Losowe 500 cytatów

Filozofia uczy (...) sztuki argumentacji.


Bardzo mnie interesują ludzie, którzy są z marginesu, z pogranicza – wolę zresztą nazywać ich „pierwszymi aktorami miasta”.


Jaki jest rozmiar tęsknoty, jak głęboko trzeba się w niej zanurzyć, by przestać krzyczeć? Przytulić się do jej dna. Wtedy nie czujesz wypychania na powierzchnię bólu.


Proszę nie podchodzić tak blisko! Pani biust mi wszystko zasłania. A i tak już stoję na palcach…


Jeżeli nie możemy sobie poradzić z kopalniami czy koleją, to dlaczego ma to się udać z teatrem. Teatr Wielki to wielka skarbonka. Trzeba zdecydować, czy chcemy ją mieć, czy nie.


Marzę o powrocie do czasów, kiedy ludzie emocjonalnie reagowali na przedstawienia. Może rzucanie pomidorami to byłaby ekstrawagancja i pewna przesada, ale teatr powinien budzić zdecydowane odczucia. Kiedy widz jest wciągnięty w wir zdarzeń, podniecony tym, co widzi, a aktor np. za cicho powie swoją kwestię, to widz ma prawo krzyknąć: Powiedz głośniej! Nie słyszałem!


Mimo braku bliższych kontaktów z duchownymi pragnienie, aby być księdzem, było silniejsze niż wszystko inne. Często marzyłem, że jestem z ludźmi i dla ludzi, że ich nauczam i prowadzę do Boga.


To niech on se tę sprawę wniesie, wie tatuś gdzie? Do dyrekcji dzwonków tramwajowych!

Dom (serial telewizyjny) (do ojca, gdy sąsiedzi dowiadują się o nielegalnej produkcji medalików z „jednogroszówek”.)

Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny.

Rok 1984 (wnioski Winstona po lekturze książki Emmanuela Goldsteina.)

Prawda jest taka, że (…) rząd [Theresy May] postanowił – i ja szanuję tę decyzję – nie czynić ekonomii priorytetem w tych negocjacjach. Priorytet ma kwestia kontroli imigracji.


Czyż każdy, kto nosi spodnie, godny jest miana mężczyzny?


(…) CHUDNIE SIĘ OD SEKSU.


Każda matka jest także kochanką i rzadko sprawia jej przyjemność widok syna zabieranego przez inną kobietę.


Putin jest bardziej liberalny niż 80 proc. ludności w Rosji, choć z zewnątrz wydaje się dyktatorem.


Nie powinnaś nigdy osłaniać szefa.

Gil Grissom (do Sary.)

Czas mający ciężar właściwy napiera na ciebie jak wieloznaczny dawny sen. Poruszasz się ciągle, żeby się przez niego przedostać. Choćbyś poszedł na koniec świata, nie uda ci się od niego uciec. Lecz mimo to musisz iść na koniec świata. Są rzeczy, których nie da się zrobić, jeśli nie pójdzie się na koniec świata.


To już przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rejs, zdyszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz...


Pewność istnieje dla mnie wtedy, gdy mogę coś zobaczyć i czegoś dotknąć.


Nie wierzcie w głupie słowo pisane! Także moje…


Oczy kobiety są dla mnie czymś bardzo istotnym, spoglądam w nie często, a myślę przy tym tyle różnych rzeczy, że gdybym był tylko głową, dziewczęta mogłyby, jeśli o mnie idzie, być tylko oczami.


Niesamowity południowy księżyc, spłaszczony na szczycie, oświetla wody w kierunku południowym. Wyobraźnia podsuwa obraz tych tysięcy kilometrów, tych samotności, gdzie zwarte i lśniące wody są jak oleista ziemia. To przynajmniej byłby spokój.


Zero logiki, sto procent agresji.

Iwona Śledzińska-Katarasińska (wypowiedzi posłów PiS podczas debaty nad ustawą o zwalczaniu narkomanii.)

Matka twojego jednorodnego.


Telewizja to potwór, który wciąga, pożera, a potem wyrzuca na śmietnik…


On chyba ma drugie [imię] kryzys!


Lenistwo jest głupstwem ciała, a głupstwo lenistwem duszy.


Jesteś pan zbiorem molekuł.


Władzom zamordowanie Anny Politkowskiej zaszkodziło dużo bardziej niż jej teksty.


Z każdym błędem doskonalimy się, a każda rana wzmaga chęć życia. Idziemy wciąż do przodu, miłujemy przeszłość teraźniejszość i przyszłość… bo życie wiele dla nas znaczy!

Magiczni wojownicy (Lina Inverse odpowiada Valgaavowi, gdy ten argumentuje, czemu chce zniszczyć świat. O ludziach.)

Polityka. Nie była ona, jak napisał filozof Ajencis, negocjacjami w łonie ludzkiej społeczności; bardziej przypominała absurdalną aukcję niż ćwiczenie z retoryki. Handel zasadami i pobożnością, by osiągnąć to, czego wymagają zasady i pobożność. Brudzenie się, by się oczyścić.


(…) niesiony skrzydłami pierwszej porannej kawy, tego niczym nieskrępowanego optymizmu w stanie płynnym.


Saul umarł na skutek własnego przewinienia, które popełnił względem Jahwe, przeciw słowu Jahwe, którego nie strzegł. Zasięgał on rady u wróżbiarki, a nie radził się Jahwe; On więc zesłał na niego śmierć, a królestwo jego przeniósł na Dawida, syna Jessego.


Życie szczęśliwe to życie zgodne ze swoją naturą.


Starość ma te same apetyty co młodość, tylko nie te same zęby.


Bywało, że ta jego „reszta potem” zamieniała się w „resztę nigdy”.


Jedni mężczyźni są pracowici, drudzy – pracochłonni.


'''Michael:''' Powiedziałaś, że i tak mnie zabiją. Nie mam nic do stracenia. '''Nikita:''' Ale ja mam.


Nie znoszę zagadek umarlaków.


W naturze człowieka nie istnieje nic takiego, jak zdecydowanie i swobodne opowiedzenie się czy to za dobrem czy za złem – z wyjątkiem momentu egzekucji.


Sanepid przy cioci to małe miki.


W kinie zawsze były naprawdę trzy tematy: wielka miłość, wielka wiara i wielka polityka.


Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi.


Tylko cząstka nas Może dotknąć cząstki drugiego człowieka - Czyjaś prawda jest tylko Czyjąś prawdą – niczym więcej. Możemy dzielić się jedynie Cząstką, którą inni są w stanie zrozumieć, I tak oto jesteśmy.


Szczęście ludzkie zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym, polega głównie na możliwie największym wzroście uczuć życzliwości, które, gdy się ich doświadcza, dają najwięcej słodyczy; tylko też one mogą równocześnie zawładnąć sercami wszystkich ludzi.


Decyzja o usunięciu Ricardo powinna być podjęta, ale nie ukrywam, że była bardzo ciężka. Ricardo był częścią rodziny, ale popełnił błędy i powinien wziąć za nie odpowiedzialność. W tym wypadku trzeba było poświęcić jednostkę, pewną indywidualność, żeby zachować grupę.


Jak mawiał trener Piechniczek „Nie da się drugi raz wykorzystać niewykorzystanej sytuacji”.


