wciąż słucha głosów, jakie słyszał będąc dzieckiem i wciąż im wierzy. Tym sposobem wie, co myślą aniołowie.


Marksizm-leninizm nie interesuje się pojedynczym człowiekiem i nurtującymi go pytaniami. Jedyną moralną wartością jest postęp w kierunku komunizmu.


Vaclav Havel to człowiek, który przez dziesięciolecia kształtował rzeczywistość Europy Środkowo-Wschodniej i jeden z niewielu, którzy tak pozytywnie wpłynęli na całą Europę.


Kościół boi się przypominać o szatanie z różnych powodów. Najczęściej, aby nie drażnić czy nie niepokoić ludzi, aby nie wydać się śmiesznym czy mało postępowym, itd. Dlatego bardzo potrzebne są zjazdy księży egzorcystów, jak choćby te niedawne w Częstochowie czy w Meksyku. Jest potrzeba jednoczenia się, żeby ten temat rozważać oraz wymieniać informacje i doświadczenia.


To są głosy ludzi, którzy są przeciwni Unii Europejskiej, ale o których Pan Przewodniczący Jerzy Buzek mówił niedawno, że trzeba ich uważnie słuchać, bo mają coś ważnego do powiedzenia (na ceremonii wręczania Nagrody Dziennikarskiej Parlamentu Europejskiego).


Za wszystko, co dostajemy w życiu, musimy zapłacić. Pieniądze to najmniej kosztowna forma płatności. Gorzej, kiedy płacimy wiarą, zasadami i ideałami. Człowiek, który ma małą wiarę, szybko ją traci i przestaje być człowiekiem.


Owi rewolucyjni doktorzy i ich bezlitośnie zdeterminowani uczniowie są jedynymi ludźmi w Niemczech, w których tli się jakiekolwiek życie; to do nich, obawiam się, należy przyszłość.


Ludzie ludziom zgotowali ten los.

Zofia Nałkowska (motto książki opisującej okropności II wojny światowej.)

Głównym powołaniem człowieka jest raczej służyć niż zmuszać do posłuchu.


Idealista myśli o człowieku, że jest dobry. Realista – że powinien być dobry.


Platforma jest beznadziejna. Jest tam jeden człowiek, który rozumie państwo: Grzegorz Schetyna.


Człowiek to brzmi dumnie!
Ale nie u mnie…


Źródłem idei wolności człowieka jest ''Biblia''.751 - 800

Ludzie o wiele są lepsi, niż mogą się wydać na oko,
W sercu najgorszym jest coś, co zasługuje na cześć:
Wnet by ten klejnot rozbłysnął ukryty w ciemnościach głęboko,
Ale potrzeba by wprzód światło do duszy tej wnieś.


Ludzie śmiejący się z żartów, które ośmieszają innych, kimkolwiek oni są, to okrutni ignoranci.

Queer as Folk (wersja amerykańska) (w odpowiedzi na żarty pracowników sklepu o homoseksualistach.)

Człowiek ma dar kochania, lecz także dar cierpienia.


Błyszcz, błyszcz, potrzebuję twojego blaku dziś.
Patrz na mnie, musisz przy mnie być.
Zabiorę cię tam, gdzie nie zabrał nikogo nikt,
Ten sam rytm, twoi ludzie,
ja i ty, błyszcz dla mnie,
Patrz na mnie, kochaj mnie,
Cały czas zajmie nam ta troska.


Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest bardziej opieszały; i tam zatacza swe machiny oblężnicze i tam szturm przypuszcza.


Jestem człowiekiem stulecia. Nikt nigdy o mnie nie zapomni. Polowałem na moje ofiary całymi dniami. Szukałem dziewcząt w których spojrzeniu była niewinność i piękno. To były dobre dziewczęta. Pomagały swoim matkom. Chodziłem za nimi kilka dni, czekałem aż zostaną same. Dawałem im jakieś prezenty, np. małe lusterko. Potem zabierałem je na skraj miasta, obiecując prezent dla ich matek.

Pedro López (z wywiadu udzielonego w styczniu 1999.)

Silny człowiek jest najmocniejszy, gdy jest sam.


Czy rozumie pan, czy jest pan w stanie pojąć, szanowny panie, co to znaczy, kiedy nie ma już dokąd pójść? Przecież musi tak być, żeby każdy człowiek miał dokąd pójść!...


Wybierz na żonę takiego człowieka, którego wybrałbyś na przyjaciela, gdyby był mężczyzną.


Rabin Ila'i powiedział: jeśli człowiek skłania się do czynienia zła, powinien pojechać do miasta, gdzie go nie znają, założyć czarne ubranie, okryć swoją głowę czernią, i oddać się pragnieniom swego serca, tak aby Boże imię nie zostało sprofanowane.


(...) w Japonii ludzie słuchają swego rządu w takim samym stopniu, co własnych rodziców (...).


Człowiek to najokrutniejsze zwierzę.


Ze wszystkich tych zazdrości i pragnień ofiarnego działania na dużym polu, z żarłocznych egoizmów, które się przeistoczyły w czucia nadindywidualne, wolno teraz idących drzemać w przymusową bezsilność, sączył się smutek jak palące krople trucizny. Napojone nim serce obejmowało świat, ludzi i rzeczy jakby w minucie pożegnania.


Niektórzy ludzie spędzają życie na szukaniu i nigdy nie odnajdują swych bratnich dusz. Nigdy. Tak się jedynie złożyło że my przebywaliśmy z nimi krócej, niżbyśmy pragnęli.


Jak każdy człowiek jam – wyniosłość
Przylądek nocy, skrytość, obcość –
Daleki ognik błędny…


Każdy człowiek jest wybredny w jakiejś sferze ducha, jest wybredny i w miłości.


Człowiek z natury jest leniwy i przyjmuje dogmaty jako symbole spakowanej rzeczywistości. Wtedy jest wygodniej żyć oraz dokonywać wyborów. Natomiast ta wygoda życia jest w rzeczywistości kastracją intelektualną. Jeśli nie ma on poczucia humoru, które to rozłoży w jednej chwili, to jest niewolnikiem swoich własnych ustaleń, planów, dogmatów.


Ludzie z IQ 180 nie tracą czasu na rozmowę ze zwykłymi śmiertelnikami.


Na tym (...) polega styl Anga Lee: to człowiek, który szuka aktorów, a nie gwiazd.


Chris ma rację. Samotność źle działa na człowieka.


Człowiek jest uczniem, cierpienie jest jego nauczycielem.


Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek zdrowy zrozumiał rozterki czy jakieś przeżycia człowieka chorego.


Tak to chyba jest – rzekł malarz z odrobiną goryczy – że my ludzie, zawsze tylko jedną prawdę znosić chcemy, drugiej już nie.


Ano, posłuchaj ty o tym, że człowiek ma w życiu wolność wyboru, tylko że tego wyboru to on za bardzo nie ma, a przez to i ta wolność to silnie zniewolona jest. Może w życiu wybrać chytrość i zdradę, może wybrać siwki lub kare, ale trzech rzeczy on wybrać nie może: rodziców, miejsca urodzenia i urody (...).


Nigdy nie myślałem o tym i mam nadzieję, że do ostatniego oddechu nie będę o tym myślał. Jeśli w tej chwili ludzie myśleliby o swoich nekrologach, to zaczną się bać, nie dokonają wielu rzeczy i stracą żywotność. Liczę więc, że pomożesz mi zachować tę nadzieję.

Olof Palme (zapytany, jak chciałby zostać zapamiętany po śmierci.)

Kiedy człowiek rozbiera się do naga, zbliża się do samego siebie. (…) Nagi człowiek, patrząc na siebie, nie wyciąga innych wniosków, oprócz tego jednego: „To ja”.


Nie interesują mnie kąty proste ani wymyślone przez człowieka linie proste, sztywne i bezduszne. Interesują mnie krzywizny, swobodne i zmysłowe, takie, jakie spostrzegam w górzystych krajobrazach mojej ojczyzny, meandrujących rzekach, falującym morzu i ciele kobiety, którą kocham.

Oscar Niemeyer (o zasadach swojej architektury.)

Siwizna nie czyni człowieka mądrym.


Wszystkie polityczne teorie przyjmują oczywiście, że ignorancja jest wśród większości ludzi powszechna. Rzecznicy wolności różnią się od pozostałych ty, że uznają niewiedzę własną, jak i niewiedze najmądrzejszych.


„Kochanek królowej” to film kostiumowy dla ludzi, którzy nie lubią kina historycznego... Kiedy przeczytałem scenariusz, odkryłem, że to może być film niesamowicie emocjonalny. Do tej pory wydawało mi się, ze filmy kostiumowe są zimne, sztuczne, pozbawione namiętności. Tymczasem „Kochanka królowej”, mimo historycznego XVIII-wiecznego tła ogląda się jak zupełnie współczesną historię.


Wysoki sądzie... Spędziłem 14 lat w armii, 6 lat w twardym federalnym więzieniu. Nie wiem, dlaczego ludzie myślą, że pieniądze mogą zastąpić życie. Nie ma słów, aby opisać swoje uczucie, jak to jest, być niewinnym we więzieniu. Macie nadzieję i modlicie się, że ten dzień jednak nadejdzie. Nie wierzę, że pieniądze zwrócą mi imię, reputację, żonę, rodzinę... i wszystko, co straciłem.


Może człowiek staje się szaleńcem, kiedy próbuje odgrywać rolę boga. Mówi się, że pokora jest cnotą chrześcijańską, teraz rozumiem dlaczego. Pokora pozwala zachować rozum i człowieczeństwo.


Wielu ludzi nie popełnia wielkich głupstw jedynie dlatego, iż za mało mają do tego rozumu.


Zawiodłam się na Andrzeju Lepperze jako człowieku i polityku.


„Kochanek królowej” to film kostiumowy dla ludzi, którzy nie lubią kina historycznego… Kiedy przeczytałem scenariusz, odkryłem, że to może być film niesamowicie emocjonalny. Do tej pory wydawało mi się, że filmy kostiumowe są zimne, sztuczne, pozbawione namiętności. Tymczasem „Kochanka królowej”, mimo historycznego XVIII-wiecznego tła, ogląda się jak zupełnie współczesną historię.


Często człowiek sprawę przeinaczy
I właśnie, co jest dobrem, jako złe tłumaczy.


Wszyscy mamy zrozumienie i poczucie gorącej odpowiedzialności, że musimy ratować życie nie narodzonych dzieci. Składana ustawicznie hekatomba niewinnych ofiar, wśród których znajdowali się zapewne, obok ludzi przeciętnych, geniusze, wielcy przywódcy narodu, artyści, myśliciele, uczeni – zubożyła naród w sposób nie dający się naprawić


Przypominam sobie
lata, które były i waszymi latami,
ludzie nie najgorszej woli,
pochowani w moim sercu jak we wspólnym grobie.


Ja wierzę we wszystko, panie kapralu. Życie zrobiło ze mnie najbardziej łatwowiernego człowieka na świecie.


To prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka.


(...) większość biegających ludzi przeżywa po pewnym czasie, gdy robi to regularnie, coś w rodzaju narkotycznego haju, a na haju ma się bardzo wyostrzone zmysły i cięty język


Wszystko, co człowiek może wygrać w grze dżumy i życia, to wiedza i pamięć.


Depresja, depresja… I co takiego jest depresja? To jest choroba duszy, która się od Boga odwróciła. Ludzie z tym do lekarza chodzą – głupi! (…) Grzechy swoje trzeba wyznać, pokutą Pana Boga przeprosić, wtedy łaska Boża wróci i depresja minie! Cała sprawa z depresją!


Ewangelia Marii, podobnie jak ewangelie Jana i Filipa, przypomina, że Jezus był zdolny do intymności z kobietą, intymności nie wyłączając cielesnej, lecz także uczuciowej, intelektualnej i duchowej; chodzi więc rzeczywiście o zbawienie, to znaczy uczynienie człowieka wolnym w jego pełni, uwzględniając przy tym sumienie oraz miłość we wszystkich jej przejawach.


Biedny jest człowiek, który pożąda wielu rzeczy.


Dziki też człowiek.

Władysław Kargul (o Shirley.)

Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej przepisami.


Nie ma kaleki, jest człowiek.


W czasach szacha, kiedy Cię zamykali, najzwyczajniej sprawdzali Twoje związki z terrorystami albo czy jesteś polityczną działaczką występującą przeciwko rządowi. W republice islamskiej natomiast celem wtrącania ludzi do więzienia stało się doprowadzenie do przemiany wewnętrznej w uwięzionych ludziach. Jeśli nie chciałaś stać się taka jak oni, miałaś poważny problem.


Ci z młodszych roczników też są czasem dokładni w robocie, bo (…) to zależy od człowieka, a nie od daty urodzenia.801 - 850

Nauczycieli trzeba traktować w specjalny sposób. To nie normalni ludzie, tylko dozorcy.


Jeżeli tylko będę miał taką możliwość, to nie dopuszczę do takich sytuacji. Pewien młody cyniczny człowiek, z nieco starszego, nieszczęśliwego człowieka, próbuje zrobić wizytówkę Białegostoku.


Uważam, że wcześniej czy później nastąpi przesilenie, upadnie cały ten, modny obecnie, postmodernizm. Jest to w gruncie rzeczy obce młodzieży, która wierzy w miłość, ma ją w sobie zakodowaną, a tu mówią, że nie ma miłości. Często rozmawiam z młodymi ludźmi, oni tęsknią za miłością jako najważniejszą wartością w życiu.


Na tym (...) polega styl Anga Lee: to człowiek, który szuka aktorów, a nie gwiazd.


(...) z tym właśnie największy kłopot, że jak się człowiek bawi sam, to jest nudno, a jak są inni to się ciągle sprzeczają.


Nerwowym zajęciem jest rozmowa z obcym człowiekiem.


Jestem więc rodzajem środka pobudzającego, człowiek nigdy nie wie, do czego się jeszcze kiedyś przyda.


Pamiętaj, (…) że masz za sobą takich ludzi, jak ja, dzieciaki i Maciek.

Józef Cieplak (do córki Uli.)

Czasami nawet kiedy człowiek wie, że nie ma racji, musi wrócić, żeby nabrać sił i dopiero wtedy odejść na dobre.


Człowiek wolny ma tylko jednego ciemięzcę. Samego siebie.


Bardzo wielu, a może większość ludzi, aby coś znaleźć, musi najpierw wiedzieć, że to istnieje.


Należy zrozumieć, że (…) ani poszczególnym ludziom ani państwom mieć za nic obowiązków religijnych albo różnym wyznaniom okazywać jednakową życzliwość, że nieograniczone prawo myślenia i wyrażania swych zdań nie należy do praw obywatelskich i nie zalicza się do rzeczy godnych z jakiegokolwiek powodu względu i wsparcia.


Uczciwego, bogobojnego człowieka adidas nie ruszy.


To smutne, że Polacy jeszcze kilka dekad temu inspirowali cały świat ideowym nastawianiem do polityki, poważnym traktowaniem ludzi, dziś dorobili się tak bardzo postideowej klasy politycznej.


Nie wiem, czy mogę określić tego człowieka nie używając wulgaryzmów.


Ludzie jak strusie, łykają najniestrawniejsze baśni.


Żaden grzech nie przekreśla człowieka. Ale kiedy człowiek pokocha nienawiść i zemstę, to się na pewno od Boga oddala.


Jednej z dwu rzeczy trzeba bowiem do tego, aby ludzie, o ile są ludźmi dali się zniewolić: przymusu albo oszustwa.


Dobrzy ludzie sypiają znacznie lepiej niż źli. Oczywiście źli ludzie znacznie bardziej cieszą się z przebudzenia.


Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli?
Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumni byli.


Nie jestem już członkiem Samoobrony. Jestem niezależny. Dostałem kilka propozycji z innych klubów. Chcę tylko podkreślić, że przewodniczący Samoobrony nie szanuje ludzi, którzy pracowali na jego sukces. Zachłysnął się władzą.


Syreny nie mają nieśmiertelnej duszy i nie mogą jej mieć, chyba że zdobędą miłość człowieka.


Przemoc to element życia. Jest czymś, czego ludzie są najbardziej ciekawi. To dla nich coś niezwykłego. Trafia na pierwsze strony gazet, nie ostatnie. Ludzie chcą o niej wiedzieć jak najwięcej. A ci, którzy tego nie akceptują? Niech spadają.

Clint Eastwood (po pokazach „Brudnego Harry'ego”.)

Czasem jest tak, że ta forma zabija człowieka w tej rzeczywistości, czyli aktora, komedianta, nadwrażliwca, który wszystko przykrywa jakby pewną formą, jakby ta forma go zabija.


Każdy człowiek ma jakąś rację, tylko nie każda racja wychodzi na zdrowie.


W Polsce nasz związek [Polski Związek Brydża Sportowego] wprowadza brydża do szkół, opiekuje się juniorami. Ale nie wynika z tego wiele. Teraz młodzi ludzie wcześnie zaczynają myśleć o karierze, na nic innego nie ma czasu.


Scena to jest show. Przychodzisz, żeby zagrać. Ja przychodzę, żeby zaśpiewać. Chcę czadu. Zachowuję się naturalnie. Kiedy schodzę ze sceny, chcę mieć święty spokój. To jest naturalna reakcja. Wywrzeszczałam się, spociłam. Chcę się wykąpać, bo jestem zmęczona. Ludzie oczekują ode mnie, że będę chodziła po ulicy i wrzeszczała.


Człowiek to jednak dziwne stworzenie. Może się postarzeć w jednej chwili. To niesamowite. Dawniej myślałem, że ludzie starzeją się stopniowo, rok po roku (...). Ale tak nie jest. Starzeją się w jednej chwili.


Gdy wieje wiatr historii,
Ludziom jak pięknym ptakom
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom.


Gdy strach w ludziach maleje, maleje też ich wiara.


– Związek między dwojgiem ludzi ma być olśnieniem. (…) fajerwerkiem, chęcią bycia coraz bliżej. Dzielenia się tym, co dobre i złe. (…) Miłość ma upajać, jak dobre wino, a nie powodować kaca.


Człowiek stworzony jest do szczęścia jak ptak do lotu.


Paradoksalnie lepiej polegać na tych substancjach, które są znane od lat i sprawdzone. W wypadku zatrucia przynajmniej wiadomo, co z takim człowiekiem robić.(...) Bezpieczniej wypić pół litra wódki.


Narrator jest oczywistym autoportretem, ale z dość odległej przeszłości, i autor nie zawsze utożsamia się z wypowiedziami, a tym bardziej z niektórymi godnymi ubolewania postępkami tamtego młodego człowieka.


Kiedy umiera człowiek wolny, kończy się życie pełne niebezpieczeństw, pełne walki, pełne radości. Ale kiedy umiera nędzarz, kończy się tylko wstyd. Mamy łzy w oczach. Powyższe zdanie ukradliśmy z filmu Spartakus.


'''George W. Bush:''' Co to za facet?
'''[[Tony Blair]]:''' To premier Belgii.
'''George W. Bush:''' Wydaje mi się, że Belgia nie należy do G8.
'''Tony Blair:''' Ten człowiek to prezydent Europy.
'''George W. Bush:''' W Europie rządzą wami Belgowie? (kręcąc z niedowierzaniem głową)


Dogmaty nie są dziełem bogów, ale wynalazkiem ludzi.


Bogu przysiąc coś, to jak mieć z tego na czole tatuaż,
ludzie gubią się przez diabła – w szczegółach


Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.


Tu idzie o uczucie. Niektórzy powiadają, że trzeba kierować się głową, ale to nieprawda. Głowa daje człowiekowi rozum, żeby wiedział, jak postępować, kiedy przyjdzie dobić targu albo robić takie tam rzeczy, ale czuć za niego nie może. Ludzie muszą czuć nawzajem do siebie to, co Bóg chciał, żeby czuli. Właśnie ci, co pozwalają, by nimi kierowała głowa, robią z życia taki galimatias.


Człowiek biedny ceni sobie każdą złotówkę, bogaty – każdy grosz.


Prędzej czy później, bez względu na to, jak dojrzałe byłoby ciało, jak wspaniała twarz, ile obiecywałoby bogactwo, władza czy wiara, prowadzono człowieka do stołu uginającego się pod ciężarem jego własnych odchodów i zmuszano, nawet jeśli instynkt buntował się przeciw temu, do ich zjedzenia.


Jednak w istocie ludzie nie lubią znać przyszłości, choć cały czas są nią zaabsorbowani, z lęku. Przerzucają swoje minione doświadczenia w przyszłość niemal nie dostrzegając swojego tu i teraz.


Takim ludziom jak wy, nie odmawia się niczego.

Legia Cudzoziemska (meksykański pułkownik Milan w odpowiedzi na prośbę kaprala Maine’a „Poddamy się, jeżeli pozostawicie nam naszą broń i jeżeli oficer zobowiąże się opatrzyć podporucznika Maudeta” po potyczce pod Camerone.)

Wiesz, jest coś takiego. Kiedy posunąłeś się tak daleko jak śmiałeś i gdybyś poszedł dalej, nie byłbyś już sobą? Stałbyś się człowiekiem, który to zrobił? Są miejsca, w które nie możemy pójść. I myślę, że coś takiego spotkało mnie dzisiaj.


Mężczyzna, nawet tak stary jak ja, powinien umiejętnie dozować trzy rzeczy: kobiety (dobrze robią na krążenie), książki (dobrze ćwiczą umysł) i alkohol. Co więcej, im człowiek starszy, tym bardziej bezkarny może w tym wszystkim być. Przecież to lekarstwa!


Tak jak but zmienia kształt przez nogę, a nie odwrotnie, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.


Człowiek, ze swoim wyposażeniem i techniką, może udawać najmądrzejszego na Ziemi, ale kiedy stanie twarzą w twarz z gniewem przyrody, rozumie, że zupełnie się nie liczy.


Dla ludzi niemożliwe jest to, czego nie widzieli.


Symbolika roślinności oznacza, że cała przyroda regeneruje się i że siła wegetacji symbolizowana przez „drzewo życia” jest objawieniem „boskości”. Oznacza ona jednocześnie, że człowiek w takim stopniu łączy się z siłą boską, w jakim jednoczy się z przyrodą.851 - 900

Człowiek jest istotą prawdziwie poetyczną: stwarza sam siebie poprzez swoją działalność.


Empatia pozwala ludziom odbierać emocje innych, tak jak uszy odbierają dźwięki, bez niej jesteś emocjonalnie głuchy.


Bestry mi zadał takie retoryczne pytanie – zresztą zastrzegł, mówi: panie pośle Maksymiuk, pan jest poważny człowiek – niech pan powie, co pan by wybrał, czy być zwykłym posłem u Andrzeja Leppera czy założyć klub i być wicepremierem? Chyba miał siebie na myśli.


Wielu ludzi umiera z braku chleba lecz jeszcze więcej z braku miłości.


Pomyśl, jak będziemy się czuć nazajutrz. Pomyśl o ile trudniejsze po wspólnie spędzonej nocy będzie udawanie, że nic do siebie nie czujemy przy innych ludziach, nawet jeśli jedyne co zrobimy to zaśniemy obok siebie. To jak wzięcie małej dawki narkotyku... sprawia jedynie, że chce się więcej.

Miasto szkła (myśli Clary.)

Chwałą Boga jest świat, który człowiek doskonali zgodnie z Bożą miłością.


Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu.


Człowiek prawy, pozbawiony cynizmu, wspaniale piszący, o nieprawdopodobnym poczuciu humoru. Wyrzucono go z liceum, kiedy po śmierci Stalina ogłosił, by dyrektora o nazwisku Józef Stanik, przemianować na... Józef Stalin. Historię tę wykorzystał później Janusz Głowacki w „Polowaniu na karaluchy”.


To bardzo muzykalna publiczność. Często jest tak, że gramy i śpiewamy, ludzie biją brawo albo próbującą ją wtórować, więc ja wtedy muszę wsłuchiwać się w bębniarza, bo ludzie, śpiewając, wybijają z rytmu, z tonacji – ze wszystkiego.


Człowiek w ogóle nie zdaje sobie sprawy, jakim śmietnikiem jest jego pamięć, zanim nie podejmie próby ujęcia minionych wydarzeń w racjonalne ramy.


Człowiek pracujący na zewnątrz czuje się bardziej człowiekiem… jeśli może dostać butelkę czegoś.


Czego nie lubię: ludzi uzbrojonych w słowo „bezwzględnie”. Kto nie myśli zwyczajnie, lecz myśli bezwzględnie, ten też bezwzględnie postępuje). Nie lubię bigoteryjnych katolików i prawowiernych ateistów. Nie lubię ludzi, którzy dla dobra ludzkości chcą wyprostować banana. Czuję odrazę do każdego, kto potrafi subiektywne bezprawie przekręcić na obiektywne prawo.


Ludzie myślą, że sikam złotem, nie mam zapalenia stawów i jestem nieśmiertelny.


Cokolwiek zrobisz, i tak tysiące ludzi przed tobą to już zrobiło. Cokolwiek czujesz, inni czuli to przed tobą, cokolwiek cię spotka, nie będzie to nic nowego. Jeśli więc robisz coś złego, nie martw się, bo inni nie byli lepsi. Wszystko to już ktoś przed tobą przeżywał, czuł, komuś zrobił. Nie przecierasz szlaku, tylko idziesz po szeroko udeptanej drodze.


Spokojnie, dobry człowieku, to nie czas na robienie sobie wrogów.


Faszyści nie tolerują inności, ich celem są nie tylko Żydzi, Romowie czy czarnoskórzy, ale również mniejszości seksualne a nawet ludzie o odmiennych poglądach politycznych. To się oczywiście zmienia i faluje, ale pewien poziom pozostaje taki sam.


A ludzie teraz chodzą
I się dziwią teraz (…),
Że pan grabarz fachowiec,
A jednak umiera.


Ja zawsze kochałem ludzi i to stworzyło wokół mnie dobrą atmosferę. Spora tu zasługa mojej żony Haliny Machulskiej. Wtedy z przyjemnością się pracuje. Choćby szkoła czy ognisko aktorskie, które stworzyliśmy z dzieciakami – wszyscy zawsze czuli się tu jak w domu. Czasem to nie był ich drugi dom, ale pierwszy.


(...) [trema] powstaje wtedy, kiedy konfrontujesz to, co chcesz powiedzieć, z oczekiwaniami innych. Zamiast dać z siebie wszystko, zastanawiasz się, jak odbierają ciebie ludzie. Ktoś się krzywo uśmiechnie, a ty zaczynasz panikować. Zgadujesz, jakie ktoś może mieć wobec ciebie zastrzeżenia. Wkracza się wówczas na bardzo niebezpieczny obszar.


Czytamy poezję nie dlatego, że to zabawne, lecz dlatego, że jesteśmy ludźmi, a ludzie wypełnieni są pasją.


W świetle miłości Matki rozumiemy całe przesłanie Pani Fatimskiej. Największą przeszkodą w drodze człowieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga, świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli, oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka, odrzucenie Boga przez człowieka.

Jan Paweł II (w rok po zamachu, Fatima 13 maja 1982.)

Człowiek, który potrafi rozmawiać z drzewem, nie potrzebuje psychiatry. Niestety, sporo ludzi uważa inaczej.


Unikając ludzi zamykają sobie to źródło radości, a nie zamykają źródła zgryzot.


Pragnienie zdobycia sympatii nigdy nie daje pozytywnych wyników, bo ludzie lubią tych, którym na sympatii nie zależy.


Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi.


Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da.


Bo szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartość ma tylko to, co ciężko się zdobyło.


Człowiek żyje z drugim człowiekiem w przeświadczeniu, że wie o nim wszystko, że zna jego życie i kiedy nagle w tym rzekomo znajomym życiu odkrywa się jakaś kompletnie ci nieznana karta, jest tak, jakby odkrywała się przed tobą przepaść.


(…) [jeden] z najbardziej pomocnych i spełnionych ludzi jacy kiedykolwiek żyli (…), mimo że umarł w ubóstwie.


To ma być wzorowy UOP-iarz, który wciska ludziom narkotyki.

Ekstradycja (o Kamilu Zybertowiczu po tym, jak ten dał mu preparat dla alkoholików.)

Niski człowiek i niskie instynkty.


Nie dla człowieka szynka.


Jest rzeczą niebezpieczną oglądać się jedynie wstecz. Człowiek nieruchomieje przez to, jak żona Lota.


Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu.


Zmarli (...) są jedynie ci, o których już nikt nie pamięta.(...) I tak, podczas gdy niektórzy ludzie umierają już za życia, niektórzy zmarli w żaden sposób nie mogą umrzeć, zwłaszcza jeśli ich kochano.


Starzy ludzie idą powoli.
Ciągną za sobą
długie i coraz cięższe życie.


W małżeństwie ludzie się zmieniają. Przestają myśleć pięknie, zaczynają myśleć mądrze.


Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenną. Tą rzeczą jest honor.


Kto zauważy brak jednej, dwóch czy trzech osób spośród miliona ludzi w tym kraju?


– Musisz starać się o nich nie myśleć – poradził major Danby z przekonaniem. – I nie wolno ci przez nich zwątpić w ideały. Idee są dobre, tylko ludzie czasami są źli. Musisz starać się patrzeć z pewnego dystansu.


Niemcy, największa gospodarka na kontynencie, przestały być chorym człowiekiem Europy.


Człowiek jest jedyną na świecie istotą świadomą bliskości swej śmierci.


Od czasu jak usłyszałam, że samochód wpadł w ludzi na przystanku i ich pozabijał, postanowiłam, że już nigdy nie wyjdę z domu pokłócona.


Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości; taki człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary Ducha Świętego.


Człowiek, na którym wykonuje się wyrok śmierci, to już nie jest ten zbrodniarz z sali sądowej. Tam wszyscy na niego patrzą, dziennikarze zadają pytania, jest obiektem zainteresowania, czasem próbuje pokazać, że jest supermenem. Ten, który staje podczas egzekucji w obliczu śmierci, to ktoś budzący litość, biedak, wrak człowieka. Nie umiem tego oddać słowami, nie jestem poetą. To trzeba zobaczyć.


Ludzie uważają tę całą komedię za coś poważnego, nawet mimo swej niezaprzeczonej mądrości. To stanowi ich tragedię. No i cierpią, oczywiście, lecz… bądź co bądź żyją za to, żyją realnie, nie fantazjują, bo cierpienie to właśnie życie.


Cóż, twoi ludzie schwytali kolejnego szpiega. Na pewno posłuży mu krzesełko i inne wynalazki mistrza tortur. Poprzedniego delikwenta trzeba było poćwiartować i odesłać w workach, gdyż nie był skłonny nic powiedzieć. Ten jednak na pewno wyzna wszystko, co wie, a nawet więcej. Jesteś pozytywnie nastawiony do całej sytuacji.


Kościoły pogodziły się z ustrojem kapitalistycznym, który przecież oparty jest na wyzysku i poniewieraniu człowieka.


Śmieję się z młodych muzyków undergroundowych, którzy mówią – stara, robisz komercję. Oni, występując w małych klubach i sprzedając ludziom kasety, też uprawiają komercję – przecież komercja to chęć sprzedania się. Chcą, żeby tych ludzi było więcej, żeby kupowali ich płyty, żeby o nich pisali – to właśnie komercja. Zabieganie o słuchacza to komercja.


Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie.901 - 950

Ludziom trudno jest zrozumieć, że w każdej chwili jesteśmy w stanie ze swego życia wyrzucić wszystko, co tylko zechcemy. Właśnie tak (…) – strzelił palcami.


Nie można zacząć niczego od nowa, to znaczy, w ścisłym sensie; coś z dawniejszych czasów zawsze przylgnie do człowieka, coś, czego niepodobna z siebie strząsnąć.


Myślał o tym, jak krucha jest psychika człowieka. Wystarczy, by ktoś, nawet w dobrej wierze, szepnął komuś do ucha jedno słowo, które stanie się zalążkiem wątpliwości, a te zrujnują mu życie. Niepewność wciska się bowiem nawet w najbardziej strzeżone szczeliny wyobraźni, jak wiatr z innego świata, który niszczy niewinność, zrywa dachy z domów i unosi z sobą dusze dzieci.


Bóg, który użyłby swej mocy do stworzenia istot ludzkich, z góry wiedząc, że będą poddane wiecznym mękom, ba, przeznaczając je na to, nie byłby ani mądry, ani sprawiedliwy, ani miłujący. Kierowałby się niższymi miernikami niż wiele ludzi.


Póki człowiek był sam, to mu wszystko zwisa jak kilo kitu na agrafce.

Dom (serial telewizyjny) (do Marii Talar.)

(...) uderza mnie, jak dziwni potrafią być ludzie. Widujesz ich każdego dnia – wydaje ci się, że ich znasz – a potem okazuje się, że nie znasz ich wcale.


Człowiek pobożny i ateista mówią wciąż o religii: jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka.


Nikt nie czuje się spełniony… Jako sportowiec. Każdy wraca. Przykład Armstronga, który wygrał wszystko, który zakończył karierę, a jednak zawsze człowieka ciągnie, tego sportowca przede wszystkim, ciągnie do tego sportu, do zabawy, do rywalizacji.


(...) teatr to jest jedno z ostatnich miejsc, gdzie człowieka może spotkać przygoda intelektualna.


Każdy człowiek może umierać jako bogacz, jeśli zdecyduje się żyć jak biedak.


Dobrzy ludzie kończą w piekle, bo nie potrafią sobie wybaczyć.


Był bunt w ziemi lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów swoich, i był u nich bunt.


Człowiek poznaje siebie, dopiero gdy pozna własne granice.


Młodzi ludzie myślą, że starsi są głupcami, ale starsi ludzie wiedzą, że młodzi są głupcami.

Jane Marple (motto życiowe panny Marple, pojawia się w kilku powieściach z jej udziałem.)

Większość ludzi przechodzi przez życie w obawie przed traumatycznymi wydarzeniami. Kaleka urodził się ze swoją traumą. On przeszedł już próbę życiową.


Człowiek genialny nie myli się; jego pomyłki są zamierzone, są bramą prowadzącą do odkryć.


Dla wielu ludzi Indira Gandhi pozostaje osobowością magnetyczną, zagadkową i fascynującą; dla innych natomiast jest upiorem, straszącym za kulisami teatru politycznego.


Nie daliśmy ludziom w mniejszych ośrodkach poczucia, że walczymy dla nich. Z mediów dowiedzieli się więcej o kontrowersjach wokół toalet dla transseksualistów niż o płacy minimalnej czy regulacji wynagrodzeń za nadgodziny. Prezydent-elekt ma teraz narzędzia, aby cofnąć wiele z naszych zmian.


Jednym z najcięższych wykroczeń człowieka jest upór, wobec tego, co uważamy za miłe i ładne.


Opanowaliśmy już energię wiatru, słońca, przypływów i odpływów morza. Ale dzień, w którym człowiek zapanuje nad energią miłości, będzie tak doniosły jak dzień, w którym wykrzesał ogień.


– Oficer bez nałogów (…) No to mamy swojego człowieka, który obok Świętej Róży i świętego Marcina z Porres może w kraju reprezentować wojsko.
– Bez przesady (…) Jakieś wady, o których nikt nie wie, na pewno mam.

Mario Vargas Llosa (generał Victoria i Pantaleon Pantoja)

Kiedy kochamy, nie potrzebujemy wcale rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może przemienić się w wiatr.


Miłość… Czym jest miłość? Miłość, uważasz Zabielski, to jest stan ducha. Każdy człowiek, nawet Ty czy Jóźwiak, szuka miłości, bo życie bez miłości nie jest możliwe. Miłość jest paradoksalna. Gdy za nią gonimy, ona ucieka. A gdy się jej nie spodziewamy, nagle nas dopada.


W moim domu był zwierzak i nauczono mnie szacunku do wszystkiego, co żyje i mnie otacza. Szanuję ludzi, zwierzęta, zachwycam się przyrodą i jej wszystkimi, nieopisanymi cudami.


Kocham teatr przede wszystkim za to, że spektakl teatralny nigdy nie jest taki sam – wciąż jest żywy i z wieczoru na wieczór się zmienia. Istnieje jakiś sekretny kontrakt łączący aktorów i widzów, którzy obserwują scenę w ciszy i ciemności, wysłuchując historii, opowiadanych przez ludzi grających tak, jakby byli nieobecni.


Ludzie z całego świata tęskniący za wolnością, znajdowali drogę ku naszym brzegom.


Z wszystkich znanych mi istot tylko człowiek ma dar analizy. Ale jak mało wynika z tego na co dzień.


Socjalizm to nic innego jak państwowy monopol kapitalistyczny stworzony dla korzyści wszystkich ludzi.


Publiczność naprawdę zażądała kontynuacji serialu, ludzie pisali petycje do telewizji. Ucieszyłem się, gdy zapadła decyzja, że kręcimy dalej, bo bardzo lubimy to grać i świetnie się przy tym bawimy.


Znałem odpowiedź, zanim mi jej udzielił. Vlad kłamał. Komandosi z firmy sprzątającej to jego ludzie.


(…) niekiedy nie ma się bladego pojęcia, czy film zostanie zapamiętany, czy za parę lat ktoś jeszcze będzie chciał go oglądać. Na przykład ''Big Lebowski'' braci Coen. Kiedy byłam na planie – choć Coenowie to niezwykle utalentowani ludzie – nie spodziewałam się, że film obrośnie kultem i że to od niego zacznie się moja prawdziwa kariera.


Ludzie, którzy nigdy nie mają czasu, czynią najmniej.


Nawet niskiego charakteru ludzi miłość może zmienić i uszlachetnić – o ileż więcej uszlachetnia już dobrych.


Są dwa rodzaje ludzi dobrych: ci, co umarli, i ci, co się jeszcze nie narodzili.


Aby być wielkim człowiekiem, trzeba umieć dostrzec całe swoje szczęście.


Zwierzę wypełza w człowieku.


Po jaką cholerę ludziom filozofia?


Człowiek, który nie czyta książek, nie ma żadnej przewagi nad tym, który nie potrafi czytać.


Człowiek pragnący czegoś dokonać nie może być krytykiem i historykiem swoich czynów.


Człowiek to zwycięzca nad chimerami, nowość jutra, ład, którym jęczy chaos, przedmiot pojednania. O wszystkim wyrokuje. Nie jest głupcem. Nie jest robakiem ziemnym. Jest piastunem prawdy, zlewem pewności, chlubą, nie zakałą wszechświata. Jeśli się poniża, chwalę go. Jeśli się chwali, chwalę go tym bardziej. Nie przeciwstawiam się mu.


Doda to dobro narodowe. Jest piękna i utalentowana. Patrząc na to, co się sprzedaje w mediach – ten brak charyzmy, szarość, miałkość – nie dziwię się, że ludzie są jej ciekawi. Wystaje ponad tłum. Poza tym w biznesie w którym pracuje, zainteresowanie serwisów plotkarskich czy tabloidów jest jej potrzebne. Mnie niekoniecznie.


Doprawdy, tchnieniem są synowie ziemskiego człowieka,
kłamstwem są synowie ludzcy.
Położeni na wadze, wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie.
Nie pokładajcie ufności w oszukiwaniu
ani nie marniejcie w jawnym rozboju.
Gdyby się mnożyły środki utrzymania, nie przykładajcie do nich swego serca.


(…) Pszoniak – grając – nie wyzbywa się samego siebie. Buduje role nie z elementów zewnętrznych, obcych, których można się wyuczyć, lecz z tego ludzkiego materiału będącego w nim samym, w jego bogatej – jak w każdym człowieku – osobowości, której nie pragnie ukryć pod kostiumami, szminką, lecz z której czerpie wewnętrzną prawdę.


Począwszy od Adama, każdy człowiek kłamie.

Salomon Rysiński (przysłowie polskie)

Nauk przyrodniczych potrzebuje człowiek do poznawania, wiary do działania.


Dzisiaj już tylko człowiek ślepy, głuchy lub zupełnie zdeprawowany może nie zauważyć, że rządy PO doprowadziły Polskę do stanu zapaści.


Wszyscy przewidujemy, że reżim terroru będzie narastał i obróci się z jeszcze większą siłą przeciw chrześcijanom ukraińskim i polskim. Kaci bowiem, nawykli do masakrowania Żydów, tysięcy niewinnych ludzi, przyzwyczaili się widzieć, jak płynie krew, i są spragnieni krwi.


Jej [Camili Sagastume – Elefanty] teoria, dowiedziona przez praktykę, opierała się na zasadzie, że człowiek utrzymujący w idealnym porządku wszystkie sprawy sumienia, może jeść bez przerwy, póki się nie zmęczy.


Człowiek jest wielki w zapominaniu.


Czyś zauważył (…) – że gdy ktoś powiada, iż „uważa za swój obowiązek donieść ci” o czymś, to musisz przygotować się na przykrą wiadomość? Dlaczego ludzie nigdy nie „uważają za swój obowiązek donieść ci” miłych wieści zasłyszanych o tobie?951 - 1000

Źle się dzieje, jeśli w wolnej Polsce tacy ludzie jak Bronowicz siedzą po więzieniach.


Jak zdobywam autorów? Prośbą, groźbą, czasem stawianiem piwa... Sieć bardzo pomaga, bo pula osób dostępnych (dostępnych marudzeniu) znacznie wzrosła. Trzeba mieć trochę szczęścia.(...) To nie jest takie trudne, ludzie zwykle nie odmawiają, jeśli się ich poprosi. Grzecznie. Ale z naciskiem.


Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.


Niezależnie od tego, jak bardzo lubisz lody, nie sprawiałoby ci przyjemności, gdyby ktoś wciskał ci je do gardła. Nigdy nie będziesz szczęśliwy robiąc rzeczy, których nie chcesz robić. Dlatego Bóg dał człowiekowi wolną wolę, aby mógł wybierać rzeczy, które lubi, zamiast zmuszać go, aby je zaakceptował.


Ulice płaczą i śmierdzą
Ludzie biegają i krzyczą
Psy sadzą kupy na jezdnię
Miłość nie chodzi ulicą
Nie mów że znasz lepsze miejsca
Że to tylko tutaj i dzisiaj
Nie mów że byłeś w Paryżu
Bo nie ma miasta Paryża!


Ten napływ straszliwego dziennikarstwa, jakie prezentuje na przykład pani Monika Olejnik. Ona zwyczajnie napada na ludzi o innych poglądach.


Problemem większości ludzi jest to, że nie podejmują oni decyzji, by się wzbogacić – oni tylko o tym marzą.


Są ludzie, co mówią wieloma językami obcymi i w żadnym z tych języków nie mają nic do powiedzenia. I tak samo są ludzie, co potrafią czytać w myślach, ale ani w ząb żadnej z tych myśli nie pojmą.


Każdy człowiek, który na dnie ginie, mówi do mnie krwawymi oczyma: dlaczego pozwoliłeś? I ja nie mógłbym odpowiedzieć, że mam ważniejsze sprawy, skoro stałem tu i widziałem. Nie mogę być cichą i świecącą gwiazdą ponad krwawym morzem, więc gdy nadarzy się sposobność, zejdę, będę walczył, póki starczy sił.


Jestem brakującym ogniwem między człowiekiem i szatanem.


Ludzie dobrze wychowani nie zaprzeczają innym, mądrzy zaprzeczają sobie.


Cudowność. Być człowiekiem i żyć wśród ludzi to przecież cudowne, nawet jeżeli znamy podłości i zbrodnie, do jakich są zdolni.


Człowiek jest jedynym zwierzęciem, które robi interesy. Czy widział kto, by pies wymieniał kości z drugim psem?


Wolałem, żeby ludzie uważali mnie za pijaka, zboczeńca, syjonistę, buddystę, katolika lub mormona niż za „Arcybiskupa Anarchii”.


Lubię fotografować ludzi, ale nie umiem tego robić. Jestem nieśmiały. Źle się czuję, reżyserując kogoś.


Afrykańscy wyznawcy Olympio uważali go za swojego Mojżesza. Olympio zrezygnował ze wszystkch ambicji osobistych, stał się kapłanem i prorokiem (…). Kiedy powrócił z Paryża do Lome, 50 tys. ludzi witało go w radosnym uniesieniu. Takiej demonstracji nie było nigdy przedtem w tym kraju. Po raz pierwszy nazwano go wtedy „Wyzwolicielem Togo”, „Wyzwolicielem Ojczyzny”.


Rozumowe poznanie dobra prowadzi człowieka do zadowolenia i pogody ducha.


Zadumany ten człowiek zastanawia się nie po raz pierwszy może nad ogólnym sensem istnienia, gdyż nie potrafi zrozumieć, dlaczego jego dziecko musiało w męczarniach umrzeć, dlaczego to małe serce miało cierpieniem ponad siły przypłacić cudze dawne przewinienia. Oto jest bezradny człowiek!


Przeczytałam mnóstwo książek na temat autyzmu – oczywiście na temat autyzmu ludzi inteligentnych – i widzę, że mój sposób poznawania świata jest taki, jak opisywany w tych książkach. Szukam struktur, które ograniczają różnorodność jednostek, bo nie potrafię zrozumieć emocjonalnych jednostkowych doświadczeń. Interesują mnie bardziej instytucje niż ludzie.


Pierwszą ideą, jaką pamiętam (…) było pielęgniarstwo, a w braku tego – praca wychowawcza, ale wychowywanie raczej złych ludzi niż młodzieży.


Gdyby pozwolić rozwinąć się rolnictwu, można by wyżywić 12 miliardów ludzi. Innymi słowy: jeśli jakieś dziecko w tej chwili umiera z głodu, to znaczy, że zostało z premedytacją zamordowane.


Górnolotne słowa wzięły się z uczuć ludzi, którzy chcieli je jakoś nazwać.


Zauważyłem, że jak człowiek zaznacza, że mówi szczerze, to zawsze ma na myśli złośliwość. Niekiedy nawet myślę, że szczerość to coś nieuprzejmego. Trochę się boję, kiedy ktoś chce być ze mną szczery.


W moim przekonaniu sztukę stać na coś znacznie większego – na przypominanie człowiekowi o jego godności…


Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.


Zniewoliliśmy resztę zwierzęcego stworzenia oraz potraktowaliśmy naszych dalekich kuzynów w futrach i piórach tak okrutnie, że poza wszelką wątpliwość, gdyby mieli oni stworzyć religię, szatanem byłby dla nich człowiek.


Podzieliłem dla swoich celów świat na ciepły, czyli Śląsk i jego ludzi, i świat zimny – uosabiany przez Niemców. W prosty sposób dzieli się to przy pomocy niemieckiego munduru – zimnozielonego i brązu, sepii w kostiumie i scenografii świata śląskiego.

Wiesław Zdort (o pracy przy filmie ''Paciorki jednego różańca''.)

To odważni ludzie – rzekł ser Balonowi głosem pełnym podziwu. – Chodźmy ich zabić.


Było czymś wspaniałym ujrzeć, jak ten człowiek, który pozbawiony był szczególnych warunków fizycznych, miał słaby głos i nigdy nie uciekał się do prostackich technik pozyskiwania sobie słuchaczy – potrafił zapanować nad audytorium wyłącznie dzięki swej nieprzeciętnej inteligencji i precyzji własnych analiz.


Ojciec profesor Mieczysław Krąpiec mówił na jednym z naszych sympozjów, dlaczego w Polsce jest tak źle. Bo Polską od 1939 r. nie rządzą Polacy. Nie chodzi tu o przynależność narodową, ale o to, że ci ludzie nie kochają Polski, nie wsłuchują się w serce Ojczyzny, bardzo często uprawiają prywatę.


Jeśli człowiek i świat w swej nieudanej postaci pochodzą od Boga, to może i inne Jego dzieła są także niedoskonałe, na przykład Biblia czy Kościół.


Aktorzy tego teatru prowadzą nie w stronę skanalizowania naszych uczuć i wyobrażeń o człowieku współczesnym, ale do takiego ich rozwarstwienia, rozbicia, skomplikowania, że okazuje się niepojęty i niepochwytny. Tak samo jak teatralna rzeczywistość, którą aktor dzieli z widzem (znowu – na różnych zasadach), prowokując do rozpoznawania wspólnoty ludzkiego doświadczenia w dzisiejszym świecie.


Geniusz to człowiek rozwiązujący problemy, o których nie wiemy, że je mamy.


Niedola ludzi jednoczy.


I zabraniają ust całować płci tej samej,
a sami dają mi karabin,
każą strzelać do ludzi innej wiary.


Tak, człowiek jest śmiertelny, ale to jeszcze pół biedy. Najgorsze, że to, iż jest śmiertelny, okazuje się niespodziewanie, w tym właśnie sęk!


Byliśmy z Marcinem [Dorocińskim] na jakiejś wojnie z samymi sobą i z naszymi emocjami. Byliśmy sobie bardzo potrzebni jako partnerzy, jako aktorzy, jako ludzie. Mam poczucie, że w pojedynkę byśmy tego nie zrobili.


Miłość jest pewną próbą rzetelnej wartości człowieka.


Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości.


Kraje, które nie przyjmą do siebie ludzi z Trzeciego Świata, same zamienią się w Trzeci Świat.


Wadą człowieka bezmyślnego nie jest to, że nie myśli, tylko to, że myśli, że myśli.


(…) człowiek nie musi znać niebezpieczeństwa, aby się go obawiać; a nawet podkreślić to trzeba, iż właśnie nieznane niebezpieczeństwa budzą w nas największą trwogę.


Dawniej, gdy był Bóg, to czuwał nad domami, no, i dawał znaki. Ale nie ma u nas teraz Boga.(...) I człowiek został sam.


Ludzie powinni wziąć ziemię od właścicieli ziemskich, aby we wspólnocie wszyscy mogli z niej korzystać.


Hasło: „Cała władza w ręce aktualnej większości”, jest wezwaniem do obalenia istniejącego porządku konstytucyjnego. Konstytucja rzeczywiście jest nierozerwalnie związana z narodem i jego suwerennością. Ale z suwerennością opartą na wartościach, godną tego narodu i godną człowieka.


Ludzie na ogół deprawują się, ponieważ dążą do władzy lub korzyści majątkowych, z chciwości, ale niektórzy, bardzo nieliczni, robią to z dumy.


Mosty są po to, by łączyć ludzi. Na chwilę i na całe życie. By napełnić ich wiarą. I pokorą w momencie, gdy patrzą nad wodę pod mostem. I nieważne, jaki to będzie most – z wiersza Baczyńskiego, opowiadania Kafki czy też most Holbeina. Ważne są znaczenia, które w sobie niesie. Ważne, że chcemy się na nim znaleźć, by się spotkać. I że czekamy.


Jestem tym, kim zawsze byłem: ostatnim człowiekiem Renesansu.


Żydzi zabili Pana Jezusa i proroków i nas także prześladowali. A nie podobają się oni Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. Zabraniają nam przemawiać do pogan celem zbawienia ich; tak dopełniają zawsze miary swych grzechów. Ale przyszedł na nich ostateczny gniew Boży.


Zaufanie to krucha rzecz. Raz zdobyta pozwala korzystać z ogromnej swobody, ale utracona jest nie do odzyskania. Niestety, nigdy nie wiemy, komu można zaufać, bliscy potrafią zdradzić, a zupełnie obcy przyjść z pomocą. Większość ludzi woli ufać wyłącznie sobie, to najlepszy sposób, żeby się nie sparzyć.1001 - 1050

Nigdzie w Europie nie rodzi się tylu znakomitych ludzi, co na Śląsku.


A żona to największy wróg człowieka.


Bardzo kocham (to wyraźnie widać) i zawsze kochałem rośliny, a nade wszystko lubię drzewa; złe traktowanie ich przez ludzi jest dla mnie tak trudne do zniesienia, jak dla innych złe traktowanie zwierząt.


Ludzie chcą słyszeć prawdę.


Najbardziej znaczącym czynnikiem w życiu człowieka jest to, czy rodzi się mężczyzną, czy kobietą.


Dostatecznym powodem do smutku jest już to, że ludzie tracą wiarę i opuszczają Kościół, jednak dzieje się znacznie gorzej, kiedy ci, którzy w rzeczywistości wiarę stracili, pozostają w Kościele i usiłują – niczym termity – drążyć wiarę chrześcijańską, oznajmiając, że interpretują chrześcijańskie objawienie tak, by odpowiadało ono nowoczesnemu człowiekowi.


Bóg, ludzie, natura i państwo.


Nikt nie może zrozumieć, dlaczego zrezygnowałem z roli w ''Wielkim błękicie'' Luca Bessona, a przyjąłem rolę w idiotycznym ''Mortal Kombat''. A dla mnie było wtedy ważne tylko to, że będę pracował z ludźmi, których lubię. Po prostu chcę się dobrze bawić w pracy.


Ludzie mający planetarne spojrzenie na świat z troską zastanawiają się, czy w bliskiej przyszłości wszyscy nie będziemy głodni i czy nie ma nas po prostu za dużo. Może to jest powód, że dzisiaj ludzie coraz częściej zadają sobie pytanie: jak umrzeć? Na pytanie, jak żyć, i tak nie mają odpowiedzi.


Błagam was, żebyście się wystrzegali myślenia o Różańcu jako o czymś bez większego znaczenia – podobnie jak czynią to ludzie nieoświeceni, a nawet kilku wielkich uczonych, lecz dumnych teologów. Będąc pozornie przedmiotem o niewielkiej wartości materialnej, Różaniec jest nieocenionym skarbem, obdarzonym łaską Boga.


Jak człowiek zacznie tylko o czymś marzyć, to nieuchronnie doznaje rozczarowania.


Jak wiadomo, człowiekowi szkodzi zarówno niedobór, jak i nadmiar wrażeń.


Ale popatrz tylko na tego naiwnego chytrusa usiłującego na nieruchomym płótnie opowiedzieć, że człowiek potrafi biec. Nie chce wiedzieć, że malarstwo, rzeźba, architektura są statyczne nie wskutek przypadkowego tematu, lecz z samej swej istoty, że obraz doskonały zabija poczucie czasu jako takie, zatrzymuje zegary na wszystkich wieżach i w kieszonkach wszystkich kamizelek


Bradley jest człowiekiem wielkiej przeciętności. Z drugiej strony, ma wiele atrybutów, które są wskazane dla generała – nosi okulary, ma silną linię szczęki, wygłasza wiele przemówień nic przy tym nie mówiąc, no i jest bliskim przyjacielem naszego obecnego szefa sztabu generała Marshalla.


Stojący obok człowiek był jak zjawa, blady i czarny anioł stróż, który wyłonił się z ciemności, aby ją uratować.


Nie był Bolesław wzorem cnót. Potrafił dopuszczać się okrucieństw i gwałtów (…) Jednak musiało być w tym człowieku coś niezwykłego, prawdziwa wielkość ducha, skoro sprzyjali mu Wojciech i Bruno, bohaterowie, którzy wierność idei umieli przypłacić życiem.


Będę miała mnóstwo wnuków i zamieszkam gdzieś na wsi. Zawsze chciałam osiedlić się w Toskanii. Chętnie otoczyłabym się gromadą ludzi. Uwielbiam zgiełk, wiesz, kiedy coś się dzieje. Gdy dzieci się śmieją lub gdy płaczą… Wtedy wiadomo, że wokół ciebie jest rodzina. A ja na starość będę miała wielką rodzinę. Wiem, że tak będzie.


Kto chciał być wtedy prawdziwym człowiekiem, to znaczy silnym, musiał działać jak ja.


Są dwa rodzaje ludzi – tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć, i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją.


Byłem świadkiem i uczestnikiem tego okresu. Jednak chciałem uniknąć fragmentów autobiograficznych. Jednym z założeń punka, było zjednoczenie ludzi, którzy razem mogą dokonać czegoś nadzwyczajnego. Chciałem w tej książce pokazać różnorodność doświadczeń i głosów tego ruchu.

Jon Savage (o książce ''England's Dreaming''.)

Mówią jedni, że inny teraz świat, inni ludzie, inne życie. Nieprawda! Świat ten sam i ludzie, tylko się stępili jak, ot te moje szabliska od ciągłego rąbania, a rąbania po kamieniu. Szczerba nie wstyd, byle rdzy nie było, bo rdza zje najlepszą stal, a szczerbę odtoczysz w potrzebie!


Wydaje mi się, że sztuka, a zwłaszcza film, jest dla człowieka sposobem potwierdzenia własnej egzystencji.


On nie szanuje nikogo poza własną rodziną. I może jeszcze postaci historyczne. O szacunku dla ludzi żyjących poza rodziną nie ma mowy. Kaczyński działa tak: jednego dnia z kimś zawiera koalicję, a następnego traktuje go jak najgorszą kukłę. Teraz nie potrzebuję Leppera, to zrobię z niego ostatniego łobuza. A jutro znowu z nim zawiążę koalicję. To jest takie myślenie.

Marcin Libicki (o sposobie uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego.)

Zobacz jaka granda szaleje u władzy polityków groźna banda
Pomimo kilku pozytywnych wyjątków
Życie tylu ludzi się sprowadza do majątku


Zdecydowanie łatwiej jest mi opublikować książkę teraz, kiedy jestem śpiewakiem, niż wcześniej, kiedy byłem naukowcem, bo ludzi zaskakuje już to, że potrafię pisać!


Człowiek odarty ze swej godności, jaką miał w epoce renesansu czy klasycyzmu wieku Oświecenia, przestał być tematem obrazu. Jeśli się ukazuje, to w postaci nieindywidualnej, pozbawiony swych cech rozpoznawczych, automatyczny albo storturowany.


Jeśli człowiek stoi w miejscu, dościgną go jego błędy.


Czas jest chirurgiem, który wykonuje na człowieku swoją własną operację.


Na ''Wosku'' cię wynudziłem zwrotkami o biodrach kobiet,
i mi nie powiesz, że nie jest dziwny ten człowiek,
co pisze o prawie wszystkim, lecz prawie nigdy o sobie.


Tam ludzie mają fajne charaktery i wyznają proste wartości, takie jak honor, przyzwoitość, uczciwość. A w wielkich miastach różnie z tym bywa.

Janusz Panasewicz (o Olecku – mieście, w którym mieszkał)

Dlaczego dzielimy ludzi na dobrych i złych? Bo nikt nie chce przyznać, że w każdym człowieku, drzemie miłosierdzie i okrucieństwo.


Wolność jest niebezpieczna, ale większość ludzi jest w stanie polubić jej smak.


Myślę, że wynikają z głębokiego przekonania, że walczy o słuszną sprawę. To człowiek, który uważa, że ma do wypełnienia misję. Jak znajdzie temat, to go drąży, tak pojmuje tę misję.

Józef Zych (o skrajnych wypowiedziach Zygmunta Wrzodaka.)

Owoce dojrzewają w słońcu, ludzie zaś w świetle miłości.


Nic bardziej nie czyni człowieka tchórzliwym i pozbawionym sumienia niż chęć podobania się wszystkim.


Jeśli człowiek żeni się z siatkówką, to dzieci czy kobiety, schodzą na dalszy plan. Wiem, nie powinno tak być, ale u mnie było. Rozwodziłem się z trzema kobietami, a z siatkówką – nie.


To ludzie czy zwierzęta? To przestępcy.


Powiadam ci, że wszystko jest głupstwo, a największem głupstwem jest człowiek, który to głupstwo zewnątrz i wewnątrz siebie spostrzega i czuje, oh! czuje…


To, jaki styl życia ludzie wybierają i w kim się zakochują, nigdy nie powinno być kwestionowane przez innych.


(…) gdyby po jednej stronie ulicy szedł Chrystus, a po drugiej Przybyszewski – to wszyscy ludzie patrzyliby na Przybyszewskiego.


Ludzie mają naprawdę nie po kolei. A rodzina zawsze jest najgorsza.


(…) agresywna reklama też wpędza ludzi na ścieżkę, na której liczy się tylko rzecz, a nie druga osoba. Tak można zamienić człowieka w manekin bez duszy. To wszystko jest szalenie niebezpieczne.


Wyciągnęła rękę i dotknęła jego policzka. Błysnęła jej myśl, jak bardzo trudno jest czasami ludziom się kochać.


Ludzie mogą zmienić adres, ale nie samych siebie.


Myślę, że każdy człowiek ma w sobie i diabła, i anioła.


Oddychanie (...) to najważniejsza czynność, jaką wykonuje człowiek, gdyż właśnie tą drogą komunikujemy się ze światem. Jeżeli przestaniemy oddychać, przestaniemy żyć. Toteż od jakości oddychania zależy jakość naszego życia, to, czy jesteśmy zdrowi, silni i rozumni.


Człowiek, który żyje jak zboże, staje się słomą historii.


Co do demokratycznej opozycji, to oczywiście mogłaby być silniejsza, ale musi pan pamiętać, że ponad 400 opozycjonistów – zarówno z młodszej, jak i starszej generacji – junta wtrąciła do więzień. Mamy jednak nadzieję, że tylko buddyzm może zachęcić ludzi do przeprowadzenia zmian w Birmie. Trzeba uczyć ich demokratycznych procedur, informować o prawach człowieka.


David, mąż Czyżewskiej, miał być świadkiem na moim ślubie w Niemczech. To był czas zimnej wojny, Elżbieta nie dostała wizy od ręki. Pożyczyła od angielskiej sekretarki paryskiego biura „New York Timesa” jej paszport, ucharakteryzowała się na nią i tak przekroczyła granicę francusko-niemiecką. Wtedy zrozumiałam, że David wybrał sobie za żonę świetną aktorkę i odważnego człowieka.


Każdy człowiek spotyka takich ludzi, dzięki którym coś ważnego się w jego życiu dzieje. Gdyby nie oni, poszedłby w bok albo nie ruszył naprzód.1051 - 1100

Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.


Zamek i klucz są dla człowieka uczciwego, nie dla złodzieja.


Człowiek coś kocha lub kocha kogoś w zależności od tego, co ma lub czego nie ma, w zależności od pustki, jaką po sobie zostawiają, nasze potrzeby i pragnienia zmieniają się w miarę, jak coś lub kogoś tracimy, albo coś lub ktoś nas opuszcza, albo coś lub ktoś jest nam odbierany.


Intelektualista to człowiek który używa więcej słów niż potrzeba aby powiedzieć więcej niż wie.


Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych.


W moim kraju palą tęczę
Jak kiedyś ludzi w stodole
Hejt nasz polski powszedni
Jak chleb jak obiad na stole
Czego nie zniszczyli Hitler, Stalin
Czego ZOMO pałą nie zajebało
Czego nie dopalił Oświęcimski piec
Polskiej nienawiści zeżre wściekły pies


Wiem, że jej [Kamy] życie należy do mnie i właśnie robię z niego użytek. (…) Wy myślicie tylko, że ginie kochany swój człowiek, a ja myślę o tym, żeby ten człowiek nie zginął na darmo. Ja myślę tylko o tym, żeby się udało.


Jak się ma 22 lata, to tak naprawdę zaczyna się życie. I wszystko chwyta się dosyć łapczywie. Człowiek nie ma czasu na refleksję, na oglądanie się do tyłu i znajdowanie dystansu do zdarzeń.


Czyliż tym ludziom, co na wieki zasną,
dawne sny szczęścia się odeśnią?


Mam nadzieję, że już żaden człowiek nie zostanie zabity przez Kaczyńskiego i Ziobrę. Ja bardzo współczuję mamie i nowej żonie Ziobry. Bardzo współczuję dziecku Ziobry. Jak można żyć, całe życie z piętnem ojca, który ma ręce umaczane w krwi.


Mam na ten temat opinię całkowicie negatywną. Popieram stanowisko Kościoła. Małżeństwo pozostaje związkiem pomiędzy kobietą i mężczyzną i ma w sobie coś sakralnego. Ludzie powinni zawierać małżeństwo w kościele. I nikt tego nie zmieni, ponieważ małżeństwo jest fundamentem społeczeństwa. Walka z nim jest bez sensu.


Każdy człowiek obdarzony jest wolnością, by robić wszystko czego chce, pod warunkiem, że nie narusza to identycznej wolności innych.


Od zawsze wiedział, że taki jest świat. Nie ma ucieczki. Przychodzą po człowieka i zabierają go po cichu.


Powiadam ci, że nie pragnę śmierci żadnego człowieka, ale jedynie zmiany rządów we Florencji.


Tak widzę (...) Raptowną, wszechogarniającą pewność, że to my ludzie, ta płynąca znikąd rzeka materii biologicznej, że to my stworzyliśmy Boga (...) mozolnie z bólem, z męką naszego Boga, Boga miłosierdzia i dobra, aby czas uchronił przed złem wszechświata, kosmosu (...) Żeby nas uchronił przed nami (...) Bóg przeciw innym Bogom (...) Bóg miłosierdzia. Bóg ludzi.


Teraz nie jestem związany z żadną religią, ale w pewnym sensie muszę mieć jakieś strzępy wiary, aby wstawać codziennie rano. Chociażby wiara w siebie, w ludzi których kocham.

Hozier (o swojej wierze.)

Składając Mazowieckiemu życzenia zdrowia z okazji urodzin, trzeba zaznaczyć, że to człowiek, który zaczął od działalności, jako kolaborant stalinowski, a skończył jako kolaborant Jaruzelskiego i Kiszczaka.


Razem organizują desant partyzancki na Kubę (Che Guevara i Fidel Castro).Desant po wylądowaniu na Kubie wpada w zasadzkę. Jest 2 grudnia 1956. Z 82 ludzi zostaje 12. Nie wszyscy mają nawet karabiny. Guevara jest ranny. Tych dwunastu zaczyna największą epopeję w najnowszej historii Ameryki Łacińskiej.


Ludzie są wszędzie jednakowi, więc dobrych wszędzie można spotkać.


(...) postanowiliśmy poszukać innej szansy dla wyznawanej przez siebie idei otwartości i współpracy z ludźmi tworzącymi teatr. Pomyśleliśmy mianowicie o wspólnej wypowiedzi teatralnej z grupą o podobnej wrażliwości społeczno-artystycznej, ale wywodzącej się z odmiennych warunków kulturowych. Z grupą tworzącą w strumieniu innego języka, żyjącą w granicach innego ustroju.


Według mnie Iron Maiden uczynił więcej, niż ludzie są skłonni mu przyznać. Myślę, że otworzył w latach 80. drzwi dla skrajnie ostrej odmiany heavy metalu. Iron Maiden jest jednym z moich ulubionych zespołów od ukazania się ich pierwszej płyty. Bardzo go szanuję.


Zabicie człowieka nie jest wcale takie proste.


Bywają trudne chwile, kiedy oglądam film, w którym występował mąż, czasem przypomina mi go jakiś zwykły przedmiot i wtedy mam „dołek”, ale potem smutek mija. Rano wstaję z uśmiechem, wiem, że ludzie go ode mnie oczekują. To trzyma mnie przy życiu. Nigdy nie udaję – ani kiedy płaczę, ani kiedy się śmieję.


Przeraziłem się jak możecie drodzy państwo uczestniczyć, w czymś, co ma tak haniebną tradycję, tzn. uczestniczyć w propagandzie stalinowskiej.(...) Przerażające jest dla mnie to, że wpisujecie w kanon nazistów ludzi, którzy myślą kategoriami patriotycznymi i narodowymi.

Jan Żaryn (do dziennikarzy relacjonujących Marsz Niepodległości.)

Zło podąża za niektórymi ludźmi. Przyczepia się do nich i nigdy ich nie opuszcza.


Ludzie honoru, którzy nie mogą wypełnić jakiejś misji, odchodzą, a nie trzymają się tak kurczowo stanowiska, jak człowiek absolutnie bez honoru – Bogdan Klich – najgorszy minister obrony, jakiego Polska miała kiedykolwiek.


Człowiek, który niczego nie ceni sobie wyżej od własnego bezpieczeństwa, jest stworzeniem żałosnym. Nie ma on szans na bycie wolnym, chyba że jego wolność będzie podtrzymywana przez wysiłki innych, lepszych od niego.


Człowiek przyjmuje jako logiczne i rozsądne to wszystko co służy jego egoizmowi, to jedynie uważa za szczyt rzeczywistości.


Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.


Nie chcę żyć (…) To znaczy, nie chcę żyć na tym sprzedajnym świecie. Dla dobrego człowieka nie ma tu miejsca.


Praca zwierciadłem człowieka.

Praca (przysłowie azerskie)

Ludzie szukają miłości od niepamiętnych czasów, ale tylko nielicznym szczęśliwcom udaje się ją znaleźć.


Nie orientujesz się w tym całym rozgardiaszu, który ludzie zwą życiem albo pobożnością, albo prawem.


W związku z tym, że ja zawsze byłem człowiekiem walki, to w każdym z tych ugrupowań walczyłem o prawo, sprawiedliwość, uczciwość, przeciwstawiałem się korupcji.

Zbigniew Kośla (o swojej działalności w tak różnych partiach, jak KLD i Samoobrona. )

Prawy człowiek nie wypiera się swoich słów; lew nie najada się aż tak, by wymiotować.


Pismo Święte inspirowało twórców od wieków. Wielkie cykle malarskie, utwory literackie, wreszcie dzieła muzyczne, u źródeł których legły sceny z życia Chrystusa opisane przez Ewangelistów – to ta sama wykładnia nieustannej refleksji nad Słowem Bożym, wpisanym w życie człowieka.


Kochaj bliźniego jak siebie samego i nie czyń bliźniemu tego, czego nie chciałbyś, by tobie czyniono. Kochaj pokój i podążaj za pokojem, kochaj ludzi i przybliżaj ich do nauki.


Nie wiem czy Fidel był kiedykolwiek człowiekiem skorumpowanym, ale całkowicie autorytarnym na pewno. Rewolucja kubańska stała się repliką zatęchłego hispano-arabskiego caudillismo, autorytarnego państwa wodzowskiego. Ale nie zawsze tak było. Nie tak miało być…


Nasza dzisiejsza historia przedstawia człowieka z ambicjami. Lubi zabijać szkodniki i to na oczach publiczności. To właśnie nazywam rozrywką! (...) Człowiek który był Śmiercią. To właśnie Charlie Ledbetter.


(…) zimna planeta zimnych ludzi.

Alutka Kossoń (o społeczeństwie, w którym zanikają emocje.)

Źle czyni człowiek, jeśli poprzestaje na zadowoleniu z siebie i łatwo przyjmuje pochwałę ludzką. Ale również źle czyni, jeśli boi się krytyki i nagany.


Tu jest człowiek. Jak znam życie, nie będzie chciał współpracować.


Człowiek nie jest godny Bogu, ale nie jest niezdolny stać się Go godnym.


Człowiek zwycięży! Człowieka.


Być człowiekiem, to w istocie być odpowiedzialnym. To znać wstyd w obliczu nędzy, chociaż ona nie wydaje się od nas zależna. To być dumnym ze zwycięstwa, które odnieśli nasi towarzysze. To kładąc swą cegłę czuć, że się bierze udział w budowie świata.


Prawo do własności jest jednym z podstawowych praw człowieka. Jego ograniczanie winno być właściwie rekompensowane.


(...) fundamentalizm i nadgorliwość może niszczyć innych ludzi.


Ludzie nie zapamiętają ciebie, tylko opinię o tobie.


Mnie wolno powiedzieć, że generałowie Kiszczak i Jaruzelski to ludzie honoru, bo ja byłem ich ofiarą. Ale problem w tym, że wina za komunizm nie została wyznana. Dopiero po wyznaniu winy można mówić o rozgrzeszeniu. Mnie brakuje tego wyznania winy. Panie generale, służył pan kłamstwu, oszustwu, prowokacji. Taka jest prawda.


(...) człowiek czujący się bardzo dobrze przynajmniej w dwóch językach. To także człowiek, który polubił literaturę i uważa, że jego działanie ma jakiś sens. Tłumacz powinien wierzyć, że ma do spełnienia misję i zadanie. Wreszcie musi mu zależeć na tym, by przekazać komuś innemu to, co jest w danej literaturze i kulturze najważniejsze.

Henryk Bereska (odpowiedź na pytanie, kim jest tłumacz.)


1101 - 1150

Pieprzyć to! Małżeństwo to forma kontroli społecznej. To sposób rządu na mówienie ludziom, że mają być w związku z jedną i tą samą osobą. Nigdy nie wezmę ślubu.


Całe życie jest niewolą. Należy więc pogodzić się z losem, jak najmniej ubolewać nad nim i chwytać każdą korzyść, jaka z nim się łączy. Żadne położenie nie jest aż tak straszne, by człowiek obdarzony równowagą ducha nie znalazł w nim jakiejś pociechy.


O losie człowieka decyduje człowiek.


Ten przydomek to bzdura. Jem, śpię i chodzę do łazienki jak każdy inny. Nie ma specjalnego światła, które oświecałoby mnie od wewnątrz i czyniło ze mnie gwiazdę. Jestem po prostu szczęściarzem z Ohio. Byłem w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze i miałem wiele bystrych ludzi, którzy mi pomagali - to wszystko.

Clark Gable (O przydomku "Król Hollywod")

Z Jackiem Poniedziałkiem mamy cudowny kontakt, przyjaźnimy się. Po ''Przemianach'' i ''Stosunkach Klary'' staliśmy się parą, jak tancerze. Ci ludzie też są bardzo blisko, razem odczuwają napięcie, zmęczenie, pocą się. W chwili tańca tworzą jedność. Kiedy zaczynamy z Jackiem grać, zapominam, co się dzieje prywatnie.


Wielki jest człowiek, który w bogactwie żyje tak, jakby był ubogi.


Król czy zwykły człowiek wtedy jest szczęśliwy, kiedy we własnym domu los mu sprzyja.


W dokumencie najważniejsze jest (…) to, żeby patrzeć, obserwować i wyłapać to, co jest najbardziej interesujące, energetyczne w człowieku, który występuje, lub w jakimś wydarzeniu przez nas przedstawianym.


Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem (…). Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek jest w sposób fundamentalny pragnieniem bycia Bogiem.


Do nas więc należą starania o to, aby coraz jaśniej postrzegać, co się snuje bez wiedzy człowieka, w głębi jego ducha.


Jedynie miłość płciowa czyni zadość wymaganiom, bez których nie da się zlikwidować samolubstwa w obcowaniu z innym człowiekiem.


Człowiek czasem humoru nie ma, to pies też może.


To, że ktoś ma ochotę grać dla ludzi i nie wstydzi się tego, powinno być zawsze chwalone. Każdy musi kiedyś zacząć i nawet największy wirtuoz stawiał pierwsze kroki podczas gry na jakimś instrumencie czy w śpiewie i wtedy to pewnie nie było najciekawsze. Jeżeli komuś nie wychodzi, to nie oznacza, że należy z niego drwić czy machnąć na niego ręką, uznając że nic z niego nie będzie.


Największym sukcesem Szatana jest to, że my przestaliśmy w niego wierzyć. Zgadzam się ze Świętym Janem od Krzyża, który mówił, że mamy trzech wrogów: świat, nasze ciało i Szatana. Gdy coś takiego się powie, ludzie uważają, że to śmieszne.


Wielkim cudem jest człowiek.


Ludzie nie ustąpią, a deputowani będą żałować, że głosowali za posunięciami, które doprowadzą do śmierci Grecji.

Mikis Theodorakis (podczas demonstracji przeciwko polityce oszczędnościowej rządu (12 lutego 2012).)

Czas zaciera wszystko, a człowiek najbardziej potrzebuje miłości.


Tak wiele rzeczy musi się wydarzyć, aby doszło do spotkania dwojga ludzi.


Tylko ludzie nienormalni mogą przez dłuższy czas zachowywać szacunek do siebie, mimo że inni nimi pogardzają. Można spotkać wyjątki od tej reguły, zwłaszcza wśród ludzi głęboko religijnych, lecz są to na ogół pozorne wyjątki, gdyż ludzie ci opierają szacunek do samego siebie na przekonaniu, że istota nadprzyrodzona widzi i aprobuje ich uczynki.


Wydaje mi się, że złamaliśmy prawo człowieka do nocnego wypoczynku, a także odpoczynku w niedzielę, a to są rzeczywiście prawa fundamentalne.

Benedykt XVI (do biskupów z okazji zakończenia synodu w Watykanie.)

Stopnie barbarzyństwa: najpierw niszczy się tych, którzy tworzą wartości. Potem zostają zniszczeni również ci, którzy wiedzą, co to są wartości i że ludzie, których przed nimi zgładzono, właśnie je tworzyli. Rzeczywiste barbarzyństwo zaczyna się w momencie, kiedy nikt już nie potrafi ocenić, nikt już nie wie, że to, co czyni, jest barbarzyństwem.


Ludzie mają rozrywki, które zawstydziłyby zwierzaki.


Są rzeczy, których inni ludzie nigdy nie potrafią zrozumieć, pomyślała. Zawsze musiało być w tę albo w tę, a to było bardziej skomplikowane.


Człowiek musiał popsuć trochę swoją naturę, bo nie rodzi się wilkiem, a jest wilkiem.


Wszystko już zrobili ludzie sprzed tysięcy lat.

Algune Fernbogh (o dzisiejszych cudach techniki.)

Kiedy ludzie śpiewają, odkrywają swoje dusze, stają się bezbronni.


O, udupienie totalne!
Niewiasty nosisz imię!
Ile cię trzeba dotknąć razy, żeby się człowiek poparzył?
No ale tak, żeby już więcej ani razu,
Żeby już więcej za nic,
Żeby już więcej nie miał odwagi…
No ile razy?


Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć.


Autor programu (…) to jest człowiek, który program wymyślił. A kiedy ten program leci na żywo (…) i kiedy autor widzi, że prowadzący za długo gada z jednym rozmówcą, mówi mu na ucho: „Spadaj, czas ci się skończył!”


''Hominum causa omne ius constitutum sit.'' – wszelkie prawo winno być stanowione dla ludzi.


Wielkie czasy mogą zmieścić pokaźną ilość małych ludzi.


Cynik jest to człowiek, który zna cenę wszystkiego i wartość niczego.


Że jednak w ogóle ideał ascetyczny tak wiele znaczył dla człowieka, w tym wyraża się zasadniczy fakt człowieczej woli, jej horror vacui: potrzebuje on celu – i woli raczej jeszcze chcieć nicości, niż nie chcieć.


Nie można człowiekowi, który cierpi, walczy ze swoją duszą i swoim ciałem, mówić, że ma siedzieć cicho.


W klubie ludzi traktuje się przedmiotowo, a nie podmiotowo.

Halina Molka (o powodach wystąpienia z Samoobrony.)

Autentycznie kochający człowiek musi wiedzieć, że świat nie ma jednego centrum lecz dwa.


Dobro rodzi się wtedy, gdy człowiek zapomina o sobie.


Pierwszym człowiekiem, któremu udało się sformułować ogólne zasady poprawnego rozumowania, był (…) Arystoteles, zwany potem ojcem logiki. (…) Właściwy, pełny rozkwit logiki nastąpił w erze nowożytnej.


Nie było łatwo im wytłumaczyć, że mogą nadać nowy impet na scenie politycznej. Choć długo to trwało, PO odniosła sukces. A potem jak przystało na człowieka ze służb nie rościłem sobie żadnych pretensji do tego, aby być członkiem partii albo działać. Ludzie ze służb nie powinni być w polityce.

Gromosław Czempiński (o swojej roli w powstaniu PO.)

Niektórzy ludzie żyją skłóceni z innymi ludźmi, skłóceni z samymi sobą, skłóceni z życiem. Wówczas zaczynają odgrywać spektakl w oparciu o scenariusz, który jest odbiciem ich własnych frustracji.


Jeżeli człowiek ma być wolny, musi zawładnąć ekonomizmem, który dotychczas nim włada; inaczej wszelkie wyzwolenia powstaną w dziedzinie iluzji.


Ja jestem człowiekiem rodzinnym. Kocham moją rodzinę. Moja rodzina to podstawa mojego społeczeństwa. Mówi się, że jestem dziwakiem, odmieńcem, ale żadne z moich dzieci nie bierze narkotyków, żadne nie było aresztowane przez policję, żadne nie popełniało samobójstwa, nie uciekało z domu... Ilu z tych konserwatywnych rodziców może tak powiedzieć o swoich dzieciach?


Maryla skinęła potakująco głową. Chociaż powiedzenie przyjaciółki, że Sloane’owie zawsze pozostaną tylko Sloane’ami, nie było zbyt jasne, to jednak Maryla doskonale zrozumiała intencję pani Małgorzaty. W każdej wsi musi istnieć taka jedna rodzina: dobrzy, uczciwi, porządni ludzie, ale Sloane’ami są i zostaną na zawsze, chociażby mówili językiem samych aniołów.


Ptak – gniazdo, pająk – sieć, człowiek – przyjaźń.


Studiowanie literatury jest niczym innym jak studiowaniem ludzi.


W rozpuście posiada się tylko siebie, jest to więc ulubione zajęcie ludzi zakochanych we własnej osobie. Rozpusta jest dżunglą bez przyszłości i bez przeszłości, nade wszystko zaś bez obietnicy i natychmiastowej sankcji.


Idealista myśli o człowieku, że jest dobry. Realista – że powinien być dobry.


Zemsta nigdy serca nie nakarmi... Nienawiść jest śmiertelną chorobą. Wypija krew z człowieka i oślepia go, bo człowiek, który żyje tylko myślą o zemście, ma na oczach mętną mgłę. Przestaje odróżniać ludzi sprawiedliwych od ludzi złych... I z kolei on wyrządza ciężkie krzywdy.


Gromadzenie w notesie wielkiej ilości bzdur nigdy nie zaowocuje czymś sensownym, że fakty nie istnieją, dopóki człowiek nie wniesie w nie czegoś własnego, jakiejś cząsteczki rozigranego ludzkiego geniuszu, fantazji.


Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.1151 - 1200

Jakiż jest cel mego obcowania ze światem? Chcę go używać, zdobyć, by stał się mą własnością. Nie chcę wolności i równości ludzi, chcę tylko mojej nad nimi władzy; chcę, by się stali moją własnością, bym mógł ich używać.


skąd pomysł, że ludzi trzeba lubić?
wychodzić naprzeciw, otwierać ramiona,
dawać, brać, a potem sporządzić rachunek,
żeby zostały już tylko pełne popielniczki.


jeśli człowiek pragnie żyć życiem, w którym wszystkie jego siły będą się mogły w pełni przejawić, to musi raz na zawsze wyrzec się myśli, że można żyć nie licząc się z potrzebami i pragnieniami innych


Odwaga i umiłowanie wolności to były cechy właściwe ludziom, którzy torowali sobie drogę przez dzikie ostępy w początkach historii tego kraju. Mieli je również późniejsi emigranci, gotowi porzucić swoje ojczyzny i przenieść się na obcą ziemię, nie znając języka jej mieszkańców. Nazwijcie to szowinizmem, ale nasze dziedzictwo stawia nas przed innymi narodami.


Los dał ludziom odwagę znoszenia cierpień.


Dzisiaj napotkam zbrodniarzy, tchórzy i kłamców, ludzi zazdrosnych i nękanych opilstwem. Postępują tak dlatego, iż nie potrafią odróżnić dobra od zła. To zło uderzyło w nich, a nie we mnie. Należy im współczuć...


Trzeba zadać sobie pytanie, jak mogło do tego dojść, że w naszym narodzie mamy taką zwyrodniałą szumowinę. Czy ze szpitali psychiatrycznych wypuszczono kryminalistów i chorych umysłowo, którzy funkcjonują jak wściekłe psy? Niestety nie, to są ludzie, którzy w naszym państwie zajmują wysokie stanowiska.


Miałam dziewięć lat i właśnie byłam w Graceland, kiedy to się stało. Na początku czułam się bardzo zagubiona. Cierpiałam, ale oglądałam też jak świat cierpi. Ludzi zabierali do szpitala, tak byli wstrząśnięci śmiercią Elvisa. Dla mnie to było surrealistyczne doświadczenie. Mama martwiła się o mnie i zabrała mnie na miesiąc do Europy, jak najdalej od prasy i wiadomości.


Ujawniać swe wątpliwości – to zawsze jest dozwolone wolnemu człowiekowi.


Związki dwojga ludzi czasami lepiej wyglądają z zewnątrz. A to, co jest w środku… pozory często mylą.


Pewne rzeczy się zmieniają, (…) Ale ludzie… ludzie zostają tacy sami. Niektóre oszustwa trwają wiecznie, inne giną wkrótce, pochłonięte przez świat i czas.

Amerykańscy bogowie (Wednesday i Cień)

Przede wszystkim potrzeba wiedzieć, o czym się mówi, albo cała dyskusja na nic, bezwarunkowo. A ludzie po większej części nie wiedzą nawet o tym, że nie znają istoty każdej rzeczy.


Ludzie z autyzmem mają często bardzo ciekawą osobowość. Zdarzają się ludzie sukcesu, u których autyzm towarzyszy rozpoznanemu geniuszowi. W Polsce chyba zbyt mało mówi się o problemach ludzi dorosłych, u których stwierdzono autyzm. To nie jest tylko problem dzieci.


Zaopiekowanie się chorym, przyjęcie do domu wygnańca, nawet przebaczenie winnemu – nabierają wartości jedynie dzięki uśmiechowi, który nadaje blask świętu. Łączymy się uśmiechem ponad różnicami języków, kast i partii. Jesteśmy wyznawcami jednego Kościoła: ten drugi człowiek z jego zwyczajami i ja z moimi. Czy ten rodzaj radości nie jest najcenniejszym owocem naszej cywilizacji?


Kiedy przyjechałem w dzień parady do Sajgonu, miasto było prawie puste. Ludzie pojechali nad morze. Ci, z którymi rozmawiałem, nie kojarzyli parady ze zwycięstwem. Mówili, że tego dnia stracili swój kraj, albo deklarowali, że będą się modlić za ofiary wojny po obu stronach. Paradę traktowali jak komunistyczną szopkę, kompletnie oderwaną od rzeczywistości.

Andrzej Meller (o wielkiej paradzie z okazji 40-lecia zdobycia Sajgonu przez komunistów.)

Nie módlcie się o łatwe życie. Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.


Tak to zwykle bywa: człowiek uczciwy i uczuciowy bawi się w szczerość, człowiek zaś interesów nastawia ucha, a potem przy okazji pożera cię z kościami.


Czasami jak człowiek jest zakochany, to zachowuje się jak wariat.


Spotkałem w życiu wielu bogatych ludzi. Zauważyłem jednak, że ludzie bogaci nie są szczęśliwi. Praca dla nich jest jak narkotyk. W biznesie tak się człowiek zatraca, że gubi czas na życie, na rodzinę… a to przecież jest szczęście!


Łóżko jest najniebezpieczniejszym miejscem na świecie. 80 procent ludzi w nim umiera.


Być dobrym dla ludzi to nic zdrożnego, co?


Sam wiele razy popełniałem takie błędy, że szukałem potem szczęścia gdzieś na zewnątrz. Szczęście jest w nas. Jest w ludziach obok nas, których kochamy i na których nam zależy. W tym, co robimy i w naszych marzeniach.


Już jako małe dziecko poczułem się zmęczony religią. Wierzę w ludzkość, wierzę w ludzi, ale nie wierzę w coś, czego istnienie przez tysiąclecia nie zostało potwierdzone absolutnie żadnym dowodem.


Biali oskarżali nas o zakłócanie spokoju, gdy zachowywaliśmy się jak normalni ludzie, zamiast płaszczyć się ze strachu. Nie musieliśmy czekać na zlinczowanie. Umieraliśmy po trosze za każdym razem w obliczu tego rodzaju dyskryminacji.


Chłopak to niedorosły mężczyzna, a niedorośli ludzie używają mnóstwa głupich słów, które dla mnie są wszystkie warte tyle samo, czyli nic.


Liberalizm stawia ponad wszystko wolność jednostki.Demokratyczna lewica uważała, że człowiek jest wolny, ale ma obowiązki społeczne, winien starać się o zmniejszenie nierówności materialnych, ograniczających prawa do udziału w kulturze i życiu społecznym.


Jestem przekonana, że przez całe swoje życie Piasecki pragnął tylko dobra ojczyzny, nawet jeżeli było ono trudne i być może niemożliwe do osiągnięcia. Jak wszyscy wybitni ludzie, którzy nie są świętymi, posiadał pewne cechy dyktatora, jednak jeśli popełniał błędy, nie wynikały one ze złej woli.

Luciana Frassati-Gawrońska (motto do książki.)

Podczas gdy naturalne instynkty demokracji sprawiają, że lud nie dopuszcza ludzi wybitnych do władzy, równie silny instynkt każe tym ostatnim zaniechać kariery politycznej, w której tak trudno im pozostać sobą i uniknąć spodlenia.


Stand-up comedy dopiero w Polsce raczkuje, ale powoli wchodzi na estrady, co mnie bardzo cieszy, bo era kabaretonów się przejadła. Byłam jedną z pierwszych kobiet stendaperek, posiadających cały program złożony z monologów. W stand-up nie chodzi tylko o żart, należy tu wykorzystać wszystkie środki, łącznie z improwizacją z widzem. Często trafiam na ludzi tak dowcipnych, że zabawa jest przednia.


Mila! Nie płacz. Ludzie odchodzą, ale miłość pozostaje.

Kalamburka (w liście do Melanii.)

Ludzie, którzy strzelali do naszych ojców, mają plany wobec naszych dzieci.


Normalny człowiek jest istotą wysoce nielogiczną i w tym jego człowieczeństwo. To rozum, owszem, ale silnie zanieczyszczony uprzedzeniami, emocjami i przeświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa czy z genów ojca i matki. Dlatego robot, podający się (na przykład przez telefon) za człowieka, dość łatwo może zostać zdemaskowany przez specjalistę.


Propozycja zagrania w filmie ''Młode wilki'' reżyserii Jarosława Żamojdy nadeszła zupełnie nieoczekiwanie. Zainteresowanie wzbudziła moja twarz. W filmie wcieliłem się w rolę Krzyśka. Rola filmowa była dla mnie nowym doświadczeniem i miłym doświadczeniem. Dla mnie jednak od filmu, który kreuje ludzi i sytuacje, ważniejsza jest muzyka, koncerty, scena, czyli żywy kontakt z publicznością.


Mam wiele do powiedzenia, przede wszystkim mam na celu uchronienie ludzi od podejmowania głupich decyzji.


Człowiek staje się człowiekiem przez inteligencję, ale jest człowiekiem tylko przez serce.


Jedyni ludzie, którzy się tak prowadzą, to amisze. I ty.


Mam liczne dowody na to, że zagranicznych listów żadna cenzura nie czyta. Korespondencją przyzwoitych ludzi nikt się nie interesuje, a na razie jeszcze jesteśmy przyzwoitymi ludźmi.


To dziwne, kiedy człowiek gdzieś idzie i nie może czuć się w pełni prywatnie. Wszyscy uważają, że mnie znają, a przecież tak nie jest. Patrzą na mnie i widzą Marek. To wpędza w lekką paranoję. Kiedyś zżymałem się, gdy ludzie podchodzili i bezceremonialnie zaczynali rozmowę, chcieli robić sobie ze mną zdjęcia.


Rząd, w którym wicepremierem został przestępca, skazany na półtora roku więzienia za napad, pobicie i poniewieranie drugim człowiekiem, to jest rząd który stracił moralne prawo do decydowania o losach mojej ojczyzny.

Jan Rokita (na konferencji prasowej PO, 11 maja 2006.)

Może najwspanialsze w muzyce jest to, że jednoczy ludzi i że potrafi połączyć ich ubogi świat z nieskończonością wiecznego piękna.


Co pozostaje człowiekowi, jeśli zabrać mu wszelkie wyobrażalne wartości? Pozostaje instynkt gry.


Bo na starość różnie bywa. Śmierć zaglądnie w oczy, to wtedy i magister człowiek, i inżynier człowiek. Wtedy z życia niby z drzewa jesienią wszystkie liście opadną i jak goły pień człowiek zostaje. Wtedy już nie w świat go ciągnie, ale z powrotem do tej ziemi, gdzie urodził się, z której wyrósł, bo to jedyna jego ziemia na tym świecie. I nawet grób w tej ziemi jakby domem mu był.


Ludzie sukcesu rzadko mają refleksyjną naturę. Stale patrzą w przyszłość – dzięki temu odnoszą sukcesy. Nie leży w ich naturze pamiętanie, co przeżywali, jak byli ubrani, kto im towarzyszył, jak pachniało świeżo skoszona trawa na dziedzińcu kościoła w dniu ich ślubu lub jak mocno ich pierwsze dziecko trzymało ich za palec.


Zdecydowanie łatwiej jest zapłonąć miłością, kiedy człowiek nie kocha, niż pozbyć się jej, kiedy kocha.


Wszystko jest rytuałem. Każdy przeżyty dzień jest rytuałem. Rytuałem przygotowanym w najdrobniejszych szczegółach, który człowiek stara się za wszelką cenę wypełnić, w obawie, że pominięcie jakiegoś etapu zrujnuje mu życie. Rytuał ten nazywa się p r z y z w y c z a j e n i e m.


Na świecie jest pięć miliardów ludzi i pięć miliardów unikalnych tożsamości płciowych. Genitalia są równie nieistotne co kolor skóry. Dlatego podział na mężczyzn i kobiety jest tak samo błędny, jak podział na rasę białą i czarną.


Miłość nigdy nie była warta zbyt wiele. Zwłaszcza teraz, kiedy z litości ludzie dawali jej już tylko kciuka.


Możesz osiągnąć największy sukces na świecie, lecz jeśli nie masz kogo kochać, żadna to nagroda. Poczucie spełnienia jakie czerpiesz od drugiego człowieka, zwłaszcza dziecka, zawsze będzie istotniejsze niż to, że ludzie rozpoznają cię na ulicy.


Harcerstwo, żeby naprawdę wychowywać, nie może być tylko zabawą – musi być ideą opartą na mocnych podstawach światopoglądowych; ideą ogarniającą człowieka, której chce on służyć, która jest dla niego wielką samoistną wartością.


Hasło: „Cała władza w ręce aktualnej większości”, jest wezwaniem do obalenia istniejącego porządku konstytucyjnego. Konstytucja rzeczywiście jest nierozerwalnie związana z narodem i jego suwerennością. Ale z suwerennością opartą na wartościach, godną tego narodu i godną człowieka.1201 - 1250

To, według mnie, jeden z najlepszych refrenów Steve'a i jeden z jego najlepszych tekstów. „Śnię tylko w czarnym i białym”.(...) Cholera, kto śni w czarnym i białym? (...) Czy to nie trochę dziwne? „Śnię tylko w czarnym i białym, tylko śnię, bo żyję, śnię tylko w czarnym i białym, by ochronić się przed sobą!” Pomyślałem „O, człowieku, on jest jakimś udręczonym matkojebcą”.


Bolało mnie w człowieku.


Powodem, dla którego większość ludzi myśli o przyszłości z lękiem, zamiast z podekscytowaniem, jest fakt, że nie mają jej dobrze zaprojektowanej.


Satanizm pociąga ludzi hasłem: „Rób, co chcesz, i niech to będzie prawem”.


Być dobrym dla ludzi to nic zdrożnego, co?


Andrzeja szkoda, szkoda tego, co żeśmy robili, ja patrzę na niego i wiem, że w nim się wszystko miesza, on zdaje sobie przecież sprawę, że co by nie było, to mu najprzyzwoitsi ludzie, to znaczy my, poodchodzili (…) a największe gnidy zostały. Przecież on widzi, co jest, co on jest ślepy.


Za bardzo ulegamy wyobrażeniu o JP II jak o człowieku skromnym i nielubiącym sławy, powszechnym zwłaszcza wśród Polaków. Papież jako starszy człowiek był dziecinny i próżny. Jak każdy staruszek lubił bawić się kontaktem z tłumem. I nasycać się tą energią. Papież lubił wiwaty i śpiewy na swoją cześć.


Jest bardzo mało ludzi, którzy przeczuwają, co Bóg uczyniłby z nich, gdyby zaparli się siebie i całkowicie oddali się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich dusze w swych dłoniach.


To pewnie wina księżyca; zanadto
Przybliżył się do ziemi, a to wpędza
Ludzi w szaleństwo.


Lucien: Ale mamo, ludzie mnie zobaczą!


Człowiek nie może się nigdy obronić przed samym sobą.


Czyny ludzi są niczym ślady stóp na pustyni.


Otrzymał bardzo staranne wychowanie i posiadał, równie jak Comte, olbrzymią wiedzę; był uosobieniem uczciwości naukowej i praktycznej; wywarł bardzo znaczny wpływ nie tylko na myśl filozoficzną, ale także myśl polityczną brytyjską, jako zdecydowany obrońca liberalizmu. Zmarł otoczony powszechną czcią Europy, jako jeden z najszlachetniejszych ludzi swego czasu.


Boję się o ludzi, miejsca pracy. Boję się o dług publiczny, o to zadłużanie Polski, które ktoś musi spłacić. Ale najbardziej boję się tego, że wskutek tych rządów tracimy nasz najcenniejszy kapitał – kapitał społeczny.

Janusz Śniadek (o rządach PO.)

Prasa jest wszechmocna. Jak chce, to może mnie przedstawić w pozytywnym świetle, strzelić dobre zdjęcie, sprzedać fajnie moją wypowiedź, ale jak chce, to może mnie zjechać jak psa. Nie mogę odciąć się od prasy, ale mogę unikać konkretnych pism i ludzi, którzy nie mają wpływu na moje losy.


Budda, tak naprawdę, nie przedstawił tylko pewnej filozofii. Rzucił on człowiekowi prawdziwe wyzwanie.


(...) jak ktoś mierzy wyżej i mu nie wyjdzie, no to ludzi to cieszy, tak już jest.


I nie pomoże nic
gdy zmieszasz ropę z krwią niewinnych ludzi.


Chandry stąd się właśnie biorą, że człowiekowi brak tlenu i witamin.


(…) jeśli człowiek nie ma się na baczności, ludzie zmuszą go do robienia tego, czego chcą, albo – jeśli jest uparty – do robienia czegoś wręcz odwrotnego, po prostu im na złość


Człowiek, który tak chłodził gospodarkę, że ją zaziębił.


Nikt tak jak ludzie sztucznie lub dobrowolnie izolowani nie potrafi idealizować wszystkiego, co dzieje się poza granicami ich osamotnienia.


Nowy Jork intryguje nie tylko jako olbrzymia, multikulturowa metropolia. Aktualnie zaludnia go mnóstwo fantastycznych młodych ludzi, od których bije niesamowity optymizm. Wciąż jednak kryje się w nim przygnębiający kontrast w postaci zbyt wiele biednych i ciemnych zakamarków.


Ze wszystkich rodzajów niszczącej broni jaką wymyślił człowiek, najstraszniejszą i najpotężniejszą było słowo. Sztylety i włócznie zostawiały ślady krwi, strzały można było dostrzec z daleka. Truciznę dawało się wykryć i jej uniknąć. Ale słowo miało moc niszczenia bez śladu.