Dopóki miłość pozostaje niemożliwa do opisania, dopóty jesteśmy ludźmi, a nie tylko mieszaniną kodu genetycznego, fizjologii, skoków adrenaliny i Bóg wie czego jeszcze! I nie mieszajmy liter alfabetu z miłością, bo zepsujemy albo miłość, albo alfabet.


Dla szczęścia człowieka mądrość jest ważniejsza niż wiedza.Lubię sobie pogadać i gdyby zakazano mi mówić, to zabiłbym się własnymi myślami.51 - 100

Tym, co inspiruje pracę geniusza, nie są nowe pomysły, lecz raczej obsesja, że wyjaśnienie nie jest wystarczające.


Proszę mnie objąć w pasie… Nie, nie za szyję!


Upiekę dla ciebie ciasto. Rzadko piekę. To wielkie wyróżnienie.

Lynette Scavo (do Arthuta Shepherda, który uratował jej życie.)

Wówczas dostałam ataku śmiechu, bo mój mąż nie był pewien, którym końcem ołówka należy rysować.


Umacniając się w strukturach Unii Europejskiej nie miejmy kompleksów. Nie traktujmy naszych sąsiadów jako przewyższających nas niebotycznie nauczycieli wszelkich wartości. Owszem, bądźmy skromni i uczmy się od nich sprawności ekonomicznej oraz tego wszystkiego, w czym nad nami praktycznie górują, ale nie naśladujmy ślepo ich ułomności i wad, których im także nie brakuje.


Nie można mówić o wolności na świecie, dopóki choć jeden kraj będzie jej pozbawiony.


Słodkie życie.


Talent jest kalectwem.


Stara się Pan Cogito osiągnąć myśl czystą przynajmniej przed zaśnięciem lecz samo już staranie nosi zarodek klęski


Marzyłem o szarpnięciu cugli i rozwaleniu wszystkiego, co było w Polsce złe przed październikiem 2005 roku. Ale nie wiedziałem, że PiS prześcignie SLD.


(...) wolałbym zobaczyć kupę błota niż Eddie'ego.


Ten [tylko] się nie myli, kto [nic] nie robi.


Miłość w swej sile może się równać jedynie z uczuciem nienawiści, tyle że nienawiść nie przynosi cierpienia. Miłość, zaufanie, przyjaźń i wszystkie emocje, które tak bardzo cenię, sprawiają ból. Tylko miłość może złamać serce.


W 68 roku elita nasza była gotowa oddać życie za każde przedstawienie ''Dziadów'', a w dwadzieścia dwa lata później już na ''Lawę'' mało kto przyszedł.


Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.


Ferb, wiem, co będziemy dzisiaj robić!

Fineasz i Ferb (częsty zwrot Fineasza.)

Nie taka miała być Polska. Komunistyczna. Ludowa. Nasza.

Czas honoru (do Ady Lewińskiej.)

W statystyce jesteśmy tolerancyjni, ale lepiej nie wierzyć statystyce. U nas polityk cieszący się w sondażach poparciem społecznym i zaufaniem właśnie dlatego przegrywa w wyborach.


Kościół odrzucił w życiu dobroć i wszechprzebaczenie; co więcej w prześladowaniu swych przeciwników był bezgranicznie okrutny.


W czasie kształtowania się średniowiecznej Europy, gdy jedność Kościoła zachodniego tworzyło hierarchiczne centrum Rzymu, Kościoły wschodnie jednoczy góra Athos przez samo swe duchowe promieniowanie, bez jakiejkolwiek nad nimi jurysdykcji.


47 krajów pracowało nad tą konwencją i tylko jeden kraj miał zastrzeżenia. Panie prezesie Jarosławie Kaczyński, tym krajem była Rosja. Skoro inne argumenty nie przemawiają, to może ten argument przemówi za tym, żeby pan zagłosował razem z większością.

Dariusz Joński (podczas głosowania nad ratyfikacją konwencji o zapobieganiu przemocy.)

Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem.


Scena teatralna to mój prawdziwy żywioł.


Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi.


Rewolucja francuska to najstraszliwsza rzecz, jaką zrodził Czas.


Patriotyzm najpierw wyraża się w czynach!


Gadałeś w nocy z taką dziewczyną?

Pokój 107 (do Irka o Ance.)

Ludzie nie postrzegają się przez pryzmat narodów, jeśli nie są zindoktrynowani. Jeżeli ktoś jest refleksyjny i nie jest zamknięty na kontakty z innymi, to nie może w sposób jednoznaczny powiedzieć: Polacy są tacy, a Niemcy tacy.


No i co mogli mi zrobić, jak telewizja filmowała?


Wy widzicie kolory, ja widzę ludzi.


Wiesz, to tak jakby powiedzieć „Daj człowiekowi gitarę Les Paul, a stanie się Erikiem Claptonem”. To nieprawda. Daj człowiekowi wzmacniacz i syntezator, a nie stanie się kimkolwiek. Nie stanie się nami.


Włożyłam bardzo starą, kompletnie zdefasonowaną garsonkę, która nie została dotychczas wyrzucona wyłącznie przez przeoczenie, stary, przedwojenny kapelusz mojej ciotki, przyozdobiony sztucznymi kwiatkami, oraz gumiaki. (…) taksówkarz, którego zatrzymałam (…), zażądał pieniędzy z góry. W pobliżu (…) znajduje się zakład dla nerwowo chorych, zapewne sądził, że stamtąd uciekłam.


Bycie biednym – dodawał – jest przykre, ale ma jedną przepiękną zaletę, której rzadko kiedy doświadczają bogaci. Biedni ludzie są przeważnie obdarowani czasem. Gdyby czas można sprzedawać, to bardzo szybko biedni byliby bogaci. Ale nie można. I biedni go marnotrawią.


Pojawił się pomysł stworzenia nieprzeciętnych jednostek, które wzywalibyśmy w sytuacjach zagrożenia przerastających nas, zwykłych śmiertelników.

Avengers (o projekcie Avengers.)

Taką złotą lutnię dał nie tylko nam Kaszubom Błogosławiony Jan Paweł II.


Śmierć jest wiecznym schroniskiem, w którym nic się nie odczuwa.


(…) kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i podobieństwo Boga. To naturalny porządek rzeczy, że kobieta ma służyć mężczyźnie.


Führer chce nadal oszczędzać Leningrad. (...) Gdybyśmy zdobyli to miasto, nie moglibyśmy przecież w ogóle wyżywić spędzonej tam 5-milionowej masy. (...) Jest więc absolutnie w naszym interesie, jeśli jeszcze przez jakiś czas Leningrad będzie stawiał opór. Potem będziemy mogli niszczyć to milionowe miasto ulica za ulicą, dzielnica za dzielnicą.(...) Taki sam los czeka ewentualnie Moskwę.

Joseph Goebbels (w 1941.)

Daj mi ten bit, synek, a ja pokażę ci jak z tym płynę, trzysta na godzinę zamieniam na mile.


Pożyczyć WAM pieniądze? Ha, ha, ha, ha, ha! A to dobre! A teraz serio, o czym chcieliście ze mną porozmawiać?


Mogę wyraźnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawiania wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.


Ty tworzysz życie, kiedy grasz(...) Tworzysz coś z niczego. Sprawiasz, że powstaje coś dobrego. Dla mnie to rzecz błogosławiona.


Ja bym proponował panie marszałku, żeby pan trochę przyhamował, bo w tym momencie pan trochę przegrzewa.


Mędrzec będzie żył tyle, ile żyć powinien, a nie tyle, ile żyć może.