Czy Mikołaj II chciał dobra Rosji? Oczywiście. Ale w azjatycki sposób widział to dobro i działał azjatycką metodą. Tak samo jest z PiS. To „prywatna” partia Jarosława Kaczyńskiego. On gardzi ludźmi. To tylko pionki w grze, która ma prowadzić do szlachetnych celów. Bo nie mam wątpliwości, że Kaczyński chce dobra Polski.

Marcin Libicki (o sposobie uprawiania polityki przez Jarosława Kaczyńskiego.)

Każdy ma prawo definiować głupotę po swojemu. Pan Biedroń nie ma dzieci, więc łatwiej mu formułować ostre sądy. Zgadzam się, że trzeba szanować ludzi nie tylko tych o odmiennej orientacji, ale też rasy czy wyznania. Szacunek należy się jednak także rodzicom, którzy próbują dbać o dobro swoich dzieci. Pan Biedroń powinien to zrozumieć, a nie straszyć dzieci Mularczykiem.

Tadeusz Cymański (o zarzutach Roberta Biedronia ws. projektu ustawy o zakazie propagandy homoseksualnej.)

(…) wyborców, niestety, mało interesuje baza prawna: 90 proces kwestii, które przychodzi mi rozwiązywać po spotkaniach z ludźmi, dotyczy problemów czysto bytowych. Dach komuś trzeba naprawić. Spór o granicę działki rozwiązać. Drzewo spiłować…


Człowiek może kochać szczerze wszystkie narody… z wyjątkiem tego, który uchodzić chce za wybrany, bo wie, że od tego ostatniego żadnej wzajemności zaznać nigdy się nie da.


Chcemy prezydenta, dzięki któremu my, Ślązacy, będziemy się w Polsce czuli u siebie, chciani, rozumiani i wsparci jako ci, którzy niosą Polsce dobro śląskiej kultury. A nie jesteśmy takimi ludźmi dla pana Dudy, Kaczyńskiego i Macierewicza.


Nie mówię tego, aby się chwalić, ale pamiętam, że podarowałam bezdomnemu człowiekowi kurtkę i szalik. To było fantastyczne, bo mi powiedział „o rany, ktoś mi kupił coś nowego”. Był szczęśliwy, że to nie pachniało innym człowiekiem. Dla niego to miało swoją wartość.


Wartość człowieka widzę w jego wierności.


Nie ufaj ludziom, którzy zapewniając cię o czymś, czynią to z ręką na sercu.


Świat nigdy nie chciał nauczyć się wyjątkowych ludzi, szkoda mu energii na pojedyncze egzemplarze.


Jeśli w wyniku własnej decyzji ginie człowiek – to jego prywatna sprawa. Jeśli ginie 10.000 ludzi – to jest to 10.000 prywatnych spraw – a nie „problem społeczny”.


Cóż, człowiek jest istotą niezastygłą, wciąż w nim się gotuje, wrze i choćby nie miał powodu, będzie się buntował. Sam sobie jest wiecznym powodem. Do końca świata będzie się buntował.


Człowiek prawy i wolny od grzechu nie potrzebuje ani mauretańskiego oszczepu, ani łuku, ani ciężkiego kołczanu myśliwskich strzał.


Cóż, człowiek pisze tak, jak może,
Obywatelu Redaktorze.


Większość ludzi woli przeważnie zaprzeczać okrutnej prawdzie, niż spojrzeć jej w oczy.


Bóg czasem bywa bardzo surowy, ale nigdy ponad to, co człowiek może znieść.


Człowiek, na którym pochlebstwo robi wrażenie, jest człowiekiem bezbronnym.


Własność! prawo posiadania!<br>Co za fałsz! Co za złodziejstwo!<br>Taki podstęp głupi, nędzny,<br>Człowiek tylko mógł wymyślić.

Heinrich Heine (Atta Troll do syna)

Nie można mówić o biedzie, jeśli się jej nie doświadczy poprzez bezpośrednie umieszczenie siebie tam, gdzie ludzie ją przeżywają.


Miłość to najcenniejsze, co może spotkać człowieka.


Wolała dźwigać światło niż ludzi. Jej ojciec, południowoafrykański inżynier z Pretorii, pragnął, żeby Susan zrobiła błyskotliwą karierę. „Co powiesz na czterysta watów, tato? Chyba nie możesz narzekać.


Kiedy człowiek umiera, po pierwsze traci życie. A zaraz potem złudzenia.


Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń.


Ludzie mówią: „Jesteś nową Alanis Morissette”. A ja im odpowiadam, że nią nie jestem, do cholery! Jestem do niej porównywana tylko dlatego, że obie jesteśmy Kanadyjkami, obie mamy długie włosy i obie lubimy rock.


Dla mnie zawód aktora opiera się na rozumieniu ludzkich nieszczęść. Kiedy dostaję trudne role, moje aktorstwo karmi się znajomością takich sytuacji. Jako człowiek też nie jestem impregnowana na cudze problemy.


Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola.


We Francji jest jeden człowiek, który wszystkim rządzi: reżyser, który napisał scenariusz. To jest dzieło sztuki. On również kontroluje montaż, ponieważ ma możliwość wpływania na ostateczny kształt filmu. To gwarantuje francuskie prawo. Jest to spore ułatwienie, gdyż jest tylko jeden człowiek odpowiedzialny za wszystko i tylko z nim należy rozmawiać.1251 - 1300

Zastanawiałem się, co by było, gdyby Gorbaczow nagle odszedł, a jego miejsce zajął Jelcyn? Muszę ci powiedzieć, że ciarki mnie przeszły na samą myśl. Nie można oczywiście przekazywać państwa człowiekowi tego pokroju.


Ludzie mówią, że nikt nie może zrozumieć bólu drugiego człowieka. Czy naprawdę tak jest? Ja tak nie uważam. Zdarza się, że gdy widzimy, jak ktoś naprawdę cierpi, czujemy to cierpienie czy ból jak własne. To jest siła współodczuwania, współczucia.


''Principes hominum, filii hominum, non est salus in illis'' – darmo szukać zbawienia u pierwszych wśród ludzi, u synów ludzi


Marzenia wielkich ludzi są nabrzmiałe przyszłością. Myśliciele śnią w zgodzie z tym, co ma być.


Czasami myślę, że wykreowaliśmy nieludzki obraz Stwórcy. Daleki od życia, od człowieka.


Był naprawdę człowiekiem łagodnego serca.


Kazia jest bardzo charakterystyczna. Bardzo cenię tę cechę u ludzi, a nawet jej zazdroszczę – bo nie sprawdziłam jeszcze, czy sama ją posiadam.


Człowiek, który się nie myli, drzewo, które się nie pali – nie istnieją.


Ludzie się kochają. W seksie, w przyjaźni i w miłości. Troszczą się o inne stworzenia. O ludzi, zwierzęta, rośliny, nawet kamienie. Pogoń za szczęściem i jego popieranie tkwi w tym wszystkim, oraz w potędze wyobraźni.


Krzyczeć „wolność” jest przyjemnie, a jak ona przychodzi, to potem ludzie szukają ojca Rydzyka, żeby powiedział, kto tam konspiruje i przeszkadza. Fundamentalizm jest ubocznym produktem wolności. Bo wolność przychodzi zawsze łącznie z ryzykiem i niepewnością. Nie można mieć wolności bez niepewności.


Każdy sukces jest wart tylko tyle, ilu ludzi jest w stanie go docenić. Czasami jest ich niewielu, niekiedy trochę więcej. Jednak gdy w grę wchodzą pieniądze, docenia to ogół.


Człowiek ma w życiu dwa duże dylematy: jeden to wiedzieć, kiedy zacząć, a drugi – wiedzieć, kiedy skończyć.


Europa, jej zachód, nie potrzebuje Białorusi. Znajduje się ona na odległym marginesie jej zainteresowań, nade wszystko w sferze praw człowieka. Gdyby nie wyskoki reżimu z Mińska, mało kto z polityków słyszałby o takim państwie.


Myślała o tym, że spotkała – zupełnie przypadkowo – niezwykłego człowieka. Że chciałaby, aby był na zawsze. Na wieczność. Czuła się przy nim tak wyróżniona i tak jedyna jak przy nikim na świecie.


Ubóstwo jest darem Bożym dla ludzi – to prawdziwy skarb i kosztuje tak niewiele.


Chciałabym także dać jakiś wkład od siebie światu – użyć mojej sławy do zbierania pieniędzy i podarowania ich ludziom, którzy najbardziej ich potrzebują. Co dobrego wychodzi z bycia popularnym i posiadania pieniędzy, jeśli nie możesz się nimi podzielić z innymi? Zawsze czułam, że powinno się traktować innych tak, jak samemu chciałoby się być traktowanym.


Najpiękniejsze jest to, że dzięki tej nagrodzie nie będę się musiał obawiać, że ze względu na wiek nie wpuszczą mnie do laboratorium. A dla mnie, człowieka ciekawego świata, byłoby to nie do zniesienia.


Słabi ludzie sami przywołują nieszczęścia.


W moim przekonaniu sztukę stać na coś znacznie większego – na przypominanie człowiekowi o jego godności...


Żadna przemoc nie poskramia, lecz rozdrażnia człowieka.


Człowiek może był kiedyś dobry, ale z pewnością było to bardzo dawno.


Głodny człowiek je dużo, a rozgoryczony mówi dużo.


Tajemną nadzieją robotów było to, że staną się ludźmi, a to ludzie stają się robotami.


Wychowali mnie ludzie, ale nie znaczy to, że jestem głupcem.


Anioł zdawał sobie sprawę,że obserwuje ewolucję człowieka, i nie chciał przeoczyćani chwili.


Nikt nie może zmierzyć miłości żyjącej w sercu człowieka i jego odpowiedzialności za zmarnowaną miłość.


Może wypiłem jeden kieliszek, a może dziesięć. Mam prawo robić co chcę, jestem wolnym człowiekiem. To są moi przyjaciele.

Aleksander Kwaśniewski (wywiad w telewizji TVN24, fragment dotyczący pobytu Kwaśniewskiego w Kijowie.)

Rozumiecie teraz, dlaczego mam powody, by zaangażować się w zmianę prawa dotyczącego opieki nad ludźmi starszymi.

Nicolas Sarkozy (komentarz do swojej wypowiedzi o Niemczech i Alzacji.)

(...) życie człowieka składa się z tysięcy epizodów. Jednak tylko jeden z nich jest naprawdę ważny i zmienia całe życie. Mądrość życiowa polega na tym, żeby go nie przeoczyć wśród całej reszty.


A tak na marginesie wypowiedzi przedstawicielki Platformy Obywatelskiej chcę powiedzieć: panie Boże, chroń przed takimi rządami Platformy Obywatelskiej. Wyczytałam z tych wypowiedzi tylko agresję, agresję, niepokój i obrażanie człowieka, a absolutnie nie sięgnięto w nich do meritum tej ustawy. To tylko słyszałam właśnie: agresję, agresję. I to od kobiety. Wstyd!


Komunista, ale porządny człowiek.

Czas honoru (do Wandy Ryszkowskiej o Leonie Wasilewskim.)

Z życia nie da się zrobić niczego sensownego, takie już jest i nie ma dla człowieka ratunku.


– Louisie, ten człowiek może dać mi ludzkie ciało. Czy słyszałeś, co mówiłem?
– Ludzkie ciało?! Lestacie, nie staniesz się zwykłym śmiertelnikiem, wskakując w ludzkie ciało! Nie byłeś nim nawet za życia! Urodziłeś się potworem i doskonale o tym wiesz. Jak możesz się tak łudzić?


Holocaust był jedyną próbą eliminowania całego narodu. (…) Skala Holocaustu również przewyższała inne zbrodnie. Wcześniej wszyscy, łącznie z historykami Holocaustu, pisali, że Stalin zabił więcej ludzi. Otóż to nieprawda. Wiemy obecnie, że Niemcy wymordowali więcej ludzi niż Sowieci.


Jestem przecież rabusiem ludzi niczym jakiś korsarz, ale nie po to, by sprzedawać ich w niewolę, lecz by siebie wraz z nimi sprzedawać na wolność.


Umysłowe pokraki, takie jak Jerzy Robert Nowak, czołowy ideolog medialnego imperium Rydzyka istnieją wszędzie, gdyż mutacje genów i surowe wychowanie prowadzą do wynaturzeń, ale doprawdy nie ma krajów cywilizowanych, gdzie tacy ludzie mogą swoje wydaliny powielać w pismach o dużym nakładzie. Wolność słowa tak, ale nie wydalania gdzie popadnie.


Niektórzy ludzie rzeczywiście bardzo pragną żyć, ale inni po prostu starają się jakoś dotrwać do końca całej tej afery zwanej życiem.


Dzisiaj próba kreacji rzeczywistości, a co za tym idzie kreacja aktorska, uchodzi za mało atrakcyjną. Widać to wyraźnie w filmach amerykańskich. Obsadza się ludzi, którzy nie kreują postaci, oni po prostu tacy są, więc pasują do danej roli.


Jeśli miłość do ludzi nie oznacza schlebiania im, a nienawiść do nich nie oznacza ich krzywdzenia, wówczas i miłość, i nienawiść są czyste.


Człowiek nie powinien nigdy być zbyt szczęśliwy, gdyż nie ma nic bardziej przelotnego i nietrwałego jak ludzkie szczęście.


Tylko w muzyce odnajduję coś absolutnie pięknego, nieopisywalnego, niewyrażalnego werbalnie, co porusza najdelikatniejsze i najczulsze struny duszy człowieka.


(…) ludzie buntują się nie wtedy, kiedy jest największe nasilenie represji systemu, lecz wówczas, kiedy następuje poprawa sytuacji. Wtedy od razu pojawia się pytanie: jeżeli może być trochę lepiej, to dlaczego nie ma być jeszcze lepiej?


Nie potrafimy określić chwili, w której człowiek zaczął odczuwać potrzebę myślenia.


Do polityki to tacy dziwni ludzie idą.


Ludzie nie wrócą do domów. Dobrze wiedzą, że gdyby teraz ustąpili, reżim i tak by ich wykończył.


Nie graj swego życia. Ludzie potrzebują twojego życia, a nie twojej „komedii”.


Na szczęście publiczność uwielbia wpadki. Ludzie cieszą się, że aktor jest równie ułomny jak każdy. Na dodatek w tych potknięciach bywa urokliwy. Widzowie nie mają przed sobą ideału, lecz spoconego ze wstydu człowieka, śmiesznego i nieporadnego.


Nic dziwnego, że Stwórca podobno odskoczył o krok czy dwa w tył, gdy tylko ulepił człowieka z prochu Ziemi i tchnął w jego nozdrza życie, wskutek czego ów człowiek stał się żywą istotą. Najbardziej zaskakujący w tym wydarzeniu był brak zdumienia u Adama.


Czasami jednak właśnie kalectwo daje takim ludziom siłę charakteru.


Kto robi z kogoś boga, niech się nie dziwi, gdy spostrzeże, że miał do czynienia tylko z człowiekiem.1301 - 1350

Zagrałem mnóstwo koncertów, na których nie było nikogo albo było pięć czy dziesięć osób. Ale kiedy granie na żywo jest tym, co się lubi, wielkość publiczności nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jeżeli ludzie wychodzą zadowoleni i z przeświadczeniem, że dobrze zagrałeś.


To, że Zagumny mówi, że to ja najlepiej rozgrywam, świadczy o tym, że jest bardzo miłym człowiekiem.


Ludzie ze szkodą gonią za modą.


Nie do pojęcia, że ludzie dookoła, każdy coś widzi, każdy coś wie i wszystko to razem gówno warte (…).


Polowanie to tylko tchórzliwe określenie szczególnie tchórzliwego morderstwa na innym stworzeniu. Polowanie jest odmianą choroby umysłowej ludzi.


To miał być piękny dzień. Ale nadszedł wiatr i wszystko zmienił… I nie tylko domy i trawniki. Zmienił także ludzi. Podczas szalejącej nawałnicy każdy czegoś się dowiedział… O przyjaźni… O przebaczeniu… I odkupieniu. Niektórzy doświadczyli najcięższej lekcji z wszystkich… Że życie jest zawsze kruche i bardzo często niesprawiedliwe.


Jesteśmy opuszczeni, jak dzieci i doświadczeni, jak ludzie starzy, jesteśmy zajadli i brutalni i smutni i powierzchowni – myślę, że jesteśmy zgubieni.


Rozum – mówił Sam Slater – jest największym odkryciem człowieka. A jednak jest także najbardziej lekceważony i najmniej używany. Nic dziwnego, że rozumni, sensowni ludzie bywają zawiedzeni i rozgoryczeni.


Ludzie czasem zmieniają adresy (…) i nie informują tych, którzy mogliby ich szukać. A może nie chcą, by ktoś ich odnalazł. Są ludzie, którzy próbują robić ze swojego życia tajemnicę.


Daj młodemu człowiekowi mapę nieba, a odda ci ją jutro… poprawioną.


Myślę, że to człowiek bardzo dobrze przygotowany do bycia prezydentem, bez względu na kolor skóry czy pochodzenie. To świetny facet pod względem mentalnym, fizycznym i politycznym.


Gdyby ludzie pracy mogli rozporządzać środkami do pracy, wtedy nie byłoby może brylantów i zbytków, ale nie byłoby głodnych, biednych i ciemnych. (…) Tylko próżniakom byłoby wtedy źle na świecie!


Rewolucje się nie udają, bo zakładają całościową i natychmiastową zmianę społeczną, a ponieważ człowiek jest niedoskonały, to nie tylko przemiana taka jest niemożliwa, ale zazwyczaj fatalnie się kończy. Akurat jesień ludów robiona była przez ludzi, którzy doskonale sobie z tego zdawali sprawę, a mimo to porażki nie uniknęli.


Ludzie lubią katastroficzne prognozy, które, niezależnie od funkcji ostrzegawczej, spełniają także pewną funkcję psychoterapeutyczną, jak duchy.


Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.


Identyfikując się z ojczyzną, poświęcę jej całe swoje życie, ponieważ są jeszcze w tym kraju ludzie biedni i nieszczęśliwi oraz pozbawieni wszelkiej nadziei i chorzy. Wiem to. Doświadczyłam tego na własnej skórze.


Piszę sztuki o tym jak ludzie marnują swoje życie.


W prawosławiu nie każdy mnich był dopuszczany do pisania ikon. W dzisiejszych czasach robią to ludzie kompletnie do tego niepowołani i chyba przypadkowi.


Znajome twarze. To one sprawiają, że w takich miejscach czujesz się prawie jak w domu… prawie. Czasami zapominam, ze Allen i Garnett to dwoje ludzi. Razem pojawili się w Fort Brag i od tamtego czasu nikt nie widział ich osobno. Zaczęliśmy nawet mówić Allen-i-Garnett tak, jakby to było jedno słowo. Nawet przy tych cholernych, niecelnych zrzutach udało im się pozostać razem.

Brothers in Arms: Road to Hill 30 (wpis w pamiętniku w jednej z nielicznych, wolnych chwil dnia 6 czerwca 1944.)

Wszystkie dni stają się takie same wtedy, kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko, czym obdarowuje ich los, podczas gdy słońce wędruje po niebie.


Hitchcock był dosyć uniwersalny, przyprawiał ludzi o dreszcze wszędzie na świecie. Poza tym jego thrillery były równe dziełom literackim.


Przyzwyczajenie jest koniem pociągowym człowieka.


W buddyzmie podobnie jak w hinduizmie '''symbole''' odgrywają kluczową rolę, wyrażając powszechne przekonania, które umacniają ludzi w wierze, a jednocześnie są wystarczająco abstrakcyjne, by pozwolić każdej jednostce na własną ich interpretację.


Jako chrześcijanin i Austriak nie mogę złożyć przysięgi posłuszeństwa komuś takiemu jak Hitler. Muszą istnieć ludzie, którzy zaprotestują przeciwko nadużyciu autorytetu; a ja czuje się być powołany do tego protestu


Człowiek dla człowieka jest zwierciadłem.


Ludzie byli najpierw hermafrodytami i bóg przedzielił każdego człowieka na dwie połowy, które od tego czasu błądzą po świecie szukając się nawzajem. Miłość jest tęsknotą po utraconej połowie nas samych.

Nieznośna lekkość bytu (mit z ''Uczty'' Platona.)

Zwany „Brzytwą” był (…) architektem japońskiej agresywnej polityki imperialnej, którego brutalność i wyniosła bezwzględność doprowadziły do śmierci milionów ludzi oraz w konsekwencji do zniszczenia własnego kraju. (…) Do dziś charakter i skala tego, co wydarzyło się za sprawą i pod rządami Hideki Tojo, jest wciąż trudne do pojęcia.


Czy człowiek byłby tak surowy wobec swych bliźnich (…) – gdyby pomyślał, że muszą umrzeć i że nic z tego, co zostało powiedziane, nie da się już cofnąć?


Śmierć jest wprawdzie zawsze w pobliżu ludzi, ale nie każdy człowiek jest tuż przy niej.


Rząd jest tak dobry, jak jego ludzie.


Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości.


No to jest właśnie dyplomacja. Jak bym nie był dyplomatą, to bym miał czerwone. No taki już jest sport, że wyzwala takie emocje w człowieku, że czasami nie można się powstrzymać i trzeba jakoś zareagować. Ja zawsze bardzo chcę wygrywać i robię wszystko, żeby to osiągnąć. A różne są sposoby. Czasem trzeba zakląć, a czasem trzeba poklepać. I od tego jest dyplomacja.

Paweł Zagumny (komentując fakt, że dostaje wiele żółtych kartek.)

Chodzi o to, byś kroczył drogą dobrych i trzymał się ścieżek ludzi prawych. Prostolinijni bowiem będą przebywać na ziemi i nienaganni będą na niej pozostawieni. Niegodziwi zaś zostaną z ziemi wytraceni, a postępujący zdradziecko zostaną z niej wyrwani


Człowiek człowiekowi kapłanem, człowiek człowiekowi szatanem.


Tylko wyrzucenie z siebie całej przeszłości gwarantuje, że człowiek nie będzie sobie nią zaprzątał głowy.


Kiedy ludzie mówią, że coś jest bardziej skomplikowane, to znaczy, że obawiają się, że prawda im się nie spodoba.


Byli ludzie.


Trzeba ludziom uświadomić, że „Europa na wyciągnięcie dłoni”, jak nazywam tę doświadczaną codziennie wolność, zostanie zagrożona, jeśli strefa euro ulegnie rozpadowi. (…) Większości Europejczyków, wiedzie się jeszcze zbyt dobrze. Mówiąc brutalniej: nie jest jeszcze dostatecznie źle. Największym problemem Europy jest bowiem to, że jej sukces uznajemy za zupełnie oczywisty.


Jestem głęboko zasmucony informacją o śmierci Steve’a Jobsa. Na świecie jest mało ludzi, którzy mają na niego tak znaczący wpływ jak Steve. Jego działania odcisną swoje piętno na życiu wielu następnych pokoleń.


Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa.


Szczęście jest tylko marzeniem, a rzeczywistością jest ból. Sprawdzam to już przez osiemdziesiąt lat. Nie widzę innej rady, jak poddać się temu i powiedzieć sobie, że muchy są po to, by je zjadały pająki, a ludzie po to, by ich żarły zmartwienia.


W opozycji do wielu dzieł poświęconych okupacji i gloryfikujących bohaterstwo Polaków film przedstawia ludzi, dla których zagłada getta jest okazją do robienia korzystnych interesów, ukazuje świat, w którym wielkoduszność sąsiaduje z podłością, a heroizm z tchórzostwem i wyrachowaniem.


''Konkretny cel'' jest podstawą każdego większego czy mniejszego osiągnięcia. Silny człowiek może zostać pokonany przez małe dziecko, które ma cel.


Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.


Kiedyś 11 tys. ludzi w Spodku zaśpiewało mi sto lat i byłem strasznie wzruszony. To są takie momenty, których się nie zapomina. Miedzy innymi waśnie Spodek, polska publiczność, polskie miasta gdzie są rozgrywane mecze Ligi Światowej, tego nie zapomni się do końca życia.


… nie mogłem zrozumieć, jak to się dzieje, że dodatnie cechy zwykłego człowieka stają się druzgocącym obciążeniem dla oskarżonego.


Cóż, nie pierwszy raz potępiono niewinnego człowieka. Będę dzielny. Będę dzielny.

Henri Landru (idąc na stracenie.)

Cały mój majątek zapisuję swojej żonie Matyldzie – pod warunkiem, że po raz drugi wyjdzie za mąż. Pragnę, aby znalazł się choć jeden człowiek, który by szczerze opłakiwał mój zgon.


Walkę stworzyła natura, nienawiść jest wynalazkiem człowieka.


(...) nie można przecież, do diabła, przeżyć całego życia pod kloszem. Trzeba podejmować ryzyko. Trzeba wystawiać się na razy. W przeciwnym razie, masz rację, człowiek równie dobrze może być martwy1351 - 1400

Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się lepszym człowiekiem. Bohaterem.


Zawodnicy przegrywają mecze, a nie taktyka. Tyle jest bzdur opowiadanych o taktyce przez ludzi, którzy niezbyt wiedzą nawet, jak wygrać w domino.


Literatura rosyjska jest najlepsza na świecie. I Rosjanie ją czytają; nawet prości ludzie potrafią cytować klasyków z pamięci. Może dlatego znakomite debiuty rodzą się tam jak grzyby po deszczu. Tamtejsi współcześni dramaturdzy powołują się na wielką literaturę rosyjską, bez skrępowania pożyczają wątki.


Uważam za największy obowiązek człowieka, który w ogóle zajmuje się pisaniem, by dostarczał materiałów do swojej biografii.


Najpierw byłam za nim, jeszcze w wyborach w 1995 r. za nim głosowałam, ale potem ludzi już nie szanował, zapomniał o nich.


Świetny facet, dobry kolega, który ma duże poczucie humoru, lubi pożartować. Dla niektórych może sprawiać wrażenie człowieka zamkniętego w sobie, ale to pozory.


Przy każdej sprawie należy patrzeć końca, jak on wypadnie: wszak wielu ludziom bóg tylko ukazał szczęście, aby ich potem strącić w przepaść.


Najniebezpieczniejszym człowiekiem w pokoju był Georges Watin, trzydziestodziewięcioletni fanatyk, oasowiec. Ten inżynier rolny z Algierii o kwadratowych ramionach i wystającej szczęce okazał się w ostatnich dwóch latach najczynniejszym zamachowcem OAS. Starej ranie w nodze zawdzięczał przydomek "Kulawy".


Gdy człowieka, któremu wiodło się dobrze, spotyka niepowodzenie lub nieszczęście, zagłębia się on w sobie, wzmaga wymogi własnego sumienia, wymierza sobie karę i pokutę.


I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują.


Ludziom trudno jest opanować emocje, gdy stają oko w oko z ofiarą swoich kłamstw.


Po czterech Fryderykach powinnam robić wszystko full profesjonalnie, a popełniam multum błędów. Wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia. Strasznie mnie cieszy, jak jakaś kapela wysypie się, pomyli. To jest bardzo ludzkie popełniać błędy. Prawdziwe. Bliższe prawdy niż ludzie doskonali.


(...) większość ludzi wpada w podobne schematy w pewnym wieku, mimo iż mocno się zapierają, zanim ich to dopadnie.


Kontrola nad wytwarzaniem bogactwa oznacza kontrolę nad samym życiem człowieka.


(...) co piąty człowiek przerywa seks, żeby odebrać telefon lub przesłać esemesa, bo zależy mu na czasie. To absurd.


Cóż, człowiek pisze tak, jak może,
Obywatelu Redaktorze.


Okazuje się, że piekło to nie płonąca, wrząca otchłań ognia i cierpienia [...]. Piekło jest wtedy, kiedy ludzie, których kochasz najbardziej na świecie, sięgają po twoją duszę i wyrywają ci ją. I robią to tylko dlatego, że mogą.


Nawet ludzie wcale niezłożeni rozkładają się.


Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien ani niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego, co prawe.


Człowiek zasługuje na pochwałę lub naganę tylko za takie czyny, których podjęcie lub odrzucenie leży w jego mocy.


Według historyków, złamanie kodu Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej – przyczyniło się do ocalenia ok. 30 mln ludzi. Pierwsi dokonali tego Polacy – a nie, jak powszechnie powtarza się na świecie, Brytyjczycy czy Amerykanie.


– (...). Wszyscy mają trudności w okresie przejściowym: począwszy od ludzi samotnych po małżeństwa, od bezdzietnych par po wielkie rodziny. Ciężko jest kiedy dzieci opuszczają dom, ciężko po przejściu na emeryturę. Ale zmiany są solą życia.
– Taak? To dlaczego nie ma radosnych piosenek na temat klimakterium?


Ludzie często są zmuszeni zgodzić się na zmianę narzuconą przez los.


W dzisiejszych czasach nikt nawet katolickim małżeństwom nie gwarantuje, jak się zakończą. Nikomu więc nie zaręczę, że staniemy się członkami Unii po zakończeniu negocjacji, ale ich kontynuowanie jest dla nas istotne. Dzięki nim rosną standardy demokratyczne, coraz lepiej prosperuje nasza gospodarka, a w kraju coraz większy nacisk kładzie się na przestrzeganie praw człowieka.


Film toczy się chronologicznie, oczywiście z pewnym skrótem, ale linearnie. Przyroda, odgrywa tutaj dużą rolę, (...) życie ludzi na wsi jest od niej zależne. Upał, deszcz, wiatr, woda, świt, zmierzch – młodość chłopców, wysiłek fizyczny, ksiądz kontemplacyjnie biegający po lesie. To wszystko miało zbudować zmysłowy „pejzaż” tego filmu.


Analizy osobowości kandydatów na terapeutów wykazały, że pragną oni poprzez wykonywanie tego zawodu zaspokoić bardzo specyficzne potrzeby, charakterystyczne dla ludzi niepewnych swojej tożsamości, wyobcowanych lub mających zahamowania społeczne, niesamodzielnych, lubiących dominować, o skłonnościach sadystycznych, nie umiejących wyrażać własnych uczuć a czasami masochistycznych.


Człowiek, istota nieznana.


Obecnie, kiedy tak bardzo skomplikowała się sytuacja w gospodarce i w ogóle pogorszyły się warunki życia ludzi, trzeba będzie podjąć bardzo trudne decyzje. Jednak trzeba je podjąć. Odkładać ich, jak się wydaje już nie można. I tak zbyt długo je odkładano.


Bo rozum mówi – przestań! Rozsądek mówi – nie!
A serce robi to, co samo chce...
Trudno – jak człowiek zakochany,
To chodzi jak pijany
I nie poradzisz nic.


Władza nad światem zawsze spoczywa w rękach ludzi ograniczonych, za to z niezachwianym poczuciem własnej słuszności.


Dobrze, że Radio Maryja modli się, że uczy swych słuchaczy modlitwy, ukazując, jak bardzo jest ona potrzebna współczesnemu człowiekowi, rodzinie, Kościołowi i światu.


Wspieranie ludzkiej godności oraz przestrzeganie praw człowieka uznanych na płaszczyźnie międzynarodowej w oparciu o podstawowe standardy pracy MOP stanowić ma główną zasadę polityki korporacyjnej koncernu i poszczególnych przedsiębiorstw.

Piotr Morta (podczas konferencji PASOC w Barcelonie.)

Przez ile dróg musi przejść człowiek
Nim nazwiesz go człowiekiem?
(...)
Tak, i jak długo muszą latać kule armatnie
Nim zostaną na zawsze zakazane?
Tak, i jak wiele uszu musi mieć człowiek
By mógł usłyszeć ludzki płacz?
Tak, i jak długo człowiek może odwracać głowę
Udając że nic nie widzi?


Spojrzeliśmy sobie w oczy. Czasem, nie wiadomo czemu, dwoje ludzi nagle czuje, że są wspólnikami. Połączenie zachodzi na poziomie niedostępnym dla umysłu. Teraz lepiej to rozumiem. W Johnnym widziałam swoje lustrzane odbicie. Oboje przypominaliśmy powierzchnię zwierciadła.


Rozdwojenie człowieka to koniec człowieka.


Człowiek nie jest ani aniołem, ani bydlęciem, nieszczęście w tym, iż kto chce być aniołem, bywa bydlęciem.


Ludzie mówią tylko kłamstwa.

Miguel Delibes (o Małym Rabinie.)

Ludzie inteligentni to tacy, którzy zmieniają zdanie wcześniej niż inni.


Dziwny naród te Niemcy – tam ludzi w piecach palą, a tu pozwalają organizować festiwale.


Na niewiele zdaje się dawanie własnych dóbr innym, jeżeli z tego powodu serce napełnia się dumą; dlatego nie szuka u ludzi uznania za swe czyny miłosierdzia ten, kto wie, że Bóg „widzi w ukryciu” i w ukryciu go wynagrodzi.


O! ci młodzi ludzie,
odchodzą od nas i wołają głośno:
Idziemy szukać szczęścia. Więc my starce,
Cośmy przebiegli po tej biednej ziemi,
A nigdy szczęścia w życiu nie spotkali;
Możeśmy tylko szukać nie umieli…


Nic nie może stać się ludziom, którzy nic nie mają.


Albo człowiek w wieku 70 lat żyje, albo jest starym pierdołą, któremu nic się nie chce. Nie wymyślono jeszcze jakiejś artystycznej viagry, która by sprawiała, że talent i energia wracają nam każdego wieczora o godz. 19.15


Racjonalne uzasadnianie to ulubiona rozrywka ludzi, może najlepsza rozrywka.


Czym jestem dzisiaj? Zerem. Czym mogę być jutro? Jutro mogę zmartwychwstać i na nowo zacząć żyć! Mogę odnaleźć w sobie człowieka, dopóki ten jeszcze nie zginął!


Przykładam dużą wagę do estetycznego wychowania swych ludzi. Nic tak nie uszlachetnia jak kontakt z piękną przyrodą. Tego samego zdania jest sławny angielski filozof John Ruskin.


Człowiek zawsze powie najpierw o tym, co go najbardziej boli.


Nie będziesz już dłużej nazywany imieniem Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, tak iż w końcu przemogłeś.


Od swoich ludzi wymagam jednego – myślenia.


Dlaczego człowiek umiera, skoro w jego ogrodzie szałwia rośnie?1401 - 1450

Anioł zamieszkujący wnętrze człowieka nigdy nie zdoła całkowicie pokonać demona, z którym dzieli ludzką duszę, a dzieje się tak nawet w społeczeństwach rozwiniętych, przekonanych, że zdołały się odeń uwolnić.


Jest wiele dobrych miejsc – odrzekł tamten. – W tym właśnie rzecz. Posłuchaj: Bogowie umierają, gdy zostają zapomniani. Ludzie także. Ale ziemia, ona zostaje. Dobre miejsca i złe. Ziemia nigdy nie odejdzie.


Gdyby ludzie zastanawiali się nad jedna czwartą tego, co mówią, świat byłby rajem.


W prawosławiu nie każdy mnich był dopuszczany do pisania ikon. W dzisiejszych czasach robią to ludzie kompletnie do tego niepowołani i chyba przypadkowi.


Lepiej jest tego nie wiedzieć, czego nam Bóg słowem swoim nie oznajmił, niźli chcąc wiedzieć, abo jakoby dobrze wiedział, wymyślonymi słowy je chcieć oznajmić.(...) Gdy Bóg czego nam słowem swoim nie oznajmił, a człowiek to słowem swoim chce oznajmić, to tu się już słusznie każdy będzie bał, aby to nie ludzka rzecz była, ponieważ są ludzkie słowa.


Nie wolno zostawiać ludzi samych!


Jest wielu ludzi, którzy w różnych aspektach chciałoby sobie w Polsce porządzić.


(...) jestem raczej smutnym człowiekiem. Wesołego tylko udaję przy ludziach.


Bo kochanie urządzone jest jak waga w ormiańskiej kramicy. Kto kupić chce, ten się oszuka, kto sprzedaje, ten oszuka. To towar ni do handlu, ni do zmiany. Masz go, to przy sobie trzymaj. Kto Bogu się z prośbami narzuca, ten ślepy jest i głuchy, kto ludzi o zrównanie rachunków swych datków prosi, ten szaleńcem, co swe należności pisze na fali!


Bardzo wielu ludzi przechodzi przez całe swoje życie nie mając żadnego rzeczywistego poczucia, czym mogłyby być ich talenty, albo czy w ogóle jakiekolwiek mają.


Wiem, że to bardzo chory człowiek, bo ma zwolnienie lekarskie i nie przychodzi do pracy od ponad trzech miesięcy. Niepokoję się o jego zdrowie.


Gdy szedłem do podium, pewien człowiek powiedział mi, że jestem równie dobrym politykiem co aktorem. Co za tani chwyt!


Piwo to jest to samo co kieliszek wina, a kieliszek wina to jest to samo co kieliszek wódki. Chodzi o to, że oszukujemy się, dając społeczne przyzwolenie na reklamy piwa. Młodzi ludzie wyobrażają sobie, że będą lepsi i dojrzalsi, jak sobie walną piwo, które alkoholem nie jest. Jest takim samym jak wóda.


Człowiek składa się ze wszystkich chwil swego życia, ze wszystkich uczuć, z pamięci o wszystkich ludziach.


Żaden człowiek nigdy się nie dowie, kim jest.


Gwiazda „rządu Tuska”. Minister Pitera jest naszym człowiekiem w PO.

Julia Pitera (wg relacji TVN24 wypowiedzi posła Stanisława Pięty, który ironizował na konwencji PiS krytykując poczynania pani minister.)

Bezpaństwowość, która pozwala ludziom na jak najszersze eksperymentowanie społeczne, na stosowanie wszelkich idei nowych, jakie z siebie wyłonić może nie spętany niczem genjusz ludzkości, stwarza zarazem najlepsze warunki dla walki ze wstecznictwem, rutyną i zastojem.


Człowiek zachowuje się jak wirus; gdy opanuje nowe środowisko, replikuje się, a potem je niszczy.


Partia wzięła się raczej z chęci przebywania w gronie ciekawych, sympatycznych ludzi, choć oczywiście legitymacja ułatwiała awans.


Jeśli trzech ludzi powie ci, że jesteś pijany, nie kłóć się, idź spać.


Człowiek na filmie powiedział, że jeśli to wideo ukaże się w Internecie, to znaczy, że zbiry działające na zlecenie rządu dopadły go, a on jest już trupem. Jaką popełnił zbrodnię? Chciał tylko wolności.


Jestem człowiekiem wolnym, a moja pasja i energia zwrócone są nie ku przedmiotom, a ku istotom ludzkim.


Określenie człowiek jako „coś” było charakterystyczną cechą seryjnych morderców.(...) Trudno było zadawać ból „jemu” czy „jej”, ale „czemuś” już łatwiej. „Coś” nie miało uczuć. „Coś” nie miało praw. „Coś” było tylko rzeczą i można z tym było robić, co się chciało.


W takim państwie, w którym rząd niesprawiedliwie więzi ludzi, jedynym miejscem odpowiednim dla sprawiedliwego człowieka jest więzienie.


Poganin to najlepsze określenie dla kogoś o nieoświeconym umyśle. Uważam, że współczesny człowiek staje się niestety właśnie kimś takim… Jeżeli już się nim nie stał, stosując się tylko do najprymitywniejszych standardów moralnych, duchowych czy intelektualnych, nawet nie kłopocząc się czymś takim, jak rozwój własnego wnętrza. Taki człowiek bazuje tylko na tym co materialne i doczesne.


To dziwna historia, rodzaj baśni o dobrych i złych, brzydkich i zabawnych. Bardzo mi się ona podoba. Takie produkcje zdobyły wiernych fanów, którzy mają wielkie oczekiwania, tymczasem grzeczne seriale szybko się człowiekowi nudzą. Poza tym w HBO uwielbiam, że nie ma tam reklam. Nie mogę już na nie patrzeć, wkurwiają mnie. Kiedy je widzę, spadam.


Grzeszy człowiek, który chce otrzymać od swego bliźniego więcej, niż jest gotów dać sam z siebie Bogu.


Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą.


Zdrowy, wolny człowiek jest skończoną całością. Nie musi się nikim dopełniać. Dopiero kiedy się zakocha, pęka na pół. I co gorsza ślepnie.


To jest tak, że budzisz się rano, a wszystko wokół jest szare. Niebo szare, słońce szare, miasto szare, ludzie szarzy i myśli szare. I jest tylko jedno wyjście – znowu się napić. Wtedy robi się lżej. Wtedy wracają kolory.


Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: „szukaj”.


Mieszkańcy Ankh-Morpork mieli spokojny, rzeczowy punkt widzenia na rozrywkę. Co prawda wszyscy chcieliby obejrzeć zabitego smoka, ale z zadowoleniem przyjmą zamiast tego widok człowieka upieczonego żywcem we własnej zbroi. Nieczęsto widuje się kogoś upieczonego żywcem we własnej zbroi. Przez długie lata będzie co opowiadać dzieciom.


Chciałabym wiedzieć, gdzie się podział tak precyzyjny niegdysiejszy czas; teraz, kiedy nie ma ludzi.


Kto potrafi tu coś zrozumieć, gdy widzi tych cichych ludzi o dziecięcych twarzach, o brodach apostołów! Każdy podoficer jest większym wrogiem rekrutowi, każdy nauczyciel uczniowi, niż my im, a oni nam. A przecież wypuścić ich na wolność – będziemy się znowu nawzajem tępili.


(...) Barney – człowiek odporny na dezodoranty.


(...) przyjemnie było słuchać głosików bawiących się dzieci, pod warunkiem, że człowiek siadał dostatecznie daleko i nie słyszał, co naprawdę mówią.


Byłam pierwszą żoną angażowaną w Polsce przez męża reżysera, co trochę napsuło ludziom krwi. Naprawdę miałam kompleks „żony obsadzanej, bo jest żoną”. Zrobiliśmy razem kilka ważnych filmów, chociaż jak na 30 lat małżeństwa w sumie niewiele. Ale to on nauczył mnie aktorstwa filmowego.


Bez wielojęzyczności nie można mówić o porządnym myśleniu. Człowiek znający tylko jeden język ma kalekie myślenie, bo nie odróżnia słów od pojęć, myśli od języka.


Ludzie pragną czcić i podziwiać coś potężniejszego od siebie. Muszą się otrzeć o boskość... tutaj, na ziemi.


Strzeż się ludzi, którzy nie lubią kotów.


I Herkules dupa, kiedy ludzi kupa.


Nie rozumiem, jak po wojnie można było być w Polsce antysemitą. Nie wszyscy się muszą lubić, ksenofobia jest zjawiskiem ogólnoświatowym. Ale po tym, co ludzie tu widzieli, z wiedzą, do czego prowadzi antysemityzm, ciągłe trwanie w tym stanie świadomości jest zjawiskiem niepojętym. To jest wciąż ciemnogród.


Mamy problem z jakimikolwiek tabliczkami, które ludzie chcą na nas zawiesić, ponieważ jedynie ściąga nas to na dół.


Każdy człowiek ma o sobie mniemanie lepsze, niż mają o nim inni, i przypisuje sobie jedną z głównych cnót. Taką zasadą jest u mnie uczciwość, jaką można odnaleźć u niewielu ludzi.


W dalszym ciągu jestem tą zagubioną postacią na obrzeżach wielkiej polityki. Teraz, podobnie jak wtedy, jestem tylko tym samym niespokojnym człowiekiem gdzieś na marginesie wydarzeń. (…) Dziesięć godzin temu siedziałem z dwoma martwymi mężczyznami u stóp, pomyślał. Ale żaden inny człowiek tego po mnie nie pozna. Nasze wspomnienia nie przeświecają przez nas.


Tak już było, kiedy zaczynaliśmy. Będzie tylko gorzej, jeśli się to ruszy. Człowiek się przyzwyczaja. Jeden szybciej, drugi wolniej. Z początku nam też to przeszkadzało.


Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten który dużo wie – strach.


Powstaliśmy po to, aby oczyścić Samoobronę z takich ludzi jak Krzysztof Filipek, Janusz Maksymiuk i Stanisław Łyżwiński.

Sławomir Izdebski (o Samoobronie Ruch Społeczny.)

Wyginęły, ponieważ coś tak ładnego nie mogło przetrwać obok człowieka.

Zygzak (Elisa Robledo Morande o dinozaurach.)

Każdy wiek ma swój szczególny obłęd – pewien schemat, projekt lub fantazję, w którą w padają ludzie powodowani chęcią zysku, potrzebą wielkich przeżyć lub siłą naśladownictwa. Uleganie tym czynnikom prowadzi do szaleństwa, które jest stymulowane przez powody polityczne albo religijne, lub oba rodzaje tych przyczyn jednocześnie.1451 - 1500

Ludzie z Kontynentu mają normalne życie seksualne, Brytyjczycy zabierają do łóżek butelki z gorącą wodą.


Czy biały, czy czarny niewolnik, czy pod przemocą niesprawiedliwego prawa, czy pod łańcuchami jęczy, człowiek jest i w niczym się od nas nie różni.


W Polsce jest trochę dziko. Niestety, ciągle część ludzi nie czuje, że powinna płacić za muzykę.


Podobno ludzie widzą to co chcą, niektórzy robią krok w tył i widzą ten sam obraz co wiele lat temu. Inni widzą że padli ofiarą własnych kłamstw. Jeszcze inni dostrzegają to co zawsze było tak blisko.. Pozostali uciekają aby samych siebie nie widzieć.


Nie lubiłem tego miasta – jego tynków, jego zapachów, szarego, brudnego, śniegu topniejącego na jego ulicach, ludzi na Lubartowskiej i 1 Maja, pijackiego folkloru zaniedbanego Starego Miasta.


Człowiek, który raz zaznał komfortu cywilizacji, choćby chciał o nim zapomnieć, nie potrafi nigdy powstrzymać się od podświadomego choćby porównywania swego bieżącego losu z okresem, który był w jego życiu najprzyjemniejszy.


Ważne było przecież to, że się strzela. To trzeba było pokazać. Nie Niemcom. Oni to potrafili lepiej. Temu innemu światu, który nie był niemieckim światem, musieliśmy pokazać. Ludzie zawsze uważali, że strzelanie jest największym bohaterstwem. No to żeśmy strzelali.


Zawsze, kiedy myślę o Rasputinie, przychodzi mi do głowy Władimir Putin. Obu tych ludzi oprócz nazwiska łączy jeszcze jedno: rządzili Rosją. Historia Rasputina jest historią wielkiej rosyjskiej tragedii.


Jest wiele rzeczy, których nie chcemy wiedzieć o ludziach, których kochamy.


Jeżeli chodzi o miłość, to myślę, że każdy człowiek powinien iść przed siebie, zaryzykować to, że można być zranionym, ponieważ miłość to cudowne uczucie.


Antysemityzm przejawia się rozmaicie – w ironicznej, pokrywającej niechęć pobłażliwości albo w morderczych pogromach. (…) Antysemityzm nigdy nie jest celem, zawsze jest tylko środkiem, miernikiem nieusuwalnych sprzeczności. Jest zwierciadłem wad pojedynczych ludzi, ustrojów społecznych i systemów państwowych. Powiedz mi, o co obwiniasz Żydów, a powiem ci, w czym zawiniłeś sam.


(...) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują.


Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą, zostają po nich buty i telefon głuchy…


(…) dobro jest na ogół złudzeniem. Bajeczką, którą mamią się ludzie, żeby w miarę bezboleśnie przejść przez życie.


Żyliśmy w epoce Jana Pawła II – bo tak będzie nazwane ostatnie ćwierćwiecze – papieża, który odmienił Kościół katolicki, odmienił Polskę, odmienił świat. Wreszcie – odmienił każdego z nas. Wierzymy, że na lepsze, bowiem odwoływał się do tego, co w każdym człowieku jest dobre i szlachetne. Nakazywał zaś wyrzeczenie się tego, co podłe i małostkowe – choćby na chwilę.


Najgorszy błąd w przewodzeniu innym to budowanie fałszywych obietnic. Ludzie mogą przyjmować niebezpieczeństwo i niepowodzenia z pogodą ducha. Ale nie znoszą, kiedy się ich oszukuje. Nie znoszą też, kiedy ci odpowiedzialni za ich sprawy tkwią w wygodnej ułudzie.


Człowiek uczony bez obyczajów, jest zniewagą nauki i najniebezpieczniejszą zarazą towarzystwa; jest to chodząca sprzeczka myśli z uczynkami.


Trzeba działać jak człowiek myślący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.


Jest bowiem w człowieku dziwna jakaś ciekawość i chęć badania rzeczy nieznanych.


Człowiek śmieje się z miłości tak długo, póki ta go nie dosięgnie.


Pas bezpieczeństwa najlepszym przyjacielem człowieka.


Reżim Vichy był klasyczną dyktaturą autorytarną. Marszałek Pétain obdarzany był przeogromnym para religijnym kultem. Pojawiały się wówczas książki, artykuły, filmy, publikacje, audycje ukazujące go niemal w glorii człowieka świętego.


Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać.


Silne państwo nie musi być wcale ociężałe, wyposażone w arogancką i umacniającą się biurokrację. Chodzi raczej o zwinne państwo odpowiadające na potrzeby obywateli i oddające wiele spraw do ich decyzji. Jest to państwo demokracji włączającej, w której władzę przywrócono lokalnym instytucjom rządzenia i ludziom zorganizowanym w swoich społecznościach.


Trochę mnie uderzyło nagłe odkrycie, jak blisko powierzchni pozostają w człowieku takie uczucia.

Detektyw Monk i straż pożarna (Natalie Teeger o mężczyznach.)