Jak wielu, wyjeżdżałem też do pracy w czasie wakacji. Jestem jednak dumny z tego, że od prawie dekady mogę utrzymać się z muzyki. Nie mam wprawdzie własnego mieszkania, ani samochodu jak moi rówieśnicy pracujący w korporacjach i kancelariach, ale po cichu liczę na to, że moje starania zaprocentują w przyszłości i będę się kiedyś z nich śmiał.


Wierzę w Schengen, ale jest niezbędne, by system ten ewoluował. Dzisiaj znajduje się w ślepej uliczce. Ze względu na trudności z zapewnieniem pracy wszystkim naszym obywatelom oraz 23-procentowy wskaźnik bezrobocia wśród cudzoziemców spoza Unii Europejskiej musimy stawiać sobie pytania w sprawie legalnej imigracji, to po prostu kwestia zdrowego rozsądku.


To tylko im należy się cała zasługa i chwała za doprowadzenie pod względem specjalistycznym do końca tej niewiarygodnej historii. Nastąpiło to dzięki ich wiedzy i uporczywości, niemających sobie równych w świecie! Pokonali trudności, które Niemcy uważali za „niemożliwe do przezwyciężenia”.

Gustave Bertrand (o roli Polaków w złamaniu szyfrów Enigmy)

Nie trzeba. Kiedy powiesz śpiewaj, będę śpiewał. Powiesz mi abym się zesrał na pokładzie Queen Mary. Godzinę później będą je sprzątać.


A smutek nadal przypomina strach. A może raczej uczucie niepewności. Lub oczekiwania – oczekiwania, że coś się wydarzy. Nadaje to życiu stałe piętno tymczasowości.


Rzeczy Boskie są bardzo proste i bardzo łatwe. Ale zarazem trudne. Ze względu na prostotę.101 - 150

Wydałem dużo pieniędzy na wódę, babki i szybkie samochody – resztę po prostu roztrwoniłem.


Czy jestem wierzący? Bóg jeden raczy wiedzieć.


Ta prostytucja zachwytów była zresztą jednym z największych utrapień w życiu diuka Jana; niepojęte sukcesy psuły mu raz na zawsze obrazy i książki niegdyś umiłowane; zaznajamiając się z ogólną aprobatą sądu, odkrywał w nich na koniec niedostrzegalne skazy i tak odrzucał to lub owo z arcydzieł, medytując, czy nie tępieje mu węch i czy nie pomylił się aby.


Diabeł opętał.

Anwar as-Sadat (o polityce Muammara Kaddafiego w latach 70. polegającej na zawieraniu unii z krajami arabskimi.)

Stroop miał we krwi kult wojny jako instrumentu porachunków i metody zagarnięcia dóbr dla swojego kraju i dla siebie (...). Nieraz powtarzał w celi, że wojna to najlepsze wrota do wolności.


Wiem, że nie jestem najlepszą piosenkarką ani tancerką na świecie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale nic mnie to nie obchodzi, lubię pociągać za sznurki.


Podczas starannie dopracowanych pogrzebów zdarza nam się, że bywamy smutni, ale kiedy się pomyśli o spadku, o przyszłych wakacjach, o tej wdówce, która wydaje się milutka i która, podobno, ma temperament, to myśli się też i o tym, że chciałoby się, dla kontrastu, pożyć jeszcze długo i może w ogóle nigdy nie zdechnąć... Kto to wie?


Nauka nie polega na tym, żeby wszystko wiedzieć, tylko na tym, żeby wiedzieć, gdzie szukać.


Jeśli chcesz wiedzieć, co Bóg myśli o pieniądzach, przyjrzyj się tym, którym pieniądze daje.


Na ziemi francuskiej wyciągnęli się poziomo na wieczność.


Szukaj samego siebie, a znajdziesz Boga.


Miej oczy szeroko otwarte przed ślubem i przymykaj je później.


Metoda jest matką pamięci.


Nie jestem pierwszym malarzem, który zaproszony został do pracy w teatrze. Podobnych zadań podejmowali się nawet tacy mistrzowie, jak Salvadore Dali, Marc Chagall czy Pablo Picasso. W każdym z tych przypadków scenografia stanowiła przedłużenie ich wizji malarskiej. To wszystko, co stworzono na scenie, zazwyczaj mieściło się w ich stylu, charakterze, emocjach, jakie emanowały z ich obrazów.


Należy kultywować szacunek dla sprawiedliwości, a nie dla prawa.


– Ociec, prać? – Prać!


Życie jest wieczne. Wy jesteście nieśmiertelni. Nigdy nie umieracie, po prostu zmieniacie postać.


Nie masz dla człowieka nic równie nieznośnego, jak zażywać pełnego spoczynku, bez namiętności, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia. Czuje wówczas swoją nicość, opuszczenie, lichość, zależność, niemoc, próżnię. Bezzwłocznie wyłoni się z głębi jego duszy nuda, melancholja, smutek, troska, żal, rozpacz.


Wszechstronne zainteresowania ułatwiają mu nawiązania kontaktów z ludźmi z różnych grup społecznych. To niezbędne w pracach Sejmu.


Czy zna pan ludowe przysłowie: „Kto się umywa, temu ubywa?” Lepiej zrobimy, jeśli się nie umyjemy. – Nie ma takiego przysłowia, sam je wymyśliłeś! – zawołała Ewa.


Powiedzmy sobie szczerze: jesteśmy stowarzyszeniem elitarnym, do którego nie można się zapisać. To my zapraszamy do stowarzyszenia. Zasada jest taka, że jeśli ktoś odmawia propozycji wstąpienia, więcej jej nie ponawiamy.


– Halo, halo, gdzie jesteś, Polaku? – Halo, halo, w Londynie na zmywaku.


Moje plany siatkarskie… hm… Mam ogromny sentyment do miasta w którym spędziłam tyle lat. Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi, miejsc. Ale nie wiążę z Białymstokiem stałych planów. Jednego jestem pewna: siatkówka jest moją największą miłością i nie chce się z nią rozstawać.


Ale pan bez przerwy to samo, pan nie wytrzymuje, pan rozumie, że siła moich argumentów jest taka, że pan nie ma żadnych szans.


Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości – ziemia także przemawia w ciszy.


XXI wiek będzie wielokulturowy, będzie wiekiem rozbudzonych ambicji. Ludzkość nie przeżyje go, jeżeli nie nauczy się tej podstawowej prawdy: że drugi ma też prawo do życia i ma prawo do tego, by być uznanym.


A tak w ogóle, to po co nam Wietnamczycy w Polsce? Oni nie należą do Cywilizacji Łacińskiej.


Do momentu transformacji wzorcem było przyzwoite zachowanie. Było wiadomo, że się jest przeciwko bezprawiu, totalitaryzmowi, cenzurze. Po upadku komunizmu trzeba się deklarować precyzyjniej.


Siła ukryta jest w tym, ile razy się podniesiesz, a nie w tym, że raz się złamiesz.


Każdą rzecz tak zowię, jaką jest: figę figą, motykę motyką, a heretyka heretykiem.


Nie wierz w cuda – zdaj się na nie.


Paść może i Naród wielki; zniszczeć nie może tylko nikczemny!


Harować o suchej twarzy.


Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas.


Obecnie to nie ideologia psuje artystów, ale sam rynek sztuki działający antyideologicznie.


Pożądanie – to koń galopujący ku nieszczęściu.


Gdy myślimy o realizacji marzeń, nie jesteśmy nigdy sami.


Dobrze mówię, że trzeba długiego czasu, aby poznać osobę, i że nie masz nic pewnego w tym życiu.


Mówią, że Niemcy nic o Niutku nie wiedzieli. Że chcieli tylko, żeby wziął łopatę i zakopał kogoś, kogo już zastrzelili przedtem. Byli bardzo źli, kiedy musieli potem martwić się o dwóch.


Uświadomienie seksualne jest o tyle uzasadnione, że dziewczęta powinny jak najwcześniej dowiedzieć się, w jaki sposób dzieci nie przychodzą na świat.


Drogowskaz wskazuje ci drogę. Ale jej za ciebie nie przejdzie.


No to proszę zaświadczenie o odczuwaniu wstydu.


Nigdy przed nikim nie uginam szyi można mnie zabić, ale nie pokonać. dlatego tak wielu chciałoby, choć trochę mnie ugiąć i ze mną walczą, a o kulturę osobistą i wypowiedzi sami swoją zadbajcie. Ja stosuję, co do niektórych Stary Testament. Chamowi odpowiadam po chamsku i guzik mnie to obchodzi, co o tym sądzicie. I nikt i nic nie jest w stanie mnie zmienić.


Nie znasz składu powietrza, którym oddychasz. To powietrze cię zabija, widzę to.


Cywilizacje mają swoje śmierci i groby, jak ludzie.


No dobra, opowiedz nam, Michał, jak się zostaje takim modelem od majtek?


Uczucie nie jest działaniem samym w sobie, lecz energią wewnętrzną popychającą nas do działania i nadającą naszym czynom „tonalność” i szczególny „koloryt”.(...) Energia ta oddziałuje jednocześnie na poznanie, afekty, osądy, motywacje i ciało. Uczucia nie należą do rzeczywistości o charakterze przedspołecznym czy przedkulturowym, uczucia mają wymiar kulturowy i społeczny.


Życie jest jak tramwaj – nie ma rozmów z motorniczym.


Tę interpretację, jak i tę babki o Marlborough, bierze dosłownie; to, co dzieje się w świadomości ludzi, przedstawia jako rzeczy realne.


Miłość jest namiętnością. Wytrąca z równowagi. Gubi rytm. Zaburza spokój. Zmienia wszystko. Przewraca świat do góry nogami. Wywraca wszystko na lewą stronę, zachód zmienia w południe, a północ we wschód, to, co złe, w dobre, każe otwierać serce bez warunków. W takim obłąkaniu cierpienie i lęk są niezauważalne. Paradoksalnie, bez nich miłość nie ma sensu.151 - 200

srasz myjesz się golisz jesz czytasz pierdzisz palisz szczasz pracujesz oglądasz tv i śpisz w towarzystwie innych więźniów


Serce nigdy nie ma zmarszczek. Ono ma blizny.


Nikt nie może wyjaśnić moich obrazów. Ja sam nie mogę ich wyjaśnić. Wydobywanie „sensu”, kubistycznego obrazu jest całkowicie niesłuszne.


Przecież jak kobieta nakręci, to tego diabeł nie posprząta.


Biada tym, którzy świętą wiarę kacerstwem zmazali i heretykom przyzwalali.Świat materialny jest odbiciem świata myśli w krzywym zwierciadle naszych technologii.


Plecy po których cię klepią kończą się tyłkiem, w który możesz dostać kopa.


Muzyka tak naprawdę jest pierwsza.


W twoich głębiach uczuciowych nawet mysz by się nie utopiła. Masz wrażliwość sztachety.


Jak pies, jak pies.


A gdzie miłość dla za małych, co chcą by było Niebo, Piekło... a przecież nie ma?


Podstawą poświęcenia się sportowi jest archaiczna konstytucja psychiczna – posiadanie silnych skłonności do rywalizacji. Inne cechy archaicznej psychiki, jak skłonność do podboju i wyrządzania szkód, również przejawiają się szczególnie silnie w działalności potocznie zwanej sportem.


Najłatwiej oszukiwać najbardziej kochających. I najpodlej.


Jedyna walka toczy się w ciemnościach. Zwycięstwo odnosi się zawsze na ich skraju.


Gdy tylko usłyszę, że mnie zapraszają, na dzień dobry się zgadzam. I nie robię tego dla pieniędzy, które za tak małą rolę duże nie są, tylko dla przyjemności.

Grzegorz Halama (o pracy przed kamerą.)

Rozkruszam sobie ciasteczka czekoladowe pod pachami, laski na to lecą!


Możesz uważać na włosy? Tak długo je układałem. Rozburzył mi włosy!


On jest gotów każdego dnia przyjmować inną ideologię. Zmienia swoje poglądy i stronników. Wykorzystuje każdego, a potem po prostu wyrzuca.


Atrakcyjna chłopka ograła Metternicha i pierwszego stratega Rzeczypospolitej.

Stefan Niesiołowski (komentarz do rozmów między Renatą Beger i Adamem Lipińskim, znane jako „afera taśmowa”.)

Wiele kobiet, również aktorek, ma fałszywe wyobrażenie o sobie. Dlatego tak często powtarzam przesłanie tego filmu: trzeba czerpać radość z pełni życia, w tym także z jedzenia.


Lepszy chleb z solą z dobrą wolą niż marcepan z niewolą.Czy naprawdę nie możesz wybaczyć Fredowi? On jest taki słodki i bezradny bez ciebie!

Ojciec chrzestny II (do Michaela.)

Kobieta, która nie robi gały swojemu mężczyźnie, nie zasługuje na szacunek. Chociaż taka, co robi, też nie zasługuje, bo pedały też obciągają.


Ten Kluczyk? Ten najbogatszy Polak? On od ciebie pieniądze pożycza?

Alutka Kossoń (do Jędruli.)

Powinien zacząć od elementarza.

Jerzy Urban (odpowiedź na pytanie o lekturę dla Grzegorza Napieralskiego.)

Ja mówię dobrze tylko po kaszubsku, to jest moja matryca językowa.


Jeśli tu, nad Wisłą, pojęcie socjalizmu ma budzić w ludziach odruch afirmacji, to nie możemy z tej drogi zejść.

Jan Strzelecki (w sierpniu 1980 r. jako ekspert Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w stoczni gdańskiej.)

Koniec zabawy, było fajnie, ale teraz trzeba się trochę pokryć.


Do napisania dzieła potrzebne dobre pióro; dla osiągnięcia zamierzeń potrzebna rzetelna praca.


Nie ma nic dobrego w wojnie. Z wyjątkiem jej końca.


Często sprawiał wrażenie młodzieńca niespełna rozumu, który na domiar złego nie wyrósł jeszcze z lat dziecinnych. Bawił się lalkami, marionetkami, żołnierzami wyciętymi z papieru (…).


'''Zapp Brannigan:''' Kif, stary, mogę usiąść ci na ramionach, żeby mieć lepszy widok?Zawsze śpiewał po cichu, bez złości, Chociaż czasy leciutkie nie były, Bo w balladzie im więcej miłości, Tym więcej siły. Zawsze śpiewał po cichu, bez złości, Chociaż statek już walił o dno I dlatego na zawsze zagościł W moim domu Pan Bułat O.


Ty zbuku gęsi, ty!

Kazimierz Pawlak (do Władysława Kargula.)

Głodny kija się nie boi.


Bywają takie przypadki, że córka jest starsza od matki.