Dłużej dumy tego człowieka znosić nie mam zamiaru!


Nie przywłaszczaj sobie żadnego prawa względem ludzi, którego oni sami ci nie dali, i nie przyznawaj żadnego względem siebie, którego im nie dałeś.


Nikt tak nie potrafi dręczyć ludzi jak politycy. Politycy straszą ludzi innymi politykami, wywołując ducha niezgody, który jest niebezpieczny.


Tylko straceńcy mówią prawdę. Człowiek, który chce coś osiągnąć powinien prawdę znać, ale broń Boże się z nią nie afiszować.


Ludzie biedni niekiedy protestują przeciw złym rządom. Bogacze natomiast zawsze protestują przeciw każdej próbie rządzenia nimi. To arystokraci bywają z reguły anarchistami.


Historia odnotuje i oceni olbrzymi wpływ, jaki ta postać wywarła na ludzi i na świat. (…) Dziś przekazujemy rodzinie Fidela Castro kondolencje a narodowi kubańskiemu nasz myśli i modlitwy.


Człowiek bajdurzy o swojej wolności,
A więźniem mięsa, nerwów i kości.


Człowiek musi się wygadać, inaczej by pękł z nadmiaru tajemnic.


Sosna na skale schnie i umiera, igliwie nie chroni ni kora;
Tak jest z człowiekiem, którego nikt nie kocha,
Po co ma żyć długo?


Ludzie, których sobie wyobrażasz, potrafią tak doskonale słuchać.


Miłość wierna – jeśli nie ulega zubożeniu – jest dla człowieka najbardziej dostępnym sposobem zachowania w sobie tego, co najlepsze.


Jeśli zacznę się zachowywać tak, jak tego ode mnie oczekują inni, stanę się ich niewolnikiem. Muszę narzucić sobie niesłychana dyscyplinę, by tego uniknąć, bo człowiek zawsze chce zrobić komuś przyjemność – a zwłaszcza sobie samemu.


Nie ma ludzi tak twardych, że wszystko zniosą. Są tylko ludzie wytrwali, funkcjonujący zgodnie z rytmem, jaki sobie narzucają.


Aaa tak, grunt to zdrowie! Nic się nie da porównać ze zdrowiem. Taka to już ta głupia ludzka natura: wszystko daj człowiekowi, a pozbaw go zdrowia, to tak, jakbyś mu nic nie dał – zapewnia Santo.


Trudno jest zrobić zdjęcia reklamowe w swoim stylu. To jest paradoks, poszukują ludzi o określonej stylistyce, a wymagają od nich zrobienia czegoś, co tego stylu jest zupełnie pozbawione.


''Vivitur parvo bene'' – małym (ludziom o małych potrzebach) żyje się dobrze.


Jednak przy odrobinie wysiłku zdołam może kiedyś zrozumieć, że ludzie zawsze przybywają punktualnie tam, gdzie są oczekiwani.

Paulo Coelho (ostatnie zdanie powieści.)

To jest straszna rzecz, kiedy się idzie tak spokojnie na śmierć. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera strzelając, o wiele łatwiej było umierać nam niż człowiekowi, który idzie do wagonu, a potem jedzie wagonem, a potem kopie sobie dół, a potem rozbiera się do naga... Już to rozumiesz?


Ludzie żyją, umierają i grzebani są pod długami.


Renowacja miasta, niech mnie gęś kopnie. Zrobili ludzi w chuja, panie. Przepraszam za mój język, jeżeli jest pan człowiekiem religijnym.


Cała magia kolażu polega na tym, że papier ma swoją historię. Za nią kryją się ludzie, dzieła a to ma dla mnie ogromne znaczenie. To są przedmioty, które podróżowały, ludzie trzymali je na kominku, w szafce. Różne elementy razem połączone tworzą nową historię. Czasami dwa różne elementy dzieli nawet 50 lat, a połączone razem tworzą harmonię.


Funkcjonariusze państwowi w większości przypadków nie kierują się ani rozsądkiem, ani pobudkami moralnymi; sami siebie traktują jak drewno, ziemię i kamienie; a przecież ludzi drewnianych można by po prostu ciosać z pnia i też spełnialiby te same funkcje, co owi obywatele, wzbudzający nie większy szacunek niż kukły czy sterta śmieci.


Bieda nie po lesie, lecz po ludziach chodzi.

Bieda (przysłowie polskie)

Ludzie poruszają się po wytyczonych przez los albo przeznaczenie – obojętnie jak to nazwać – trasach. Na mgnienie oka krzyżują się one z naszymi i idą dalej. Bardziej niż rzadko i tylko nieliczni zostają na dłużej i chcą iść naszymi trasami. Zdarzają, się jednak i tacy, którzy zaistnieją wystarczająco długo, aby chciało się ich zatrzymać. Ale oni idą dalej.


Człowiek pozwala sobie na luksus szaleństwa tylko wtedy gdy ma po temu warunki.1501 - 1550

Żaden człowiek nie może z pewnością wiedzieć, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Także „nieomylny” papież tego nie wie, może jedynie wierzyć.


Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.


Trudno przypuszczać, żeby sztuka ze swej istoty była jakimś osobnym światem, udziałem niektórych.(…) Jeżeli więc sztuka wydaje się być czymś oderwanym od życia, wina to barbarzyństwa ludzi, fałszywych teorii, nie zaś samej sztuki.


Myślę, że nasza publiczność to są ludzie, z których najmłodsi już się zaczepili o szkołę średnią albo późną podstawówkę. A najstarsi już zbliżają się do czterdziestki. Są to więc ludzie, którzy mają jakiś punkt widzenia.


Wszystkie rzeczy na tym świecie są niczym sen albo cudownie wyświetlony obraz. Nie rozumieją tego ani filozofowie, ani ludzie pogrążeni w niewiedzy; lecz ci, co postrzegają wszystkie rzeczy w taki właśnie sposób, postrzegają je prawdziwie.


Aniołowie szatana, którzy swoimi skrzydłami podtrzymujecie w powietrzu tego człowieka, ja nakazuję wam w imię Jezusa Chrystusa podporządkować się Prawu i zostawić tego człowieka jego losowi, tak jak zostało napisane.


To jest człowiek aparatu z krwi i kości. Ze wszystkimi wadami aparatowego uprawiania polityki. Jest niemal klonem Oleksego czy Millera. Napieralski jest jak wyciągnięty za uszy sekretarz z komitetu powiatowego. Jak patrzę na jego wygląd, na argumentację, to tak jakbym widział aktywistę z ’68 r.


Co to za demokracja, skoro ubiegać się o wybór mogą tylko ludzie, którzy mają milion albo 10 mln dolarów?


Ludzie niezdolni do wielkich zbrodni nie podejrzewają o nie innych.


Podobnie jak książę Machiavellego, w naszym obrazie renesansu kluczową postacią stał się dworzanin Castiglionego. ''Il Cortegiano'' przedstawia go jako człowieka „wszechstronnego” – równie biegłego w wojnie, co w literaturze, potrafiącego śpiewać, tańczyć, malować, pisać wiersze i zalecać się (…) do kobiet (…). Ta idealna postać zdaje się wcieleniem renesansowego ruchu odnowy.


Czasami miłość wiedzie w otchłań nas samych, a co gorsza ludzi, których kochamy.


Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada.


Do swoich snów człowiek dopiero przez cierpienie dorasta.


Teatr to moja podpora, mój świat i mój mam nadzieję rozwój. Bez teatru byłabym innym człowiekiem, inną aktorką...


'''Mahone''': Okoliczności zmuszają czasem dobrych ludzi do robienia złych rzeczy.


Dlatego, że czytanie książek i oprawianie ich to całe dwa, i to ogromne okresy rozwoju. Z początku pomalutku uczy się człowieka czytać. Oczywiście nauka ta trwa wieki. Książkę rwie, szarpie, brudzi, nie traktuje jej poważnie. Oprawa zaś świadczy o szacunku do książki, świadczy o tym, że człowiek nie tylko lubi ją czytać, lecz że traktuje ją poważnie.


Bardzo go cenię, bo to jest człowiek bardzo mądry. Ponadto cechuje go spokój, zrównoważenie oraz pobożność. Będzie biskupem zgodnie z wolą Kościoła i swoim powołaniem.


Nazywany „pierwszym z Polaków” lub największym człowiekiem Polski, stworzył Mickiewicz dzieło, które przez wieki jest naszym „chlebem macierzystym”.


Każdy człowiek jest dobry, o ile będzie uczciwy i nie jest czarnuchem albo żółtkiem. Bóg stworzył białych z prochu, a czarnych z błota, wymieszał resztki i powstał Chińczyk.

Harry S. Truman (prywatna opinia z lat 30.)

Ludzie zawsze sprawiają nam zawód i niemądrze jest oczekiwać od nich zbyt wiele.


(…) człowiek nie jest okręgiem z jednym środkiem – jest elipsą z dwoma ogniskami. Jedno to fakty, a drugie, poglądy.


(…) może czytanie to jakiś rodzaj przekleństwa. (…) Może lepiej trzymać się tylko tego, co człowiek ma w głowie.


Naturalna dążność człowieka do wolności jest niezniszczalna, można ją zdławić, ale nie sposób zniszczyć. Totalitaryzm nie może wyrzec się przemocy. Zginąłby, gdyby się jej wyrzekł. Wieczna, nieustanna, bezpośrednia czy zamaskowana przemoc jest podstawą totalitaryzmu. Człowiek bowiem nie wyrzeknie się wolności. Ten wniosek rozjaśnia nasz czas, daje nadzieję na przyszłość.


Niech wszystkie religijne tradycje się odmienią. Wszyscy religijni ludzie muszą wpierw odnaleźć Prawdę i przez kultywowanie miłosierdzia, współczucia, braku przemocy i pokoju w swoich sercach powinni uczynić ten świat pięknym na drodze do wyzwolenia.


Państwo jest dla człowieka, a nie człowiek dla państwa (…). Innymi słowy, to państwo powinno być naszym sługą, a nie my jego niewolnikami.


Człowiek nie ustępowałby aniołom i nie podlegałby wcale śmierci, gdyby nie słabość wątłej jego woli.


Bóg dał człowiekowi poznać wstręt w chwili, gdy wygnał go z raju. Człowiek zaczął ukrywać to, czego się wstydził, a w momencie, kiedy się obnażył, został zaślepiony ogromną łuną. Tak więc zaraz po tym, jak poznał wstręt, poznał i podniecenie.


Najnowszą pieśń najwięcej ludzie sławią.


Myśli wytwarzam z ludzi. Tnę ich na paseczki, którymi później handluję. Z podrobów wytwarzam resztę fabuły. Nic się nie marnuje.


Jeżeli zwierzę coś zrobi, nazywamy to instynktem, jeżeli zrobi to człowiek nazywamy to inteligencją.


Polityczność można zrozumieć tylko przez antagonizm, przez odniesienie się go do realnej możliwości i jednoczenia się ludzi według różnicy między przyjacielem i wrogiem, niezależnie od tego, jak oceniać będziemy polityczność z punktu widzenia religii, moralności, norm estetycznych czy ekonomii.


– A więc ludzie chodzą truchtem – odkrył zaskoczony. – Ale co robią, kiedy chcą ruszyć truchtem?
– Oni ciągle truchtają.
– A co z cwałem?
– Są gorącymi zwolennikami truchtu.


Miał złe przeczucie, ale z drugiej strony – jak każdy człowiek, który na swoje nieszczęście urodził się pesymistą – rzadko kiedy miewał przeczucia dobre,


Gdy człowiek ma zamiar zamordować tygrysa, nazywa się to sportem; gdy tygrys rzuca się na człowieka – nazywane to jest dzikim bestialstwem.


Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka.


Świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.


Zatem Erathianie nie chcą zapłacić okupu? Bardzo dobrze. W sam raz nadasz się na przekąskę przed snem. Resztą będziemy się sycić później. W ten sposób ludzie nauczą się nie wchodzić w drogę Plemieniu Nocy.


Gdy do człowieka strzelają, musi się bronić.


Człowiekowi jest dana władza tylko nad samym sobą.


Nie uważam się za gwiazdę. Gwiazdy są na niebie. Lubię to, co robię, poznaję dużo mądrych ludzi i uczę się od nich każdego dnia. Może przyda mi się to w przyszłości, gdy będę zdawała do szkoły aktorskiej, bo mam takie plany.


Wśród Łotyszów ''veli'' są duchami zmarłych, a ''Vels'' bogiem śmierci. Jednocześnie królestwo zwierząt stoi pod znakiem ''Velesa'' lub ''Velinasa'', świetnego łowcy, opiekuna bydła, przekształcającego się w byka. Jeśli zawini mu człowiek, „żółknie”, jak przekazuje nam jeden z tekstów litewskich.


Przecież człowiek ma prawo do własnego życia! Ma przecież prawo istnieć jako odrębna jednostka, czyż nie?


Co do przywódców owych formacji, wszyscy byli watażkami uważającymi się za co najmniej Dantona czy Marka Aureliusza albo za kogoś tego pokroju, komu nie dorastali do pięt. Gdy przychodziło do wyboru współpracowników, wybierali spośród swych przyjaciół i kolesi tych, którzy najgoręcej ich chwalili, i zawsze ludzi miernych, którzy nie mogli ich przyćmić.

Mauricio, czyli wybory (wizja polityki według Fontana.)

Już gotowy! mimo czary
Wyszedł jakiś człowiek godny(...)
Jest to stara twarz Rzymiana
Na pieniądzu wpół zatarta.
Dajmy mu na pośmiewisko
Sprzeczne z naturą nazwisko;
Ochrzcijmy imieniem Czarta.

Juliusz Słowacki (Diabli i Szatan – o Czartoryskim)

Ludzie się zmieniają, sytuacje się zmieniają…


Poranek to prawdziwy, zdrowy jak rydz towarzysz, kiedy tak z okrzykiem radości opada na śpiący jeszcze świat, otrząsa łzy z drzew i kwiatów, dźwięczy, hałasuje i śpiewa. Nic sobie nie robi z tkliwych uczuć, ścina chłodem wszystkie członki i śmieje się prosto w twarz, gdy człowiek staje przed nim zaspany i jeszcze jakby omotany światłem księżyca.


Człowiek w sytuacjach ekstremalnych zachowuje się zupełnie inaczej, niż sobie to wyobrażamy. Nie wiemy, co będziemy wtedy czuli, co się w nas zmieni.


Za pieniądze można kupić wszystko: ludzi, duszę (…), ale nie można kupić za nie szczerych i uczciwych słów. Szczerość ucieka przed pieniędzmi.


Ziemia nazywa się grunt, w niej wszystkie korzenie tkwią, i trawy, i drzewa, i człowieka. Puścisz ziemię, będzie cię wiatr nosił po świecie, suchą łomakę! A uchowasz ziemię – to choćby cię sto razy od niej oderwali, to wrócisz i zakorzenisz się znowu.

Maria Rodziewiczówna (umierający dziad do wnuka)

Człowiek, który się dobrze śmieje, jest dobrym człowiekiem.1551 - 1600

Lekarz – humanista! Człowiek rzadkiej kultury umysłowej, potrafiący utrzymać w jedności ogromną różnorodność postaw, myśli, spraw. Umysł racjonalny, a jednak otwarty na pytania duchowe. Na metafizykę!


(…) zniknięcia się zdarzają. Ból staje się fantomowy, krew przestaje płynąć, a ludzie… Ludzie znikają. Tyle jeszcze mam do powiedzenia, bardzo dużo, ale zniknęłam.


To, co odróżnia człowieka, który studiował, od samouka, to nie miara wiedzy, ale inny stopień witalności i pewności siebie.


Nie wydawał się człowiekiem zdolnym do kierowania stacją obserwacyjną na odległej i obcej planecie. Jednakże Korpus Eksploracyjny już dawno przekonał się, iż nie istnieje typ człowieka, który by się do tego nadawał.


(...) Agnieszka Holland zaufała człowiekowi znikąd. Poszedłem na kasting bez wiary, startowało ze 400 osób, a ona mnie zauważyła.

Marcin Perchuć (o roli w serialu ''Ekipa'')

Człowiek to istota rozumna, która powinna potrafić spożytkować swój najcenniejszy dar – życie.


Dziwna planeta i dziwni na niej ludzie. Ulegają czasowi, ale nie chcę go uznać.


Człowiek został utworzony z prochu ziemi, widziałem to. (…) Człowiek jest zbiorowiskiem chorób, przybytkiem nieczystości; przychodzi dziś i odchodzi jutro; powstaje jako proch, a odchodzi jako fetor.


Lenin był człowiekiem bardzo inteligentnym, wybitnym intrygantem, ale niezdolnym do praktycznego działania. Gdyby żył dłużej, zniszczyłby państwo albo je zrujnował, i nigdy nie doszedłby do tego, do czego doszedł Stalin, ponieważ nie potrafił administrować. Umiejętnie szczuł na siebie ludzi lub odnosił zwycięstwa w partyjnych rozgrywkach, ale zupełnie nie znał się na gospodarce.


W czasach kryzysu, gdy rządzący proszą Francuzów o zaciskanie pasa, każdy, również najbogatsi, musi pokazać, że jest patriotą. 75-procentowy podatek dotyczyłby bardzo niewielu osób, tylko 3 tys., więc nie chodzi o zdobycie dodatkowych pieniędzy dla budżetu. Chodzi mi o to, by sprowokować ludzi, żeby zmienili swoje postawy i zachowania.


Naturalną rzeczą dla człowieka jest stawanie się wielkim, jeśli inni oczekują, że będzie wielki.


Sławna pieśń legionów polskich poczyna się od wierszy, które są godłem historii nowej: ''Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.'' Słowa te mówią, że ludzie mający w sobie to, co istotnie stanowi narodowość, zdolni są przedłużać byt swojego kraju niezależnie od warunków politycznych tego bytu, i mogą nawet dążyć do urzeczywistnienia go na nowo…


Człowiek wydziela zawsze woń ciała – grzeszną woń. Jakże więc niemowlak, który nawet we śnie nie zaznał cielesnego grzechu, miałby pachnieć? Jak powinien pachnieć? Ziuziziuzi? Wcale nie powinien pachnieć!


I znowu człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi.


Ceną za niezależność jest wolność, a wolnym można być tylko wtedy, kiedy jest się uczciwym wobec samego siebie i człowieka, który kiedyś cię kochał.


Bać się to nic złego.(...) Tylko ludzie głupi, pozbawieni wyobraźni się nie boją.


Nie sztuka przejść przez życie, gdy wszystko sprzyja, gdy ramię silne osłania, a kochająca ręka chmury z czoła ściera; ale iść saméj po ślizkiéj i trudnéj drodze, a nie upaść; dźwigać saméj ciężar życia, a nie ugiąć się, miéć piersi łez pełne, a światu i ludziom ukazywać zawsze oko suche i jasne, czoło pogodne i usta uśmiechnięte... to zasługa i moc prawdziwa.


Ludzie lękają się takich, którzy nie lękają się niczego.


Ludzie w kolejkach walczą o byt.


Jest to cechą wielu sławnych ludzi, że nie potrafią odejść w swoim najlepszym czasie.


Ludzie mogą należeć do nas tylko we wspomnieniach.


Akceptacja samego siebie – szczególnie nowego samego siebie jest niezwykle trudnym i długim procesem. Zaakceptowanie i realizowanie tradycyjnego modelu rodziny też nie jest łatwe, też może powodować poczucie zagubienia i samotności. Są również ludzie, którzy potrzebują czuć się wolni, żeby funkcjonować – nawet za cenę jeszcze większej samotności.


To nie dzięki mowie człowiek jest człowiekiem, tylko dzięki mowie innych ludzi.


Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem.


Są ludzie, którym łatwiej żyć, jeżeli tak myślą [że dusza istnieje].


Trzeba pamiętać o wiekowych tradycjach carskiego terroru (...) trzeba pamiętać, że bolszewicy byli niewielką elitarną partią złożoną z wielu światłych ludzi. (...) Wiedzieli, że jeśli im się nie powiedzie, to rzeczywiście nastąpi biały terror, który ich wszystkich zmiecie.


Czuję jedzenie. Człowiek ma jedzenie. Brać jedzenie.

W głowie się nie mieści (psie emocje w chwili zobaczenia mężczyzny z pizzą.)

Uwielbiam się śmiać. Uważam, że kino narodziło się wraz z narodzinami komedii. Owszem, równolegle powstawały filmy oparte na przemocy i pościgach, ale świetną robotę wykonywali także Chaplin, Keaton, Lloyd i Max Linder. Piękno kina polega na tym, że wywołuje u ludzi śmiech i ich jednoczy.


Człowiek to jest idea i idea mizerna od chwili, kiedy odwraca się od miłości.


Każdy człowiek, którego spotykamy i który pozostawia jakieś wrażenie, ma dla nas jakąś naukę. Wszystko, co nas spotyka, stanowi doświadczenie i z tego właśnie powodu nie może być złe. Doświadczenie może być wyłącznie dobre, bo spełnia rolę czynnika kształtującego nas jako osobę, sprawia, że stajemy się tym, kim się stajemy.


Postrzegam świat jako coś otwartego, owianego tajemnicą, której żadna nauka nigdy nie odkryje. Architektura odgrywa podstawową rolę w rozumieniu wielu spraw, ponieważ dostarcza przestrzeni do oglądania nieba, ulicy, innych ludzi wchodzących przez drzwi.


Sukces rodzi, jak mi się wydaje, rodzaj skromności. Wyzwala człowieka z konieczności przejmowania się sobą.


Forma językowa, ptak duszy, wylatuje z cielesnych ust człowieka, ma miejsce niedostępne zdarzenie: znika skórna powłoka jaźni, język leci przez świat jak ptak wędrowny, nad morzami, także świat leci


''Non vestimentum virum ornat, sed vir vestimentum'' – nie szata zdobi człowieka, lecz człowiek szatę.


Czasami muzyka, filmy i książki są jedynymi rzeczami, które pozwalają nam odczuć, że ktoś inny doświadcza tego, co my. Zawsze próbowałem dać ludziom do zrozumienia, że jest dobrze, albo i lepiej, jeśli nie scalą się z programem. Użyjcie swej wyobraźni – jeżeli jakiś dziwak z Ohio mógł stać się kimś, dlaczego ktokolwiek inny nie może taki być poprzez siłę woli i kreatywność?


Coś co jednemu człowiekowi wydaje się zupełnie oczywiste i logiczne, dla drugiego może okazać się potwornym gwałtem, każdy z nas jest inny.


Każdy ma prawo kochać i być kochanym i nikt na tym świecie nie ma prawa mówić, że czyjakolwiek miłość do innego człowieka jest moralnie zła.


Praca – są ludzie, którzy łakną pracy, jakiejkolwiek, niechby była ciężka czy niewdzięczna, żeby się pozbyć bólu życia i wygnać z głowy zabójcze myśli.


Jeden rodzaj złodzieja jest, którego prawo nie ściga, a który rabuje to, co dla ludzi najcenniejsze – czas.


Człowiek zrodził się wolny (a wszędzie jest w kajdanach).


To był najlepszy koncert jaki kiedykolwiek zagraliśmy. Powtarzamy to za każdym razem. To pierwsze, co przychodzi mi na myśl, gdy wspominam Woodstock. Graliśmy przed wielkim tłumem. Ludzie reagowali bardzo żywiołowo. Czuliśmy się wtedy wspaniale. Po koncercie wszyscy dla nas zaśpiewali. Nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy czegoś podobnego.


Jesteś pewien, że jesteś Żydem,
a jeśli niecałym? Po przebudzeniu
śnisz zmęczenie, odnajduje cię cywil,
doświadczony służbista, zwykły człowiek,
który zbyt dokładnie przygląda się
twoim rysom, skórze, a może nawet
krwi.


Człowiek jest jak stolarz. Stolarz żyje, żyje, a potem umiera. Tak też bywa z człowiekiem.


W miarę mądry winien być człowiek, nigdy zbyt uczony;
Mędrca serce rzadko się raduje, gdy wątpliwości nie zna jego wiedza.


Nie jestem żadną suką, ale potrafię nią być. Ludzie chcą, żebym na zdjęciach wyglądała seksownie, ale mnie to nie obchodzi.


Dla człowieka, który spełnił swoje naturalne obowiązki, śmierć jest tak naturalna i mile widziana jak sen.


Mogę powiedzieć, że w tych tragicznych dniach wreszcie zobaczyłem człowieka. Człowieka nagiego, bez hamulców, zupełnie odartego z jakiejkolwiek konwencji, całkowicie we władaniu najprymitywniejszych instynktów, które, do tej pory skryte w najdalszych zakamarkach psychiki, w przerażający sposób wypłynęły na powierzchnię z powodu okrucieństwa wydarzeń nie do udźwignięcia.

Carlo Gnocchi (wspomnienia z odwrotu wojsk włoskich po klęsce na froncie wschodnim zimą 1942/43 roku.)

Przeciwności nie pokonasz, zbyt dużo było wojen,
Zbyt wielu ludzi śmieci, zbyt mało dobrych dusz,
Męcz się lub rusz, do przodu, otrzep kurz.


Żonaty nie był, wykluczone. Żonaty człowiek nie rozmawia przez telefon z obcą kobietą o godzinie wpół do drugiej w nocy. Chyba że ta żona jest głucha, niewidoma i mieszka w innym pokoju (…).


Żeby złapać humor Pythonów, trzeba mieć dystans do wielu rzeczy, a przede wszystkim do samego siebie. Znam ludzi, którzy Monty Pythona kompletnie nie rozumieją. To jest humor dla intelektualistów.1601 - 1650

Ludzie są maszynami, które wspólnie tworzą swój świat społeczny. Na tym polega właściwe clou procesów kulturowych. Ten stworzony własnymi siłami świat społeczny wywiera ponadto ogromny wpływ na zachowanie jednostki.


Tak naprawdę jestem także Kaszubą, nie tylko obywatelem Gdańska, ale także Kaszubą. To znaczy, że jestem częścią mniejszości etnicznej, liczącej około trzysta tysięcy ludzi, z ich własnym językiem, zwyczajami, bardzo tradycyjnych, bardzo lojalnych wobec tej tradycji i religii.


Jestem skromnym człowiekiem. Ale jako muzyk wiem, czym jest grunt, na którym stoję; matka ziemia, w której wszyscy tkwimy naszymi korzeniami; źródło siły, z którego czerpie każda myśl muzyczna; jedynie twórczy biegun, z którego lędźwi – mówiąc obrazowo – wytryska nasienie muzyczne... – to ja! Wszystko inne jest biegunem przeciwnym. Wszystko inne staje się biegunem dopiero poprzez kontrabas.


W oczach wszystkich był kimś, kto przed chwilą wykonał najważniejsze uderzenie życiu. A może we własnych oczach był człowiekiem, który stojąc samotnie, zadaje sobie pytanie, o co ten cały hałas i czy jego syn jeszcze żyje.


Czy słyszałeś kiedyś, żeby człowiek, który przez całe życie dążył wiernie do celu, nie osiągnął go w najmniejszym stopniu?


(…) po co człowiek w ogóle żyje, jeśli nie ma żadnych pragnień? (…) Nie warto żyć bez dobrych marzeń…


Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto.


Człowiek zużywa dziś na wszystko mniej czasu i więcej pieniędzy – i właśnie to nazywa się u nas postępem.


Całe życie, i te jaśniejsze strony, i te ciemniejsze. Oprócz mroku i „dołka” przewijają się też momentami promyczki nadziei. Płyta jest podzielona na wojnę i pokój. Z jednej strony wojna, czarna i agresywna, ale z drugiej w tym pokoju też nie jest tak dużo lepiej. Przynajmniej w tym dziale pokoju.(...) W nim też ludzie potrafią znaleźć szybko sposób na zadawanie cierpienia sobie samym i innym.

Michał Jelonek (o albumie ''Królestwo''.)

Był tylko Księżyc – okrągły, lśniący i jakiś taki złowrogi. I nagle pojął, że jest sam, że nie ma nikogo. Wokół śpią ludzie, którzy mnie lubią, wiem o tym, widziałem to wiele razy. A jednak jestem sam, jakby wszyscy nagle umarli, albo stali się moimi wrogami.


Zamieszkałem u Kristiiny i zacząłem szukać pracy. To znaczy kupiłem gazetę „Helsingin Sanomat” i zacząłem obdzwaniać oferty zatrudnienia. Wtedy w Finlandii nie było żadnego bezrobocia. Pamiętam, że gdy liczba bezrobotnych przekraczała 10 procent, gazety ogłaszały stan klęski. Opiekuńcze państwo skandynawskie nie da człowiekowi zginąć.


(…) bezwładny wszechświat leży przed nami na podobieństwo człowieka trędowatego. Jak uparci podróżni, co w Laponii nie chcą nałożyć na oczy kolorowych i wszystko barwiących szkieł, tak nieszczęsny, któremu brak wiary, wpatruje się aż do ślepoty w wszechpotężny, biały całun, który spowija wszystko co widać wokoło.


Lubię ludzi i to mi pomaga w zawodzie. Dzięki nim kocham grać koncerty. Najcudowniejsze są chwile, kiedy w jakiś niezwykły sposób „łączę” się z publicznością. Wtedy wstępuję w rodzaj transu. Takie momenty się zdarzają. Zjednoczenie, interakcja, ludzie chłoną muzykę. Dzięki takim chwilom łatwiej znosić te przykre strony mojego zawodu, a kilka by się znalazło...


Tylko ludzie znają pojęcie pomyłki. Natura niczego takiego nie rozumie. Jeśli z drzewa spada gałąź, to nie znaczy, że drzewo się pomyliło. Natura po prostu organizuje się na nowo wokół opadłej gałęzi. Teraz gałąź staje się domem dla owadów żyjących na ziemi. Jej liście gniją i użyźniają glebę. Jeśli gałąź spadnie do strumienia, w porządku, woda popłynie inaczej.


Ludzie są raczej dobrzy niż źli.


(…) ale był dobry. Być dobrym to coś więcej niż kochać czy cierpieć. Inni ludzie też cierpią, często więcej i często nie mogąc kochać czy być dobrymi.


Człowiek zdolny to taki, który się ze mną zgadza.


Nie ma bardziej poniżającej i niesprawiedliwej kary dla człowieka niż zdrada jego własnego ciała.


Cały świat jest sceną, a ludzie tylko aktorami.

Kacze opowieści (aktor przebrany za Cezara (odcinek 11))

Człowiek wspaniały – daje nie proszony, przeciętny – gdy go proszą, podły – nie daje nigdy.


Większość aktorów grywa na ogół z młodszymi partnerkami, mnie zaś wielokrotnie obsadzano z aktorkami albo w moim wieku, albo nawet starszymi. Wygląda więc na to, że ludzie od dawna uważają, że mam więcej lat niż w rzeczywistości. Skoro tak, to dla nikogo nie będzie szokiem, jeśli kiedyś rzeczywiście się zestarzeję.


Pinochet to tchórz i człowiek bez honoru, nie zasługujący na żaden szacunek.


Wkurzeni ludzie popełniają zawsze więcej błędów niż niewkurzeni.


Człowiek, który ma dzieci, nie potrzebuje aniołów.


Człowiek zmechanizowany: aparatczyk.


Tylko nie zapomnij, co powiedział Konfucjusz: „Człowiek bez honoru stawia wymagania innym; człowiek honoru stawia wymagania sobie”.


Poszedłem do szkoły dla własnej korzyści i swojego dobra. To naprawdę mi pomaga. Kiedy podpisaliśmy kontrakt (…), że potrafię się tym zająć i o wiele więcej z tego wszystkiego zrozumieć niż np. 10 lat temu. Wiedza to potęga. Dobrze jest wiedzieć, co się dzieje dookoła. Czasem wiem więcej niż ludzie, którzy dla nas pracują!


Człowiek powinien być nieskrępowany, lecz nie wyrzucony poza nawias, wolny, lecz nie zagubiony, kochany, lecz nie zacałowany na śmierć. Ale jak to wszystko wypośrodkować?


Inkasent wiele rzeczy wie o ludziach.


Przeklęty jest krzepki mąż, który pokłada ufność w ziemskim człowieku, a ciało czyni swoim ramieniem, i którego serce odwraca się od Jehowy. I stanie się podobny do samotnego drzewa na pustynnej równinie, i nie zobaczy, kiedy przyjdzie dobro; lecz będzie przebywał na spieczonych miejscach na pustkowiu, w słonej krainie, która nie jest zamieszkana.


Ludzie wykorzystują naukę do zadawania śmierci od czasów, kiedy któryś jaskiniowiec podpalił włosy jakiemuś nieszczęśnikowi.


Encyklopedia pełna jest naukowych informacji, ale nie każdy potrafi je wykorzystać, istnieją ludzie obdarzeni fenomenalną pamięcią, którzy nie wiedzą jaki z niej zrobić użytek. Wiedza to rodzaj paliwa, dopiero siła motoryczna umysłu czyni z niej potęgę.


Jeszcze mojej ziemi będą mi ludzie zazdraszczać. Ot, nasze dzieci porozłaziły się po miastach, a ziemia bez ludzi dziczeje.


Kiedy człowiek zarabia na boku, to i żyje na boku.


Ludźmi rządzi się za pomocą głowy. Do gry w szachy potrzeba czego innego niż dobrego serca.


Kiedy nie będzie niewolników, ani panów i gdy walka pomiędzy ludźmi oraz wynikające z niej zawiść i zazdrość nie będą koniecznością istnienia; kto może przewidzieć postęp nauki, nowe sposoby produkcji, komunikacji itp.


Jestem szczęśliwa! Robię to, co kocham, mogę się z tego utrzymać i jestem otoczona ludźmi, którzy mnie kochają…


«Obraz Boga» nie jest w człowieku czymś, co można sfotografować lub dojrzeć okiem kamery. Oczywiście obraz ten da się zobaczyć, ale jedynie dzięki nowemu spojrzeniu wiary. Można go zobaczyć tak, jak można dostrzec w człowieku dobroć, uczciwość, wewnętrzną prawdę, pokorę, miłość – wszystko to, co upodabnia do Boga.


Ludzie myślą, że żyją bardziej intensywnie niż zwierzęta, niż rośliny, a tym bardziej – niż rzeczy. Rośliny śnią, że żyją bardziej intensywnie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwanie jest bardziej życiem niż cokolwiek innego.


Ostatni Sobór (…), a u jego początku papież Jan XXIII (…) jaśniej nam pokazali Pana Jezusa (…). Wielu ludzi na tej ziemi widzi mury świątyń, widzą ludzi w kościele, przełożonych, biskupów, księży (…), a jeszcze za słabe jest widzenie Pana Jezusa.

Jan Zieja (w 1965.)

Dwoje ludzi w łóżku generuje nieskończoną liczbę opowieści, które wcale nie muszą być seksowne. Seks bywa nudny, zwykły, śmieszny, ale zwykle pokazuje się go, żeby podniecać ludzi lub ich straszyć.


Narrator – człowiek z dykcją.


Niezwykle cenię zaangażowanie, uczciwość i bezkompromisową walkę z korupcją Mariusza Kamińskiego. Jest w mojej ocenie wyjątkowym profesjonalistą. Poza tym to autentyczny patriota, człowiek szczerze dbający o interes Polski. Czy pamięta pani, iż całe swoje zalegle wynagrodzenie z CBA, czyli ponad sto tysięcy złotych, przekazał na potrzeby powodzian?


Trudno mi się oprzeć wrażeniu, że Adam Michnik powinien zażywać środki na wzmocnienie pamięci – na pewno Biovital i te wszystkie inne środki, które wspomagają pamięć człowieka po pięćdziesiątce.


Słabość charakteru lub brak myśli, jednym słowem wszystko, co staje na przeszkodzie, żebyśmy mogli przestawać sami z sobą, chroni wielu ludzi przed mizantropią.


Nawet jeśli jesteś mniejszością składającą się z jednego człowieka – prawda zawsze pozostanie prawdą.


Jim przyglądał się temu z uśmiechem. Nigdy nie widział Marka tak podnieconego. Pomyślał sobie: Boże, gdyby tylko ludzie poświęcili trochę czasu takim chłopakom jak Mark i pokazali im, do czego są zdolni, zamiast wmawiać im, że są głupi i bezużyteczni…


Dobrodziejstwo nigdy nie jest stracone, bo choć ludzie o nim zapomną, Bóg nie zapomni.


Ja często mam to uczucie, że… że jestem okropnie, niewybaczalnie nie w porządku (…). Kiedy widzę ludzi chorych albo bardzo nieszczęśliwych… wiem, że powinnam, na dobrą sprawę, rzucić wszystko i iść tam, pomagać. Ale przecież mam swoje własne ciężary. I tak się po prostu nie da.


Obecnie kładzie się większy nacisk na wiedzę człowieka niż na jego charakter. Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.1651 - 1700

Myślę, że nie znajdzie się w Warszawie nikogo, kto by źle o Kubie mówił. To był bardzo dobry człowiek i bardzo utalentowany.

Roman Polański (we wspomnieniu po śmierci reżysera.)

„Niezależnie od tego, jak piękne dla oka są klejnoty, rzadkość ich i wysoka cena przydają im wartości wyjątkowej, której nie miałyby, gdyby były tanie”. Ogólnie biorąc, ludzie mieliby stosunkowo słabe pobudki do użytkowania i posiadania na wyłączną własność rzeczy pięknych, gdyby nie ich znaczenie prestiżowe jako artykułów ostentacyjnego marnotrawstwa.


Jestem olbrzymim pasjonatą lotnictwa. Zresztą to jest jeszcze jeden z atutów prasy lotniczo-obronnej, że skupia ona ludzi poświęcających się temu tematowi bez reszty. Samolotu swojego nie posiadam, ale mam okazję latać na wszystkim, od motolotni, przez Migi-29, F-16 po duże samoloty komunikacyjne. Każdy statek powietrzny przynosi niepowtarzalne doznania, które na zawsze zostają w pamięci.


Jeśli zachodni typ demokracji pasuje Zachodowi to nie znaczy, że może on pasować innym krajom. Zachodnie kraje, na czele z USA, nie są tak naprawdę zainteresowane żadnym triumfem demokracji czy praw człowieka w krajach Bliskiego Wschodu, ale ustanowieniem swojej hegemonii na tym obszarze i przywłaszczeniem sobie jego zasobów naturalnych przez podsycanie tzw. „konstruktywnego chaosu”.


Między wszystkiemi własnościami ludzkiemi, i tę, mają ludzie z natury attrybuta, że się w smakach różnych kochają, nie tylko z apetytu, ale też z biegłości, umiejętności i wiadomości.


W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać.


– Zaczynam wierzyć, że większość ludzi robi to, co uważa za słuszne. Problemy zaczynają się, kiedy robią to, co jest dobre dla nich, ale nie dla innych
– Egoizm?
– Może. Interes własny. Instynkt samozachowawczy. Całe mnóstwo słów dotyczących ja człowieka.


Świat przyrody jest jedynie powielonym obrazem Raju. Sam fakt, że ten świat istnieje, jest dowodem na to, że istnieje też świat doskonalszy. Bóg go stworzył, aby za pośrednictwem rzeczy widzialnych ludzie mogli pojąć jego nauki duchowe i dojrzeć objawienia jego mądrości. To właśnie nazywam Działaniem.


Może nie znam sąsiada z siódmego piętra bloku, w którym żyję, ale znam ludzi, którzy mieszkają rozrzuceni po całym świecie – właśnie dzięki Internetowi. Po prostu ludzie stają się sobie bliżsi dzięki niemu.


Postmodernizm jest buntem przeciw autorytetowi rozumu i każdej religii, o ile ta ośmiela się stawiać jakieś wymagania, nakazy i zakazy. Akceptuje tylko te religie, które nie głoszą żadnych norm moralnych i żadnych prawd wiary, a odrzucają wiarę w piekło, w istnienie szatana, oraz jakąkolwiek odpowiedzialność człowieka za czyny.


Ludzie umierają! Ty, Amber, wszyscy. Nie udawaj zdziwionej.

Gregory House (do Trzynastki.)

O tak, Odyseusz! To jest dopiero mężczyzna! Człowiek niesłychanej wytrwałości i przemyślności, wierny swojej ojczyźnie, żonie, ideałom. Moim zdaniem taki powinien być prawdziwy mężczyzna.


Było to przeciwne moim zasadom, ale czułem się tak przygnębiony, że wcale się nie zastanawiałem. To właśnie najgorsze. Kiedy człowiek jest bardzo przygnębiony, nie może się nawet zastanowić.


Kiedy człowiek miał do czynienia z szefami, nic nie mogło być proste.


Gdy spoglądamy na Judasza, jego zakłamanie i złodziejstwo, to nam z pewnością nasuwa się skojarzenie, że ludzie jego pokroju stoją w tle katastrofy smoleńskiej i tego, co się po niej wydarzyło.


Piękna stworzonego przez człowieka nie ma bez wielkiego starania, dbałości i pracy.


Czuję się tam lepiej niż gdziekolwiek indziej. Bombaj to wspaniałe miasto. Tam mieszkają ludzie z różnych kultur.


Koncert Elvisa zapierał dech w piersiach. Wart był każdej przelecianej mili i każdego wydanego franka. Elvis jest jednym z bardzo nielicznych ludzi z estradową prezencją.


Nie zmienisz świata, głaszcząc ludzi po główkach. Jeśli chcesz nauczyć ich żyć prawidłowo, musisz ich zmusić, musisz mieć bat!


Jeśli ktoś zdradził nasz naród, jeśli ktoś ewidentnie działał na jego niekorzyść, to czy nie powinien ponieść najsurowszej kary? Przecież jedną z największych patologii III RP jest fakt, że ludzie odpowiedzialni za gigantyczne afery, marnotrawstwo, zniszczenie podstaw życia milionów Polaków, za kradzież majątku narodowego, za zdradę polityczną – nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.


Jeśli już musisz spojrzeć wzdłuż drzewca strzały z jej niewłaściwego końca, jeśli ktoś ma cię w swej mocy, to módl się jak tylko potrafisz, żeby był złym człowiekiem. Ponieważ źli lubią władzę, władzę nad ludźmi – chcą widzieć twój strach. Chcą byś wiedział, że umierasz. Dlatego gadają. Napawają się swoją przewagą.


Lepiej być jeden dzień żywym człowiekiem niż tysiąc dni upiorem.


Charakter człowieka, jaki winny wyrabiać góry wysokie, wyraża się nie tylko w odważnym decydowaniu się na atak, ale także w umiejętności rezygnowania.


Są tacy (…) którzy wierzą, że cała ziemia jest uświęcona, że była święta nim się na niej zjawiliśmy, i taka pozostanie. Lecz tu, w waszej krainie, ludzie błogosławią kościoły i ziemię przeznaczoną na pogrzeby, by ją poświęcić. Obok niej pozostawiają niepoświęconą ziemię, zwaną polem garncarza, w której grzebią zbrodniarzy, samobójców i ludzi innej wiary.


Jedyne zło, jakie prasa może wyrządzić człowiekowi, to wydrukować wiadomość o jego śmierci.


Czasem coś się zdarza i chociaż człowiek się tego nie spodziewał, już znajduje się u progu czegoś nowego.


Wszystkie dni stają się takie same wtedy, kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko, czym obdarowuje ich los, podczas gdy słońce wędruje po niebie.


Jak okiem sięgnąć, białe i szare płyty nagrobne tworzą na ziemi linie, a każda z nich zawiera niewielką porcję informacji. Nazwisko i imię, przeżyte lata, czasem ładny cytat. Za mało, by pomóc komuś zrozumieć, kim byli ci ludzie.


A nie da się ukryć, że ta gra powinna być zakazana. Z punktu widzenia humanisty (...) nakazałbym natychmiastowe zniszczenie wszystkich jej kopii. Z punktu widzenia człowieka... gram w nią codziennie.


Wszyscy ludzie rodzili się równi, dopóki nie pojawił się Michael Jordan.


W podróżowaniu fantastyczne jest między innymi to, że człowiek przekonuje się, ilu jest na świecie dobrych, uczynnych ludzi.


Satyra albo obrzydza występki, albo ohydza wady szkodliwe ludziom i społeczności, albo karci wyszydzeniem uchybienia pisarzy przeciw zasadom rozumu i dobrego smaku, zawsze w celu poprawy, lub przynajmniej kary najgorszej, to jest zawstydzenia.


Prawo jest niszczące i zbrodnicze: chroni ludzi bogatych i szczęśliwych, bezwzględnie prześladuje biedaków.


Ani czas, ani mądrość nie zmieniają człowieka – bo odmienić istotę ludzką zdolna jest wyłącznie miłość.


Ludzie trawią życie w ignorancji, nie zdając sobie sprawy, ze fizyczny kształt naszych doznań nie ma nic wspólnego z prawdą i że zmysły zwodzą nas na każdym kroku. Do Prawdy zbliża nas wyłącznie rozum przestrzegający zasady logiki.


Ludzie musieli wtedy śnić z dnia na dzień.

Miasto utrapienia (o komunizmie)

Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.


Jedna trzecia ludzi w Ameryce chce schudnąć, jedna trzecia pragnie utyć, a jedna trzecia jeszcze się nie ważyła.


Narkomania wśród młodych ludzi nie uznaje podziałów klasowych, majątkowych, kulturowych czy etnicznych.


Najgłębszym pragnieniem w sercu każdego człowieka, przed pragnieniem życia, jest pragnienie kochania i poczucie, że jest się kochanym.


Hitler traktował ludzi „tylko” tak, jak ludzie traktują zwierzęta.


Wychodzimy z założenia, że postęp w sztuce wymaga nie tylko nieustępliwości ludzi sztuki i wierności swej prawdzie estetycznej, ale – równolegle – wymaga prowadzenia pracy nad przygotowaniem i wykształceniem swojej widowni.


Dopiero on (Andrzej Lepper) przekonał Polaków, że nie warto głosować tylko na złość rządzącym. Że nie warto wynosić do władzy ludzi, o których nie wiemy nic, poza tym, że potrafią wychłostać komornika, wywieźć na taczkach burmistrza i naubliżać Balcerowiczowi.

Rafał Ziemkiewicz (o aferze w Samoobronie)

(...) nadal nie umiałam zrozumieć, że nie mamy żadnej władzy nad tym, a w jaki sposób inni ludzie okazują miłość, i że nie jesteśmy w stanie zmienić czyjegoś przeznaczenia.


Kridl był nie tylko poważnym naukowcem. Wspominany jest przez wszystkich, którzy go znali, jako człowiek prawy i dobry, zbyt może ufny i szlachetny jak na wiek nie sprzyjający humanistom.


Posługa Biskupa Stanisława, który rozstaje się dziś z Kościołem płockim była (…) stałą, zdecydowaną i konsekwentną obroną podstawowych wartości ludzkich i chrześcijańskich; gorącą miłością i wiernością Kościołowi i Ojcu Świętemu (…), optymistycznym przeświadczeniem że dobra w ludziach jest więcej, silną wiarą, która wszystko zwycięża.


Dobrze mieć wiarę w ludzi.


Superklasa wyznaje własny system wartości. Zwykli śmiertelnicy skarżą się na boską niesprawiedliwość, zazdroszczą władzy, cierpią widząc, jak inni się bawią. Nie rozumieją, że tam na górze nikt się nie bawi. Że każdego dręczy niepewność, że za brylantami, eleganckimi samochodami i wypchanymi portfelami kryje się kompleks niższości.


Wyznawcami radości bywają przeważnie ludzie najsmutniejsi.


Ja bym się też wściekł. Pisze człowiek ambitnie, a tu przychodzi prostak i wszystko rozumie. To jest ewidentna bezczelność!1701 - 1750

Teresa wszystkie postacie obdarza zawsze szlachetnością i dobrocią. Jest głęboko przekonana, że ludzie są z natury dobrzy. I to jest w niej piękne, dziwne i poruszające.


W wielu przypadkach chodzi już nie o pieniądze, a o godność. Jeśli ktoś przepracował całe życie i na emeryturze okazuje się, że nie ma za co żyć   – ten człowiek traci poczucie wartości. Jeśli ludzie zostaną jej pozbawieni, nasz kraj nigdy nie ruszy do przodu.


Egoizm jest ludziom szczepiony w ciągu całego życia, począwszy od dzieciństwa, szczepiony przez wychowanie i przez warunki społeczne, przez konkurencję, przez ciężką walkę o chleb, przez panowanie pieniędzy, przez cały system niewoli. Jest to ogromna hodowla i szkoła egoizmu, w której kształcą się wszyscy…


Być może rzeczy pójdą lepszym i równiejszym biegiem za lat kilkadziesiąt. Na razie jesteśmy skazani na taką elitę polityczną, która wywołuje u przyzwoitego człowieka rumieniec wstydu.

Stanisław Lem (14 czerwca 2005 r.)

Ludzie giną najczęściej wpadając na cudze pomysły.


W pewnym momencie życia stajemy się dorośli. Nagle możemy głosować, pić i robić inne rzeczy. Nagle ludzie oczekują, że będziemy odpowiedzialni, poważni, dorośli. Robimy się wyżsi i starsi. Ale czy kiedykolwiek dorastamy?


Manipulujemy ludźmi jak szaleni. Każdy kompozytor muzyki filmowej łączy swoje doświadczenia z talentem do manipulacji muzycznej, a później bezwzględnie wykorzystuje tę makiaweliczną siłę.


Wszystko to widzę i gdy wy wojnie złorzeczycie, ja ją błogosławię, jako pierwszy dzień gorączki tyfusowej, która człowieka albo odrodzi, albo zabije, przygotowując ziemię dla nowej kanalii lub dla zwycięskich legionów szczurów, mrówek i drobnoustrojów.