Walczyć ze zjawami można tylko bronią, która nie należy do realnego świata.


Śmierć jest nam potrzebna. Nie powinniśmy żyć wiecznie! Nie takimi nas stworzono! Jesteśmy zbyt głupi na wieczność. Zbyt egoistyczni. Zbyt zadufani w sobie. Nie jesteśmy gotowi na życie bez końca. Potrzebujemy śmierci, Jacob. Bez śmierci nie potrafimy żyć.


Wiary się nie traci – przestaje tylko niepostrzeżenie formować życie.


– A czym byliby ludzie bez miłości? GINĄCYM GATUNKIEM, odparł Śmierć


Tęskni za ojcem. Duża rozpacz w małym ciałku.

Sfora (o synu, który cierpi po stracie ojca.)

W tej części świata uważa się, że władza i pieniądze zapewniają nieograniczone wpływy. Chcę, żeby to było jasne, w moim sądzie sprawiedliwość nie ma metki z ceną.

Zemsta (serial telewizyjny) (na procesie Daniela.)

I tak wszystko to, co mam, jest w naszych sercach.


Każdy kolejny rozwód to jest dowód na to, że nie warto sobie kogoś szukać.


W moim przekonaniu znajdujemy się na progu ogromnego kryzysu, dotyczącego przynajmniej dwóch sfer. Po pierwsze, gigantycznych nierówności majątkowych i dochodowych w skali planety. Po drugie, kryzysu samej planety, którą przez ostatnie dwa stulecia traktowaliśmy w sposób haniebny.


Musimy uczyć w szkołach, w przedszkolach, na uniwersytetach, że zło jest złem, że nienawiść jest złem i że miłość jest obowiązkiem. Musimy walczyć ze złem tak, żeby ten, który czyni zło, zrozumiał, że nie będzie dla niego litości.


Lepiej prosić o przebaczenie niż pytać o pozwolenie.201 - 250

Hej! bracia orły, do lotu!


Jako aktorka obnażam się wewnętrznie. Ciało jest dla mnie kostiumem. Jako kobieta nie muszę pokazywać wszystkiego, żeby być ponętną. Lubię tajemnicę, a moje „grzeszne ciało” trzyma się bardzo dobrze.


Nie wiem, na co głupoty takie czytać. I grzech to chyba jest!

Jadzia (o ezoteryce.)

Kocham Arsenal, jest to znakomity klub. Nasz trener jest świetnym fachowcem, w przyszłym sezonie powalczymy o wszystkie trofea.

Bacary Sagna (o przedłużeniu kontraktu z drużyną Arsenalu.)

Korporacje nie mają prawa do podejmowania decyzji politycznych. Kapitalizm jest wewnętrznie sprzeczny z naturalnym prawem.


Słońce wschodzi – zachodzi, Leniwie płynie Ziemia. Na Ziemi żywa biomasa, W biomasie żyje kropla – ja.


Nie da się uniknąć trójkąta. Nawet jeżeli jesteś jedyną osobą w łóżku, zawsze ktoś był w nim przed tobą.


Gdybyśmy mieli takich wybitnych piłkarzy, jak Kamerun, mógłbym powiedzieć o którymś z nich, że zagrał słabiej w meczu. My mamy, takich graczy, jakich mamy i trzeba im pomagać, a nie oceniać indywidualnie, kto grał słabo.

Franciszek Smuda (po meczu Polska 0–3 Kamerun.)

W sądzie oczywiste są tylko rzeczy poparte dowodami, inne nie mają znaczenia.


Nad błękitną moją Narwią Najpiękniej się łąki barwią, Najmiłośniej szumią drzewa I najmilej słowik śpiewa.


– Pobłogosław mnie ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę. No nie robię sobie jaj! Jestem grzesznikiem po byku. – Czy złożyłeś ofiarę na kościół? – Tak. – W takim razie, odpuszczam ci grzechy, synu. Następny.

Koleś (Postal) (spowiedź Kolesia.)

Kto odpłaca złem za dobro, temu z domu nie ustąpi zło.


Tylko kukułka nie płaci alimentów.


Nie chodzi o przejęcie władzy za wszelką cenę, tylko o wyeliminowanie raz na zawsze wyzysku i nierówności społecznej.


Muzyka metalowa już dawno nie była w tak dobrej formie w jakiej jest obecnie, chyba nawet nigdy nie było jeszcze tak dobrze. Fanów przybywa z każdym rokiem, zresztą tak jak zespołów.


Wolę, jak udajesz niż werbujesz. A najbardziej lubię, jak śpiewasz…

Olgierd Halski (do Krystyny.)

Gdy rozbitek musi się ratować, ma prawo po raz drugi odkryć Amerykę.


Najpiękniejsza chwila u kobiety, jedyna, w której zdolna jest stworzyć owo upojenie duszy, o którym mówi się zawsze, a którego doświadcza się tak rzadko, to ta, kiedy przekonani o jej miłości, nie jesteśmy jeszcze pewni jej ustępstw.


Poczucie humoru i dystans do siebie to jest rzadka rzecz w naszej branży.


Łatwiej poznać dziesięć krajów niż jedną kobietę.


Dużo ludzi nie wie, co z czasem robić – czas nie ma z ludźmi tego kłopotu…!


Czy to grzech pożądać księdza?


Nie mogę uwierzyć w Boga, ponieważ jestem sam, a nie mogę uwolnić się od samotności, bo nie wierzę w Boga.


To biznes. Jest straszne ciśnienie, by odzyskać włożone pieniądze, by nie zostawić po sobie mnóstwa „trupów”. I by móc produkować kolejne filmy.


Francja nigddy się nie pozbierała po zniesieniu monarchii. Anglia dla nas to jakby monarchia zastępcza.

Stéphane Bern (o zainteresowaniu Francuzów narodzinami Royal Baby II)

Proces stawania się istotą świadomą, zarówno w filogenezie, jak i w ontogenezie, możemy określić za T.de Chardinem (w filogenezie) i za I.A. Caruso (w ontogenezie) mianem procesu progresywnej personalizacji.


Trudno powiedzieć, czy Bagaż był szczęśliwy, czy nie. Jak dotąd złośliwie zaatakował czternaście demonów, a trzy z nich zapędził do ich własnej jamy wrzącego oleju. Wkrótce będzie musiał ruszyć za swoim panem, ale na razie się nie spieszył. Jeden z demonów rozpaczliwie spróbował chwycić się krawędzi. Bagaż ciężko przydepnął mu palce.


Przenikanie się sceny i życia generalnie dotyka wszystkich aktorów. W moim aktorskim małżeństwie nie jest to wielkim problemem. Jesteśmy na tyle niezależni zawodowo, że staramy się nie przenosić spraw rodzinnych do teatru, ale w drugą stronę czasem nam się to nie udaje.


Dziś wiem, życie cudem jest. Co chcę, mogę z niego mieć.


Tak pogardzam, a jeszcze ją kocham.

Lalka (serial telewizyjny) (w myślach o Izabeli Łęckiej.)

Myślę z przestrachem, że świat jest tak wielki (…) przecież mogliśmy wcale się nie spotkać.


Między chorymi nie róbcie różnicy. Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc. Do tego was powołanie obowiązuje, aby nikogo nie wyłączyć, boć każdy jest bliźnim waszym.

Maria Angela Truszkowska (Zalecenia dla sióstr felicjanek Matki Angeli.)

Można w żartach przetłumaczyć nawet Biblię i powiedzieć: „Archanioł Gabryjel przyfurgoł do frelki Maryjki i Jej pedzioł, co bydzie miała karlusa, kierymu nado imie Jezus...”. Można przy tym rechotać ze śmiechu, jak rechoczą moi koledzy z Warszawy, Wrocławia czy Poznania, kiedy im takie śląskie zdania wygłaszam.


Żaden z facetów, którzy odwiedzili to mieszkanie – nie licząc wujka Ryśka – nie rozpoznał obrazu Melga. Jakim cudem zna go akurat ten, który nie zna własnego życiorysu?


Freud jest całkowicie nienaukowy. To skrzyżowanie wizji, poezji i szalbierstwa.


Żadna kobieta w historii nie miała lepszego seksu niż twój z Ianem… w mojej wyobraźni.


Jak trzeba, to się robi. Tak jest po amerykańsku.


Pierwszy raz słyszę o prawie pionowego przemieszczania się prania.

Pokój 107 (gdy koleżanki złośliwie przeniosły jej pranie piętro wyżej.)

W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa.


Jeszcze trzy ruchy i Włoszka będzie szczęśliwa.

Wpadki komentatorów sportowych (o kajakarce Josefie Idem, TVP.)

Abyśmy mogli być szczęśliwymi, trzeba, aby naszemu szczęściu zawsze czegoś brakowało.


Byłem bliski, żeby wyjechać do Holandii. Tam zawsze czekał na mnie spory zasiłek dla bezrobotnych.


Takie propozycje są jak odcinanie silnika od przeciążonego samolotu, aby stał się lżejszy. Na krótką metę będziesz leciał wyżej, ale nie minie wiele czasu jak zderzysz się z ziemią.

Barack Obama (o propozycji republikanów, by zwiększyć cięcia budżetowe, m.in. w wydatkach na naukę i badania.)

Ta planeta jest pełna ciał grobowiec wirujący wokół własnej osi.


Osamotnienie mojego sławnego na całym świecie bohatera powinno przypominać czytelnikom o osamotnieniu duchowym, jakiego wszyscy doświadczamy nawet wówczas, gdy prowadzimy aktywne życie w środku zatłoczonego miasta.

Daniel Defoe (o Robinsonie.)

Ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, jest suwerenny.


Jaka inna rasa chociażby zbliżyła się do takiego poziomu kreatywności, osiągnięć i produktywności? Żadna. Bez wyjątków. Żadna nawet się do tego stanu nie zbliżyła, a wręcz przeciwnie – czarny człowiek z Afryki nigdy nawet nie wynalazł koła.


Jakie jest przeznaczenie człowieka? Być nim.


Pochwała karmi sztukę.


Czy Samantha miała rację? Czy trójkąty są pokonaniem kolejnej bariery? Bez wątpienia. Faceci uwielbiają trójkąty. Kiedy się rozejrzałam, okazało się, że trójki są wszędzie: tłuste, nisko tłuszczowe, odtłuszczone; pierwsza klasa, biznes, ekonomiczna; trzech braci Marks. Może trójkąt jest związkiem przyszłości?251 - 300

Wigwamy posiadały przeważnie owalny kształt i kopulaste sklepienie. Szkielet wigwamu formowano z młodych, giętkich drzew i pokrywano go szerokimi, długimi płatami kory bądź plecionymi matami, które można było zwijać w rolki w celu przeniesienia w inne miejsce.

Złoto Gór Czarnych (konstrukcja wigwamów Czipewejów.)

Chcesz być mężem? Zapomnij o ścieżce żywota, Wina nie znaj, pijactwo zabądź też miłosne (…)


Człowiek naprawdę wielki nigdy nie traci swojego dziecięcego serca.


Bóg jest Wszechmocny (…). Może wszystko i nic nie jest Mu zakazane. Inaczej musiałby istnieć ktoś potężniejszy od Niego, kto zabroniłby Mu pewnych rzeczy.


Szpieg, który rekrutuje innych szpiegów, musi przede wszystkim mistrzowsko opanować snucie opowieści.


Jeśli jesteś dobrą piłką, to im silniej cię uderzą, tym wyżej się wzniesiesz.


Możesz mnie mieć za nędznego karła, przyjaciela prostytutek i alfonsów, ale wiem co nieco o miłości, bo pragnę jej każdym włóknem mojego pokracznego ciała


Miałeś wszystko… dom, rodzinę, szacunek… ale chciałeś więcej!

Książę Persji: Piaski czasu (podczas walki z Nazimem.)

Chcesz, żebym się tu zaraz poryczała jak żubr?


To, że Bóg stworzył najpierw Adama, a potem Ewę nie dowodzi bynajmniej, że mężczyźni są ważniejsi, tylko że kobiety są doskonalsze. Mężczyzna jest próbnym okazem człowieka, szkicem, podczas gdy kobieta – wariantem ostatecznie zatwierdzonym, poprawionym i dopełnionym. Przecież to jasne jak słońce!


Czas – najlepszy sędzia.


Sprzymierzam się z wielkimi przywódcami narodów, takimi jak Kemal Atatürk, Lenin, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Azikiwe, Mao Tse-tung.


W grze o tron zwycięża się albo umiera. Nie ma ziemi niczyjej.


Idę na górę oglądnąć mongolski balet w telewizji.


''De manu ad manum.'' – Z ręki do ręki.


Nie może być dla kobiety większej udręki niż mężczyzna, który jest tak dobry, tak wierny, tak kochający, tak niepowtarzalny i który nie oczekuje żadnych przyrzeczeń.


Oni nie są w stanie zagrać trzech setów na wysokim poziomie bo są zbyt zmanierowani. Myślą że wszystko i zawsze im się należy.

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2006 (o reprezentacji Rosji, po meczu Polska-Rosja.)

„Dobra nowina” głoszona przez Mansona, łączyła chrześcijaństwo z tradycją orgiastycznych kultów starożytności. Uwalniała chrześcijaństwo od odstręczającej skazy pruderii, od owej eunuszej aury, która z oficjalnej pobożności czyni domenę życia duchowego dzieci i starych kobiet.


Zdrowe społeczeństwo musi samo skończyć z szerzącym się w nim złem.


Odkrycie charakteru pisma przyjaciela na kopercie listu przyniesionego przez listonosza sprawia, że słońce rozjaśnia najbardziej pochmurny dzień.


– Ale jeśli mnie wzrok nie myli, to to jest widelec… A nóż gdzie? – A nóż w wodzie!


Gdy zbiegłeś, zachowałeś się jak dziki byk; gdy cię schwytali, merdasz ogonem jak pies.


Biada człowiekowi, którego serce nie nauczyło się za młodu ufać, kochać – i pokładać w życiu nadzieję!


Lepiej umrzeć, stojąc dumnie wyprostowanym niż żyć na kolanach.


Tak jak święty Dominik posłużył się Różańcem jak mieczem do zniszczenia ohydnej herezji albigensów, tak i również dzisiaj wierni przyuczeni do posługiwania się bronią, jaką jest codzienne odmawianie Różańca – z łatwością zdołają zniszczyć bezbożność i przerażające błędy szerzące się gdzie okiem nie sięgnąć.


Ja nie byłam naiwna, kiedy szłam na egzaminy wstępne. Wiedziałam, ilu profesorów to krętacze, które kancelarie to padlinożercy. Przykro było patrzeć na te biedne sierotki, które były przekonane, że zawód prawnika ma coś wspólnego z zasadami, z godnością...