Czuję się wolnym człowiekiem i nie mam zamiaru ulegać cenzurze. Nikt mnie nie może zwolnić z pracy, bo jej nie mam. Może tylko kupić mój film albo nie.


Im bliżsi są nam ludzie, tym bardziej jesteśmy ślepi.


To, jakim jestem człowiekiem, jest nieskończenie ważniejsze od tego, co posiadam.


Całe życie to człowiek może przeżyć co najwyżej z żoną, a i to nie wszystkim się udaje.


Wróciliście. Do takiej dziury. Ludzie z taką pozycją. Dlaczego?


Głupcy, którzy mają serce na wierzchu, którzy nie panują nad swoimi emocjami, który nurzają się w smutnych wspomnieniach i pozwalają łatwo się sprowokować… innymi słowy ludzie słabi… nie mają żadnych szans przeciwko jego mocy!

Harry Potter i Zakon Feniksa (książka) (do Harry’ego Pottera podczas ich pierwszej lekcji oklumencji o ludziach niezdolnych do jej nauczenia się.)

(...) człowiek, który w sytuacji kryzysowej pozostaje bezczynny, jest równie szkodliwy jak ten, który do niej doprowadził.


Socjalizm - podobnie jak demokracja - jest sposobem myślenia. W społeczeństwie socjalistycznym nie sztywne związane z obowiązującym wzorcem politycznym, ale właśnie socjalistyczny sposób myślenia potrzebny jest dla zagwarantowania, że ludzie troszczyć się będą o wzajemne dobro.


Człowiek ma w sobie potrzebę zaspokajania różnych smaków.


To, co się teraz dzieje, jest dramatyczne! (...) Rząd PiS opluwa własny kraj! Trudno to znieść! Zawsze politycy się kłócili, ale to, co robią z panem Wałęsą jest straszne. Ja nie wierzę w ubeckie papiery. Nie będę się tym zajmować, który ubek co napisał i co powiedział. Ja jestem z tych lat, gdzie papiery ubeckie kosztowały życie wielu niewinnych ludzi. Zostawmy ubeckie papiery w spokoju!


W kraju gdzie 98 proc. ludzi deklaruje, że jest katolikami pan Ryszard Nowak nie może zostać sam. Śledziłam uważnie proces jaki lider Behemotha wytoczył panu Nowakowi. Wyrok sądu był zaskakujący. Teraz coś co jest postawione na głowie trzeba znów postawić na nogi.


Zdobądź się na odrobinę fantazji. Masz nad głową niebo – ludzie obserwują je od tysięcy lat i tworzą na jego temat wiele podobno racjonalnych teorii. Zapomnij o wszystkim, co wiesz o gwiazdach, a znowu przemienią się w anioły albo dzieci, albo w co tylko będziesz miał akurat ochotę uwierzyć. Nie staniesz się przez to głupszy. To tylko zabawa, ale taka, która może wzbogacić twoje życie.


kamienie z central parku
takie ciepłe i takie
zimne
niczym ludzie – tacy żywi
a później tacy martwi


Dlaczego starzy ludzie budzą się tak wcześnie? Czy po to, żeby mieć dłuższy dzień?


Mój zamiar jest dydaktyczny – poprzez te kompozycje pragnę by ludzie zaczęli być świadomi mocy przedmiotów.


Nie jestem już człowiekiem, który marzył, żeby być kimś. Już jestem kimś. Jestem pasterzem, przemierzam pustynię, ale gdzie jest alchemik, który wskaże mi dalszą drogę?


Chodziło o coś innego – o tę lekcję, którą życie czasem wbija kijem do głowy: nie ty jedna obserwujesz świat. Inni ludzie to ludzie; kiedy ty się im przyglądasz, oni przyglądają się tobie; myślą o tobie, kiedy ty o nich myślisz. Świat nie wiruje wokół ciebie!


Biali ludzie mają kłamliwy język i dziesięć razy w ciągu dnia zmieniają swoje słowa.


Moralność dotyczy jedynie takich sytuacji, kiedy człowiek może wybierać.


(…) ludzie przebywający poza szpitalami psychiatrycznymi powinni kierować się twardymi zasadami, tak by świat funkcjonował bez większych przeszkód. Wtedy przybędzie szczęśliwych zakończeń.


Gdzie jest zło? To ta niemała część każdego człowieka, która chce nienawidzić bez ograniczeń, która chce nienawidzić i mieć Boga po swojej stronie.


Zadaniem MNC [Mouvement National Congolais – Kongijski Ruch Narodowy] jest zjednoczenie i zorganizowanie mas kongijskich w walce o poprawę ich losu, likwidację reżimu kolonialnego i wyzysku człowieka przez człowieka.


Gdyby wieża Eiffla wyobrażała wiek Wszechświata, warstwa farby na najwyższej gałce na jej szczycie odpowiadałaby udziałowi człowieka; i każdy by wiedział, że po to zbudowano wieżę, żeby na niej znalazła się ta farba.


Najwięcej jest ludzi nowych. Najmniej tych, którzy powrócili. jednak ci są najbardziej aktywni. Chcieliby odzyskać stracone dziesięć lat i rządzić w SLD. My jednak chcemy unikać takich powrotów.


Wartość telefonu polega na tym, co dwoje ludzi ma sobie do powiedzenia.


Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.


Prawdziwa zmiana stosunku Kościoła do praw człowieka, została zapoczątkowana dopiero po Soborze Watykańskim II, do tego czasu były przez dwa niemal wieki traktowane w katolicyzmie jako swoista konkurencja, jako rodzaj „świeckiej religii”.


Miała w sobie coś, co zniechęcało do niej natychmiast (…) Zdawało mu się, że odkrył, co ją dzieliło od ludzi powolna, głęboka nienawiść, jak podskórna trucizna. Panna Wood wydzielała nienawiść wszystkimi porami. (…) Oslo wiedział, że za tą twierdzą nie do zdobycia kryła się biedna, samotna i lękliwa istota, pojawiająca się czasem w jej oczach.


Moja książka będzie o szeroko rozumianej metamorfozie, o zmianach duchowych, psychice człowieka, diecie.


Ludzie są głupi i źli, i gadają więcej, niżby należało.


'''[[Grzegorz Sroczyński]]:''' 19 października 1991 roku był pan premierem Polski. Przepis likwidujący pegeery i decydujący o losie pół miliona ludzi ma pięć zdań. „Wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru podmiotów” – to zdanie najważniejsze. Wyście w ogóle pomyśleli, co będzie z ludźmi?
'''Jan Krzysztof Bielecki:''' Nie pamiętam.


Są ludzie, których zdemoralizować może nawet literatura dziecięca, którzy z rozkoszą odszukują pikantne powiedzonka w psałterzu i przypowieściach salomonowych, ale są też tacy, którzy im głębiej poznają życiowe błoto, tym stają się czystsi.


Góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zejść się może.


Media w większości manipulują zamiast informowania, wyrywając z upodobaniem z człowieka resztki jego poczucia świętości. Z tego punktu widzenia mamy w Polsce niesamowite szczęście, jedyne swego rodzaju na świecie: fantastyczne i wolne Radio Maryja, które przywraca ludziom ogromną nadzieję i odwagę.


„Take Me To Church” może być postrzegane jako alegoria seksu. To także opis tego, jak Kościół odnosi się do seksualności, do tego, jak uczy ludzi, że powinni się jej wstydzić i karze ich, jeśli się do tego nie stosują. Ta piosenka to celebracja miłości i seksu.

Hozier (o utworze „Take Me To Church”.)

Jak się jest dzieckiem, to się myśli, że rodzice są absolutnie doskonali i ślepo się ich kocha. Potem człowiek zaczyna ich nienawidzić, bo nie są tak doskonali, jak sobie wyobrażał, i rozczarowują nas. A jeszcze potem człowiek uczy się akceptować ich błędy, bo sam je robi. I może wówczas właśnie staje się dorosły.


Pewna grupa ludzi próbuje zamazywać historię. Powtarzam, nie uda im się przemielić Wałęsy na sieczkę.

Eugeniusz Kłopotek (o konferencji na temat WZZ w Sejmie.)

(...) wiara bez wiary przestaje nią być i staje się w samej rzeczy niewiarą, a zatem wiarą, tyle że niejako przeciwną co do swego przedmiotu, lecz nie co do samego sposobu jego pojmowania. O ile bowiem człowiek wierzący wierzy w istnienie czegokolwiek z braku dowodów na istnienie tego czegoś, o tyle człowiek niewierzący z tegoż samego braku wierzy w nieistnienie tego.


Nasza sprawa to inny rodzaj przestępstwa. Występowaliśmy w obronie ludzi i są tego efekty. Od tamtego protestu przed Urzędem Wojewódzkim nie ma w naszym regionie problemu ze skupem rolniczych płodów.

Adam Ołdakowski (o procesie ws. okupacji Urzędu Wojewódzkiego.)

''Omnis homo mendax'' – każdy człowiek jest kłamcą.


Ja mam ludzi mnogo!

Józef Stalin (na temat milionowych strat w Armii Czerwonej.)

Nie zawsze szczęście marzy o tym, by spotkać człowieka.1751 - 1800

Każdy człowiek powinien być dawcą i odbiorcą. Kto nie pełni tej podwójnej roli, jest jałowym drzewem.


Wiek XX nastał tylko z punktu widzenia kalendarza; z punktu widzenia świadomości im bardziej człowiek jest współczesny, tym bardziej starożytny.


Istotnie, wszystko odeszło. Kiedy życie się kończy jest jak mignięcie barwnego filmu, ułamek sekundy na ekranie – wszystkie niechęci i namiętności skoncentrowane i przez moment płonące w przestrzeni, i zanim człowiek zdąży krzyknąć Oto szczęśliwy dzień, oto nieszczęśliwy, oto zła twarz, a to dobra, z filmu zostaje jedynie popiół, ekran ciemnieje.


Chwaliła się lalka w sklepie,
Że jest bardzo droga.
„Głupia lalko, zamilcz lepiej, –
Rzekła hulajnoga –
Za mnie ludzie więcej płacą,
Bo jest za co”.


Mam nadzieję, że nigdy nie przeczytasz tych słów. Ale czasem ludzie potykają się na ziemi i łamią karki. Coś może się także wydarzyć i tutaj. Jeśli tak będzie, to proszę cię Waliusza, nie umrzyj ze smutku. Mimo wszystko życie to życie i nikt nie ma gwarancji, że jutro nie przejedzie go samochód.

Jurij Gagarin (fragment listu Gagarina do swojej żony tuż przed lotem.)

Chcemy być ambasadorem praw człowieka i transformacji demokratycznej na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Bez wyjaśnienia sprawy więzień CIA do samego końca nie będziemy godni tego miana. Tego wymaga interes Polski, demokracji liberalnej i rządów prawa.


Cóż bo w istocie za pewność siebie u tego człowieka, który ośmiela się zasypiać spokojnie, gdy obrażona przezeń kobieta nie zemściła się jeszcze?


Anioł zamieszkujący wnętrze człowieka nigdy nie zdoła całkowicie pokonać demona, z którym dzieli ludzką duszę, a dzieje się tak nawet w społeczeństwach rozwiniętych, przekonanych, że zdołały się odeń uwolnić.


Ludziom pupowatym zazwyczaj coś okropnie przeszkadza dojrzeć dno, przeważnie zaskakujące, naszych znajomych, najbliższych nawet przyjaciół.


Niełatwo jest zrozumieć, czym jest dobry pomysł, gdy się dorasta i gdy te pomysły zmieniają się i człowiek też.

Catherine Ryan Hyde (pamiętnik Trevora.)

Nie chcę się zachowywać jak trzydziestoparoletni historycy, którzy bez krztyny wątpliwości i z pogardą w głosie oceniają ludzi żyjących w niełatwych czasach i stających w obliczu decyzji, których konsekwencje trudno sobie dziś wyobrazić. Siedzą na kanapie, popijają dobrą kawę i wiedzą, że zrobiliby inaczej, a ubecy odbiliby się od ich wewnętrznej siły jak od rycerskiej tarczy.


Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy.


Biurokrata to człowiek, który do Brigitte Bardot zwraca się per ''pani Sachs''.


Co człowiek robi, głową robi.


(...) aktorstwo to zawód, który wymaga wielu poświęceń. M.in. pogodzenia się z tym, że na scenie albo jest się wielkim, albo się człowiek po niej szwenda.


Był człowiekiem pełnym wyrzeczeń – nie żył ze swoją żoną, żyli z nią inni.


Czy można się czegoś bać bardziej od piekła? – powiedział Aquillino – A jednak ludzie grzeszą. Nie zawsze strach powstrzymuje ludzi, Fushia.


Nasz raport („Czarna lista przestępczych sekt w Polsce”) jest próbą uświadomienia, że Polska nie jest krajem wolnym od sekt. Przede wszystkim jednak ma zwrócić uwagę na kwestię łamania przez sekty podstawowych praw człowieka.


Podstawowa zasada naszych czasów mówi, że człowiek sam nie poradzi sobie z tym cholernym światem.


Chcemy zjednoczyć wszystkich naszych dobrych ludzi i spotęgować tą energię. Zjednoczona i zorganizowana Biała Rasa jest dziesięć razy potężniejsza niż reszta świata razem wzięta.


No cóż, na ogół nie zakładam smokingu. Dopiero dzięki temu filmowi oswoiłem się z takim ubraniem. Nie wiedziałem, że smokingi od Armaniego są tak potwornie drogie! Komplet kosztuje jakieś 3000 dolarów. A myśmy na planie mieli chyba z setkę takich smokingów. Oczywiście ludzie od Armaniego przez cały czas mieli na nie oko.


Podobno nie ma ludzi niezastąpionych. Nie dotyczy to oczywiście kobiet.


Ludzie, którymi miałem zaszczyt dowodzić, to nie wyspa oderwana od społeczeństwa ani cierpiętnicy, dla których było ideałem polec za Ojczyznę, lecz świadomi swych obowiązków młodzi obywatele Rzeczypospolitej, dla których ideałem było żyć dla Niej i pracą przyczynić się do Jej świetności.


Każda śmiała myśl wydaje się z początku gorsząca. Przynajmniej małym ludziom.


Oczywiście filmowe historie są potrzebne i ważne – ale to nie one niosą kino. To aktorzy, a w zasadzie ich twarze zapadają w pamięci widzów. W operze mamy arie, które są wizytówką poszczególnych operowych historii. To słynne arie ściągają ludzi do opery – nie całe przedstawienia.


W końcu każdy człowiek zawsze upodabnia się do swojego wroga.


Jonasz nie zdążył zobaczyć, jak jego wiersze interpretuję na scenie, ale zdążył wysłuchać moich nagrań. Z tekstami, które przed laty dostałam, do dziś trudno mi się rozstać. Są uniwersalne, ponadczasowe, dotyczą każdego człowieka. Noszą w sobie jakąś ludzką cielesność.


Jeśli chodzi o moje uczucia wobec ''Over the Rainbow'', to staje się częścią mojego życia. Jest więc symbolem wszystkich marzeń i pragnień, jestem pewna, że to właśnie dlatego ludzie czasami płaczą, kiedy to słyszą.


Nie negocjuję z ludźmi w bikini.


A nie chcą [ludzie] zrozumieć pierwszej warstwy wiersza – dosłowności. Od razu chcą załapywać coś innego, niż jest.


Niewiele jest dobrego w ludziach


Wiem, że ludzie leniwi do niczego w życiu nie dojdą, ale za to o ile mniejszym kosztem!


Człowiek człowiekowi wilkiem!
Lecz ty się nie daj zwilczyć!


Wiele spraw przekraczało możliwości pojmowania, ale tacy ludzie jak Ridcully nie przejmują się tym zbyt długo. Ridcully był człowiekiem prostodusznym. To nie znaczy głupim. To znaczy, że aby myśleć o czymś w sposób należyty, musiał najpierw odciąć wszystkie skomplikowane kawałki na obrzeżach.


Najgorszy wróg nie wyrządził wam w życiu tyle złego, ile człowiek może uczynić sam sobie.


Robin Gallagher miała rację. Ludzie, których poznała na Wisteria Lane, naprawdę na nią patrzyli. Dostrzegali jej moralność… lojalność… zaskakującą przenikliwość… i wielkoduszność. Niektórzy zauważyli nawet jej niewiarygodną urodę. I ze zdziwieniem odkryli, że im się to podoba.


Musisz zrozumieć, że nie zapamiętałem tego tak, jak ludzie na ogół zapamiętują różne rzeczy. Dla mnie to jest raczej jak gorzki posmak złego alkoholu.


– Po co człowiek żyje?
– Aby być uszami,
oczami
i sumieniem Stwórcy Wszechświata ty baranie. – (dopisał na ścianie w kiblu Kilgore Trout)


Nie poznaję tych ludzi. Na barykadach byli wyżsi.


(...) ludzie unikają teraz nazwisk – Siła Spokoju był, teraz Nadzieja jest... Stosują pseudonimy jak za okupacji. Jakaś psychoza strachu u nich była, skoro na premiera wzięli sobie zupełnie niezłego adwokata i odwrotnie – ministrem policyjnego ścigania uczynili historyka Półwyspu Iberyjskiego. To był zawód Macierewicza.


Gdyby człowiek miał nigdy nie zniknąć jak rosa na [cmentarzu] Adashino, nigdy się nie rozwiać jak dym nad [miejscem kremacji] Toribeyama, lecz istniałby w świecie na zawsze, jakże rzeczy utraciłyby swą moc poruszania nas! Najcenniejszą rzeczą w życiu jest jego niepewność.


To absurd twierdzić, że człowiek jest dobry albo zły. Człowiek jest i dobry, i zły.


40 lat temu aktor był ciągle dla większości ludzi człowiekiem, który postanowił beztrosko spędzić życie, nie robiąc nic pożytecznego. Nie wiadomo było, co o takim myśleć. Musiałem więc mieć dużą determinację, która wynikała z fascynacji, ale także tajemnicy, jaka to zajęcie otaczała.


Uczynić człowieka takim, jakim chciałaby go widzieć religia, podobne jest do przedsięwzięcia stoików; jest tylko innym stopniem niemożliwości.


Ja uważam, że dom jest azylem, tzn. ja chcę się dobrze czuć. I w momencie, kiedy tworzy się przez bycie ze sobą jakąś atmosferę, która pozwoli się człowiekowi wyciszyć i wymazać z twardego dysku otaczającą głupiznę, każda ingerencja rozbija ten spokój.


Mówimy, że koty są niezależne, są arystokratyczne i zdradzieckie, są fałszywe; ale w rzeczywistości wszystkie te pojęcia mają względną wartość, ponieważ stosujemy wartościowanie i przykładamy pojęcia ludzkie do istot z nami nieporównywalnych: podobnie człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie bogów bez pewnych cech ludzkich


Budowanie domu to kwestia starań i walki z własnymi wadami: egoizmem, lenistwem – czasem gospodarczym, a czasem duchowym. Bycie razem staje się wzajemną stymulacją do szukania, rozwijania się, czytania, spotkań z ludźmi.


Nie to, co do ust wchodzi, kala człowieka, ale co z ust wychodzi, właśnie to kala człowieka.


Każdy szanuje człowieka, który czyni, co przyrzeka.


Człowiek to zwierzę towarzyskie.1801 - 1850

– Wojna to jedyna rzecz, którą my, ludzie, potrafimy robić dobrze.


Strzeż się ludzi skąpych, giną, uwięzieni w swoich małych duszach.


Zawałów i udarów wcześniej w Papui-Nowej Gwinei nie było, bo ludzie tam nie znali soli.


Każde rozstanie jest bolesne i człowiek przeżywa po nim rodzaj żałoby. Myślę jednak, że lepiej się rozstać, niż być razem tylko dla dobra dziecka. Wierzę, że jest ono szczęśliwsze, gdy wychowuje go dwoje spokojnych rodziców w systemie naprzemiennym. To lepsze rozwiązanie niż mieszkanie z dwojgiem sfrustrowanych, znerwicowanych, walczących ze sobą ludzi.


Czynność mechaniczna sprawia, że człowiek się odpręża.


(…) w polityce zabójstwo nie istnieje, bo w polityce (…) nie ma ludzi, a tylko idee, nie ma uczuć, a tylko interesy; polityka nie uznaje morderstwa: usuwa się przeszkody… i basta.


Dobroć serca monarchom wcale nie przystoi,
To mi to król, co go się każdy człowiek boi,
To mi król, co jak wspojźrzy, do serca przeniknie.


(...) Łapa chodził za nim i zaglądał mu w oczy.
– Zjadłbyś i ty, co? To naści-że chlebaszka, naści! Wyjął zza pazuchy kawałek i rzucił, pies pochwycił i schował się do budy, bo świnie ano leciały mu wydrzeć.
– Hale, te swynie to kiej człowiek niektóry, aby ino chycić cudze i zechlać...


Człowiek nie dokona zemsty, jeśli da się zabić.


Nie po raz pierwszy widziałem siłownię, ale obraz tych wszystkich młodych ludzi, którzy po wyjściu z pracy biegali, żeby zrzucić z siebie frustrację i tłuszcz, wydawał mi się kwintesencją owej cywilizacji: biec, żeby biec, iść, żeby nigdzie nie dotrzeć.


Dziwna rzecz, im mniej wielkich ludzi, tym więcej pomników i medali.


Ja w wielu sprawach zgadzam się panami Kaczyńskimi. Ja sam wiem, że lekarze i pić w pracy potrafią i łapówki brać Ludzie nie są idealni. Żeby niektóre zjawiska ukrócić trzeba wprowadzić elementy strachu, ja się z tym zgadzam. Ale nie podoba mi się, że oni wykorzystują służby specjalne do polityki.


Jedna połowa ludzi na świecie nie potrafi zrozumieć, dlaczego drugiej połowie coś sprawia przyjemność.


Masowy protest może narodzić się z powodu pogorszenia sytuacji ekonomicznej, ale nie wiązałbym z tym wielkich nadziei. Wiadomo, czym niższy poziom życia człowieka, tym niżej jego pozycja społeczna.

Mikałaj Aksamit (O szansach na powstanie szerokiego ruchu społecznego na Białorusi, 25 października 2007 roku)

Każdy człowiek ma swoją cenę
Każdego można kupić
Trzeba tylko dobrze obliczyć jego wartość


Wielkie i wspaniałe arcydzieło człowieka to żyć dorzecznie. Wszelkie inne rzeczy: panować, gromadzić skarby, budować, są jeno przydatkami i co najwyżej ozdobą.


Na terytorium Natury człowiek odczuwa siebie w sposób bardzo złożony.


Jak może się miewać kobieta w kraju, w którym ludzie z każdym dniem stają się gorsi, brzydsi i coraz bardziej brutalni.


Media być może nie zawsze są skuteczne, mówiąc ludziom, jak mają myśleć, ale są oszałamiająco skuteczne w mówieniu swoim czytelnikom i słuchaczom, o czym maja myśleć.


Dla Boga, mówicie, wszyscy ludzie są równi. Dlaczego więc są dwie kategorie wierzących: Biali, którzy zajmują pierwsze rzędy podczas mszy, oraz Czarni, których umieszcza się z tyłu?

Patrice Lumumba (z korespondencji między Lumumbą a misjonarzem katolickim w latach 1947–1948, który odpowiedział mu słowami: ''Musisz to zrozumieć, Patrice, chociaż jest to przykre. Biali nie lubią zapachu Czarnych. Większość twych braci nie należy do „awansowanych” i nie dba o siebie. Oni pachną nieładnie. Gdyby zmieszało się Białych i Czarnych w kościele, Biali nie przyszliby więcej.)

Pomieszanie marksistowskiego samozbawienia ze zbawieniem oferowanym przez Boga należy odrzucić. Ale musimy sobie zadać szczere pytanie: Jak mamy mówić o miłości i miłosierdziu Bożym tak wielu cierpiącym ludziom, którzy nie mają co jeść, co pić, nie mają opieki lekarskiej, nie umieją zapewnić przyszłości swoim dzieciom, brak im ludzkiej godności, a ich prawa ludzkie są deptane przez możnych?


Gdyby wszystkie małpy potrafiły się nudzić, zostałyby ludźmi.


Tylko człowiek potrafi wyjść poza dostarczone informacje.


W Atenach żył wtedy jeszcze także inny znany człowiek, imieniem Sokrates. Chodził on po mieście na bosaka i kazał ludziom precyzować, co dokładnie mają na myśli. Nauczał też, że dobre życie polega na tym, aby być dobrym, oraz że cnota jest wiedzą, a wiedza cnotą.


Może po śmierci rodziców ludzie nagle się starzeją.


Ludzie ranią się nawzajem na tyle sposobów. Dobrze jest zdać sobie sprawę ze swojej winy, bo inaczej trzeba wciąż przed nią uciekać.


Czy nie najwyższy już czas na odrobinę porządku? Ludzie przecież będą oczekiwać od nas jakichś liczb, dat, danych o ilości wojsk i stanie uzbrojenia. Ludzie są bardzo przywiązani do powagi faktów historycznych i do chronologii.


Ten dom odzwierciedla ostatnie 25 lat mojego życia. Mam tu wszystkie prezenty, które dostałem od bliskich mi ludzi, pamiątki z najwspanialszych podróży.

Giorgio Armani (o swoim domu w Mediolanie.)

Zwierzęta nie mają głosu. Człowiek może powiedzieć, że ktoś mu robi krzywdę, jest głodny, czy chory. Zwierzęta nie obronią się, one potrzebują naszego głosu.


Człowiek rodzi się poetą.


Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła.


Nie bywaj wśród upijających się winem, wśród obżerających się mięsem. Bo pijak i żarłok popadną w ubóstwo, a ospałość odzieje człowieka w same łachmany.


Violetta Villas jest pierwszą wielką gwiazdą na rynku polskiej muzyki rozrywkowej. (…) Wydaje mi się, że ona nie ma szczęścia do ludzi. Nikt nie chce się nią zająć, by postawić ją znów na estradzie, żeby zaistniała na wielką skalę. Ale wiem też trochę dlaczego ludzie nie chcą się tym zająć. Ona ma bardzo trudny charakter. Jak każda prawdziwa gwiazda.


Powiem ci, że gdyby nie Internet, nie wiedziałabym, że w ludziach tkwi tyle złości.


Ludzie na koncertach nie krzyczą z naszego powodu – robią to z powodu piosenek.


Generała Jaruzelskiego uważam za postać kryształową, człowieka honoru i wielkich zasług.


Pieniądz, który człowiek posiada, to swoboda; ten, za którym goni, to niewola.


Jeśli przyjmiemy, że lud stanowi większość, to muszę ci powiedzieć, iż ta większość jest głupsza od pojedynczego człowieka. O wiele trudniej porwać idiotyczną ideą jednego człowieka niż cały lud.


On ten order dostał, z rąk córki swojego pracownika z UB – Danuty Huebner z domu Młynarskiej. Co prawda potem mu go odebrano, ale to świadczy o tym, że ci ludzie czuli się zwycięzcami do końca.

Tadeusz Płużański (ur. 1971) (o jednym z szefów podkarpackiej bezpieki lat stalinowskich Stanisławie Suproniuku.)

Mam takie obawy, bo w Polsce jest bardzo wielu nieszczęśliwych ludzi, którzy są wykorzystywani emocjonalnie przez polityków, co może skończyć się nieszczęściem. PiS namawia ludzi do buntu przeciwko państwu, a to jest wolne demokratyczne państwo z demokratycznie wybranymi władzami. Demonstracje przed Pałacem Prezydenckim w rocznicę katastrofy smoleńskiej wyglądały bardzo niebezpiecznie.


„Chleb, igrzyska i coś, co można czcić – to wszystko, czego ludzie potrzebują”, stwierdził w końcu, żałując w głębi duszy, że brakuje chleba.


Słowa ranią, a jak się człowiekowi zostawi czas na opamiętanie, może nawet długi czas, to zaczyna w nim pracować sumienie.


Ludzie sentymentalni twierdzą, że kobiety rodzą trzecie dziecko, bo lubią małe dzieci, ale cynicy mówią, że każda matka dwojga zdrowych, aktywnych dzieciaków oddałaby wszystko za dziesięć spokojnych dni w szpitalu.


'''Joey Dinardo:''' Dzieciaku... Śmierć i zabawa to niedobrana para. Ludzie przyjdą się zabawić, zobaczą cię i pomyślą: „Rozwalił komuś łeb. Może poda mi drinka i zakąskę, a może rozwali mi dupę!”
'''Randy:''' Chciał cię okraść!
'''Joey Dinardo:''' Ale nie okradł! A ty go zabiłeś! Spadaj!

O czym marzą faceci (Randy podczas przesłuchania.)

W kraju gdzie 98 proc. ludzi deklaruje, że jest katolikami pan Ryszard Nowak nie może zostać sam. Śledziłam uważnie proces jaki lider Behemotha wytoczył panu Nowakowi. Wyrok sądu był zaskakujący. Teraz coś co jest postawione na głowie trzeba znów postawić na nogi.


Niektórzy uważają, że los związany jest z ziemią, tak jak my jesteśmy z nią związani. Inni sądzą, że losy różnych ludzi są ze sobą splecione, jak nici tworzące wielką tkaninę. Ludzie chcą wiedzieć jaki los ich czeka lub usiłują go odmienić. Niektórzy nigdy go nie poznają, ale niektórym zostaje on ukazany.


Tak właśnie robią młodzi ludzie. Ciągle na coś czekają. Wydaje im się, że życie jeszcze się nie zaczęło. Że zacznie się za tydzień, za miesiąc, ale jeszcze nie teraz. A potem nagle człowiek robi się za stary i wtedy zadaje sobie pytanie, czym było całe to czekanie. Ale wtedy jest już za późno...


Ludzie mówią o zabijaniu czasu, a to czas ich po cichu zabija.


Zawsze jest słowem niedozwolonym dla ludzi.


Kręcimy się wokół stołu z jedzeniem, dolegliwości i wspomnień. Pozostało znów czekanie na wieczorne kładzenie się do snu. Umieramy do następnego dnia, by znów podjąć niechętnie trud bytu bardzo starych ludzi.1851 - 1900

Jestem zwyczajnym człowiekiem, który ulega emocjom, ale już umiem się im przyjrzeć, zrozumieć je. Wiem, jak działają, jak je uspokoić i przekształcić. Nie jestem nimi bezwolnie miotana. Dokonuję wyborów. Na wielu osobach robię wrażenie spokojnej i łagodnej, ale jest we mnie dużo ognia. Kontroluję go jednak, by nie spalał, ale dawał życie i ogrzewał.


Przeczucia są nagłym skokiem duszy w ów kosmiczny nurt życia, w głębi którego dzieje wszystkich ludzi splatają się w jedno. I można tam dojrzeć wszystko, gdyż wszystko jest tam zapisane.


To opowieść, bardzo uniwersalna, o prawdziwie nieszczęśliwej miłości. Jestem pewien, że widzowie odnajdą w niej silne odniesienia do swojego życia. Ludzie zawsze są ofiarami okoliczności, ofiarami przeznaczenia. Współcześni ludzie swobodnie mogą odnaleźć na ekranie swoje przeżycia i problemy, na pewno właśnie teraz ktoś gdzieś zmaga się z czymś takim.


Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha – to już jest teatr.


Kiedy modli się człowiek, który się dobrze czuje, to jest to wiara. A kiedy chory człowiek się modli, to jest po prostu wystraszony.


Człowiek czasem musi marzyć.


Najważniejsze, by wychować normalnych i dobrych ludzi.


Wszyscy ludzie wydają się śmieszni z wyjątkiem nas samych.


Wszystkie dni stają się takie same wtedy, kiedy ludzie przestają dostrzegać to wszystko, czym obdarowuje ich los, podczas gdy słońce wędruje po niebie.


Uważam, że debata na taki temat szkodzi nie tylko Sejmowi, ale też Kościołowi i ludziom wierzącym. Każdy będzie stukał się w głowę, zastanawiał czy posłowie nie mają co robić.

Borys Budka (o projekcie uchwały Sejmu ws. setnej rocznicy uczczenia objawień fatimskich.)

Bóg dał ludziom wolną wolę jako prezent, a ludzie używają jej do złych celów. On nie może odebrać ludziom daru, który sam im wręczył, więc naprawia ich błędy, wyprowadzając ze zła dobro.


W Dzieciątku Jezus, Bóg stał się zależnym, potrzebującym miłości ludzi, proszącym o ich – naszą miłość.

Benedykt XVI (homilia podczas pasterki, Watykan, 24 grudnia 2011.)

Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się, jak je skończy. Gdy zacznie głupi – wiemy na pewno.


Raz w życiu zagrałem jakiegoś króla, ale to łatwe. O swoim aktorstwie mogę powiedzieć tyle, że nie spadałem z pierwszej ligi, ale zwycięstwo w Lidze Mistrzów było wykluczone. Nie znoszę okłamywania siebie i nie szanuję ludzi, którzy uważają się za pępek świata. Niestety, w aktorstwie bez tego ani rusz. Widzę to po kolegach.


Znane zakończenia:
– Foucault: „Nietzsche jest Bogiem.”
– Nietzsche: „Niektórzy ludzie rodzą się pośmiertnie.” (z Ecce Homo)
– Bóg umarł, Nietzsche umarł i ja też nie czuję się za dobrze.


A jak lepiej poznasz Wikę, nie będziesz jej proponował likierów. Przecież to porządny człowiek i na dodatek dziennikarka.


Gwiazdy pozwalają czasem ujrzeć w sobie wiele znaków, zależnie od tego, co ludzie właśnie czynią i jak się przy tym zachowują. Ale nie ujawniają one ani przyszłości, ani ludzkich myśli, lecz tylko to, co człowiek oznajmił już jako swój zamiar, lub co ujawnia w słowach i czynach, to bowiem wchłania atmosfera. Ona przekazuje to gwiazdom, a te ujawniają w ten sposób natychmiast czyny ludzi.


Jest wiele szlaków w tym życiu, ale tym, który najbardziej się liczy, niewielu ludzi jest w stanie podążyć… (…) To szlak prawdziwego człowieczeństwa.


Włoscy czytelnicy powinni ogłosić strajk. Nauczyłoby to gazety, żeby ludzi traktować poważnie.

Silvio Berlusconi (zarzucając prasie „totalną dezinformację”.)

Są tacy w niektórych krajach jakie odwiedziłem, którzy mają jasne pojęcie drogi od socjalizmu do kapitalizmu, np. w Czechosłowacji p. Wacław Klaus, a w Polsce p. Janusz Korwin-Mikke. Z ich punktu widzenia problem kluczowy stanowi odebranie własności z rąk władzy państwa i przekazanie w ręce ludzi, chodzi im po prostu o usunięcie rządu na bok.


(...) by być człowiekiem wiary, musisz walczyć z sobą przez cały dzień...


Sąd jednego człowieka nic nie znaczy wobec opinii publicznej.


(...) banalni ludzie przystosowują się do świata, a ci niepokorni przystosowują świat do siebie.


Historyk języka dla swoich zadań i potrzeb szuka w niebogatej wiedzy naszej o tym okresie [najdawniejszym] faktów, czynników, zjawisk, które w jakimś stopniu oświetlają jakość ówczesnej mowy, wypowiadania się, porozumiewania się ludzi należących do różnych plemion, różnych terytoriów, różnych warstw społecznych.


Człowiek taki jak pan Dariusz Ratajczak, który otwarcie głosi w Polsce poglądy zaprzeczające masowej eksterminacji Żydów w Oświęcimiu, powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości.


Ciało to potęga, ale umysł jest jedyną rzeczą, za jaką człowiek w pełni odpowiada na tym świecie.


Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w rzyci mam twoją szczeniacką pogardę.


Człowiek jest również istotą stworzoną przez Naturę. On również został obdarzony przez Naturę specjalnym programem mającym na celu przetrwanie i rozmnażanie się. On również ma swoich naturalnych wrogów i niezaprzeczalnym jest to, że największymi wrogami Białego Człowieka są inne podgatunki człowieka, mianowicie Żydzi i inne kolorowe rasy.


Zrozumiałem, że prawda zazwyczaj nie ma znaczenia, a kiedy ludzie nabiorą fałszywego przekonania na czyjś temat, nie zmienią zdania niezależnie od poczynań tej osoby.


Marksizm dał mi tak ogromne szczęście, jakiego tylko człowiek może sobie życzyć: wiedzę – dokąd należy zdążać, i spokojną pewność końcowego wyniku sprawy, której poświęciłam życie.


Szukam też innych przyzwoitych ludzi w polskiej polityce. Na przykład Andrzej Lepper. To prosty człowiek, trzeba w niego dużo zainwestować.


To szaleństwo, że kobieta chciała być prezydentem Stanów Zjednoczonych! Kobiety mają problemy z emocjami, menopauzę i napięcie przedmiesiączkowe. Ja nie mogłabym rządzić krajem, bo mam bardzo zmienne nastroje. Jednego dnia płakałabym, a drugiego wrzeszczała na ludzi.


Jesteśmy prawowitymi członkami Samoobrony. Nasza działalność zmierza do tego, abyśmy pozostali partią, której ludzie uwierzyli, partą narodowościową, prosocjalną, prospołeczną, a nie partią krętaczy, dla których liczy się głównie mamona. Chcemy, by w naszej partii zapanowały prawidłowe zasady demokracji.


Nasz rozwój nigdy się nie kończy, składa się z mnóstwa etapów i kiedy już człowiek myśli, że osiągnął ostatni, otwiera się przed nim kolejny. Ale właśnie to jest fantastyczne! To jak obieranie karczocha, dokopywanie się do tej miękkiej i słodkiej części. Zrzucanie kolejnych twardych, ograniczających warstw.


Gdy stajesz się sławny, wszystko wokół ciebie się zmienia, także ludzie.


Ludzie i dzieci z zespołem Downa są dla mnie idealnym wcieleniem „czystej miłości” – dowodem na mit, w który często nie potrafimy już wierzyć.


Miejsce zbrodni zostało zadeptane przez takich ludzi jak Leszek Miller, który pojawił się na miejscu i zadeptywał miejsce zbrodni zamiast umożliwić organom ścigania skuteczne pozyskiwanie dowodów.

Zbigniew Ziobro (komentarz do odmowy wydania Edwarda Mazura przez sąd amerykański.)

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.


Bomba atomowa jest papierowym tygrysem, którego reakcyjne Stany Zjednoczone używają do zastraszenia ludzi.


Ludzie wykształceni mają nie tylko bliskie związki z grupą kapłanów, ale także, że ich działalność w dużej mierze można zaliczyć do próżnowania na pokaz, uznanego za przejaw dobrych manier i dobrego wychowania, że właśnie ludzie nauki są szczególnie przywiązani do form, zasad pierwszeństwa, hierarchii rang i urzędów, do rytuału, uroczystych szat itp. rekwizytów.


Nie sąsiaduj z człowiekiem większym od ciebie.


Ludzie, którzy robią programy, zazwyczaj rzadko coś oglądają. Jeśli chodzi o mnie, są to najczęściej transmisje sportowe. Lubię ''Czas honoru''. Oglądałem ''Taniec z gwiazdami'', gdy prowadził go Hubert Urbański.


Warden miał swoją teorię oficerów: stopień oficerski zrobiłby drania z samego Chrystusa. A poza tym oni mają człowieka w garści. Palcem nie można ruszyć. Dlatego właśnie są tacy.


Czasem chwytanie ulatującej myśli przypomina ściganie ptaka, który wpadł do pokoju. Człowiek się skrada na paluszkach, wyciąga rękę... i fruuu! Ptaszka nie ma, umknął w ostatniej chwili, machając skrzydełkami...


Państwa w przeciwieństwie do ludzi, nie mają przewidywalnego okresu życia.


Bóg stworzył jeden świat, a człowiek drugi.


Ludzie zawsze sprawiają nam zawód i niemądrze jest oczekiwać od nich zbyt wiele.


Większość ludzi, nie tylko historyków, rozumie prawdę jako zgodność z rzeczywistością. Inaczej jest w przypadku Widackiego. Wygląda na to, że dla niego prawdą może być powiedzenie byle czego, o ile tylko przekłada się to na karierę i pieniądze.


Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi.


Jedynacy mają skłonność do życia w samotności, nie chcą potem z nikim współdziałać. Zamykają się sami w sobie i chyba mają trudności w utrzymaniu stosunków z innymi ludźmi.1901 - 1950

Co to jest zacięcie przywódcze? Człowiek obdarzony nim mimo woli wywiera na otoczenie wpływ zniewalający; ludzie skupiają się wokół niego i w sposób naturalny ulegają jego życzeniom.


Nigdy nie dotrzemy do prawdy o ludziach, o których czytamy w gazetach i wcale nas to nie obchodzi. Kiedy księżna [Diana Spencer] umarła, nie mogłam zrozumieć, dlaczego ludzie objawiają żałobę w tak histeryczny sposób, gdy w rzeczywistości niewiele o niej wiedzieli. Mimo że nigdy jej nie spotkali, uważali, że znali ją dokładnie, bo czytali opowieści w gazetach.


Seriale oglądają nie tylko ludzie prości. Oprócz treści, która musi być zrozumiała dla każdego, podaje też pewną estetykę, która ludziom jest potrzebna. Gdy wieczorem wychodzę z psem na spacer, to doznaję uczuć takiego życia w brudzie. A w serialu zbudowany jest przynajmniej odrobinę lepszy świat.


Chciał zmyć krew z twarzy, z rąk, z ubrania. Wszedł do łazienki, spojrzał w lustro, zdziwił się. Nie znał człowieka w lustrze.


Każdy człowiek interesujący się poezją i próbujący w niej swych sił powinien mieć podstawowe informacje na temat wersyfikacji (...). Należy też wiedzieć, czego unikać i co w poezji jest jej istotą.


Jest pan człowiek, chociaż gliniarz.

07 zgłoś się (do Borewicza.)

Człowiek potrafi wywrócić swoje życie do góry nogami, to prawda, ale od czasu do czasu zdarza mu się tez zrobić dokładnie to co trzeba. Cała sztuka polega na tym, żeby dojść, co jest słuszne, a co było porażką.


Szczęście lub nieszczęście człowieka zależy od mnóstwa rzeczy niepozornych, o których się zgoła nie mówi i o których mówić nie można.


Nie płaczcie, że leżymy tak z dala od ludzi,
A burze już nam nieraz we znaki się dały –
Wszak słońce co dzień rano tu nas wcześniej budzi
I wcześniej okrywa purpurą swej chwały.

Epitafia (napis na cmentarzu z I wojny światowej na górze Rotunda, Beskid Niski.)

Film toczy się chronologicznie, oczywiście z pewnym skrótem, ale linearnie. Przyroda, odgrywa tutaj dużą rolę, (...) życie ludzi na wsi jest od niej zależne. Upał, deszcz, wiatr, woda, świt, zmierzch – młodość chłopców, wysiłek fizyczny, ksiądz kontemplacyjnie biegający po lesie. To wszystko miało zbudować zmysłowy „pejzaż” tego filmu.


Wystarczy traktować ludzi jak świnie i są dla ciebie mili.


Naturalna dążność człowieka do wolności jest niezniszczalna, można ją zdławić, ale nie sposób zniszczyć. Totalitaryzm nie może wyrzec się przemocy. Zginąłby, gdyby się jej wyrzekł. Wieczna, nieustanna, bezpośrednia czy zamaskowana przemoc jest podstawą totalitaryzmu. Człowiek bowiem nie wyrzeknie się wolności. Ten wniosek rozjaśnia nasz czas, daje nadzieję na przyszłość.


Wiele wskazuje, że jeszcze przez 10 - 15 lat większość ludzi żyć będzie w warunkach zdziczałego kapitalizmu. Trzeba go naprzód oswoić, bo sam postęp technologiczny go nie zlikwiduje.


Postęp można osiągnąć wyłącznie poprzez dialog. Każdy musi uszanować kartę praw człowieka ONZ, w której zapisano, że prawo do wolności wypowiedzi jest prawem uniwersalnym. Dobrym sposobem, by tak się stało, jest anonimowa komunikacja.


W naturze człowieka leży rozsądne myślenie i nielogiczne działanie.


To, co wewnątrz człowieka. Co z tego, że poznaję przepiękną dziewczynę, jeśli ona jest fałszywa, nieprzychylna i nadąsana?

Joanna Krupa (odpowiedź na pytanie, co to jest „piękno”.)

Człowiek, który wymyślił pokera, był sprytny, ale ten, kto wynalazł żetony, był geniuszem.


Człowiek nie może uciec od tego, za co odpowiada.


(…) aktorowi bardzo przyjemnie jest grać farsę. Lubimy reakcje ludzi, momenty, kiedy się śmieją. Wiemy wówczas, że panujemy nad wszystkim, puentujemy jak trzeba.


Człowiek w sferze seksualności pozostał w dużej mierze zwierzęciem.


Po tym, jak kolejne partie polityczne pokazywały, że to co robią po wyborach nie ma nic wspólnego z tym, do czego się zobowiązywały przed wyborami coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że to, że nie ma na kogo głosować to nie jest wina braku ludzi, ale tego, że cały system jest zepsuty, bo jest przeterminowany i niezdatny do spożycia.


Niektórzy ludzie nie mają więcej rozsądku niż nowo narodzone dzieci!


Człowiek nie pragnie na ziemi wiele. Chciałby tylko, aby to niewiele było dobre i nie dało na siebie zbyt długo czekać.


Nie ma na świecie chyba nic bardziej przerażającego jak człowiek doprowadzony do stanu ruiny.


Transporty jadą nieprzerwanie, bezustannie, a Treblinka staje się z każdym dniem bogatsza w krew. Im więcej ludzi się tu przywozi, tym więcej Treblinka ich wchłania.


Rośliny istnieją w sobie; owady dzięki sobie; ludzie – dla siebie.


'''Hawkeye''''' (w liście do ojca)'': W Korei po staremu: walki, nienawiść, przemoc, bezsensowna brutalność, ludzie zachowujący się jak zwierzęta. No i oprócz tego jest jeszcze wojna.


Lekarzami powinni zostawać dobrzy ludzie.


Olejniczak będzie zawsze nosił teczkę za Szmajdzińskim, tak, jak Michał Tober za Millerem, a Anita Błochowiak za ludźmi, których nazwisk nie wypada dzisiaj cytować.


Dziś – po raz pierwszy w historii – więcej ludzi umiera, bo jedzą za dużo, a nie za mało. Dla Amerykanina albo Europejczyka coca-cola jest w naszych czasach większym zagrożeniem niż Al-Kaida.


I tylko to mogę powiedzieć teraz tym Polakom, którzy nie chcą być Polakami. Nie interesujecie mnie, róbcie sobie, co chcecie, idźcie sobie do Europy albo gdzie indziej, gdzie się wam podoba. Tu jest nasz kraj. (…) I jak wolny człowiek mogę powiedzieć tym, którzy nie chcą być wolnymi Polakami – a jebał was pies.


Cudowna rzecz ta demokracja. Weźmy taki Manchester: Sześćdziesiąt tysięcy ludzi, a mają trzy głosy.

Czarna Żmija (Czarna Żmija o polityce osiemnastowiecznej Wielkiej Brytanii. Wówczas obowiązywał wysoki cenzus majątkowy, by mieć prawo głosu.)

Nie łudzę się, i to absolutnie, że czy będziemy nazywali ruch powstaniem, czy proletariacką rewolucją – dojdziemy do tego, by się stykać z wojskiem. Wobec tego sądzę, że ludzie muszą być przygotowani do zetknięcia się z wojskiem; pomimo że uświadomienie ogromnie szanuję, sądzę, że Marksem żołnierza zabić nie można.


Lubię ludzi. Zawsze byliśmy otoczeni gronem przyjaciół i pałac nie odgradza nas od ludzi.


'''Stalin:''' Ale dlaczego? Gdzie macie swoją przeklętą klasę robotniczą?
'''Beria:''' Gdyby ci ludzie coś mieli, walczyliby od pierwszego dnia jak lwy i tygrysy.

Ławrientij Beria (do Stalina przerażonego bezsilnością radzieckich wojsk w czasie niemieckiej ofensywy.)

Ponadto ciosem jest perspektywa odejścia admirała Raúla Montero, człowieka wyjątkowego zarówno w sensie zawodowym, jak i ludzkim. Na szczęście jak dotąd prezydent [Salvador Allende] odrzucił jego rezygnację. Odejście Montero ze stanowiska głównodowodzącego marynarki byłoby ogromną stratą zarówno dla tej instytucji, jak i dla kraju. Dobrze znam tych, którzy w marynarce żądają jego głowy.


Ponieważ życie nie powinno być czymś przypadkowym. Ponieważ samotni, stroniący od ludzi, ćpuny powinni ginąć w wypadkach autobusów, a młode, zakochane osoby, które są wyrywane z łóżka w środku nocy, powinny wychodzić z nich cało.


Losy Romana są naprawdę niepospolite. A każdy człowiek, który wykracza poza normę, jest niestety celem.


Człowiek trzech liter.


Im człowiek mądrzejszy, tym bardziej jest uzależniony od siebie.


Jeśli pierwszym krokiem do naszego mistrzostwa osobistego ma być wierność naszej wizji, to drugim podstawowym krokiem musi być wierność prawdzie. Obydwa te kroki są równie niezbędne do wytworzenia napięcia twórczego. Albo jak powiedział Fritz: „Naprawdę twórczy człowiek wie, że twórczość polega na pracy wśród ograniczeń. Kiedy nie ma ograniczeń, nie ma również twórczości”.


Tu była granica polsko-niemiecka. Kiedy tworzyliśmy Woodstock ona istniała i na naszych oczach przestała funkcjonować. Przystanek Woodstock tworzy atmosferę zjednoczonej Europy. Wizyta prezydentów to byłby gest dobrej woli, mówienia do młodych ludzi o naszej wspólnej historii.


Jedyny człowiek, pod którym każdy generał służyłby z przyjemnością.


Ludzie umierają codziennie. Wycierając podłogi, myjąc naczynia, i wiesz jaka jest ich ostatnia myśl? Nigdy nie dostałem swojej szansy.


Jestem człowiekiem, który musi być dobry. Bez żadnych okoliczności łagodzących.


Człowiek obdarowany wolnością nie jest niczym innym aniżeli wyzwoleńcem, libertinusem, psem, który wlecze za sobą resztki łańcucha; jest niewolnikiem w szacie wolności – jak osioł w lwiej skórze.


AIDS to choroba, którą po świecie rozniosły małpy, zboczeńcy i narkomani. Teraz cierpią niewinni ludzie.


Wprowadzenie komunizmu do dusz ludzkich, rozbudzenie komunistycznych potrzeb byłoby istotnym i zupełnym zwalczeniem ustroju własnościowo-policyjnego (…) W tym jedno przeto – w rewolucji duszy człowieka – spoczywa całe zadanie rewolucji w ogóle.


Nie była to jego mocna strona: być tolerancyjnym w stosunku do nietolerancyjnych. Ludzie szaleni doprowadzali go do szaleństwa.


Idę wśród ludzi jak przez las jesienny…1951 - 2000

Trzeba przyznać, że ewolucja człowieka rozumiana w linii prostej jest hipotezą wciąż trudną do przyjęcia. Należałoby wykazać, na jakiej podstawie, w świetle jakich praw biologicznych materiał genetyczny ze wzorem chromosomowym małpy przeszedł w materiał genetyczny ze wzorem chromosomowym człowieka, który jest absolutnym unikatem w środowisku przyrody.


Dzięki miłości człowiek może rozwiązać ogólny problem swego istnienia – przezwyciężyć uczucie osamotnienia.


Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny.


Boję się, że Kaczyński stał się człowiekiem, który nie ma zasad i żadnych skrupułów. Poczuł się jak ktoś, kto może dyktować standardy. Ta bardzo niekorzystna zmiana nastąpiła u niego w 2005 r., kiedy jego partia wygrała, a brat został prezydentem.

Paweł Zalewski (komentarz dotyczący wypowiedzi J. Kaczyńskiego, zarzucającej Ludwikowi Dornowi niepłacenie alimentów.)

Ludzie powinni się mnożyć. Społeczeństwu potrzeba rąk do pracy. Kobieta i mężczyzna muszą mieć powód, by trwać razem na dobre i na złe, nawet kiedy ich miłość wygasła.


Uszkodzenie kręgosłupa nie znaczy, że człowiek zmienia się w Quasimodo.


Co to za nauka Chrystusa, objawiona z nieba, jeśli będzie taka sama, jak wszystkich ludzi, którzy postępując pod wyłącznym działaniem przyrodzonych bodźców, miłują przyjaciół, nienawidzą wrogów, wywierając na nich zemstę, czy to sami, czy to przez sędziów? Przecież wszędzie, na całym świecie postępuje się według tej zasady.


W całej historii Dysku najwyżsi kapłani byli w większości ludźmi poważnymi, pobożnymi i odpowiedzialnymi, którzy starali się jak najlepiej interpretować życzenia bogów, czasami wypruwając flaki albo paląc żywcem setki ludzi dziennie, aby tylko mieć pewność, że wszystko dobrze zrozumieli.


Mnie imponują ludzie odważni. A to znaczy być wyśmiewanym, być zadręczonym tym wiecznym śmiechem, jak chory indyk przez stado, to ja wiem najlepiej.


Powiadam, że człowiek stworzony został, aby wzrastał, a nie stał w miejscu.

Fałszerze (powieść) (cyt. za: ''Death in the desert'' Browninga)

(...) zapamiętałem go jako miłego, uczynnego kolegę. Człowieka zawsze wesołego, pełnego energii i inwencji.


Człowieku, patrz na metę, tam leżą dwie bańki papieru, więc zasuwaj, nie kombinuj.

Ekstradycja 3 (do ministra Osowskiego)

Ludzie są uczciwi. Mówię to jako były prokurator.


Pamięć jest straszliwa. Człowiek może o czymś zapomnieć – ona nie. Po prostu odkłada rzeczy do odpowiednich przegródek. Przechowuje dla ciebie różne sprawy albo je przed tobą skrywa – i kiedy chce, to ci to przypomina. Wydaje ci się, że jesteś panem swojej pamięci, ale to odwrotnie – pamięć jest twoim panem.


Nie ma żadnej pewności, że Bóg rzeczywiście dał ludziom władzę nad innymi stworzeniami. Raczej się wydaje, że człowiek sam wymyślił Boga, aby uczynić z władzy nad koniem czy krową, którą sobie uzurpował, rzecz świętą. Tak, prawo do zabicia jelenia czy krowy jest jedyną rzeczą, co do której ludzkość jest zgodna, nawet podczas najkrwawszych wojen.


Tak zwane efekty specjalne są najgorszym wrogiem wyobraźni, tej tajemniczej, enigmatycznej i przebiegłej siły, która tyle się napracowała, pozwoliła ludziom tak wiele wymyślić.(...) Przyznaj, że aby stworzyć te efekty, które tak lekceważysz, także potrzeba wyobraźni, Owszem, ale ich, a nie mojej.


Wyglądam jak On [Jezus], tylko Jego spojrzenie jest spokojne, a moje oczy ustawicznie rozglądają się wokoło. Jestem człowiekiem ruchu, a nie bezczynności.


– Co się dzieje? Pamiętam wszystkie te wielkie, dawne wojny. A ty? Musiałeś przecież walczyć.
– Tak. Niosłem maczugę.
– Mieliśmy walczyć o nową, piękną przyszłość. O prawo i w ogóle. Tak mówili ludzie.
– Ja walczyłem, bo kazał mi wielki troll z batem – wyjaśnił ostrożnie Mika. – Ale rozumiem, o co panu chodzi.


Może jestem naiwny, ale dla mnie miłość to namiętność i obsesja na punkcie drugiej osoby. Szukaj tej jedynej i nie myœl o konsekwencjach. Wiesz, jak się do tego zabrać. Zacznij słuchać serca. Twoje milczy. Tak nie ma sensu żyć. Ludzie, którzy nie potrafią kochać, tracą bardzo wiele. Postaraj się, kto się nie stara, nie żyje. Nie wiąż się, czekaj na grom z jasnego nieba.

Joe Black (do Susan.)

Moja definicja mądrości jest następująca: Mądrość, to znajomość przyczyn rzeczy. Można jeszcze dodać: przyczyn dla człowieka najważniejszych i ważnych. Skoro mamy przyczyny rzeczy, mamy podstawy wyciągać wnioski, jakie będą tej rzeczy skutki. Znać istotę rzeczy, jej przyczyny i prawidłowo przewidywać skutki – to jest prawdziwa mądrość.


Tak głupio popisywać się inteligencją! Ludzie powinni mówić tylko o tym, co odczuwają.


Miłość często nie jest niczym innym jak korzystną wymianą pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy otrzymują maksimum tego, czego mogli się spodziewać, wziąwszy pod uwagę ich wartość na rynku osobowości.


Lepszy jest koniec sprawy niż jej początek. Lepszy jest człowiek cierpliwy niż wyniosły w duchu. Nie śpiesz się w duchu do obrażania się, bo obraza spoczywa w zanadrzu głupców.


Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności.


Każdy język ma swoje oblicze, jak człowiek.


Mogę zaśpiewać nawet książkę telefoniczną, a i tak sprawię, że ludzie będą płakać.


Od wielu ludzi słyszałem o heroinie. Brałem już inne środki i byłem ciekaw jej efektów. Znałem też sporo osób, które przedawkowały ten narkotyk. Chciałem więc też sprawdzić, co takiego jest w tym białym proszku, że tak potrafi zawładnąć ludźmi. Gdy wreszcie jej spróbowałem, pomyślałem, że już zawsze chciałbym czuć się w ten sposób.


Człowiek jest jak stolarz. Stolarz żyje, żyje, a potem umiera. Tak też bywa z człowiekiem.


Żyjemy w czasach zamętu, mój drogi Jose Bernardo – (…) – Nawet ludzie inteligentni zagubili się w tej dżungli


To jest człowiek z innego świata.

Włodzimierz Szaranowicz (o Jannie Ahonenie.)

Do worka, k…, potrzymać tydzień i ch…! Trzeba pojechać, wziąć gościa, wsadzić gdzieś do obory czy gdzieś, jednego człowieka przy nim, nie dać mu żryć tam przez trzy dni (…) I go później wypuścić i ch…. Mnie ma to oddać. A ja już w tym czasie to alibi mam, sprawa prosta…

Stanisław Łyżwiński (fragment nagranej rozmowy z Andrzejem Pastwą.)

Jest Polska nowych pogan, dla których jedynym celem życia jest zysk, zbawieniem rynek, świątynią supermarket, a jedynym bogiem, którego adorują i dla którego gotowi są wszystko poświęcić – pieniądz – ale większa jest Polska tych ludzi, którzy codziennym życiem świadczą o swojej wierze w Boga, który jest Miłością i Prawdą.


Ludzie łapią się za nią [za szyję], kiedy kłamią.


Do ludzi trzeba wyciągać rękę. Trzeba. Możemy się nie doczekać odzewu. Ale jeśli nie wyciągniemy ręki, to odzewu nie doczekamy się z całą pewnością.


Nie jestem hip-hopowcem, jestem człowiekiem, a hip-hop jest dla mnie po prostu lekiem.


Wydawca to człowiek, który pija szampana z czaszki autora.


Zabił wielu poczciwych ludzi, wielu bez przyczyny, za to, że dali mu dobrą radę, a innych bezpodstawnie podejrzewając. Wielu szlachciców ze strachu przed śmiercią odeszło z dworu. Nikt nie był bezpieczny w jego pobliżu...


Nie trzeba być katolikiem, żeby być dobrym człowiekiem.


Niezmiernie imponują mi ludzie, którzy mimo wielkiej sławy i ofert za wielkie pieniądze pochylają się nad małymi, nie intratnymi projektami jak ten, bo wierzą, że kino wciąż powinno opowiadać o rzeczach ważnych.


Wszystkie rządy muszą borykać się z powracającym problemem: władza zawsze przyciąga osobowości patologiczne. To nie sama władza deprawuje, lecz stanowi magnes dla podatnych na deprawację. Tacy ludzie mają skłonności do upajania się przemocą. Szybko staje się ona ich nałogiem.


Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje.


Anarchizm nie oznacza braku instytucji w ogóle, lecz tylko takich, które zmuszają ludzi do podporządkowania się przemocy.


Gdyby wszystkie atomy, z których zbudowany jest człowiek, upakować ściśle jeden obok drugiego, można by je zobaczyć jako drobny punkcik jedynie pod bardzo silnym mikroskopem. Całą resztę ludzkiej objętości zajmuje pustka. Do tego wniosku można by zresztą w wielu przypadkach dojść i bez teorii atomowej.


Nasi przeciwnicy to strasznie mali ludzie, marni pod każdym względem – intelektualnym i moralnym.

Jarosław Kaczyński (podczas konferencji prasowej, 11 lipca 2007.)

Trzeba wiedzieć, jakie to uczucie żyć w tym materialistycznym świecie, gdzie na każdym kroku czyhają na człowieka tandetne luksusy, fałszywe obietnice i głębokie rozczarowania. Współcześni popełniają wielki błąd, zapominając o swoich uczuciach.


Dla mnie interesujące jest to, że młodzi ludzie inaczej posługują się śląską gwarą. Ona cały czas ewoluuje. Stale powstają nowe słowa.


Ona była bogatą panienką z towarzystwa, on synem biednego ogrodnika. Ludzie lubią udawać, że w XXI wieku takie rzeczy nie mają znaczenia, ale to nieprawda. Podziały klasowe są tak samo ostre jak sto lat temu. Tyle, że ludzie skuteczniej ukrywają swoje uprzedzenia.


Powinnam chyba być bardziej szalona. Ale, jak to bywa z większością ludzi, odkryła to zbyt późno


Nie może być tak, że jedynym obszarem, w którym od człowieka wymagamy natychmiastowej doskonałości, jest dziedzina życia seksualnego.


Wiele jest śmierci. Śmierć z wyroku losu,
Śmierć niewybredna od gromu, pomoru
Zdaje się gorsza od męczeńskich stosów,
Bowiem człowieka – pozbawia wyboru.2001 - 2050

W duchu Cristiano zazdrościł Marisie tej pewności siebie, którą mogą mieć tylko dzieci ludzi bogatych.

Bądź zdrowa, Lizbono (Cristiano Nunes)

Trochę znam artystów. Każdy z nich najbardziej zakochuje się w tworze własnej wyobraźni. Niestety, większość z nas, zwykłych ludzi, nie ma takiego daru i musi nas zadowalać zakochiwanie się w prawdziwych ludziach.


Karierze Hitlera dopomogła także sugestywna siła jego niewątpliwie fascynującej osobowości, która wciąż na nowo zjednywała mu nawet ludzi krytycznych wobec niego - w każdym razie na pewno wtedy, gdy znajdowali się oni w jego bezpośredniej bliskości.


Kieślowskiego cenię za to, że umiał połączyć prostotę ze złożonością problemów i że zawsze chodziło mu o człowieka.


Termin Nirwana jest używany w wielu różnych znaczeniach przez różnych ludzi, lecz ludzi tych można podzielić na cztery grupy. Są ludzie, którzy cierpią lub obawiają się cierpienia i którzy myślą o Nirwanie; są filozofowie, którzy próbują różnicować Nirwanę; jest klasa uczniów; którzy myślą o Nirwanie w odniesieniu do siebie samych i na koniec jest Nirwana Buddów.


Pieniądz robi człowieka.


To jest zachowanie porażające i przerażające. Ten człowiek zupełnie traci kontakt z rzeczywistością.


Nie trzeba mnie przekonywać… Zgadzam się na wymienianie mojego nazwiska wśród ludzi popierających JOW.


Stary człowiek to sąsiad śmierci.


Też zostałem uwiedziony przez Castro. Na Kubie były ogromne warstwy ubóstwa i nikt tego nie może poddawać w wątpliwość. Batista, wcześniejszy dyktator, przerwał reformy z lat 40., obalił postępową konstytucję. Fidel zamachnął się na niego. Trudno było nie wierzyć takiemu człowiekowi.


Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.


Niech Bóg ma w opiece tę biedną planetę, jeżeli to ty jesteś tu dobrym człowiekiem.

Grand Theft Auto V (do Michaela De Santy.)

W kraju, gdzie bardzo głośno mówi się o miłości człowieka, jest jej coraz mniej. Ci, którymi się opiekuję, są jak wyrzut sumienia naszego społeczeństwa.


Istnieją ludzie, którzy posiadają tak mało odwagi, by stwierdzić cokolwiek, że boją się nawet oświadczyć, iż wieje wiatr, chociaż wyraźnie to czują, o ile nie usłyszą przedtem, że ktoś już to powiedział.


Jakie Bóg miał zamiary? Moje serce przepełniała nienawiść do tego człowieka. Po raz pierwszy w życiu naszły mnie mordercze myśli.


Człowiek umiera, kiedy Pan Bóg zechce, ani wcześniej, ani później.


Ludzie mnie pytają: „Pan chce wyrzucić nielegalnych imigrantów. Czy pomyślał pan o ich dzieciach?” Oczywiście, że pomyślałem. Nie wolno rozdzielać dzieci i rodziców, niech jadą razem.


Bracia Kaczyńscy, a za nimi reszta PiS-owców, plotą, że rząd ma sukcesy i naprawia państwo (sic!). A ja wam powiadam: do tej pory jeszcze nigdy tak niewielu wybranych przez tak wielu nie zrobiło dla nich tak niewiele. Ci ludzie są w rozpaczy, bo wszystko leci im z rąk (…).


Jest wielu ludzi na tym świecie, którzy nazywają się chrześcijanami i robią rzeczy straszne. Pinochet, Reagan, Botha, to tylko kilka przykładów tych, co uważają się za chrześcijan.


Kreślenie map nigdy nie było na Dysku sztuką precyzyjną. Ludzie zwykle zaczynali pełni dobrych intencji, a potem tak bardzo dawali się ponieść różnym wielorybom z fontannami, potworom, falom i innym kartograficznym ozdobnikom, że często zapominali o zaznaczaniu jakichś nieciekawych gór czy rzek.


Tylko rozbitek, który uniknął śmierci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dlatego, że może oddychać.


To nie żadna sztuka kochać człowieka w nieszczęściu. Dopiero w szarym codziennym życiu miłość wystawiona jest na prawdziwą próbę.


Jest czarującym człowiekiem, dowcipnym, oczytanym, towarzyskim. Nie zauważyłem u niego śladu patriarchalnego podejścia do pięknej i inteligentnej żony.


U niektórych ludzi dopiero klęska innych wywołuje poczucie zwycięstwa.


Słabi i nieudani niech sczezną; pierwsza zasada naszej miłości dla ludzi.


Ja często mam to uczucie, że… że jestem okropnie, niewybaczalnie nie w porządku (…). Kiedy widzę ludzi chorych albo bardzo nieszczęśliwych… wiem, że powinnam, na dobrą sprawę, rzucić wszystko i iść tam, pomagać. Ale przecież mam swoje własne ciężary. I tak się po prostu nie da.


Człowiek starzeje się
Krótko:
Całe życie.


Różnica pomiędzy niewolą duchową a niewolą społeczną, pomiędzy religijną a polityczną sztuką rządzenia jest jedynie formalna; pierwsza z nich pragnie poddać człowieka władzy nadziemsko-ziemskiej, druga władzy ziemsko-nadziemskiej. Obie zaś niszczą w człowieku wszelką siłę moralną, wszelką wolność, podobnie jak niszczą ją w świecie, w duchu i wszelkich obiektywnych jego tworach.


Miłość dla ludzi – najwspanialsze bogactwo.


Jednostka ludzka, mająca prawo do poszanowania jej godności ludzkiej, powinna być bronioną przed przymusem zarówno wyznaniowym, jak i narodowościowym. Zamachy osób, uważających siebie za naczelników pewnej narodowości, na wolność sumienia narodowego innych ludzi, powinny być traktowane albo jako gwałt, albo też jako objaw niepoczytalności.


Mądry człowiek się nie boi. Człowiek przestraszony nie myśli.


Źródłem idei wolności człowieka jest Biblia.


Chcę złożyć przysięgę. Starałem się żyć jak człowiek. Nigdy więcej. Skoro traktujecie ludzi jak zwierzęta, to tak będziecie mieć. Przysięgam. Następnym razem ucieknę!

Nędznicy (film 1978) (do Javerta, gdy ten ogłosił dlań 5 lat więzienia dodatkowo za próbę ucieczki.)

– Nie słyszałem już potem, żeby się śmieli albo śpiewali hymn – powiedział harfista. – Coś im było nie tak po tym wszystkim, co tamten im nawrzucał.
– Pocieszyli się, pijąc (…)
– Dlatego myślę, że żale, które człowiek w sobie dusi, wszystko tłumaczą – powiedział Młody – Dlatego jedni kończą jako pijący, inni jako księża albo mordercy.


Człowiek, który jest głodny, pozbawiony opieki medycznej, niewykształcony, który jest pozostawiony samemu sobie, to człowiek, który zostanie wyalienowany, zagubiony i zdeprawowany.


Człowiek, który przeżył wielką wojnę, jest inny od tego, który nie przeżył żadnej wojny. Są to dwa rożne gatunki ludzi. Nigdy nie znajdą wspólnego języka, ponieważ tak naprawdę wojny nie można opisać; nie można się nią podzielić, nie można powiedzieć komuś – weź trochę tej mojej wojny.


Kiedy projektujesz ulicę lub parking, pomyśl, że za kierownicą siedzi zawsze człowiek.


Więcej niż jeden raz uświadomiłem sobie, że jeśli chodzi o zwierzęta, każdy człowiek jest nazistą.


Ludzie nie znikają. To molekularnie niemożliwe.


Granice dobra i zła nie biegną granicami narodów, ale ludzi.


Lubił Treva. W ogóle dobrze mu szło lubienie ludzi. Kiedy się wyraźnie lubi ludzi, mają nieco większą skłonność, by lubić w zamian.


''Non in solo pane vivit homo'' – nie samym chlebem człowiek żyje.


W polskich filmach jest za dużo fikcji. (…) Brakuje autentyczności. Bliższe życiu są już dialogi i tematyka seriali telewizyjnych i pewnie dlatego oglądają je miliony ludzi.


W meczu o brązowy medal mistrzostw świata człowiek nie myśli o bólu. Dla mnie był to mecz, w którym zagrałem najlepiej na tym turnieju. W poprzednim spotkaniach nie prezentowałem swojego optymalnego poziomu. Taka sytuacja mobilizuje i sprawia, że zapomina się o bólu.


Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!


Beckett jest z gruntu tragiczny. Tragiczny dlatego właśnie, że idzie mu o dolę człowieczą, o los ludzki w ogóle, a nie o człowieka takiego czy innego społeczeństwa, ani też o człowieka wyobcowanego i widzianego przez jakąś ideologię, która upraszcza, a zarazem amputuje historyczną i metafizyczną rzeczywistość autentyczną, w której człowiek tkwi.


Nie jestem podejrzliwa, raczej łatwowierna. Zakładam, że ludzie są dobrzy. Przejechałam się parokrotnie na tym, ale to wcale nie pomogło mi w tym, by zmienić nastawienie do ludzi. Szkoda czasu na kombinowanie, intrygowanie, judzenie, kłamstwo. Łatwo się później pogubić.


Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.


(…) było takie powiedzenie, że każdy człowiek ma w sobie dwa psy. Dobrego i złego. Psy cały czas żrą się ze sobą, bo tylko jeden może być psem alfa, przywódcą stada.
– I co?
– I wygrywa ten, którego chcesz karmić.


Czas to bezwzględny rylec. Zmienia postać ziemi, więc zasnuwa i wszelkie bóle w duszy człowieka.2051 - 2100

Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje.


Największą słabością większości ludzi jest wahanie, czy powiedzieć o swojej miłości innym ludziom, gdy jeszcze żyją.


W dwóch przypadkach ludzie absolutnie nie wierzą żadnym tłumaczeniom. Gdy mężczyzna wyjaśnia, skąd ma podbite oko, a kobieta… nowe futro.


Człowiek pozbawiony wyobraźni jest zwierzęciem.


Polonia jest szczególnie uczulona na jakieś lewicowe wpływy w strukturach, które mają mieć z nią łączność. Środowiska polonijne mają w tym zakresie ogromnie trudne doświadczenia, np. z konsulatami, które zmieniły się tylko częściowo. A ci ludzie, pracujący w konsulatach, dawniej powiązani z wszelkimi służbami – oby dzisiaj już to nie miało miejsca – budzą nieufność.


Jedynie ludzie mierni umieją myśleć o wszystkim.


Filmy wielkich studiów to biznes. Dlatego w Hollywood nie chcą się bawić w żadną tajemnicę, nie chcą ryzykować. Swoich aktorów kreują na gwiazdy, które ciągle robią to samo. Aktorzy są produktami do kupienia, a kupując produkt, ludzie muszą wiedzieć, co to jest. Ja nie nadaję się na gwiazdę, rzadko więc pojawiam się w hitach.


Złote nuty spadają na Rynek
i dokoła muzyki jest w bród
po królewsku gotuje Wierzynek
a kwiaciarki czekają na cud (...)
u nas chodzi się z księżycem w butonierce
u nas wiosną wiersze rodzą się najlepsze
i odmiennym jakby rytmem
u nas ludziom bije serce
choć dla serca nieszczególne tu powietrze.


Fidel jest dziś tylko cieniem dawnego wodza, który w czasie, gdy milion gardeł skandowało jego imię na placu, ułaskawiał jednych ludzi, nakazywał stracić innych i przyjmował ustawy, w których sprawie z nikim się nie konsultował.


Polacy cierpieli nie mniej niż my. Proporcjonalnie ponieśliśmy większe straty, ale Polacy także ogromnie cierpieli (…), moim skromnym zdaniem, nic nie wiąże ludzi mocniej niż ich wspólne cierpienie. Byliśmy razem najmocniej dotkniętymi ofiarami faszyzmu.


Jestem przeciwna utwierdzania ludzi w przekonaniu, że ślepy los rządzi ich losem, że istnieje jakiś cudowny sposób, że można odmienić swoje życie za pomocą fetysza, gwiazd, kart, kamienia czy czegokolwiek. A już najmniej wierzę w słowo pisane.


Lekarzami powinni zostawać dobrzy ludzie.


Gdy spoglądamy na Judasza, jego zakłamanie i złodziejstwo, to nam z pewnością nasuwa się skojarzenie, że ludzie jego pokroju stoją w tle katastrofy smoleńskiej i tego, co się po niej wydarzyło.


Czymże jest więc miłość? Poczuciem własnej słabości, które natychmiast ogarnia człowieka samotnego lub osamotnionego (…).


W wielu branżach, nie tylko w show-biznesie, trwa walka jak w dżungli: układy, pogoń za sensacją, snobizm, mody na coś lub na kogoś i korporacyjne wyścigi. Dziś artystę, pracownika, CZŁOWIEKA wycenia się rynkowo. Albo pasujesz do układanki, albo nie.


Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.


Ludzie chcą widzieć mnie, więc czemu, stojąc przed kamerą, mam nie nosić tego, co noszę?


Nic nie jest potężniejsze od wiedzy; królowie władają ludźmi, lecz uczeni są władcami królów.


A ty nigdy nie zapomnisz smaku pierwszych pocałunków
Dziś powracasz w rzeki marzeń, spływasz z nimi w morza smutku
Powiedz mi o wszystkich miastach, które znają twoje kroki
Kiedy szukając spełnienia zaglądałaś ludziom w oczy


''Complicated'' opowiada o udawaczach, ludziach dwulicowych, którzy nie są sobą, ale głównie o chłopaku, którego bardzo lubiłam, z którym było mi dobrze, ale kiedy tylko spotykał się z kolegami, traktował mnie… inaczej.


Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.


Dla mnie każda publiczność jest najważniejsza na świecie, śpiewam dla ludzi i w każdy występ wkładam całe swoje serce. Nie pozwalam sobie na to, by mieć gorszy dzień, wyjść na scenę i zamknąć się w sobie. „Show must go on”, jak śpiewał Freddie Mercury.


Tylko rozbitek, który uniknął śmierci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dlatego, że może oddychać.


Człowiek robi się podobny do swojego losu.


Nic tak nie wiąże człowieka z człowiekiem, jak częste przekazywanie sobie z ręki do ręki pieniędzy.


Wielcy artyści to ludzie, którzy w swojej sztuce odnajdują sposób bycia sobą, wszelkie zaś pretensje tak w sztuce, jak i w życiu.


Miłość robi z ludzi idiotów. (…) Seks to co innego, ale te wszystkie komplikacje emocjonalne…


Egzaminy są straszne nawet dla najlepiej przygotowanych, gdyż największy głupiec może spytać o coś, na co nie może odpowiedzieć najmądrzejszy człowiek.


Co to jest miłość?
To spacer
podczas bardzo drobniutkiego deszczu.
Człowiek idzie, idzie
i dopiero po pewnym czasie orientuje się,
że przemókł do głębi Serca.


FIFA to skorumpowana organizacja, która porywa ludzi i lansuje niewolnictwo. Kupuje zawodników z biednych państw, umieszcza ich w obozach treningowych krajów bogatych i potem z zyskiem sprzedaje.


Czas zamarzł jak graffiti na ścianach,
ludzi zatrzymanych w biegu możesz uchwycić w detalach.


Skłonność do barbarzyństwa, właściwa ludziom nawykłym do przemocy, którzy atawistycznie opierają się cywilizacji? Czy to ma coś wspólnego z religią, z Bogiem?


Jakże nędzne są myśli ludzi małych.


Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.


Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty


W większości małżeństw dwoje ludzi nie dodaje się, tylko odejmuje się od siebie.


Nie wierzę w życie pozagrobowe, nie wierzę w to, że gdzieś idzie jakaś dusza.(...) Wiem, że że ciału należy się szacunek, że należy je pochować, ale dla mnie życie człowieka kończy się z jego śmiercią. I nie ma w tym nic niezwykłego, ani dramatycznego. To jest naturalne. Chociaż może nie bardzo przyjemne.


Wierzę w sens rodziny. Znam niewiele rodzin udanych, ale brak wiary też nie ma sensu, niczego się na nim nie zbuduje. Więc wierzę – z dystansem... Moje filmy opowiadają o rodzinach dysfunkcyjnych, rozmontowanych, które próbują się poskładać. Fascynuje mnie i przeraża, że właśnie ludzie, którzy są sobie najbliżsi często najbardziej się ranią. To paradoks. Ale mimo to: rodzina górą!


On te szmatki traktuje lepiej niż ludzi.

Izabela Gajda (o stosunku Pshemka do tkanin.)

Wsłuchaj się w szum wody płynącej przez szczeliny i skały. Tylko drobny strumień wiele hałasuje. Wielka woda płynie spokojnie. To co puste dudni, to co pełne jest ciche. Głupiec jest jak na wpół próżny garnek. Mądry człowiek przypomina pełne wody jezioro.


Cóż mi z pochwał ludzi, których sądem gardzę.


Jeżeli krytyka jest związana z prawdą, muszę ją przełknąć. Ale jeśli jest złośliwa, czasami się denerwuję na tych ludzi. Jednak nie jestem pamiętliwy, więc przechodzi mi to.


Bezpośrednim, przyrodniczym, koniecznym stosunkiem człowieka do człowieka jest stosunek mężczyzny do kobiety.(...) Wedle tego stosunku można więc ocenić poziom całej kultury człowieka. Charakter tego stosunku świadczy o tym, w jakiej mierze człowiek stał się dla siebie istotą gatunkową.


Człowiek sam tworzy większość swoich lęków. Żeby się nie nudzić, zamartwia się na każdym kroku. Ale po śmierci ustają powody, aby się lękać.


Na zdrowy rozum każdej miłości trzeba by się strzec, bo nie wiadomo, gdzie człowieka zaprowadzi. Na zdrowy rozum samego siebie trzeba by się strzec. Nie człowiek ustanawia sobie zdrowy rozum. (…) O zdrowym rozumie nie dałoby się przeżyć życia. Zdrowy rozum owszem… Ale to się tylko tak mówi, gdy nie wiadomo, co powiedzieć.


Prezydent Kaczorowski to przemiły człowiek, jedna z najmilszych osób, jakie poznałam. Był wspaniale wychowany. Miał cudowne maniery. Wszystkie panie zawsze całował w rękę pochylając się przy tym z szacunkiem. Sprawiał, że każda kobieta w jego towarzystwie czuła się jak księżniczka. To był prawdziwy dżentelmen.


Gdy człowiek wspomni na czas, kiedy kochał, zdaje mu się, że nic się odtąd już nie zdarzyło.


Nieraz człowiek niechcący popełnia drobne niesprawiedliwości.


Świat to nie tylko wyprzedaże. Od dawna pracuję w tej branży. Pomagałam mamie od szóstego roku życia. Ona nie tylko sprzedawała książki. Pomagała ludziom kształtować osobowość. To, co czytamy w dzieciństwie, tworzy nasze „ja”, coś niepowtarzalnego.

Masz wiadomość (w księgarni do Joe, nie wiedząc, kim on jest.)

Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie.2101 - 2150

Nic na całym świecie nie czyni człowieka tak bezbronnym i samotnym jak odmienność i izolacja.


W badaniach nad klimatem nie dałoby się publikować naukowych debat w całości. Świat polityki i opinia publiczna życzą sobie możliwie jasnych, jednoznacznych odpowiedzi. A gdy nie jesteśmy w stanie ich dostarczyć, wielu ludzi po prostu przestaje nas słuchać.


Potrzeba ludzi pcha do zbrodni,
A głód wywabia wilki z boru.


W gruncie rzeczy parlamentarzyści podejmują decyzję tak, by zaspokoić częściowo interesy najbardziej wpływające na wynik wyborów, nie wzniecając jednocześnie zbyt żywych protestów ludzi, których interesy poświęcono. Nie ma żadnej innej reguły, jak tylko interesy, rzeczywiste lub rzekome, wyborców.


Człowiek ma ogromne zdolności do przystosowywania się, nawet jeśli nie akceptuje swego otoczenia.


W zasadzie każdy, nawet najmniej ważny człowiek, w pewnym stopniu jest historycznym podmiotem kreującym historię. Nawet człowiek pozbawiony wolności, niewolnik, jest w małym, ledwie zauważalnym zakresie osobą współdecydującą. Jego praca, przekonania i nastroje ważą na nastrojach mas.


Jeżeli ktoś chce odzyskać możliwość przechodzenia na emeryturę, jeśli chodzi o kobiety w wieku 60 lat, a jeśli chodzi o mężczyzn w wieku 65 lat, to musi dzisiaj głosować na Andrzeja Dudę, bo on z całą pewnością to zrobi. To nie jest zabieg jakiś bardzo drogi. Oczywiście to będzie kosztowało, ale dużo mniej, niż się próbuje ludziom wmawiać.


Czasem życie mści się na człowieku, dając mu to, czego chce.


– Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie?
– Może tchórzostwo. Albo nieodłączny strach przed popełnianiem błędów, przed robieniem nie tego, czego inni oczekują.

Weronika postanawia umrzeć (rozmowa Weroniki z pielęgniarką)

Jeśli możemy zaakceptować to, że matka zabija swoje dziecko, to jak możemy mówić innym ludziom, by nie zabijali drugiego człowieka?


Charakterystyczne dla naszej epoki jest to, że niektórzy ludzie kupują za pieniądze, których nie mają, rzeczy, które nie są im potrzebne, by zaimponować tym, którzy na to gwiżdżą.


Interesuję się współczesnym dramatem niezależnie, kto go napisał. Odczuwam jednak pewne pokrewieństwo myślenia z autorami węgierskimi. W tej dramaturgii dostrzegam czułość do człowieka, ciepły stosunek do bohaterów i niezwykłe poczucie humoru, które pozwala mówić o bardzo poważnych sprawach.


Chcemy w imieniu naszego kontynentu zorganizować imprezę, która doda pewności siebie ludziom od Kapsztadu po Kair (…) Naszym celem jest, by historycy pewnego dnia pomyśleli o Mundialu 2010 jako o chwili, gdy Afryka powstała i zdecydowanie zerwała ze stuleciami nędzy i konfliktów.

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2010 (fragment listu wysłanego przez prezydenta RPA Thabo Mbekiego do prezydenta FIFA Seppa Blattera.)

Po śmierci człowiek staje się zdecydowanie bardziej wrażliwy.


Żyjąc w wielkich miastach, ludzie tracą poczucie więzi, czują się wyalienowani i obcy. Dlatego na europejskich ekranach pojawia się coraz więcej filmów, których bohaterowie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie „Kim jestem?” i starają się zagłuszyć samotność.


Podobno Bóg kocha człowieka bezwarunkową miłością. Ale jak na bezwarunkową miłość, to cholernie dużo tych warunków.


Nigdy bym nie pomyślała, że to jest tak straszne. Ciągle sobie myślałam, że chcę cierpieć także za innych ludzi, żeby nie poszli na wieczne zatracenie, ale nie sądziłam, że jest to aż tak bolesne, tak straszne, tak okropne!

Anneliese Michel (wypowiedź z dnia 1 lutego 1976 r., podczas odprawiania egzorcyzmów.)

Ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek – nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem.


Człowiek zbudowany jest z przeciwności, w tym całe jego dramatyczne bogactwo i urok.


W obliczu śmierci człowieka chrześcijanin nigdy się nie raduje, ale zastanawia się nad poważną odpowiedzialnością każdego przed Bogiem i ludźmi, ma nadzieję i angażuje się na rzecz tego, aby każde wydarzenie nie było okazją do dalszego wzrostu nienawiści, ale pokoju.


Pewnych rzeczy człowiek nie chce wiedzieć. Na przykład dlaczego dziewczyna, którą kochałeś całym sercem, tobie uparcie odmawiała, ale z tym drugim poszła do łóżka praktycznie przy pierwszej okazji. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek w ogóle potrafi do końca wyleczyć się ze swojej pierwszej miłości; we mnie zadra tkwi do dziś.


Już wiem. Już wiem, dlaczego tak dużo młodych ludzi idzie na prawo. Nie dlatego żeby być prawnikami, ale żeby (...) definitywność odsunąć. A może młodość przedłużyć. Na razie postudiuję prawo, a potem zobaczymy, co się zdarzy. I tak całe życie przelatuje. Coś się ciągle ma zdarzyć, a tu okazuje się jednego dnia, że wszystko, co się miało zdarzyć, już zdarzyło się...


Cóż bowiem wart jest człowiek, który nie ceni nader rzadkiego i pięknego daru, owej jedynej doskonałej rzeczy, której nie można zdobyć za złoto, jaką jest szczera miłość kobiety?


Prawie wszyscy ludzie żyją w niewoli z tego powodu, który spartiaci podawali jako powód niewoli Persów: że nie umieją wymówić sylaby „nie”. Umieć wypowiedzieć to słowo i umieć żyć samemu – to dwa jedyne sposoby zachowania swej wolności i odrębności.


Badania pokazują, że dinozaury były współczesne ludziom. Ze wszystkich kultur docierają informacje, że je pamiętamy. Szkoci – potwora z Loch Ness, my – smoka wawelskiego, a Marco Polo pisał, że smok był zaprzężony do karety cesarskiej w Chinach.


Szczęście ciska ludźmi jak piłką.


Republika to lepsza forma, bo ludzie dzielą władzę i nie inwestują wszystkiego w jedną osobę czy rodzinę.


Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. Granica krzywdy leży w sumieniu, leży w sercu ludzkim.


Budowanie jedności, a nie dzielenie i szacunek dla drugiego człowieka, także dla jego odmiennego wyznania – to droga, którą nakreślił nam Chrystus.


Ale jeżeli ciebie będą zabijać – nie skowycz i nie płacz. Tego ci nie wybaczą. Uśmiechaj się, gdy cię będą zabijać. Uśmiechaj się do kata. Tym się unieśmiertelnisz. Tak czy owak każdy z nas kiedyś zdechnie. Zdychaj jak człowiek, Witek. Zdychaj z godnością.


Polska to piękny kraj, z bardzo przyjaznymi ludźmi. Macie tu najlepszą szkołę filmową i będę ją polecał studentom w Stanach. Powiem, że jeśli chcą być dobrymi filmowcami, muszą tu przyjechać. Ale najpierw – będą musieli nauczyć się polskiego w co najmniej 6 miesięcy. I niech nie jedzą więcej niż 10 pierogów na raz, bo nie wyjdzie im to na dobre.


Sukces osiąga się nie tylko drogą ciężkiej pracy, lecz także dzięki temu, że jest się zdolnym do budzenia w ludziach zaufania. Kiedy moja rodzina mnie kocha, jestem bardziej pewny siebie, a inni bardziej mi ufają i doceniają mnie.


Jak człowiek sobie tak poleży… to mu lżej.


Ta płyta została nagrana wbrew wysiłkom tych wszystkich ludzi, którzy usiłowali zmienić nas w alternatywny zespół popowy. Po prostu nie pozwoliliśmy im wejść do studia, a nawet jeśli się tam dostali, staraliśmy się by na nas nie wpłynęli. Przynieście nam jedzenie, w porządku, ale nic poza tym, zapomnijcie o tym!

Dave Mustaine (w 2001.)

Nawet cień przyjaciela starczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym.


Wywłaszczeni kapitaliści są ludźmi w największym stopniu i bezpośrednio odpowiedzialnymi za to, co stało się w Nikaragui, bo to oni sprowadzili jankesowskich najemników na narodowe terytorium.

Augusto Sandino (uzasadniając uzyskiwanie przez partyzantkę zasobów materialnych nieodzownych do prowadzenia walki zbrojnej i zapewnienia bojownikom środków do utrzymania poprzez ekspropriacje wielkich posiadaczy.)

Zbyt wielu ludzi cierpi przez dobre uczynki i pomysły kobiet.


Nie do wiary, jak często sytuacje zmuszają ludzi do robienia tego, co chcieliby naprawdę robić.


(...) ludzie żyją tak naprawdę tylko po to, aby przeżywać emocje (...).


Historia to moja pasja. Zawsze ciekawiło mnie, jak kiedyś żyli ludzie, w co wierzyli, jakimi narzędziami się posługiwali…


Autorytety umacniają władzę. Ich zniewalająca siła zmniejsza krytycyzm na tyle, że niektórzy uznają czyjś autorytet wbrew racjom swojego rozumu, przystosowując się do opinii otaczających ludzi. Są to autorytety – nazwałabym urzędowe.


Narzekałem, że nie mam butów, dopóki nie spotkałem człowieka, który nie miał stóp.


To dobrze, że w polityce pojawił się tak oryginalny człowiek. Palikot jest obywatelem RP i ma prawo oceniać prezydenta.

Kazimierz Kutz (o Januszu Palikocie)

Człowiek, który pierwszy cisnął obelgę zamiast kamienia, był twórcą cywilizacji.


Znoszenie kary śmierci jest nie tylko nielogiczne, ale i niemoralne. Stawia mordercę z góry, w znacznie lepszej sytuacji niż ofiarę. Morderca automatycznie uzyskuje gwarancje życia, choć sam może odebrać je drugiemu człowiekowi.


Silna miłość do człowieka słabego bywa nieraz potężniejsza i bardziej męcząca niż wzajemne uczucie dwóch równych siebie charakterów, ponieważ mimo woli bierze się odpowiedzialność za słabszego.


A jak chcesz poznać ludzi, na sumie?

Tancerze (do Doroty.)

Nigdy nie wątpiłem, że bogowie czasem przykładają rękę do spraw śmiertelników.


Tegoroczne święta odbyły się pod znakiem Smoleńska i beatyfikacji Jana Pawła II. Jakie to ma przełożenie na relacje w ramach małej wiejskiej społeczności? Żadnego. Ludzie posłuchali, dali na Kościół, rozeszli się po domach. I tak do następnej niedzieli. I do następnych świąt.


Staram się o tym pamiętać, że penetrując duszę ludzką, oczyszczamy się. Dochodzimy do tego za pomocą myśli, uczuć, refleksji, słów wielkich dramaturgów, które wypowiadamy. My o człowieku staramy się opowiedzieć – to jest może misja.2151 - 2200

Bo natura, bezwiednie dla ludzi, życiem rządzi, tylko mało kto chce się nad tym zastanowić i zestawić.


Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – leżą w błocie...


Żaden głos nie podniósł się przeciwko temu wyborowi (…). Proboszcz wiedział jednak, że owa jednomyślność mogła być zarówno dobrym, jak i złym znakiem, bo cisza nie zawsze jest równoważna z przyzwoleniem. Z reguły zdradza jedynie niezdolność ludzi do szybkiej reakcji.


Wiedziałem, że nikt nigdy nie był winny temu, że ludzie popadają w nałóg. Oni sami są odpowiedzialni za ich własne zachowanie. Nie jest za to odpowiedzialny diler, przyjaciel czy dzieciństwo.


Tak długo jak jesteśmy ludźmi, będziemy się mylić.


Ludzie z dużych wytwórni całują cię w dupę za nim podpiszą z tobą kontrakt i później nie wciskają ci gówna. W Reprise Records tak nie jest. Oni są prawdziwi. Wszystko, co robią, konsultują z nami i to sprawia, że czujemy się dobrze.


Człowiek, na którym wykonuje się wyrok śmierci, to już nie jest ten zbrodniarz z sali sądowej. Tam wszyscy na niego patrzą, dziennikarze zadają pytania, jest obiektem zainteresowania, czasem próbuje pokazać, że jest supermenem. Ten, który staje podczas egzekucji w obliczu śmierci, to ktoś budzący litość, biedak, wrak człowieka. Nie umiem tego oddać słowami, nie jestem poetą. To trzeba zobaczyć.


Życie towarzyskie to byłaby urocza rzecz, gdyby jeden człowiek obchodził cokolwiek drugiego.


Naprawdę kocha się tylko raz w życiu (…), nawet jeśli człowiek tego nie zauważa.


Uciekaj, kędy możesz, od złego człowieka.


Człowiek to istota, która zabija swojego brata, swego bliźniego. Według ''Księgi Rodzaju'' zbrodnia jest częścią istoty ludzkiej.


To, czego się dokonuje lub nie, nie ma w życiu żadnego znaczenia (…). Liczy się wyłącznie to, co sądzą o tym ludzie.


Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą.


Liderzy zamierzający tworzyć wspólne wizje muszą wykazywać chęć bezustannego dzielenie się swoją osobistą wizją. Muszą być również gotowi zapytać: „Czy pójdziesz ze mną w tym kierunku?” To może okazać się trudne. W oczach człowieka, który w ciągu całej swojej kariery określał cele i po prostu oznajmiał je innym, prośba o poparcie może wyglądać na przyznanie się do słabości.


Bank wspomnień, jeśli ktoś chce znać moje zdanie, to nie jest serce ani głowa, to nawet nie jest dusza. To przestrzeń pomiędzy dwojgiem ludzi.


Wszystkie te figury (...) cechowało owo życie i ruch skamieniały, owa moc tajemnicza sztuki egipskiej, skrępowanej przepisami kapłańskimi, podobnej do człowieka z zatkanymi ustami, który usiłuje wyznać swą tajemnicę...


Szczęśliwi ci, którzy mieszkają w twoim domu!
Nieustannie cię wysławiają.(...)
Szczęśliwi ludzie, których siła jest w tobie,
w których sercu są gościńce.


Pędzącemu na oślep człowiekowi ukazuje się przepaść, kiedy jest już za późno.


W naszych społeczeństwach nierówności coraz bardziej rosną, a jedynym wyjaśnieniem jakie podajemy, jest takie, że ludzie mają różne osiągnięcia i są w różnym stopniu efektywni. Ale czy można być 320 razy mądrzejszym od innych albo 320 razy lepiej pracować?


Straciłem dzisiaj trzech ludzi. Trzech młodych mężczyzn nigdy nie wróci do swoich rodzin. Wojna to nie liczby, to ludzie. W sensie militarnym odnieśliśmy sukces. Ale czy ich rodziny myślą o tym tak samo?

Wojna (sierżant O’Rourke, przyjaciel Blade’a na Kosmicznym Pierścieniu.)

I szczycę się tym, że nie należę do faryzeuszy, którzy nie są ode mnie lepsi, a udają ludzi czcigodnych, filary społeczeństwa, rycerzy bez skazy, nieposzlakowanych obywateli; po ich śmierci urządzi się im wspaniałe pogrzeby i poważne dzienniki zamieszczą ich życiorysy


Jak pisze Fredro – im człowiek starszy, tym częściej ogląda się za siebie i zauważa, że smutno jest żyć, jeśli nie ma do kogo powiedzieć: czy pamiętasz? Fredro uważa też, że kto siwieje, chętniej bajdurzy.


'''Karolina Morelowska''': Pewnie każdy powie, że to wartość, bez której nie da się przejść przez życie.
'''Adam Boniecki''': Czyli bez ludzi, po prostu. Mówi się: ty jesteś dla mnie ostoją, pewnym punktem. A jeśli się nie mówi głośno, tak czuje się w sercu.


Skąd się bierze w człowieku tyle siły, kiedy wydaje się zupełnie przegrany, stracony, omotany tysiącami sprzeczności, nasłuchuje i wyłapuje jedną dźwięczna nutę, która go prowadzi w życie, trochę po omacku, lecz dobrą drogą.


Kiedy człowiek umiera,
zmieniają się jego portrety.
Inaczej patrzą oczy, a wargi
uśmiechają się innym uśmiechem.
Spostrzegłam to, powróciwszy
z pogrzebu pewnego poety.
I odtąd sprawdzałam często,
i potwierdził się mój domysł.


Uzurpacja woli osobistej nad prawami, które ją warują a nie obchodzą, jest tak odwieczna, jak historia ludzi i ludów. Słowo temuż ulegało i ulega… (IV)


Ale może czasami człowiek musi stanąć mężnie i walczyć, choćby dlatego że nie ma już dokąd uciekać.


Rozumiem, że ludziom podobało się to na festiwalu w Opolu, bo wyglądało to tak, jakby Ada wyszła na scenę. To celowo było tak zrobione. Ale jeszcze dziewczyna musi popracować nad sobą parę lat, żeby dojść do tego kunsztu, który miała mama.


Nie może człowiek mieć większego skarbu nad dobrą żonę ani większej plagi nad złą. Mądra niewiasta buduje dom swój, a głupia i zbudowany zepsuje.


Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.


(…) ludzie zawsze będą chcieli iść do dużego ciemnego pokoju i oglądać film wspólnie.


Każdy z nas ma coś takiego: niszę, w której „wypoczywa”. Nie wierzę ludziom, którzy od rana do wieczora stoją na straży intelektualnego koturnu i nie potrafią zabawić się w życie.


Ludzie znów zwracają się ku sferze duchowej. Jeszcze kilka lat temu uznano by ich za zacofanych mieszkańców ciemnogrodu. Istnieje niewidzialna więź między ludźmi, którzy wybrali światłość.


Właśnie odszedł najbardziej zabawny i najmniej inteligentny człowiek.