Sądzę, że kiedy podłączymy ludzki mózg bezpośrednio do internetu czy jakiejś innej wirtualnej sieci, znajdzie tam wszystko, czego potrzebuje.


Nie ma nic gorszego niż brak rodziny.


Zdarza się, że dwie gwiazdy się spotykają, aby stać się jednością, i na zawsze pozostają od siebie zależne. Są nierozłączne i nigdy nie przestaną się odnajdywać, od życia do życia. Jeżeli w ciągu jakiejś ziemskiej egzystencji jedna połowa oddzieli się od drugiej, łamiąc przysięgę, która je połączyła, obie dusze natychmiast gasną. Nie mogą osobno kontynuować swojej podróży.


Zmierzch jest przeciwieństwem światłości.


Ze wszech stron, z oczu każdego chorego patrzy w nas zaraza i śmierć. Gdy zbliża się cholera, gdy wszyscy ludzie tracą rozsądek, zamykają w pośpiechu szachrajskie kramy swoje i uciekają, lekarz sam jeden idzie na przeciwko tej niedoli kraju. Wówczas widać dopiero w lustrze, czym my jesteśmy. Wówczas słuchają naszych rad, naszych zleceń, postanowień i rozkazów.


Skąd-by-kolwiek wracali, bijmy Rosjanom czołem, Póki ten odwrót – powrotu – nie znaczy.


Gdy pisarz musi ukazywać całą prawdę, polityk nigdy nie może jej ujawnić.


Czemu chcesz nawracać wszystkich albo zmieniać? Żyję tak jak chcę, choć to trudne nieraz.


Ten, kto ma przyjaciół, jest jak step rozległy, kto ich nie ma jest jak dłoń mały.


Czas nie odtwarza tego, co tracimy.


Jej pierwsze pytanie było skandaliczne. Na kilometr było widać, kogo wspiera w tej debacie. Złamała wszelkie zasady bezstronnego dziennikarstwa.(...) Byłem jej wystąpieniem tak wstrząśnięty, że zastanawiałem się, czy nie wyjść ze studia, by nie firmować swoją twarzą takich zagrywek.


Bawią mnie ci z chrześcijańskiej prawicy, którzy za wszystko, co dobre, dziękują Bogu, a za wszystko, co złe, ganią ludzi.


Jeśli wróg się nie poddaje, to się go unicestwia.


Ona wiedziała, czego chce, ale robiła wszystko, żeby tego nie mieć.


Wdzięczność to cecha psów.


W istocie serce jest czyste z natury, ale różne nastroje i obiekty – różne troski – mieszają się z nim. Gdy raz wszystkie te troski zostaną oczyszczone to mamy nirwanę. Poznać nirwanę jasno to nic innego jak dowiedzieć się jak to serce samo staje się zatroskane.


Gruba kreska i picie wódki w Magdalence spowodowały, że esbecy nadal mogą prześladować swoje ofiary.


Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce zsyła.

Krzyżacy (powieść) (do posłańców krzyżackich przesyłających mu dwa nagie miecze.)

Umie się pan przyznać do błędu. Jeszcze niejeden błąd popełni pan w życiu. Najważniejsze to nie bać się prawdy.

Kryminalni (do komisarza Michała Adamskiego.)

A ty czemu się tu snujesz? Jeszcze cały plan zepsujesz.


Pięć ramion szczęścia wszystkich krain strzeże i śpiących dzieci moich.


Zabiegi komunistów nie miały na celu odsunięcia rewolucji w czasie lecz uzyskanie pewności, że nie odbędzie się ona nigdy (...) w istocie szło o wyparcie robotników z korzystnych pozycji na takie, z których po zakończeniu wojny stawianie oporu wobec przywracanego kapitalizmu byłoby niemożliwe.


To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka, którego smak się nie zmienia, i strumyki wina – rozkosz dla popijających.


Teraz jest czas na męczenników i jeśli ja mam zostać męczennikiem, będzie to w sprawie braterstwa. Jest to jedyna rzecz, jaka może uratować ten kraj.301 - 350

Wydaje mi się, że ma jakiś uraz na tle mężczyzn. Chce nimi pomiatać, a oni tego nie lubią. Mści się za coś, czy co? Poza tym nie interesuje jej nic poniżej Gregory Pecka, ale gdyby przyszedł Gregory Peck, natychmiast kazałaby mu wynieść śmieci.


Jimmy kojarzy mi się z akrobatą na trapezie. Zniekształca i wydłuża nuty, a potem gra potężne riffy, które stanowiły o sile Led Zeppelin. Dla mnie Jimmy jest bardziej częścią grupy niż solistą, chociaż jego specjalnością było przerywanie utworów, żeby wykonywać różne brawurowe kawałki. Ale w tych popisach nie było wielkiej spontaniczności, były one bez wątpienia dojrzale przemyślane.


„Będę przy tobie” to najlepsza obietnica, jaką może złożyć przyjaciel.


Współczesne interpretacje zjawisk mikroświata niewiele mają wspólnego z prawdziwie materialistyczną filozofią. Można właściwie powiedzieć, że fizyka atomowa sprowadziła naukę z drogi materializmu, którą kroczyła ona w dziewiętnastym stuleciu.


Poważne zdarzenia są poza czasem, bezpośrednia przeszłość zostaje w nich jakby odcięta od przyszłości, albowiem części, z których się składa, nie wydają się powiązane.


''O, jak dobrze byłoby dla niektórych ludzi, gdyby mogli uciec od siebie samych! Cóż pomoże wyprawa zamorska, czy przeprowadzka do innego miasta? Jeżeli chcesz umknąć przed tym, co cię gnębi, trzeba ci być innym, nie gdzie indziej.''


Jedzenie i seks to najważniejsze części składowe życia, stanowiące klucz do naszych pragnień.


W moim przypadku malowanie obrazów nie wynika ze społecznego posłannictwa lecz z potrzeby ducha. Jest to rodzaj psychicznego skrzywienia, z którym się urodziłem.


Proszę państwa 4 czerwca skończyła się w Polsce Andżela.

Violetta Kubasińska (do Uli o nowej dziewczynie Sebastiana.)

Moje wpływy w Węgierskiej Republice Rad są takie, że dyktatura proletariatu została pewnie umocniona, ponieważ mam całowite poparcie ludu.


Tata lubi moje zabawki bardziej niż ja.


Pokój nie może być utrzymywany siłą. Może być tylko osiągnięty przez zrozumienie.


Szczęście czego mi nie dało, tego mi nie będzie brało.


Moje działania są kontynuacją malowania obrazu. Wychodząc z malarstwa pozbywałem się materii malarskiej wszystkimi możliwymi sposobami, robiąc obiekty, video i koncerty. Najchętniej realizuję projekty, w których te media się dopełniają. Dla mnie obraz nie kończy się na płótnie, raczej tu się zaczyna.


To straszne patrzeć z bliska na głód.


Można malować rzetelnie, nie ściągając uwagi na swoje życie prywatne. Oczywiście, artysta pragnie się wznieść intelektualnie możliwie najwyżej, ale człowiek powinien pozostać nieznany.


Wyznawcy spiskowych teorii wyobrażają sobie swobodny przepływ idei i ludzi między Tybetem a światem emigrantów, ale to czysta fikcja. Tybetańczycy z Indii nie mogą jeździć w rodzinne strony, bo władze ChRL każą im posługiwać się chińskimi dokumentami podróży.