Elżbieta I Tudor (po egzekucji Tomasza Seymoura.)

Sama zasada małżeństwa jest sprośna, gdyż przeobraża ona w prawa i obowiązki tę wymianę, która powinna być oparta na spontanicznym odruchu; skazuje ludzi na to, by ujmowali swe ciała w ogólności, nadaje im charakter narzędzi, wysoce poniżający.


Murzyni mówią, że na początku świata wszyscy ludzie byli jednego koloru. I nastał dzień, kiedy Bóg rzekł do Kaina: „Co zrobiłeś z twoim bratem Ablem?” Wtedy Kain zbladł ze strachu.


Ja jestem człowiek spokojny, ale do czasu aż się zdenerwuję.


Z bliska widać najgorzej. Czasem trzeba oddalenia, żeby kogoś zobaczyć naprawdę. A czasem własne nieszczęście zasłania widok na bliskiego człowieka.


Życie to tylko chemia. Tu kropla, tam strużka, a wszystko się zmienia. Niewielki łyk sfermentowanych soków i nagle człowiek zdolny jest przeżyć kolejne parę godzin.


Ludzie straszliwie komplikują sobie życie do wszystkiego włączając arytmetykę.


Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają.


Człowiek w moim wieku mniej sam siebie akceptuje i właściwie to bardziej jest skłonny sprzedawać swoje wytwory wyobraźni, a twarz chować w cieniu pod chmurą kapelusza.

Czesław Niemen (o niechęci do pozowania do zdjęć.)

(…) najsmutniejsi ludzie jakich w życiu spotkałam, to ci, którzy nie interesują się niczym głęboko. Pasja i zadowolenie idą ze sobą w parze, a bez nich każde szczęście jest wyłącznie chwilowe, nie ma bowiem bodźca, który by je podtrzymywał.


Najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie.


Dowodzenie nie oznacza, że trzeba coś robić… oznacza jedynie konieczność upewnienia się, że inni ludzie robią to, co powinni!


Wino jest jak człowiek. Wchłania wszystkie wpływy życia, toczącego się wokół i przejmuje jego osobowość.


To normalne w miłości, że ludzie podporządkowują się sobie nawzajem.


Człowiek, nawet jak jest z niego straszny cynik i sceptyk, zawsze ma głupie słabości, które zwykliśmy nazywać marzeniami czy też nadzieją.


Kiedyś przekonasz się, że ludzie z reguły nie są ani całkiem dobrzy, ani źli. Może w nich tkwić odrobina dobra i cała masa zła albo mogą być z gruntu dobrzy z niewielką domieszką zła.


Wierzę zatem, że jeśli człowiek poszukuje miłości, to ją w końcu znajduje, a wtedy skupia wokół siebie jeszcze więcej miłości. Wystarczy, by jeden człowiek był nam życzliwy, a wtedy inni również stają się życzliwi. Zaś kiedy jesteśmy sami, to coraz bardziej zasklepiamy się w naszej samotności. Dziwne jest życie.2201 - 2250

Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem osobistym, jako jednostka, ale świadomie lub nieświadomie, również życiem swojej epoki i swojego pokolenia.


Miłość jest cierpieniem. Człowiek musi kochać, ale nie chce tego.


Nie rozumiem, jak ktoś, twierdząc, że jest krewnym albo bratem, może się zachowywać w taki sposób, w jaki on się zachowuje, będąc tak zimnym i bezwzględnym i po prostu odwrócić się plecami do ludzi, o których mówi, że byli jego rodziną.

Malik Obama (o Baracku Obamie, który odmówił pomocy finansowej rodzinie żyjącej w Kenii)

Zaczarować kilka tysięcy ludzi to wyzwanie. Podejrzewam, że śpiewając z playbacku, przeraźliwie bym się nudziła.


Każdy człowiek, który ceni swój kraj, musi być wobec niego krytyczny i przyjmować krytykę. Będąc patriotą, muszę być krytyczny wobec swojego kraju, tak samo, jak muszę być krytyczny wobec samego siebie.


Z pewnością nie jest to polityczna prowokacja. Tekst jest ponadczasowy, mówi o mechanizmach władzy, tragicznym losie człowieka uwikłanego w rzeczywistość. Zresztą polityki tu jest niewiele. To bardziej opowieść o „everymanie” niż o konkretnym człowieku.

Maciej Kowalewski (o sztuce ''Obywatel M.'')

Ludzie nawet się nie domyślają, jak sobie szpecą krajobrazy.


Aniołowie Pańscy nie rozmawiają z ludźmi, przekazują im jedynie rozkazy od Boga.


Tygrysek wie, że jak się człowiek ujawni z jakąś umiejętnością, to mu zaraz inni każą się przepracowywać.


Ludzie używają słów tylko po to, by ukryć swe myśli.

Voltaire (myśl pochodzi ze starożytności, cytowana później nie tylko przez Voltaire’a.)

Od 1914 roku ludzie nie prowadzą już bezpiecznego i spokojnego życia.


Natura w las wilka prowadzi, z natury ludzie grzeszyć radzi.


Potrzeba nam też dobrych mediów chrześcijańskich, silnych, bo przecież dzisiaj w dużym stopniu władzę nad duchem ludzi sprawują media. Ludzie oglądają telewizję i myślą, że to, co tam widzą i słyszą, jest prawdą. Jak wcześniej radio Goebbelsa zdominowało Niemców, tak dzisiaj lewacko-ateistyczne media chcą zapanować nad świadomością ludzi. Toczy się walka o duszę narodu.


Lira śpiewa w ręku człowieka, lecz milknie gwałtownie schwycona.


Nie jestem wyjątkowy, co do tego nie mam wątpliwości. Jestem zwyczajnym człowiekiem o zwyczajnych myślach i wiodłem zwyczajne życie. Nikt nie postawił pomnika ku mej czci, a moje imię szybko pójdzie w zapomnienie, lecz kochałem – całym sercem i duszą – a to moim zdaniem wystarczająco dużo.


Kiedy dwoje ludzi łączy miłość, to nie patrzą na siebie nawzajem, lecz patrzą w tym samym kierunku.


Ludzie jak gdyby zapomnieli, że istnieje coś takiego jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, która każe robić rzeczy niebezpieczne nawet, takie, które się nie podobają. Zapomnieli o tym, że ktoś działa tylko i wyłącznie z takich pobudek.


Nigdy w życiu nie spotkałem człowieka o tak pozytywnym podejściu do życia.


Równie dumni i mroczni jesteście oboje:
Człowieku, nikt nie zbadał dna twego tajnicy!
Morze, nikt nie zna bogactw twych skrytej skarbnicy!
Tak zawistnie strzeżecie tajemnice swoje.


Dla mnie człowiek, który donosi do obcego państwa to jest zdrajca i tak naprawdę powinien wisieć na stryczku. Taka jest prawda.

Bernadeta Krynicka (wypowiedź pod adresem polityków opozycji przedstawiających sytuację polityczną w Polsce na forum organów Unii Europejskiej.)

Zmarł śp. Ryszard Kapuściński. Na 100% agent bezpieki – co widać po klace, jaką Mu urządziła lewicowa część „klasy politycznej”. A przy tym dobry reporter (co prawda: za „komuny” nie miał konkurencji…) i mądry człowiek. Jedno drugiego nie wyklucza. Naprawdę!


Gdybyś mogła, odmówiłabyś mi prawa do życia. Do wolności. Odebrałabyś mi ją. Sądzisz, że przyjęli by cię z powrotem do FBI? Ludzie, których nienawidzisz równie mocno, jak oni ciebie? Myślisz, że dostałabyś medal? Oprawiony i powieszony na ścianie przypominałby ci o twojej odwadze i nieprzekupności. Potrzebujesz do tego jedynie lustra.


Ostańcie z Bogiem, ludzie kochane.


Wydaje się, że wszędzie ludzie powiedzieli: Dość! Wyłamali się z systemu, postawili żądania i się nie ugięli, nawet jeśli odpowiedź przyszła w chmurze gazu łzawiącego lub wśród gradu pocisków.

Richard Stengel (uzasadniając przyznanie tytułu „Człowieka Roku 2011” osobie protestującej.)

Człowiek nie powinien być sam. A tym bardziej pies.


Ludzie zawsze nazywali The Cure ponurymi, ale słuchanie ich czyniło mnie szczęśliwym. W tym smutku było coś co czyniło mnie spokojnym i myślę, że jesteśmy podobni.


Aby móc śpiewać dla ludzi, trzeba mieć pozwolenie od natury. Trzeba pozwolić życiu wystawiać się na ciągłe próby. Trzeba kilka razy umrzeć i kilka razy się odrodzić.


Kreczmar rozwijał kunszt aktorski nie dzięki cierpieniu, ale wbrew cierpieniu, w walce z cierpieniem. Na tym – jak myślę – polega prawdziwa niezwykłość tej sztuki. I jeszcze może w większym stopniu niezwykłość tego człowieka.


Dlaczego mężczyźni wciąż zadają pytania, na które człowiek po prostu musi odpowiedzieć kłamstwem?


Biały człowiek przyłożył nóż do więzów, które trzymały nas razem, i rozpadliśmy się.


W każdej nowej sytuacji wychodzi na jaw, że nikt człowiekowi nie wyjaśnia akurat tych najbardziej podchwytliwych zasad (a z reguły dotyczą one czegoś, czego nie da się wyguglać). Na przykład: gdzie jest początek kolejki? Co można zjeść? Gdzie należy stać, a gdzie siedzieć? Dokąd należy pójść po skończeniu posiłku i dlaczego wszyscy tak na ciebie patrzą? „Kurczę, no”.

Fangirl (o stołówce.)

W Czeczenii trwa konflikt z okrutnymi ludźmi, zwierzętami, które nie rozumieją, w jakiej epoce i w jakim świecie żyją.

Władimir Putin (podczas wizyty w Holandii.)

Natura jest bezwzględna i wroga, kultura zaś pozwala człowiekowi robić różne rzeczy z mniejszym wysiłkiem, zyskiwać na czasie. Kultura wyzwala ciało od zniewolenia pracą i usposabia go do kontemplacji.


Na placu Tiananmen zginęło 3 tys. ludzi, kilkadziesiąt tysięcy uwięziono, a kolejne kilkadziesiąt uciekło z Chin w obawie przed represjami. To był przełomowy rok. Ludzie z powodu miłości do kraju stracili życie, więc później, za czasów Deng Xiaopinga, skupili się na miłości do pieniędzy. Ta sytuacja trwa do dziś.


Gdy ludzie są sobie przyjacielscy, nawet woda staje się słodka.


(...) talent albo się ma, albo... się go nie ma. Talentu człowieka się nie nauczy. Owszem, można solidną robotą wypracować pewne umiejętności, ale jeżeli palec Boga nas nie dotknął, to dobrze nie będzie.


''Quod enim laicali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito'' – co bowiem rozwija się za sprawą prostych ludzi, nie ma efektów, chyba że przypadkowe.


Tylko ludzie pozbawieni celu są nieszczęśliwi.


Ja nie zmieniam zdania o Kaczyńskich, to mali, zawistni ludzie, uparcie dążący do władzy, nie wiem czy wiedzą, po co oni tą władzę chcą mieć.


Gdzie jest i gdzie była cnota u ludzi, którzy dokonywali wielkich rzeczy na tym padole? Zaczynam się doprawdy obawiać, że spotyka się ją tylko w wyobraźni historyków.


Najsłuszniej jest definiować człowieka jako pewien kaprys intelektualny powstały na wieki w boskim umyśle.


Człowiek – persona non grata.


Jak przyjdzie na ciebie kolej (…), staniesz się i ty bezwolnym i zmienionym nie do poznania sługą władzy. Kto wie, na co się jej przydasz. Może z twoją pomocą będzie się nakłaniać ludzi, by kupowali, czego nie potrzebują, albo nienawidzili, czego nie znają, wierzyli w to, co czyni ich uległymi, albo zwątpili w to, co mogłoby ich ocalić.


Ludzi zawsze warto wspominać dobrze.


Mnie jest bliskie to, że można dociec czy dotrzeć do uczuć, które nam towarzyszą, a których w życiu na co dzień jakby nie ma. Interesuje mnie, gdzie leży granica pewnych ekstremalnych stanów psychicznych i granica ich poznania. Interesuje mnie rozpoznawanie tego, czy człowiek jako gatunek został obarczony przez Boga czy przez los. Taki podstawowy ludzki status.


Ale nasze przeżycia często są tak skomplikowane i przykre, że nie dziw, iż ludzie tłumaczą je udziałem samego Szatana, starając się tym sposobem je wyjaśnić albo przynajmniej uczynić bardziej znośnymi.


(…) kaptur zmienia człowieka.


Każdy człowiek rozumie miłość po swojemu, lecz wszyscy dalecy jesteśmy od prawdziwego jej rozumienia.


Ale wkrótce wszyscy znowu spoważnieli, bo jak zapewne wiecie, jest taki rodzaj szczęścia i zadziwienia, który czyni człowieka poważnym. Jest po prostu za dobrze, by marnować czas na żarty.


Natura zbudowała mózg w taki sposób, że przez pierwsze sześć lat życia człowieka potrafi on przyswajać informacje z niezwykłą szybkością i bez najmniejszego wysiłku.2251 - 2300

Należy kochać wszystkich ludzi – nie wyłączając najbliższych.


Żydzi byli mózgiem i kręgosłupem władzy bolszewickiej. W najokrutniejszym czasie rewolucji i wojny domowej byli bardziej lojalni wobec komunistycznej władzy niż sami Rosjanie. (…) Tworzyli nową Ziemię Obiecaną, ponoć sprawiedliwą dla wszystkich, gdzie nikt nie będzie im wypominał pochodzenia. Jeszcze tylko milion ludzi do gułagu, pod lufy, do piachu. I następny milion. I jeszcze, i jeszcze…


Straszną jest rzeczą, że gdziekolwiek człowiek się urodzi, pewne twierdzenia zostają mu wpojone w dzieciństwie wraz zapewnieniem, że nigdy nie będzie mógł wątpić na ich temat, pod karą utraty wiecznego zbawienia.


Nie przychodzi mi na myśl wspanialsza ikona gitary niż człowiek o muzycznym intelekcie na tyle silnym, by zmienić to, co działo się wcześniej i nadać muzyce inny kierunek. To on jest moim „guitar hero”.


W imię norm obwąchujemy się nawzajem, patrzymy sobie na ręce, badamy kolor poglądów i oczu. Jedna jest tylko norma, którą należałoby podtrzymywać, banalna – szacunek dla inności drugiego człowieka. Reszta norm to opresja.


Znałem, ale wyłącznie przez telefon – żonę Jaroszewicza, dziennikarkę Alicję Solską, która często dzwoniła do „Polityki”, do Szeligi lub Fikusa, a ja odbierałem telefony. Była kuzynką eks-żony mego przyjaciela, Haliny Paczeskiej, więc wiedziałem, że Solska mnie okropnie nie cierpi, co było normalne, bo drażnię porządnych ludzi.


Rzadko wracam do przeszłości. Wydaje mi się, że człowiek z każdą godziną, z każdym dniem zdobywa nowe doświadczenia, które sprawiają, że nawet to, co robił kilka dni wcześniej, wydaje mu się śmieszne. Dojrzewamy, co ma również takie konsekwencje, że częściej łapiemy zadyszkę. Jednak nie przeżywam chwil, w których bym strasznie żałował, że już nie jestem młody.


Jesteś dobra i czysta. Wiesz co? Wystawiłem cię na spotkanie ze światem, gdzie ludzie srają jeden na drugiego, gdzie kłamią i zdradzają. Świat, w którym jebana sperma wypływa z waginy i po prostu rozpryskuje się na podłodze. Jesteś czystą, białą różą. Wiesz o tym? W morzu gówien i szczyn. I ja zbezcześciłem cię, zbezcześciłem twoje płatki.


Myślę, że teoria wartości Marksa jest jedną z najgłębszych jego wizji metafizycznych, w ekonomii politycznej zaś rola jej polega na tym, że za jej pomocą możemy zawsze wydobywać na powierzchnię myśli pojęcie procesu ekonomicznego jako całości, jako pewnej rzeczywistości stwarzanej przez człowieka pośród obcych jej procesów żywiołowych.


Człowiek marny jak zajawka czternastolatka,
nie ma praw rozumowania załączonych w aktach,
tylko podstawowe hasła, praw rządzących tym wszechświatem.


Żyjemy w czasach, gdy wmawia się ludziom, że nie ma jednej prawdy, a są tylko różne „narracje”, odmienne, ale równoprawne interpretacje faktów.


– Już po pierwszym transporcie! Pomyśl, ja – od Bożego Narodzenia przewinęło się przez moje ręce chyba z milion ludzi. Najgorsze są transporty spod Paryża: zawsze człowiek spotyka znajomych.
– I co im mówisz?
– Że się idą kąpać, a potem spotkamy się w obozie. A ty byś co powiedział?


Konferencja to zgromadzenie ważnych ludzi, którzy w pojedynkę nie mogą nic zrobić, ale razem mogą stwierdzić, że nic się nie da zrobić.


Zagłosuję na partię Razem, żeby odsunąć od władzy tych starych, strupieszałych polityków, którzy wyglądają jak upiory, a do kamery opalają się w solarium i wygładzają makijażem. Chcę innych ludzi, zresztą moja córka będzie głosowała na Razem.


Reżyser powinien mieć odwagę, żeby pokazać każdy aspekt intymności kochających się osób, bez względu na to, czy komuś wydaje się to obsceniczne. Jeśli mówimy o relacji między dwojgiem dorosłych ludzi, nie ma niczego, czego z założenia nie powinno się pokazywać.


Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł.


Pesymista to człowiek, który sądzi, że wszyscy są tacy sami dranie jak on. Dlatego nienawidzi bliźnich.


Jednym z zaskakujących przywilejów, jakie przysługują intelektualistom, jest to, że mogą pozwalać sobie na skandaliczną głupotę, nie psując sobie przy tym reputacji. Intelektualiści, którzy czcili Stalina, podczas gdy on mordował miliony ludzi, nie zostali zdyskredytowani. Nadal rezonują na każdy temat pod słońcem, a ludzie słuchają ich z nabożnym szacunkiem.


Uwielbiam się śmiać. Uważam, że kino narodziło się wraz z narodzinami komedii. Owszem, równolegle powstawały filmy oparte na przemocy i pościgach, ale świetną robotę wykonywali także Chaplin, Keaton, Lloyd i Max Linder. Piękno kina polega na tym, że wywołuje u ludzi śmiech i ich jednoczy.


Bowiem są to Niemcy, a to gorsze niż ludzie pobożni.


Ludzie częściej i łatwiej wiążą koniec z końcem, niż początek z końcem.


Rodzić mięso armatnie, niewolnika i ofiary to nie to samo, co rodzić wolnych ludzi.


(...) pewne obrazy z dzieciństwa zostają w albumie pamięci wyryte niczym fotografie, niczym sceneria, do której człowiek zawsze wraca pamięcią, choćby upłynęło nie wiadomo jak wiele czasu.


Pierwsza nasza miłość nie jest miłością kobiety, ale miłością bóstwa, które w kobiecie sobie wyobrażamy. Ta miłość musi przebiegnąć jak błyskawica nasza istotę i zahartować ja na cały żywot. Ale to nie będzie uczucie tego świata, to jest mały odłamek zaświatowych rozkoszy, których doznamy, gdy nasiąkła przesadami skorupa nasza pęknie, a człowiek rajski znowu odżyje.


Człowiek niczego nie wymyśla. Każdy sen jest przeczuciem lub wspomnieniem.


Młodzi ludzie są zadziwiająco konformistyczni w swoim buncie.


Duchowny: człowiek, który dba o nasze życie poza grobem i w ten sposób zarabia na własne życie doczesne.


Życie ludzkie, posłusznie melduję, panie oberlejtnant, jest takie powikłane, że w porównaniu z nim człowiek jest jak szmata.

Przygody dobrego wojaka Szwejka (konkluzja Szwejka wobec por. Lukasza.)

Istnieją sekrety, tajemne ścieżki, ludzie zdolni rozumieć i kontrolować zjawiska niedostępne dla śmiertelników.


Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, jeżeli tylko osiągnie właściwy stopień uległości.


Kochać to zgadzać się na to, by się starzec z drugim człowiekiem.


Ludzie bliscy są sobie naturą, a dalecy przyzwyczajeniami.


Kiedy popełniamy błąd (...) zazwyczaj wystarczy przeprosić, by załatwić całą sprawę. Czasami jednak przeprosiny nie przynoszą spodziewanych efektów i większość ludzi nie ma pojęcia, dlaczego tak się dzieje. A powód jest całkiem prosty: najwidoczniej to, co zrobili, nie było błędem, zwykłą pomyłką, ale świadomym wyborem... Wiele osób nie dostrzega różnicy między jednym a drugim.


Ludzie muszą się poważnie zastanawiać nad sensem życia tu i teraz, właśnie dlatego, że wiedzą, że kiedyś umrą.


Ludzie w gruncie rzeczy nie czytają; albo jeśli czytają, nie rozumieją, albo jeśli zrozumieli, zapominają.


Człowiek dla miłości jest tylko potrzebny na świecie.


Kłamstwo zawsze milsze jest człowiekowi niż prawda, prawda bowiem ujawnia pewne niedoskonałości, a tych nie brak nawet istotom najszlachetniejszym, którym chciałoby się dogodzić i sprawić przyjemność


''Nie planowaliśmy zostać superbohaterami… ale życie czasem płata figle. Mój brat chciał pomagać ludziom – i to będziemy robić. Jak się nazywamy? – "Wielka Szóstka".''

Wielka Szóstka (końcowy monolog)

Prawdą jest to, co mawiają: glina i kobieta nie pasują do siebie. Zadawać się z babą to jak wziąć na przeczyszczenie. W człowieku zostaje bolesna pustka.

Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego (do Jane na przyjęciu powitalnym Elżbiety II.)

(…) pochodzę z Podhala, gdzie człowiek smutny bywa tylko na kacu.


Ateistami ojczyzny możemy nazywać kosmopolitów, ludzi, którzy mieszkają tutaj, a tak samo dobrze mogliby mieszkać w Paryżu albo w Londynie. Żyją w każdym kraju jak w hotelu


Przypuszczam, że na każdego człowieka prędzej czy później przychodzi chwila próby. Każdy z nas ma swojego demona, który go tyranizuje i zadręcza, aż wreszcie trzeba mu wypowiedzieć walkę.


Najsilniejszym pragnieniem człowieka jest dążenie do władzy i sławy.


– Był taki człowiek, który twierdził, że jeśli pod bramą dużej kamienicy codziennie rzuci pani skórkę od banana, potkną się na niej ci sami ludzie.
– Pechowcy?
Pokręcił przecząco głową.
– Ofermy. Ci, co gubią klucze, łykają ości i nie mają szczęścia do interesów.


Zawsze są powody do zabicia człowieka.


– Człowiek powinien być ze sobą szczery, Jeśli nie może ufać sam sobie, to komu zaufa?


Babcia Weatherwax zawsze utrzymywała, że zanim człowiek straci cierpliwość, należy policzyć do dziesięciu. Nikt nie wiedział dlaczego, bo jedynym tego skutkiem był wzrost ciśnienia, przez co następujący zaraz potem wybuch stawał się o wiele gorszy.


Wszelkie zjawiska niepokoją ludzi, dopóki nie zostaną rozpoznane i zaklasyfikowane. Klasyfikacja pozwala włączyć daną rzecz w normalny tok życia.


Życzę wszystkim, by byli tak szczęśliwi, jak ja jestem! Dziękuję Luksemburczykom oraz wszystkim, którzy nie dzielą ludzi na lepszych i gorszych… Bardzo dziękuję!

Xavier Bettel (homoseksualne małżeństwo Bettela spotkało się z aprobatą licznych mieszkańców Luksemburga)

Przeznaczenie człowieka często nie ma nic wspólnego z tym, w co się wierzy lub czego się obawia.2301 - 2350

Im bardziej ludzie organizują się tym stają się smutniejsi ale może jednak lepiej żeby byli smutniejsi. Kiedy wszyscy będą już bardzo smutni wówczas zachce im się może popróbować czegoś innego ale ludzie nie mogą bez końca smutnieć bo w końcu straciliby wolę życia.


Odebrać ludziom głos, to tyle co stłuc manometr dlatego, że się w kotle zbyt wiele pary zbiera.


(…) bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”


Bramy przepastne śmierci dla niektórych ludzi nie istnieją. Świadczą o prawdzie wielkości takiej, że prawa wielkości są inne, niż prawa małości.

Józef Piłsudski (fragment z przemówienia wygłoszonego z okazji sprowadzenia do Polski prochów Słowackiego.)

Od wczesnych lat życia wyrzekłem się jadania mięsa. Przyjdzie czas, gdy ludzie tacy jak ja będą patrzeć na mordercę zwierząt tak samo jak teraz patrzą na mordercę ludzi.


Człowiek, który uśmiecha się, gdy sprawy idą źle, myśli o człowieku, na którego można zwalić winę.


Myślenie o grzechu deprawuje duszę człowieka bardziej niż sam grzech, dlatego lepiej czasem zgrzeszyć, aby już o tym nie myśleć…


Człowiek nie znający swego horoskopu jest jak kapitan statku, który wyrzuca za burtę mapy i woła: „Boże, prowadź!”


Dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą też wojny.


W świecie można żyć na tysiąc sposobów. Można przestać być człowiekiem i być podatnym na nowe doświadczenia. Poznanie człowieka może być, w ciągu bardzo krótkiego czasu, tylko ciekawą i postarzałą intencją


Wiesz, to tak jakby powiedzieć „Daj człowiekowi gitarę Les Paul, a stanie się Erikiem Claptonem”. To nieprawda. Daj człowiekowi wzmacniacz i syntezator, a nie stanie się kimkolwiek. Nie stanie się nami.


Harem to dom żon. To dopiero hałas tam być musi w dziecinnym pokoju! Pewno też i żony kłócą się ciągle między sobą, to harmider! I mówią, że Salomon był najmędrszym z ludzi, a ja temu nie daję wiary.


Od początku istnienia człowieka i od chwili, gdy jego historia jest znana, wojna uchodzi za jedną z reguł rozwoju ludzkości.


Jeżeli czytasz to samo, co inni ludzie, potrafisz myśleć tylko tak jak oni.


Nie pomaga się ludziom, robiąc za nich to, co sami mają zrobić.


Jestem futurystą, ponieważ nadmierny szacunek dla „Chlubnej Przeszłości”, złotej epoki i wiecznej, nieśmiertelnej Akademii z jej tysiącami sztuczek zabijających inteligencję, upokarza duszę, hamuje inspirację i w efekcie czyni tych ludzi, którzy w porę nie zareagują, jałowymi.

Giovanni Papini (w roku 1913.)

Wczoraj w nocy specjalny zespół rządowy z moim udziałem podjął stosowne decyzję i tę kwestię rozstrzygniemy w trybie błyskawicznym, w sposób zdecydowany, żeby nie powiedzieć brutalny. Nie będzie litości dla tych, którzy życie młodych obiecujących ludzi chcą zamienić w piekło uzależnienia.


Jeśli chcesz zniszczyć człowieka, naucz go grać w szachy.


Spełnienie się to synonim śmierci. A jeżeli mózg nie umarł wcześniej niż reszta organizmu, to człowiek, twórca, myśliciel musi umierać nawet jeśli częściowo spełniony, to przecież nie do końca. Nie chciałbym się w tym sensie spełnić.


Każda władza degraduje człowieka.


W pogardzie wobec prostactwa ludzie dopatrują się wzniosłości i czystości. Nie pojmują, że wówczas owa wzniosłość i czystość nieuchronnie sama grzęźnie w prostactwie. Już lepiej być prostakiem jako takim, niż prostacko zwalczać prostactwo.


Nie-zapisało się,
a-miało!
Zadziała, powiedział wcześniej człowiek.
Rozumie pan-redundancja,
lustra systemu, przywracanie…


To dobrze, że w polityce pojawił się tak oryginalny człowiek. Palikot jest obywatelem RP i ma prawo oceniać prezydenta.


Lecz słyszę głosy, nawet życzliwe mi i oddane, i kroki tych, co się do mnie zbliżyć pragną, i moje drzwi się otwierają… A kiedy szukam ludzi, nie mogą nic poradzić i nie rozumieją moich myśli. I wobec książek staję się podobnie bezradny i nie znajduję w nich żadnej pomocy, jakby i one brały przykład z ludzi…


Gdyby nie przyszła II wojna światowa, to w 1940 roku odbyłyby się w Polsce wybory do Sejmu. I wie pan, kto miał kandydować? Młodzi ludzie o nazwiskach Kisielewski, Stomma, Giedroyc, Turowicz i Bocheński. Gdyby nie Hitler, to ci młodzi ludzie przejęliby władzę i zmienili Polskę. Byłaby bardziej sprawiedliwa, bez gett ławkowych i z reformą rolną.


Kiedyś się dziwiłam, że ludzie krzyczą na berlińskich ulicach, głośno się na coś wściekają, wyzywają kogoś od najgorszych.
A dzisiaj już nie. Dzisiaj już się nie dziwię. Nawet nie przechodzę na drugą stronę ulicy. Nie odwracam oczu. Tylko słucham.
A czasem sama. Krzyczę.


Mateusz Cuthbert nie należał do ludzi, którzy opowiadają cokolwiek nie pytani.


Ludzie, którzy chcą się porozumieć, zawsze znajdą drogę do siebie.


Widziała w życiu najgorsze z możliwych rzeczy, ludzi rozstrzeliwanych przed jej oczyma. Mimo to miała niesamowicie radosne usposobienie i spojrzenie na świat.


Nasza kinematografia tak długo będzie rękodziełem i amatorszczyzną, jak długo wszystko będzie zależało od umiejętności jednego człowieka, najczęściej reżysera.
Wiecie, jak długo? Bo? Dłużej… dłużej… Zawsze.


Ponad 2 mln Włochów to analfabeci, 12 mln analfabeci wtórni, a dalszych 6 mln nie potrafi wyciągać wniosków z przeczytanych tekstów. To tacy ludzie głosują na Berlusconiego.


Nie można wątpić w ludzkość, wiedząc że Mozart był człowiekiem.


Najgorsze jest to, że w życiu trzeba pomyśleć, a jak człowiek pomyśli, to czasem i tak jest źle.


Zabiegani, wiecznie spóźnieni… Ludzie – rasa biegaczy.


Ludzie są zawsze nieprzyjaciółmi przedsięwzięć, w których widzą trudności.


Człowiek, który umiera jako bogacz, umiera w hańbie.


Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.


Miałeś w sobie obraz życia, jakąś wiarę i jakieś żądanie, byłeś gotów do czynów, cierpień… ofiar a potem spostrzegłeś stopniowo, że świat nie żąda od ciebie ani czynów, ani ofiar, że życie nie jest heroicznym poematem z rolami bohaterów, lecz mieszczańską izbą, gdzie ludzi w pełni zadawala jedzenie, picie, robótka na drutach, partia tarota i radio.


Życie miejskie: miliony ludzi, których dzieli wspólna samotność.


Historia jest pisana przez ludzi, którzy wieszają bohaterów.


System państwa opiekuńczego opiera się na założeniu, że istnieje skonsolidowana tożsamość obywatelska w państwie narodowym. Tylko w ramach takiej wspólnoty losu ludzie są gotowi do solidarności.


Chciałoby się uznać za własne credo Garcii Marqueza, że rzeczywistości nie wyczerpują zjawiska zewnętrzne, zawiera ona bowiem także świadomość i tradycję, trwające w ludziach.


Religia ma zawsze rację. Religia chroni nas przed wielkim problemem, wobec którego wszyscy stajemy. Nauka zawsze się myli: to najwymyślniejsza ze sztuczek człowieka. Nauka nie potrafi rozwiązać żadnego problemu bez tworzenia kolejnych dziesięciu.


(…) zwinni ludzie to najlepsi robotnicy.


Nie turbuj się waszmość, czego to ludzie nie plotą!

Zygmunt I Stary (gdy pewien magnat, chcąc zostać kanclerzem, rzekł do króla: "Ludzie plotą, że mam zostać kanclerzem")

Uwolnienie Aung San Suu Kyi dowodzi, że protest i interwencja, ingerowanie w imię wolności są słuszne i skuteczne. Pomagają. (…) Ważny jest ten wielki dowód na to, że presja świata na rzecz więźniów sumienia, odważnych ludzi takich jak ona, może przynieść skutek.


To Chińczycy zmienili się w ciągu tych ostatnich dwunastu lat. Dwanaście lat temu, kiedy otrzymałem nagrodę, wielu uwierzyło w demokrację, ale nadal pokładali nadzieję w Komunistycznej Partii Chin. Teraz większość ludzi nie wierzy już w reformy przeprowadzane przez komunistyczne władze. Oznacza to, że chińskie społeczeństwo jest w wielkim niebezpieczeństwie.


Mamy do czynienia z paranoją, z kompletnym idiotą, którego tolerujemy i który wprowadza ostry podział i konflikt w polskim społeczeństwie. To jest niebezpieczny człowiek.


Jest wspaniałym człowiekiem, znamy się dobrze, byłem na jego weselu, odwiedzałem w szpitalu, gdy miał kłopoty. Ale o tym, że jako trener rozbije się na pierwszym ostrym zakręcie, wiadomo było od początku. To tak, jakby jechać motorem 300 km na godzinę bez trzymanki.


Modlitwa ''Ojcze nasz'' jest skierowana do każdego człowieka na tym świecie. Pomyślałam, jak bliska jest każdemu bez względu na pochodzenie. Poczułam, że nie ma lepszego przesłania spośród pieśni, które śpiewam.2351 - 2400

Do medycyny nie da się podejść w sposób czysto techniczny. W każdym pacjencie trzeba widzieć człowieka. Człowieka, którego chcemy za wszelką cenę uratować lub – jeśli to już nie jest możliwe – złagodzić cierpienie, ból w chwili odejścia.


Ojczyzną muzułmanina jest każdy kraj rządzony zgodnie z zasadami islamu (…) islam jest jedyną tożsamością godną człowieka (…) każda inna tożsamość grupowa (…) jest tożsamością nie-islamską.


Niewielu śmiertelników myśli razem z naturą. Jeśli już to robią, zazwyczaj nie mają w głowach idei, które odkryli, patrząc wokół, ale kilka należących do kogoś innego żałosnych refleksji, uznawanych przez nich za własne.


Nie zabronię mu oczywiście robić w wolnym czasie tego, co chce. Nie zabronię mu spotkać się na kawie z ludźmi z Rotterdamu. Przecież trener ma tam dom, rodzinę, regularnie tam bywa. Tak jak ja bywam w Mielcu, bo Stal to mój klub.

Grzegorz Lato (o domniemanym zatrudnieniu Beenhakkera w Feyenoordzie Rotterdam.)

Całą noc są warty, to wciąż ta sama grupa ludzi – fanatycy, ale inspirowani politycznie. To małe antypaństwo funkcjonuje od wielu tygodni i nikt nie reaguje. Zakorzeniło się już mocno, a politycy PiS widzą w tym swój interes i będzie bardzo trudno to usunąć, chyba ze się podejmie natychmiastowej decyzje. (…) Ukrywanie się hierarchów jest nie do końca poważne.


Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.


Inkwizycja nie zdołała nigdy przeszkodzić krążeniu w Hiszpanii książek przeciwnych religii wyznawanej przez większość społeczeństwa. W Stanach Zjednoczonych większość lepiej daje sobie radę: odbiera ludziom nawet myśl publikowania takich książek. W Ameryce spotyka się niewierzących, lecz ateizm nie może tu znaleźć trybuny.


Ostatnio daje się zauważyć straszny zanik uczucia litości. Ludzie przechodzą ulicami, widzą dzieci wychudłe jak szkielety, bose i nagie, które wyciągają swe sine, zmarznięte nóżki, i nikt się tym nie wzrusza. Ludzie zamienili się w głazy.


Lepszym prezydentem będzie ktoś, kto wychował pięcioro dzieci, niż człowiek z doświadczeniem hodowli zwierząt futerkowych.


Uczucia są to banknoty w stosunkach miedzy ludźmi. Wypuszcza się je, dopóki maszyna ta działa. W końcu reprezentują one już tylko fikcyjny metal. I człowiek żyje dalej za te asygnaty.


Zarzucano mi, że moje teksty emanują agresją. Ja nie namawiam do niczego, nie stwarzam podziałów. Opowiadam, a to jest różnica, której ludzie nie zauważają. Opowiadam, że jedna się puściła i nie wyszło, że gość wziął kwas i ledwo to przeżył, ze dziewczyna siedziała w domu i chlała przez cały dzień. Mówię: „nienawidzę cię”, ale nikogo nie namawiam do nienawiści...


Zabiłem człowieka. To najgorsze, co można zrobić. Gorsze niż gwałt. Zabiłem człowieka. Nikt mi nic nie zrobi.


Ciemno tam było jak w zadzie u Murzyna… żadnych rasizmów, kolor człowiekowi dała natura…


Ludzie odrodzenia dopracowali się uświadomienia sobie odrębności swoich czasów i odrębności swoich wytworów, zwłaszcza zaś wytworów sztuki i literatury, które nawiązywały do tradycji starożytnych, ale były czymś odmiennym od antycznych wzorów.


Zabójstwo zmienia człowieka.


Ludzie dziś od związkowców nie oczekują, że będą świetnie palić opony, choć to też muszą robić dlatego, że bez tego ruch związkowy sam sobie wyrwałby zęby. Związek musi być drapieżny i atakujący, ale przede wszystkim musi być profesjonalny.


Dziś nie ma takiej zbrodni, której nie mógłby popełnić człowiek w imię wielkiego strachu.


Jedyny sposób na zduszenie ognia to go nie podsycać. Choćby hulał nie wiem jak, to gdy brak nowych wieści, gdy nic go nie rozpala, sam zgaśnie. Ludzie wciąż powtarzają ten sam błąd, sądząc, że zduszą pożar słowami, bo są bardzo sprytni i ich wyjaśnienia podziałają jak woda. (…) Wszystko, nawet najpiękniej sformułowane zaprzeczenia, podtrzymują płomienie, podsycają je.


Człowiek nie jest doskonały, popełnia błędy, te błędy go nie dyskwalifikują, przecież człowiek może się pomylić.


Choć dla większości tym Everestem będą tylko(?) skałki, Tatry, Alpy to tak w gruncie rzeczy najważniejsze jest samo zdobywanie, dążenie do celu i walka o osiągnięcie go, gdyż w naturze człowieka zakodowano, by wciąż zwracał się ku nowemu i nieznanemu. Pięknie i zwięźle oddaje to buddyjska zasada Droga jest celem.


Tacy ludzie, którzy mówią prawdę, zawsze wyglądają podejrzanie w świecie, gdzie wszyscy kłamią.


Nie mają łusek na twarzy, nie mają wystających zębów, ale to, że są podobni do ludzi, nie czyni z urzędnika skarbowego człowieka.


Jedynymi ludźmi w Ngoube niezdającymi sobie sprawy, że coś wisi w powietrzu, byli ci, których to w największym stopniu dotyczyło: Mbembele i jego armia. Władza uderzyła im do głowy, czuli się niepokonani. Stworzyli piekło, w którym było im dobrze, a ponieważ nigdy nie napotkali sprzeciwu, zagapili się.


Z jednej strony jako sportowcy jesteśmy wzorem dla innych, dlatego aby mieć dobry wpływ na młodych ludzi, musi to być pozytywny wzorzec. Młodzież lubi naśladować swoich idoli, więc trzeba niesłychanie uważać. Należy też postępować w zgodzie ze sobą, być szczerym i oddać coś światu. Z drugiej jednak strony, żyjemy dla siebie i swoich rodzin.


Grecja dostaje ogromne pieniądze, bo jej mieszkańcy żyli ponad stan, a ludzie w Afryce, którzy znaleźli się na granicy śmierci głodowej, nigdy nic nie mieli, nie mają i niestety w większości nie będą mieli. Dlatego trzeba im pomóc.


Ludzie mówią, że prawda rani, ale rani tylko złudzenia.


Czy nie sądzisz, że ludzie najbardziej wstydzą się rzeczy, których nie mogą zmienić?


Boję się natomiast, że dzisiaj mamy w Polsce do czynienia z nową wersją ludzi zbędnych.


Niektórzy ludzie, których natura nie obdarzyła geniuszem, posiadają niezwykłą moc jego stymulowania u innych.


Z głodu nie umrzemy, ale jesteśmy biedni, a bieda zamienia człowieka w bydło.


Nie wierzcie ludziom, którzy nie piją! Abstynenci nie piją, bo się boją, że po pijaku powiedzą o sobie coś, czego inni mają nie wiedzieć.

Józef Stalin (w lipcu 1931.)

Ci, którzy wyrzekną się smaku mięsa mogą kosztować smaku prawdziwej Dharmy (…) takie korzyści opierają się na miłosiernym sercu. Ludzie, którzy jedzą mięso niszczą wielkie ziarno swego miłosierdzia, więc jakże mogą uzyskać te wielkie korzyści?


Ciało ludzkie obróci się w proch; jednak dopóki oddycha – pogarda wobec człowieka to pogarda wobec życia.


„Divide et impera!”: dziel, a będziesz rządził; dziel a staniesz się bogaty; dziel a oszukasz ludzi, zaślepisz ich rozum, drwić będziesz ze sprawiedliwości.


Filmy Kijowicza należą do gatunku filozoficzno-refleksyjnych. Artysta obserwuje otaczający świat, zastanawia się nad losem zwykłego, 'szarego' człowieka, szuka filozoficznych uogólnień (...). Smętna ironia Kijowicza daleka jest od wesołości, jego specyficzny humor nie służy beztroskiej zabawie, a bardzo trudna metaforyka zmusza do myślenia.


Jedyny dramat człowieka to brak stosunku do wieczności, do tajemnicy bytu.


Tragizm rodu ludzkiego: na ogół człowiek jest mądry jednostronnie, a głupi wielostronnie.


Ledwie znaleźliśmy człowieka, który potrafi działać lepiej niż inni, a już działa jak inni.


Ludzie, których kochamy, powinni umierać razem ze swoimi rzeczami.


Bogosiana można traktować jako prowokatora, skandalistę, ale nie wolno nie zauważyć, że on niczego nie wymyślił, a jedynie wyraźnie ukazał współczesnego człowieka, chcąc zmusić do refleksji. Jest okrutnie krytyczny, także i na swój temat.


Dwóch ludzi wyglądało przez więzienne kraty. Jeden widział błoto, drugi widział gwiazdy.


Kara za nieposkromioną zachłanność spotyka człowieka zawsze w momencie – i w tym jej dotkliwa, niszczycielska siła – kiedy wydaje się, że jest on już tylko o krok od osiągnięcia wyśnionego celu. Karze tej towarzyszy więc i rozczarowanie do świata, i wielka pretensja do mściwego losu, i przygnębiające poczucie upokorzenia i bezsiły.


Cóż może powiększyć szczęście człowieka, który cieszy się zdrowiem, nie posiada długów i ma czyste sumienie?


My, starsi (...) mamy ten dziwny zwyczaj, że nie dostrzegamy, iż dzieci nasze z biegiem lat stają się dorosłymi ludźmi.


Ludzkość nie jest doskonała w żadnym kierunku, ani w złym, ani w dobrym. Zbrodniarz ma swoje cnoty, uczciwy człowiek swoje słabości. Prawda ta wydaje mi się tym godniejsza pamięci, ile że z niej właśnie płynie potrzeba wyrozumiałości tak dla złych, jak i dla dobrych; ona to winna chronić jednych od pychy, drugich od zrozpaczenia o sobie.


Kiedy widzę przed sobą człowieka, nieważne jest, ile wie. Człowiek to nie encyklopedia. Ale ważne, kim jest.


Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy.


Istota posłuszeństwa sprowadza się do tego, że człowiek zaczyna traktować siebie jako narzędzie, za pomocą którego ktoś inny realizuje swe plany. Przyjmując taką postawę uwalnia się od odpowiedzialności za własne czyny.


Zbyt wielu ludzi czyta tylko po to, żeby nie myśleć.


Selekcja informacji według ich źródła wraz z selekcją opinii według ich zgodności z własną opinią jest najważniejszą i najczęstszą przyczyną samooszukiwania się ludzi.2401 - 2450

Jeżeli nie zdziczeliśmy wszyscy na naszych wyspach oddalonych, nie o geografię tu chodzi, zawdzięczamy to paru ludziom wśród nas – miary Stanisława Vincenza – którzy byli naszym sumieniem historii, bo sobą realizowali pewną polską, a jednocześnie najbardziej uniwersalną tradycję, jej nurt najcenniejszy, niezarażony ani naszą pychą, ani żadną wolą podporządkowania sobie kogokolwiek.


Ludzie, którzy nie potrafią się starzeć, to ci sami, którzy nie umieli być młodzi.


Człowiek nie powinien być samotny. Według mnie nawet najbardziej samowystarczalne osoby muszą odczuwać odcięcie od społeczeństwa jako najgorszy rodzaj tortur!


Nic nie napawa otuchą bardziej niż niekwestionowana zdolność człowieka do świadomych wysiłków uwznioślających jego życie.


Może mi ktoś powie, dlaczego tak jest, że pracownicy supermarketów są albo a) pryszczaci, albo b) upośledzeni fizycznie. Nie przeczę, że to uroczy, mili ludzie, ale sprawdzenie ceny na torebce groszku zajmuje im całe wieki.


Wierzyć człowiekowi to garścią nabierać wodę.


Człowiek z podziemia.


Czujesz się osamotniona, kiedy jesteś nieszczęśliwa z dala od innych ludzi.


Należy do tych, którzy uważają, iż człowiek jest już skończony i sądny dzień może się rozpocząć.


Miłość jest skrzydłem, które Ten dał człowiekowi, aby ten mógł wzlecieć do Niego.


Polskie służby specjalne kontroluje człowiek, który nie kontroluje samego siebie.

Leszek Miller (o Januszu Pałubickim.)

Im szczęśliwsi mogą być ludzie, tym bardziej nieszczęśliwi się stają.


Współczuję wszystkim. Nie wierzę w zło. Wierzę w nieszczęście. Olbrzymie, niesamowite, porażające nieszczęście, które niszczy ludzi, ale zawsze można im choć trochę pomóc w ocaleniu człowieczeństwa.


Im dalej posuwam się w bawieniu ludzi, tym bardziej jestem zamknięta i osamotniona z wyboru. Szczęśliwa, gdy się wszystkie drzwi zamykają i tylko ptaki ćwierkają za oknem.


Przy głupcach używaj Umysłu, by olśniewać, a zyskasz przychylne przyjęcie. Ludzie chcą być olśniewani. (…). Człowiek ostrożny jednym grzecznym zdaniem wydobywa się z trudnej sytuacji i umie tak się posłużyć językiem, by wydał się lekki jak piórko. Za prawie wszystko na tym świecie można wypłacić się słowami.


Zebrałam wiele zeznań o Polakach, którzy uratowali Żydów i nieraz myślę: Polacy są dziwni. Potrafią być zapalczywi i niesprawiedliwi. Ale nie wiem, czy w jakimkolwiek innym narodzie znalazłoby się tylu romantyków, tylu ludzi szlachetnych, tylu ludzi bez skazy, tylu aniołów, którzy by z takim poświęceniem, z takim lekceważeniem własnego życia tak ratowali obcych.


Nowa Argentyno! Niech głos prostych ludzi dziś rozbrzmiewa w krąg! Nowa Argentyno! Wiek nowy zaczyna się dziś! Nowa Argentyno! Niech stawi czoło światu wielka, wspólna myśl. Nowa Argentyno! Łańcuchów ten naród ma dość!


Typowy człowiek z Wielkiej Brytanii to tak: umie pić jak Irlandczyk, uprzejmy jak Anglik, uparty jak Walijczyk i skąpy jak Szkot.


Przeżyłem pewne rozczarowanie, kolejne, panem prezydentem. Ponieważ uważam że polityk z klasą, to jest taki polityk, który nawet jeśli może coś ugrać w kampanii wyborczej jakimś takim dość zręcznym posunięciem, to w pewnych sytuacjach, gdy może to zahaczać o życie prywatne innych ludzi, cofa się.

Jan Rokita (o prezydencie Kaczyńskim, który w czasie kampanii wyborczej powołał żonę Rokity, na doradcę ds. kobiet.)

Najważniejsza w życiu człowieka jest wolność – bez względu na to, czy jesteś z kimś, czy sam.


Tylko twa wiara pomoże ci, wiara i siła by wygrać z tym z czym tylu ludzi przegrywa co dzień.


Niech nasza gorliwość zwraca się zawsze w tę stronę, gdzie ludzie wcale nie znają jeszcze Chrystusa.


Szpiedzy to ludzie elastyczni, tego wymaga ich profesja.


Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają równouprawnienia kobiet. Ci, co tego nie rozumieją, potrzebują wychowania, a nie dowodów.

Leon Petrażycki (w rosyjskiej Dumie w 1906 r.)

Jest twoim obowiązkiem bogacić się. 98 proc. zamożnych Amerykanów to ludzie uczciwi. Dlatego właśnie są zamożni. Uczciwie robić pieniądze to głosić Słowo Boże.


Według ankiety internetowej 38% ludzi modli się po stosunku seksualnym. Zapewne pozostałe 62% używa prezerwatyw.


Cały czas ratuję życie obcym ludziom. Nie wymagaj ode mnie, abym zapomniała o własnym dziecku.

Maria Konarska (do męża Czesława w kontekście ich aresztowanego syna Władka.)

Ludzie, którzy sami nie mają honoru, usiłują odebrać go innym.


Człowiek to urodzone dziecko: jego siła polega na tym, że rośnie.


Czasem wątpię, czy ludzie powinni się pobierać, może lepiej mieszkać w pobliżu i tylko się odwiedzać?


Broń, z którą człowiek nie umie się obchodzić, zostaje z reguły użyta przeciw niemu.


Bałagan uratował życie tysiącom ludzi.


Kiedy Syn Boży zstąpił na Ziemię, przyniósł ludziom miłość. Ponieważ jednak rodzaj człowieczy nie potrafi pojąć miłości, która nie jest cierpieniem, Jezus został w końcu ukrzyżowany. Gdyby nie to, nikt by nie uwierzył w jego miłość, ludzie przywykli bowiem do tego, że dzień za dniem cierpią z powodu władających nimi namiętności.


Rewolucyjne klechy, czy też bakałarze, służąc idei Człowieka, ludziom podcinali gardła. Rewolucyjni laicy, ludzie świeccy, nie odczuwali prawdopodobnie większego strachu przed poderżnięciem gardła, skoro przecież bardziej troszczyli się o własne niż o ludzkie prawa, tj. o prawa Człowieka.


Ani chrześcijaństwo, ani pozostałe religie nie zdołały zmienić człowieka na lepsze.


Człowiek jest zrobiony z najbrudniejszego nasienia... karmiony krwią menstruacyjną, która ma być tak godna pogardy i nieczysta, że przy zetknięciu się z nią owoce nie rosną, a rośliny więdną... a gdy psy ją zeżrą, wówczas dostają wścieklizny.


Odnajdziesz swoją drogę w „Księdze”. Są w niej zebrane słowa Boga, by prowadzić ludzi i żywić ich w drodze.


Owszem, ludzie biją brawo, bo zrobiłam 32 piruety i nie upadłam! Ale jeśli coś nie poruszyło pana duszy, jeśli nie ma pan łez w oczach – to nie jest prawdziwa sztuka.


(…) ludzie o wiele łatwiej wybaczają innym omyłki niż to, że mieli rację.

Harry Potter i Książę Półkrwi (książka) (cytując Albusa Dumbledore'a.)

Twarz uśmiechniętą pokazuj ludziom,
ból zaś zachowaj w ukryciu…
bo bólu twego nikt nie zrozumie,
a uśmiech pomoże ci w życiu.


(...) w całej swojej chwale cesarze nie są władcami nieba ani bogami. Są tylko ludźmi.


Oto czym jest rozwód: zabieraniem rzeczy, których już się nie potrzebuje, ludziom, których już się nie kocha.


Gdyby człowiek zdał sobie sprawę z tego jak nędzną jest istotą z pewnością popełniłby samobójstwo…


Nie czekaj na przywódców; zrób to sam, człowiek człowiekowi.


Solidarność była pięknym oddolnym ruchem. Poza tym sama etymologia słowa ma wielką treść gdyż łączy ludzi, ale proszę również zwrócić uwagę na słowo Samoobrona, gdzie jest zawarta głęboka treść obrony indywidualnego człowieka. Proszę zwrócić uwagę na grę i znaczenie słów. Jest tu zawarta filozofia życiowa.


Uczciwi ludzie istnieją i jest ich nawet całkiem sporo. Tylko to nie są ci, którzy szukają towarzystwa króla.


Ludzie skryci często istotnie więcej potrzebują szczerego omówienia swoich uczuć i smutków niż ludzie wylani. Najsurowszy na pozór stoik jest ostatecznie człowiekiem i wdzierając się śmiało i życzliwie w taką milczącą duszę wyrządza się jej niekiedy pierwszorzędną przysługę.


To musi być miejsce z pozytywną energią i niepowtarzalną, fajną atmosferą. Jeśli chodzi o predyspozycje, to przede wszystkim ekipa, która chce otworzyć piwiarnię, musi być zgrana. Powinna sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Trzeba umieć improwizować, ale też być otwartym do ludzi.

Aleksandra Szwed (odpowiedź na pytanie, czego oczekuje od dobrego pubu.)

Choroba ugniata człowieka w jedno ciasto.


Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar.2451 - 2500

Mity są metaforami duchowych mocy człowieka, a te same moce, które przenikają nasze życie, przenikają też życie wszechświata.


Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju.


Fakt, że każdy człowiek godny i wybitny żyje w ukryciu.


W porównaniu z Polonią Legia to nie była Warszawa. Ale w ciągu kilku lat Legia miała się stać potęgą, a ja tego też doświadczyłem. O ile Polonia tworzyła warszawską rodzinę, o tyle Legia stanowiła zbiorowisko prostych ludzi z całej Polski, bo przecież takich powoływano do wojska.


Interes, władza, maszyna – te rzeczy nie widzą człowieka, potrzebują tylko masy.


Ja tej pani nie znam, a trudno odnosić się do ocen ludzi, których się nigdy nie spotkało. Gdyby takie słowa padły z ust Rity Süssmuth, tobym się zasmucił, a tak są dla mnie obojętne. Dodaje, że problem Steinbach muszą rozwiązać sami Niemcy.

Władysław Bartoszewski (odpowiedź na krytykę Eriki Steinbach.)

Nigdy nie szukałem kontaktu z ludźmi. Nie robię tego. Nie wiem, być może jestem po prostu nieśmiały.


Przestępca jest rewolucjonistą burzącym porządek społeczny, ale rewolucjonistą jest również człowiek uczciwy, burzący ogólną nieuczciwość.


Życie (…) to karnawał, chérie, coraz więcej ludzi rocznie umiera, przechodząc przez jezdnię. Takie są dane statystyczne.


Człowiek w węższym kręgu swobodniej oddycha.


Chrystus daje się ukrzyżować nie dla wybawienia krzyża, ale dla wybawienia ludzi od ich nieprawości.


Postrzegajcie człowieka jako złoże bogate w kamienie szlachetne nieocenionej wartości. Jedynie dobre wychowanie może sprawić, że odsłoni ono swoje skarby, a ludzkość zyska możność czerpania z niego pożytku.


Świat wymaga, żeby kobieta była konwencjonalnie moralna i, mając obowiązki względem dziecka, nie gorszyła ludzi.


„Gdyby ten człowiek ożył – zastanawiał się Scrooge – jakie uczucie pierwsze by się w nim zbudziło? Chciwość, bezwzględność, pragnienie zysku? Piękny zaiste zgotowały mu one koniec!”


Nie mogę patrzeć, jak łatwo ludzie poddają się niemocy, słodkiej niemożności. Nic mnie nie rozsierdza bardziej niż społeczna impotencja, która zawsze kończy się wzajemną niechęcią i toksyną, bo innych obarczamy winą, za to, że jest, jak jest. Więc chcę, żeby ludzie chcieli.


Odczuwał potrzebę przyjaźni, jak każdy człowiek, który przyjaźni ofiarować nie jest w stanie. Będąc egoistą, lubił atmosferę serdeczności. Sam jej nawet dużo posiadał, dostatecznie jednak powierzchownej, aby go nic nie kosztowała i w niczym nie zobowiązywała. Za to najbłahsza krytyka, choćby została wypowiedziana lekko i w formie żartobliwej, wytrącała go z równowagi.


Kto nie ma pięćdziesięciu własnych książek, jest człowiekiem niedocywilizowanym.


Do ludzi nigdy nie trafia, co im się mówi, muszą odkrywać to sami.


Dla ludzi trzeba być dobrym, jako że oko w oko z hydrą niemocy jedyna obroną człowieka jest dobroć innych ludzi; mądrość, potęga i zwycięstwo nad przyrodą w końcu obracają się przeciw ludziom, dobroć nigdy.


Tajemnica znudzenia ludźmi polega na mówieniu im wszystkiego.


Ludzie są sobie bliżsi, świat się przeludnia.


Trzeba wybór polskiego społeczeństwa uszanować, a nie zachowywać się tak, jak postępują ludzie, którzy nie potrafią przegrać.

Kazimierz Nycz (komentarz do słów Jarosława Kaczyńskiego po przegranej PiS – u w wyborach parlamentarnych.)

Człowiek jest jedynym serwomechanizmem, który upraszcza rzeczy skomplikowane, a komplikuje proste.


Co to są pieniądze?
Pieniądze to coś co sprawia, że ludzie zachowują się śmiesznie.
Pieniądze to źródło wszelkiego zła.
Pieniądze sprawiają, że ci sami przyjaciele powrócą przysięgając,
że zawsze było im przykro.


Ktoś spostrzegawczy powiedział, że Radio Maryja ma tyle wspólnego z katolickim głosem w naszych domach co „Trybuna Ludu” z ludem. Ojciec Dyrektor nierzadko dobrze katechizuje ludzi w kwestiach zasadniczych, natomiast jego komentarze bieżące – od tych politycznych po te o dyktatorach mody, co każą przebierać się „kobitom” za parówki – są nie do przyjęcia.


Przewodniczący Samoobrony nie szanuje ludzi, którzy pracowali na jego sukces. Zachłysnął się władzą.


Chciałbym jedynie pojąć, jak to jest możliwe, że tylu ludzi, tyle miasteczek, tyle miast, tyle narodów znosi niekiedy pojedynczego tyrana, który ma moc jedynie od tych, którzy mu ją dają.


Pan taki człowiek jak chłop, ma nogi, ręce, zdrowie i siłę od Boga, może sobie sam i powinien na utrzymanie życia zapracować.


Panie premierze – i mówię to w pana interesie – jeśli jest pan człowiekiem dobrze wychowanym i przyzwoitym, a na chwilę załóżmy że ta ryzykowna hipoteza ma jakiekolwiek uzasadnienie, to proszę tu przyjść i przeprosić kobietę, którą pan obraził.


To media wylansowały grupę pruszkowską, lansując głównie siebie. Pruszków był normalnym, zwykłym miastem, z którego wywodziło się kilka osób. Różni ludzie.


Ja nigdy nie walczyłem ze skałą, nigdy nie walczyłem z własną słabością. Ja walczyłem po prostu z drugim człowiekiem, konkretnie z Andrzejem. Andrzej był moją motywacją do wspinania i to było najważniejsze, żeby zrobić drogę, której on nie zrobi, wspiąć się tam, gdzie on nie da rady.


(…) jestem wampirem energetycznym. Czerpię siłę z ludzi. Kiedy wychodzę na scenę, widzę pełną salę – wtedy nabieram siły. To ludzie zarażają mnie energią.


Żeby mieć piękne oczy trzeba z uwagą patrzeć w oczy innych, żeby mieć piękne usta trzeba wypowiadać mądre słowa, żeby mieć piękne ręce warto podawać je ludziom. Lepszej recepty nie znam


Tkwi w człowieku pewna mistyczna zaborczość, która „widzieć” utożsamia z „mieć”.


Człowiekowi zdaje się zawsze, że jego osobiste cierpienie jest największe na świecie. A jego cierpienie jest tylko kropelką w oceanie…


Zwierzęta tego świata istnieją dla nich samych. Nie zostały stworzone dla człowieka, podobnie jak czarni ludzie nie zostali stworzeni dla białych, a kobiety dla mężczyzn.


Dżungla zabija ludzi nieuważnych na tysiące sposobów.


Jestem absolutnie świadoma tego, że do tej pory nie dałam ludziom powodu, aby dostrzegali we mnie przede wszystkim dobrą aktorkę.


Popieram aborcję. Nigdy nie zostałam matką, ale w moich wspomnieniach, które napisałam w wieku 79 lat, 13 stron zajmują listy do córeczki, którą stworzyłam w swojej wyobraźni i którą nazwałam Anna Maria. Napisałam do niej: „Twoja matka nie wierzy w Boga, ale wierzy, że wszyscy ludzie na świecie są dobrzy…”.


Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.


Bóg mieszka tam, gdzie go człowiek wpuści.


Myślałem dotąd, że król nic nie robi, tylko siedzi na tronie i przyjmuje kilka razy na dzień hołdy swoich poddanych. Teraz przekonałem się, że król, który wypełnia poważnie swe obowiązki, może być najbardziej zapracowanym człowiekiem na świecie.


Nigdy nie osądzi się w sposób właściwy ludzi, jeśli im się nie wybaczy przesądów ich epoki.


Świat będzie pamiętał, że kilku wolnych ludzi przeciwstawiło się tyranowi, niewielu przeciwstawiło się wielu, i zanim ta walka się przesądzi – że nawet król bogów może krwawić.


Zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie już raz straciłaś.


Jestem przeciwna utwierdzania ludzi w przekonaniu, że ślepy los rządzi ich losem, że istnieje jakiś cudowny sposób, że można odmienić swoje życie za pomocą fetysza, gwiazd, kart, kamienia czy czegokolwiek. A już najmniej wierzę w słowo pisane.


Dwóch dobrych ludzi nie będzie wrogami, dwóch głupich nigdy nie będzie przyjaciółmi.


Jeżeli wszyscy ludzie rodzą się wolni, jak to się dzieje, że wszystkie kobiety rodzą się niewolnicami?


Jak każdy wielki artysta ma swoje słabości, ale jest to człowiek, który kocha świat i kocha ludzi. Nie usłyszałem z jego ust, a znam go dobrze, na temat nikogo złośliwości. A mógł mieć wiele powodów do goryczy.


Tak to już jest z człowiekiem, że na starość nie za bardzo lubi podróżować.2501 - 2550

Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby o sprawy innych ludzi tak samo mało troszczyli się, jak o swoje własne.


Człowiek jest tam, gdzie jego pragnienia. One mają moc czynienia nas świętymi… i zbrodniarzami.


Jedyną granicą dla obecnej polityki jest opór ludzi – dopóki nie będą protestować, dopóty będzie można przyciskać ich do ściany. Na tym polega polityka.(...) Wystarczy spojrzeć, jaką nerwowość wywołał ruch Occupy. Marsze głodowe w latach 30. miały ogromne znaczenie dla Roosevelta. Bez nich nie byłoby New Dealu.


Cóż, człowiek jest istotą niezastygłą, wciąż w nim się gotuje, wrze i choćby nie miał powodu, będzie się buntował. Sam sobie jest wiecznym powodem. Do końca świata będzie się buntował.


Ten, kto zna (innych) ludzi, posiada (tylko) wiedzę.
Ten, kto zna siebie samego, jest (człowiekiem) oświeconym.


Człowiek tyle jest wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje.


(…) człowiek jest potrzebny innym ludziom, a ci inni są jemu potrzebni.(…) jak się człowiek odgradza od innych – to tak, jakby zniknął. A im więcej ze siebie rozda – tym bardziej żyje.


Niektórzy ludzie nie są stworzeni do zabawy.


Dopóki ludzie będą umierać, a kochać życie, dopóty doktorów będą wydrwiwać, ale im płacić.


Ludzka wolność ludzi polega zaledwie na tym, że człowiek zna swoje pragnienia, nie zna natomiast przyczyn, które je wywołują.


Człowiek nie staje się nudystą. Po prostu taki się już rodzi.


Chcę skończyć jak człowiek honoru, wracając zwycięsko do Phnom Penh i czerpiąc przyjemność z widoku Lon Nola wiszącego na szubienicy.

Norodom Sihanouk (w wywiadzie udzielonym Orianie Fallaci w Brioni w czerwcu 1973)

Chodzą ludzie, asfalt depczą
Nikt nie krzyknie, każdy szepcze
Drzwi zamknięte, zaklepany krąg

Tylko czasem kropla z oczu
po policzku w dół się stoczy
I to dziwne drżenie rąk

Wojciech Belon (fragment piosenki śpiewanej przez zespół Wolna Grupa Bukowina.)

Kiedy pisałam teksty to wszyscy mi mówili: ''Tylko tak żeby ludzie zrozumieli przekaz, wiesz o co chodzi''. A teraz co – ''4 skład ZWTK dyrCeTe KFC''.

Agnieszka Chylińska (na temat polskiego hip-hopu.)

Mamy do czynienia z paranoją, z kompletnym idiotą, którego tolerujemy i który wprowadza ostry podział i konflikt w polskim społeczeństwie. To jest niebezpieczny człowiek.


Grałem go na człowieka mądrego, w miarę cynicznego, który nie jest jednak pozbawiony ludzkich uczuć.

Władysław Hańcza (o roli Bubnowa.)

Miał taki stanowczy, świdrujący wzrok, typowy dla wierzących i fanatyków, który prawdę mówiąc, zawsze bardzo mnie denerwuje. Kłóci się z moim temperamentem. Nie odczuwam zbyt wielkiego podziwu dla męczenników, panie Casement, ani dla bohaterów. Ludzie, którzy idą na rzeź dla prawdy czy sprawiedliwości, nieraz czynią większą szkodę niż ta, której chcieli zaradzić.

Marzenie Celta (Mr. Stirs o Saldanii Roca)

Brykietami nazywał ludzi, którzy nie robili nic, żeby ratować siebie albo innych, kiedy hitlerowcy doszli do władzy, ludzi, którzy gotowi byli pokornie iść do komór gazowych, jeżeli hitlerowcy sobie tego zażyczyli. Oczywiście słowo brykiet oznacza sprasowaną kostkę pyłu węglowego, rzecz ogromnie ułatwiającą transport, magazynowanie i spalanie.


Ludzie giną przez zdrowy rozsądek, Dorianie, za każdą zaprzepaszczoną okazją. Życie trwa tylko chwilę. Nie ma nic poza nim. Więc spraw, by spłonęło w najjaskrawszym ogniu.


Człowiek musi cierpieć, bo inaczej nigdy nie nauczy się doceniać szczęścia. Radość i cierpienie to dwie połówki tego samego jabłka.


Nie zapominaj, że ludzie są pamiętliwi.


Ludzie boją się zmian, nawet tak małych jak zmiana fryzury.


Ekspert to taki człowiek, który popełnił wszystkie możliwe błędy w bardzo wąskiej dziedzinie.


Jestem normalnym człowiekiem, mam fajnych przyjaciół, zwykłe życie, które składa się również z ziemniaków i żółtego sera. Chodzę do pracy na szóstą rano, gdzie ktoś mnie czesze i maluje, a potem przez 12 godzin staram się przepuszczać przez siebie uczucia i emocje postaci opisanej w scenariuszu. Taką mam robotę, i tyle. Potem wracam do domu i zajmuję się swoimi sprawami.


Młodsze pokolenia wierzyły w prawa naturalne, w to, że ludzie rodzą się z niezbywalnymi prawami, niemniej Darwin uświadomił nam walkę o byt i zasadę selekcji naturalnej: silniejszy wygrywa, słabszy przegrywa.

Liang Qichao (w 1902.)

Po świecie krąży olbrzymia ilość nieprawdziwych sądów o muzułmanach, islamie i Bliskim Wschodzie. Zawsze mnie dziwiło, że ludzie pytają, czy nasze kobiety mogą pracować, czy wszyscy Arabowie nienawidzą Amerykanów i… czy w ogóle korzystamy z YouTube!

Rania (na blogu na Youtube, 2008.)

Joe Weider był tytanem przemysłu fitness, człowiekiem o wielkim sercu i jednym z najżyczliwszych ludzi, jakich spotkałem.


Tak. On jest jak książę Danii, czyli zamknięty w szklanej wieży, bez kontaktu z realnymi ludźmi, odgrodzony emocjami swoimi, odgrodzony doradcami. Szczerze mu współczuję, bo jest w tragicznym położeniu prywatnie i osobiście. Cały jego organizm mówi, że nie chce tam być.


Widzę, że odezwało się w panu poczucie godności. Gdyby pan to jeszcze skojarzył z tym, że uczciwość jest od niego nieodłączna, gdyby pan zechciał zrozumieć, że młodość, którą mnie pan epatuje, nie jest jeszcze żadną wartością i że sama w sobie jest czymś żałośnie głupim, może wtedy byłaby nadzieja, że w przyszłości będzie pan człowiekiem nie tylko w sensie biologicznym.


– To może panu bardzo zaszkodzić. Ostrzegam. – Praca w milicji – odparł pogodnie kapitan Anioł – zawsze może człowiekowi zaszkodzić.


Często ludy odpokutowują stuleciami nędzy za to, że miały zaszczyt posiadania, jako zwierzchnika, jednego z tych cudownych ludzi, których nazywa się wielkimi królami.


Miłość wymaga odpowiedniej równowagi. Jak ludzkie ciało. Może wyjść na to, że masz wszystkie witaminy, minerały, ale jeśli brakuje jednego, małego elementu... jak, jak... na przykład soli... Człowiek umiera.


Jestem jeszcze zbyt młody i zbyt mało znaczę, aby pisać pamiętniki; piszę o ludziach, których znałem i kochałem.


Oto targowisko cierpienia
Na stołach pokrytych zielonym suknem
Człowiek serwuje dziś rozpacz!


Nietzsche napisał ponad sto lat temu, że czytać trzeba powoli, wolno przeżuwając, i nic się od tego czasu nie zmieniło. Poza tym pamiętajmy, że nie czyta się w izolacji, bo książki łączą się ze sobą – czytanie jednej zakłada już znajomość drugiej, trzeciej i tak dalej. Jak z życiem – człowiek zawsze już jest jakoś w życiu zahaczony, umocowany, nigdy nie zaczyna od początku.


(...) ludzie są bardzo różni, każdy jest inny i dochodzimy do tej prawdy za cenę bolesnych doświadczeń.


Każdy człowiek ma swoją karmę, (…) nie można kierować cudzym życiem, (…) czasami można jedynie skorygować bieg własnego.

Portret w sepii (Eliza i Tao Chien)

Natura, jako całość, jest dziełem dużo bardziej godnym podziwu niż człowiek.


Jeszcze nigdy w historii ludzkości, tak wielu ludzi, w tak krótkim czasie nie okupiło tak mizernych sukcesów.

Wojna (na temat bitwy nad Sommą podczas I wojny światowej.)

Człowiek słucha mózgiem, a nie uszami.


Dołączenie do towarzystwa jedynie po to, żeby dać się pokiereszować, sprowadza człowieka do poziomu tańczącego derwisza. Podróżnicy opowiadają nam o dzikusach w Afryce Centralnej, którzy przy uroczystych okazjach skaczą dookoła i zadają sobie rany. Ale w Europie nie ma potrzeby ich naśladować.


Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka.


Biedę zwalcza się wtedy, gdy ludzie, którzy nie mieli pracy, zaczynają pracować. 500 plus rozleniwia. Prawdziwa pomoc nie polega na tym, że rozdziela się pieniądze zabrane innym, ale pomaga się ludziom, żeby mogli znaleźć pracę.


''Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare'' – Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi.


Bo choćby człowiek w nic nie wierzył, zdarzają się w życiu chwile, kiedy wyznaje się tę wiarę, której świątynia stoi najbliżej.


- Okazuje się, że więcej moich kolegów było pańskimi ofiarami, niż dotychczas sądziłem.
- Ofiarami?
- A jak pan nazwie ludzi, którym każe się cierpieć, nie pozostawiając im żadnego wyboru?
- Bardzo trafna definicja człowieka w ogóle.


Zarządy i personel warszawskich bibliotek naukowych składają się z ludzi wyjątkowo uprzejmych i gotowych pomóc literatom w ich pracy. Niestety w bibliotekach tych brak wielu książek jak najbardziej mi niezbędnych. Jedno British Museum w Londynie lepiej jest w książki polskie i rosyjskie zaopatrzone niż wszystkie razem biblioteki warszawskie.


Wiesz, człowiekowi mogą przydarzyć się rzeczy gorsze niż rak.


Ludzie stoją niżej od lalek pod względem piękna i wdzięku... ale pod względem egzystencji również. Nietrwała natura ludzkiej percepcji skutkuje niekompletnym obrazem rzeczywistości. Jakże wspaniały jest ten gatunek, pozbawiony świadomości, nie dążący do absolutnego zrozumienia… To jest możliwe tylko w przypadku robotów i bogów.

Ghost in the Shell 2 (Kim o ludziach.)

Pępowiny wszystkich ludzi łączą się w przeszłości.2551 - 2600

Najważniejsza w życiu człowieka jest wolność – bez względu na to, czy jesteś z kimś, czy sam.


Marek Kamiński idzie na tych swoich nartach do bieguna, bo coś go tam ciągnie. Mnie ciągnie do dzikich plemion, tam gdzie biały człowiek jeszcze nie postawił stopy, albo był tam 80 lat temu. Dla alpinistów wyzwaniem jest zdobycie K–2 zimą, dla mnie podróż w głąb dżungli i wkupienie się w łaski dzikiego plemienia, które do obcych strzela z dmuchawki.


Nic jednak nie może unicestwić pragnienia boskości w sercu człowieka.


'''Jaki jest charakter prawdziwego proroka?'''
„Prawdziwy prorok jest dobrym, natchnionym przez Boga człowiekiem. Poznacie go po jego słowach i czynach. Bóg nie powoła kłamcy do głoszenia Prawdy.”


Współczesny mężczyzna ma bardzo poważne problemy, ponieważ jest zaszczuty. Uczy się od dziecka że nic, co kobiece, nie może iść w parze z tym, co męskie. Ale mężczyzna nosi w sobie kobietę i dopóki nie wie, że droga do zrozumienia siebie prowadzi przez połączenie przeciwieństw, harmonię elementów męskich i kobiecych, dopóty nie stanie się człowiekiem mądrym.


Ale z głową na zielono ludziom nie pokazałbym się, nawet jakby miliona dawali. Jestem, jaki jestem.


A już się bałem, że do końca życia będę celował ludziom w głowę i trafiał w dupę.

Warren Ellis (Bullseye, udowadniając sobie, że dalej ma doskonałą celność.)

Różne wyznania i formy kultu istniejące w Rzymie były przez zwykłych ludzi uważane za równie prawdziwe, przez filozofów za równie fałszywe, a przez urzędników – za równie użyteczne.


Seks został stworzony po to, by dwoje ludzi cieszyło się swoją miłością i pogłębiało ją w ramach chroniących ją więzów małżeńskich.

Jak postępować ze starymi (Czyż seks nie jest najwyższym wyrazem miłości?)

Zdrada… to tylko słowo. Kiedy dwaj książęta walczą ze sobą o krzesło, na którym tylko jeden z nich może usiąść, zarówno wielcy lordowie, jak i prości ludzie muszą wybierać. Po bitwie zaś zwycięzców okrzykuje się wiernymi i lojalnymi ludźmi. Natomiast ci, którzy przegrali, będą od tej pory znani jako buntownicy i zdrajcy.


Zawsze byliśmy świrami i nigdy nie będziemy tacy jak inni ludzie. A ty nigdy nie będziesz świrem, bo jesteś zbyt... idealna.


Bóg jest dobry, gdy się w niego wierzy. Bardzo żałuję, że w niego nie wierzę. Każda religia ma tendencję, by czynić ludzi szczęśliwszymi i lepszymi.


Broń nie zabija ludzi – ja to robię!


Człowiek poczciwy przez całe życie się uczy.


My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.


Człowiek nigdzie naprawdę nie był, póki nie wróci do domu.


Ludzie, którzy nie mieli wstępu za kulisy, nie zdawali sobie sprawy, kto tak naprawdę rządzi światem. (…) Podobnie jest teraz. Od zamachu na Bliźniacze Wieże żyjemy w kulturze podejrzliwości, polityka międzynarodowa obfituje w ściśle tajne posunięcia i o wielu sprawach, które nas bezpośrednio dotyczą, się nie mówi.


(...) ludzie, gdy potrzebują pomocy, czują się tym skrępowani. Specjalnie omijają wtedy bliskich. Ale gdyby poprosili ich o pomoc, to by ją otrzymali. Tak przynajmniej jest w mojej rodzinie. To więzy krwi: nie da się ich tak po prostu przerwać.


Bo człowiek nie jest taki,
Co by siedział w cieniu,
Chciałby się buntować,
No ale nie ma przeciw czemu…


Człowiek szlachetny stara się, by inni byli dobrzy. Prostak czyni odwrotnie.


Często grywałem w domu na pianinie. Żona zauważyła, że robię to z pasją. W końcu powiedziała, że jeśli lubię muzykować – powinienem zająć się tym bardziej serio. „Dlaczego nie pokażesz ludziom, co naprawdę lubisz robić? Przecież śpiewając, jesteś szczęśliwszy niż w swoich filmach!”.


To mądry wybór, $PLAYER0. Twoi ludzie będą ci wdzięczni – choć trochę biedniejsi.


A więc prysnął czar zaklęcia, pokochała Śnieżka księcia. Czarownica bez swej mocy, błądzi teraz w lesie, w nocy. Bardzo dobrze, niech jej władza, więcej ludziom nie przeszkadza.


My, ludzie współcześni, rozpuszczeni przez zdobycze techniki, jesteśmy kalekami pamięci i wpadamy w panikę, jeżeli nie mamy pod ręką książki czy komputera. Ale nawet i dziś możemy dotrzeć do społeczności, w których nadal widać, jak nieprawdopodobnie pojemna jest ludzka pamięć.


Żyłyście z ludźmi pospołu;
Lecz, od ludzkiej wolne skazy,
Żyłyście nie nam, nie światu,
Jako te cząbry i ślazy,
Ni z nich owocu ni kwiatu.


Tylko wyrzucenie z siebie całej przeszłości gwarantuje, że człowiek nie będzie sobie nią zaprzątał głowy.


Nic wielkiego w życiu nie powstaje bez szoku cierpienia; ból przekształca i oczyszcza człowieka, przygotowując go do podjęcia wzniosłych zadań.

Ferdinand Sauerbruch (przemawiając na zebraniu Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego w 1935)

Proszę spojrzeć: to jest przegrany człowiek.

Włodzimierz Szaranowicz (o Alanie Albornie.)

Człowiek, jak każda małpa, jest zwierzęciem społecznym, a społeczeństwo rządzi się kumoterstwem, nepotyzmem, lewizną i plotkarstwem, uznając je za podstawowe normy postępowania etycznego. (…) To czysta biologia.


Nigdy nie jest tak, jak by człowiek sobie tego życzył.


Im lepiej człowiek zna siebie, tym krytyka mniej boli (…).


Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne.


Według mnie rolą architekta jest właśnie zamykanie naturalnych procesów miejskich w piękne formy, a nie postulowanie czystej i samowystarczalnej architektury, której zamknięta forma nie potrzebuje ludzi.


Zwykli ludzie, włączając sprzedawców kwiatów czy owoców stracili najwięcej z powodu strajków. Gdyby opozycja włączyła się w dyskusję jak poradzić sobie z tą trudną sytuacją przyniosłoby to korzyści wszystkim.

Renuka Chowdhury (o masowych strajkach zorganizowanych w Indiach 31 maja 2012.)

'''Redaktor''': Ludzie nie wiedzą o mnie że…
'''Grzegorz Łomacz''': No to jak nie wiedzą to na razie się nie dowiedzą, tego czego nie wiedzą.


Stół biesiadny to jedyne miejsce, gdzie człowiek nigdy nie zazna nudy przez pierwszą godzinę.


Potem Jehowa rzekł: „Duch mój nie będzie bez końca oddziaływał na człowieka, bo jest on też ciałem. Dlatego jego dni potrwają sto dwadzieścia lat”.


Kościół jest to zorganizowana osłona podporządkowania ludzi wszelkiej władzy.


Im więcej poznaje się ludzi, tym łatwiej odkrywa się ich błędy, jednocześnie wzrastają wymagania w stosunku do tych, z którymi pragniemy utrzymać kontakt.


Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje.


Kiedy Syn Człowieczy przybędzie w swojej chwale, a wraz z nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swym chwalebnym tronie. I będą przed nim zebrane wszystkie narody, i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. I postawi owce po swej prawicy, ale kozy po swej lewicy.


Zalśniony gniewem i złorzecząc obłudzie, choć znał, zapomniał, że są lepsi ludzie.


Mądry generał usiłuje wyżywić swoich ludzi z ziemi nieprzyjaciela. Każdy buszel jedzenia odebranego wrogowi wart jest dwudziestu przyniesionych z domu.


Człowiek jednego dnia jest wesół, drugiego – smutny, lecz dla głupca każdy dzień jest świętem.


A ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie posiadają przyjaciół.


Nie ma nic niemożliwego dla człowieka, jeśli nie musi tego sam zrobić.


Sprawy młodych, wchodzących w życie ludzi, szeroko rozumiany problem życiowej inicjacji – to jeden z ważniejszych tematów kinematografii NRD.


Wbrew wszelkim świadectwom zmysłów człowiek zakochany twierdzi, że „ja” i „ty” stanowią jedno i gotów jest zachowywać się w taki sposób, jakby naprawdę tak było.


Trudno o dziwniejszy produkt na świecie niż książki. Drukowane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; sprzedawane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; oprawiane, recenzowane i czytane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją; a teraz nawet pisane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją.


(…) człowiek z natury rzeczy jest zwierzęciem WSZYSTKOŻERNYM.2601 - 2650

Jeżeli ja będę mówił tam, gdzie pan mieszka, że pan jest gwałcicielem i że pan chciał wziąć trzymilionową łapówkę, to pana ludzie znienawidzą. Nie tylko nie zagłosują na pana, ale będą pluli.

Janusz Maksymiuk (o przyczynach klęski wyborczej Samoobrony, wypowiedź z 2009.)

Jeśli pragniemy wyrobić sobie trafny pogląd o ludziach i poznać ich we właściwym świetle oczyma naszego rozumu, musimy wpierw rozważyć ich naturę, a następnie ich cele.


Z takim zapałem mówi pani o skazywaniu ludzi na śmierć. Boję się.

Ryszard Czarnecki (o śmierci Eluany Englaro.)

Starość nie czyni nas zdziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci.


Jakiż to był fałszywy człowiek.

Józef Stalin (komentarz do ostatnich słów Jakira.)

Zaiste, chciałoby się powiedzieć, że ludzie są diabłami na ziemi, a zwierzęta dręczonymi przez nich duszami.


W naturze ludzi głupich leży smutek i wpadanie w depresje, jeżeli coś im się nie uda, oraz zadowolenie i egzaltacja, gdy rzeczy rozgrywają się zgodnie z ich oczekiwaniami. Mądrzy potrafią przejść w równowadze przez trudne i przyjemne chwile.


To ciekawe jak ludzie używają tej sentencji – „śmierć i życie”. Tak jakby życie było przeciwieństwem śmierci, ale narodziny są przeciwieństwem śmierci. Życie… Życie nie ma przeciwieństwa.


Interesujący jest tylko człowiek. Trzeba umieć znaleźć temat uniwersalny. Trzeba umieć zrobić go tak, żeby był dla wszystkich zrozumiały.


Nigdy w życiu nie myślałem o sprawowaniu urzędu publicznego i wciąż nie bardzo wiem, jak to wszystko się wydarzyło. W moim własnym mniemaniu byłem jedynie obywatelem, reprezentującym innych obywateli przeciwko instytucjom rządowym. Zwracałem się zawsze do ludzi, a nie do polityków.


Liczb używają tylko ludzie, którzy próbują wykręcić jakiś numer.


Ludzie mediów powinni się łączyć z ludźmi mediów.


Ideał dany jest człowiekowi po to, aby wyraźniej widział swą nieudolność.


Z uwagą i podziwem obserwuję działalność Waszej Fundacji, która jest dobrym przykładem, jak wiele można dokonać dla dobra innych dając młodym ludziom szlachetną ideę i możność działania (...) Niech Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nam do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej.


Człowiek ogarnięty paniką, przerażony możliwością zdemaskowania, często tworzy parawan będący mieszaniną dokładnej chronologii połączonej z fałszywą informacją.


Dawniej, gdy ktoś zmarł, pytano: „Czy przyjął Najświętszy Sakrament? Czy wyspowiadał się? Czy przebaczył?” A dziś zazwyczaj [ludzie] pytają: „Czy w ostatnich chwilach był świadomy? Czy cierpiał?”


Człowiek może znacznie więcej, niż mu się wydaje. I jeszcze więcej niż mu się na co dzień chce. Niech zatem zdąża do najwyższych wartości!


W ciągu pięciu lat działalności jako deputowany miałem trzy przypadki, kiedy po mojej interwencji zostały zmienione decyzje sądu. W końcu sędzia, zazwyczaj, wydaje wyrok na podstawie dokumentów, przedstawionych przez śledztwo. Dlatego zdarza się, że człowieka, mówiąc obrazowo, skazują na długi termin za ukradziony ogórek. Kiedy widzisz taką niesprawiedliwość, nie możesz nie pomóc.


Jestem lwowianinem i lwowianinem do śmierci pozostanę. Nic się tutaj nie zmieni, ludzie i narody to nie szafa, którą się przesuwa z kąta w kąt.


Pan minister mówi: Precz z oazami podatkowymi! Ale jedno raczy minister zauważyć: Dla ludzi to nie oaza jest problemem, tylko pustynia rozciągająca się dookoła.

Guido Westerwelle (przemówienie podsumowujące prace Ministerstwa Finansów w rządzie CDU-SPD.)

Życie społeczne najbardziej zharmonizowane nie zmieni niczego w fakcie, że w pewnych momentach będzie musiał każdy opierać się na sobie samym tak, jakby był pierwszym i ostatnim człowiekiem wobec Nieznanego. Społeczeństwo daje nam tylko tę treść, na jakiej oprzeć się możemy w takiej chwili.


To zwykli ludzie giną podczas starć z tobą. Zwykli ludzie są zabijani. Kiedy skończy się ta masakra? Ci, którzy są mordowani w tym konflikcie, są niewinni. Bombaj płonie. Kiedy to wszystko się skończy?


Początki demokracji wyrosły na wierze, że jeśli ludzie w pewnym sensie są równi, to są równi we wszystkim.


Bywają i insze wiatry, nie te, co w polu świszczą, ale te, co przez drogę życia człowieka przelatują...


Ładne czasy nastąpiły! Najpiękniejszym prezentem jest już, kiedy człowiekowi nic nie zabiorą.


Własność! prawo posiadania!
Co za fałsz! Co za złodziejstwo!
Taki podstęp głupi, nędzny,
Człowiek tylko mógł wymyślić.

Heinrich Heine (Atta Troll do syna)

Znów na ulicach ludzie.
Zgaszone smutne twarze.
Znów niepotrzebna śmierć.
Znów koniec czyichś marzeń.


Jak człowiek zacznie tylko o czymś marzyć, to nieuchronnie doznaje rozczarowania.


Fidel jest dziś tylko cieniem dawnego wodza, który w czasie, gdy milion gardeł skandowało jego imię na placu, ułaskawiał jednych ludzi, nakazywał stracić innych i przyjmował ustawy, w których sprawie z nikim się nie konsultował.


Przyjmowanie na siebie cudzych win nie jest cnotą i nie służy nikomu (…). Kiedy człowiek niewinny umiera jak baranek ofiarny dla zbawienia innego człowieka, świat nie staje się przez to lepszy, a w dodatku przyzwyczaja się, że tak można. Przyznawanie bólowi właściwości terapeutycznych jest właściwe tylko kulturom prymitywnym. Dlaczego pozwoliłeś się oskarżyć, skoro naprawdę jesteś niewinny?


My sowieckimi kolbami nauczymy ludzi w tym kraju myśleć racjonalnie bez alienacji.

Tadeusz Kroński (w liście z 7 grudnia 1948 do Czesława Miłosza.)

Mówisz, że uratowałam 16 tysięcy ludzi. Jakie to ma znaczenie? Rachunki są nie liczą, każde życie jest najważniejsze.


W pewnych sytuacjach człowiek musi się czegoś uczepić, żeby nie postradać zmysłów.


Palikot zadzwonił i zaoferował start. Dzisiaj to jedyna alternatywa dla SLD i PO. Jak pokazują ostatnie badania, prawie 30 proc. Polaków chce iść na wybory, ale nie chce głosować na PO, PiS czy SLD. To ogromna rzesza ludzi, którym można dać szansę na nowoczesną, europejską i tolerancyjną Polskę.


Motocykl przy najmniejszej kolizji nie ma szans z samochodem, ciało musi się samo wówczas bronić. Motory są dla ludzi, mamy kilku młodych zawodników, którzy jeżdżą niebezpiecznie samochodami. Gdy jedziemy choćby na Orła, to szaleństwo widać w ich oczach. Trzeba się nauczyć jeździć mądrze, wszystko jest dla ludzi.


Ludzie mogą się uśmiechać, poklepywać cię po plecach, udawać przyjaciół, ale to jeszcze nie znaczy, że nimi są.


Wymyśliliśmy wszystko, by zapomnieć o śmierci.
I zapomnieliśmy.
cieszymy się z utraty pamięci,
śmiejemy się z ludzi, którzy nie wymyślili nic,
Ale wierzą w inny początek i koniec.


Jak komety, tak wielkich ludzi wieki rodzą,
Razem świat zadziwiają i razem zachodzą.


Ofiary można ponosić dla idei, ale nigdy 1 człowiek dla drugiego. To się mści.


Satyra albo obrzydza występki, albo ohydza wady szkodliwe ludziom i społeczności, albo karci wyszydzeniem uchybienia pisarzy przeciw zasadom rozumu i dobrego smaku, zawsze w celu poprawy, lub przynajmniej kary najgorszej, to jest zawstydzenia.


Hipoteza o kontynuacji życia rodziców w potomstwie jest oczywistą prawdą, ale ludzie długo tego nie rozumieją.


Ludzie nie mogą ode mnie wymagać, żebym przez cały czas się za nimi uganiał.


Przygotowując to przemówienie, myślałem o Komendancie, który nieraz powtarzał: gdy człowiek ma przed sobą kilka dróg, gdy męczy się i waha i nie wie, którą wybrać – niech wybiera drogę honoru, ta zawsze będzie właściwsza.

Józef Beck (o mowie sejmowej wygłoszonej 5 maja 1939.)

Człowiek jest jak wtorek: dziś jest, jutro go nie ma. Mimo to nie trzeba rozpaczać, bo wtorek jest dniem, a dzień i wieczność sąsiadują z sobą bliżej niż rok i wieczność.


Nie myślałam już o człowieku, który wysadził się w powietrze. Przedtem tak. Teraz go składałam.


Sądzę, że celem edukacji nie jest wbicie młodym ludziom do głowy konkretnej opinii na jakiś temat, ale danie im wiedzy, która pozwoli samodzielnie wyrobić sobie zdanie.


Trudno wyobrazić sobie większy kontrast niż ten, jaki zachodzi między oficjalnymi dokumentami II Soboru Watykańskiego a powierzchownymi, bezbarwnymi wypowiedziami rozmaitych teologów i ludzi świeckich, które rozprzestrzeniły się wszędzie niczym choroba zakaźna.


Jestem zwolennikiem samokształcenia – człowiek musi cały czas się dokształcać, a państwo powinno mu zapewnić do tego warunki.


(…) są takie filmy, które potrafią zafascynować człowieka równie silnie, jak kobieta.


Jeśli dwóch ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy – to już jest teatr.2651 - 2700

Kiedy piszę, jestem sam. Jakbym uwodził historię. A kiedy kręci się film to z innymi ludźmi. Jest wiele energii i przypomina to trochę seks. Montaż, w takim razie, jest jak bycie w ciąży. Czekasz, pracujesz, wyczekujesz jaki będzie dziecko… Może to nie jest dobra metafora.


Człowiek nigdy w pełni nie doceni seksu, nie obdarzy go szacunkiem, na jaki przecież zasługuje.


Co jest z tą ciszą, która sprawia, że ludzie są niespokojni?


Nie znałem wnętrza człowieka złego, poznałem wnętrze dobrego i rozczarowało mnie.


Nie umiem pisać ani malować czy śpiewać. Granie jest moim sposobem na komunikację z ludźmi, z widzami. Kiedy ktoś mówi, że widział mnie na scenie i mnie rozumie, rozumie postać, jaką grałem i odczuwa podobne emocje – niczego więcej nie mogę chcieć.


Prawdziwa nienawiść to dar, którego człowiek uczy się latami.


Możemy dyskutować o polityce prorodzinnej i becikowym, ale dla wzrostu demograficznego to pensje są ważne. Jeśli pozostaną na obecnym poziomie, to nie oczekujmy, że młody człowiek na śmieciówce weźmie kredyt hipoteczny na 40 lat, kupi mieszkanie, zdecyduje się na dzieci i jeszcze zacznie odkładać na emeryturę. Nie będzie tych dzieci.


Istnieją metafory bardziej rzeczywiste niż ludzie chodzący po ulicy.


Wespół z nadgorliwym twórcą koniecznie chcącym w filmie postawić zamachową kropkę nad „i” udało się skutecznie położyć całkiem nieźle pomyślany film na naprawdę ważny temat. Trudno jednak tłumaczyć to ludziom, którzy nie wierzą, że „doklejanie” apelu smoleńskiego do każdej historycznej rocznicy tylko szkodzi pamięci o Smoleńsku. Naprawdę, metoda na wcisk nie działa.


Co zrobić nagle z takim dniem, kiedy człowiek jest sam…?


Wierzę, że moim życiem kieruje jakaś mądrość i że nie musi ono wyglądać tak jak życie innych ludzi, bym czuła się dobrze, bym czuła się spełniona i – właśnie tak – bym czuła, że odnoszę sukcesy.


Ludzie mają rację, że sen jest najlepszym lekarstwem.


Jeśli istnieje tylko jeden rodzaj ludzi, to dlaczego nie możemy żyć ze sobą w pokoju? Skoro wszyscy są tacy podobni, czemu schodzą czasem z dobrej drogi i zaczynają gardzić sobą nawzajem?


Jestem zbulwersowany postawą prezydenta Clintona i Kongresu, że pozwalają na takie traktowanie ludzi i zwierząt.

Andrzej Lepper (o działalności przemysłowych tuczarni trzody w USA.)

Samotność! – cóż po ludziach, czym śpiewak dla ludzi?


Jestem młodym człowiekiem, przynajmniej za takiego się uważam, a młodzi ludzie jak coś wygrają, robią mniej – więcej coś takiego: ''yes, yes, yes''!

Kazimierz Marcinkiewicz (z konferencji prasowej premiera po zakończeniu negocjacji w sprawie budżetu Unii Europejskiej 17 grudnia 2005.)

Zapamiętajcie sobie, moi drodzy, nie ma złych roślin i nie ma złych ludzi. Są tylko źli ogrodnicy.


Jak Holoubek w 1968 roku mówił ''Wielką Improwizację'' i potrząsał kajdanami, to aktorstwo urastało do rangi narodowego misterium. Do dziś ludzie opowiadają, że na widowni w pierwszym rzędzie siedział ruski ambasador i Holoubek mu te kajdany podtykał pod nos. Nieważne, że tak nie było. „Sam przecież widziałem”. Szanuję to, rozumiem. Tylko że dzisiaj czym tu potrząsać? I przed kim?


Przekonałam się, że tak naprawdę nie mamy zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni przemijają szybko, życie jest krótkie. Jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi dziś jak potrafimy być nimi jutro? A kiedy przychodzi oczekiwane od długiego czasu szczęście, ktoś je nam odbiera. Wtedy pojawiają się oni – ludzie, na których zawsze można liczyć. Przyjaciele.


''Legalizacja'' ze swymi fabrykami lewych papierów była niczym w obliczu ''lewych'' przekonań, jakie narzucali sobie nieraz ludzie, byle znaleźć formułę siły i nadziei dla ginącego narodu.


Wziął tedy Pan Bóg człowieka, i postawił go w sadzie Eden, aby go sprawował, i aby go strzegł.


Ludzie czytający esemesy podczas jazdy samochodem mają sześciokrotnie większe prawdopodobieństwo spowodowania wypadku. Gdy o tym przeczytałem, omal nie wpadłem w poślizg.


Mugabe jest skomplikowanym człowiekiem, bardzo trudnym do analizy. Pracowałam z trzema psychologami nad interpretacją jego wypowiedzi, ale i tak nie jestem pewna, czy udało mi się zdemaskować człowieka, który zrobił karierę umiejętnie kreując swój wizerunek.


Wielu ludzi, którzy nie uczyli się nigdy rozumu, żyje rozumnie.


Potrzebujemy triady: państwo prawne, demokracja, poszanowanie praw człowieka, bo bolesna historia nauczyła nas, że bez jednego z tych elementów dwa pozostałe nie mogą dobrze działać.


Każdy człowiek chce żyć we własnym świecie, to znaczy chce być podmiotem swojego życia, znać, rozumieć, umieć się posługiwać tym wszystkim, co na jego działalność wpływa. Nikomu z nas się to nie udaje, w każdym razie w pełni, i dlatego siedzą w nas różne lęki, które tylko w części przyjmują postać uświadomionego strachu.


Psy (...) w przeciwieństwie do ludzi wiedzą także, iż szczęście bywa równie zabójcze jak czerniak złośliwy. Wiedzą, że szczęście przyjmuje różne odcienie błękitu, jedne są śmiertelne, inne nie. Po odchorowaniu szczęścia potrzebny jest czas na rekonwalescencję – niekiedy całe życie.


Tanie państwo. Nienawidzę tego hasła. Jak słyszę: tanie państwo, to myślę: dziadostwo. Zabiło tych ludzi dziadostwo. Ktoś powinien powiedzieć, prezydent czy premier: tam nie lecimy, lecimy na najbliższe prawdziwe lotnisko, a stamtąd samochodami. Ale nie, bo to czas, pieniądze, organizacja, przecież jakoś to będzie. Niebywałe. Nie nadawałbym się na polityka.


Architektura weneckiego kościoła Świętego Marka dorównuje w swej głupocie wszys