(...) to facet powinien zarabiać pieniądze. Koniec, kropka.


Mówiłem do papugi.


– (…) cierpienie istnieje (…). – Istnieją jedynie porażki. Lecz nikt nie zdoła przed nimi uciec. Dlatego w walce o marzenia lepiej przegrać parę drobnych potyczek, niż zostać pokonanym na całej linii, nie wiedząc nawet, o co się walczyło.

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam (z opowiadania przyjaciela Pilar)

To facet obdarzony dużym poczuciem humoru.


Podróżnik bowiem prócz znajomości geografii danego kraju znać musi choć pobieżnie język ludu. Znajomość języka jest kluczem do dusz ludzkich, a tym samym zabezpiecza przed zatargami, które dla wielu podróżników stały się powodem śmierci.


Jesteś magiczny, Szopenie Jest ciemno, fortepian zmienia się w UFO!


W naszym kraju chodzimy zawsze z opuszczoną głową i ze wzrokiem wbitym w ziemię, przygnębieni; tutaj, gdzie ziemia nic nie oferuje w darze, ludzie kroczą z podniesioną głową, wpatrując się w horyzont. To ziemia przemocy, namiętności, wielkich czynów jednostek. Nie takich jak my, wprzęgnięci w jarzmo naszej ciasnej moralności i drobiazgowych konwenansów społecznych.

Walka kotów (Whitelands opisuje różnicę między ojczystą Anglią a Hiszpanią.)

Mój adwokat, pan Grisham. Urodził się pozbawiony osobowości. Uparł się, by uczestnicy eksperymentu podpisali oświadczenie, że nie będą skarżyć kasyna za ewentualne szkody.


Gdy zawołasz o pomoc, nie uratują cię rzeczy, które nagromadziłaś, lecz wszystkie je porwie wiatr. Uniesie je tchnienie, ale kto się u mnie chroni, ten odziedziczy tę ziemię i obejmie w posiadanie moją świętą górę.


Każdy artysta stara się być indywidualistą i nie lubi, jak go gdzieś w jakieś szuflady wciskają.


Jestem człowiekiem wespół z innymi ludźmi.


– Sypiam, sypiam, raptem słyszę, coś mnie kąsa. wykrzesuję ogień, i cóż! – okazuje się, Jan Mikołaj za nogę. Już ledwie nie połowę nogi zjadł! Zamordowałem go, odwrócił się na inny bok, znów usnął.


Kto buduje na ludzkim zaufaniu, buduje na piasku.


Przecież już jak się coś sobie wyobraża, to się myśli o czymś najpiękniejszym.


Cóż jednak mają wspólnego Ateny z Jerozolimą? Kościół z Akademią? Heretycy z chrześcijanami?


Zac emanuje urokiem i robi wrażenie talentem, ale – co jeszcze bardziej godne podziwu – jest zdyscyplinowany i obowiązkowy. I koleś naprawdę potrafi tańczyć.


Europejczycy uważają, że tylko to, co wymyśli Europa, jest dobre dla całego świata, zaś wszystko inne budzi odrazę


Masimo też nie dzwoni. Może rzeczywiście myśli, że jestem psychiczna? Albo że złapałam tamten pociąg i wyjechałam na parę dni. W takim razie to on jest psychiczny.


Synów legitime natos nie mam, fortuna daleko, bo aż w Turczech, gdzie mi ją pogańscy komisarze kradną.


– Jestem tutaj, bo śledzę Deana. Widziałaś go? – Tak. Grał w pokera. – Świetnie. Teraz wróci do domu spłukany i śmierdzący marihuaną. Ale to lepsze niż orientalna dziwka…


Cud, że starcza wam rozumu na oddychanie! Zachowujcie się jakoś!


Sumienie to świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny.


Ludzkość nie jest doskonała w żadnym kierunku, ani w złym, ani w dobrym. Zbrodniarz ma swoje cnoty, uczciwy człowiek swoje słabości. Prawda ta wydaje mi się tym godniejsza pamięci, ile że z niej właśnie płynie potrzeba wyrozumiałości tak dla złych, jak i dla dobrych; ona to winna chronić jednych od pychy, drugich od zrozpaczenia o sobie.


Zrób mi niespodziankę.

Bob Hope (odpowiedź na pytanie, gdzie chce zostać pochowany.)

Jestem bratanicą stryja teściowej siostry ciotecznej jego prababki. Stryjeczną.


Jest to niezaprzeczona prawda: wpływ dziennego światła modyfikuje nawet uczucia i myśli, dorzucając do nich wstyd. Człowiek sam przed sobą nagość swą chcąc ukryć, szuka figowego liścia; tym liściem są myśli, którymi inne, nagie przykrywa do nocy. Światło uczucia hamuje, myśli krępuje wstydem pierworodnym.


Zdrowy, wolny człowiek jest skończoną całością. Nie musi się nikim dopełniać. Dopiero kiedy się zakocha, pęka na pół. I co gorsza ślepnie.


Tylko się nie dziw, jeśli twój dom nadal stoi na miejscu, choć wydawałoby się, że ktoś powinien był przyjść i go wywrócić. Być może liczą, że zrobi to wiatr.


Nawet najlepszy muzyk może wypaść blado, jeżeli nie znajdzie wspólnego języka z resztą swojego zespołu.


Co warto mieć, na to warto pracować.


Kościół potępia sekty, bo obawia się utraty kontroli nad ludźmi. Musimy pamiętać, że spośród wszystkich religii i sekt w całej historii ludzkości Kościół papieski jest organizacją najbardziej zbrodniczą.


W Polsce szkoliliśmy się na strzelnicy. Strzelaliśmy do papierowych tarczy. Tam musieliśmy codziennie strzelać do ludzi - nawet jeśli byli to terroryści gotowi nas zabić, zawsze mieliśmy przed oczami czyjąś twarz. Wielu ludzi po tym doświadczeniu odeszło z armii, nie wytrzymało. Część sobie jakoś poradziła - czy to z pomocą wojskowego psychologa, czy dzięki chwili odpoczynku.


Widzisz tą kobietę, o tam? To jest moja mama. Jest starszym wspólnikiem w kancelarii Dolce, Gabbana & Leibowitz, więc radzę ci oddać Calebowi jego pieniądze i robić to aż do ukończenia 18 lat albo napuszczę na Ciebie Erin „Brocko-Sucz” i posadzę twój tyłek przed sądem.

Słodkie kłamstewka (do przybranej matki Caleba)


351 - 400

Tęsknota za tym, co minęło, towarzyszy mi coraz częściej. Ale to nie są tylko utyskiwania starucha. Moi młodzi aktorzy też czują niewygodę tego świata. Niewygodę płynącą z wzajemnych stosunków, sposobu życia, chęci uciekania od rzeczywistości i zamykania się np. w świecie wirtualnym. Nas to uwiera. Dlatego tak chętnie wracamy do Fredry.


Wiersze zawsze były potrzebne poszczególnym sercom niby światło samotnej świecy w domu wieczorem.


Dobry śmiech jest niczym promień słońca w domu.


Raz, dwa, trzy król patrzy.


To nie wina telefonu, gdy milczy.


Samotność jest ciężka, kto nie poznał samotności, ten nie wie, co to życie.


Niedościgniony wychowawca żołnierzy.


Władza (...) to przemijająca istota, a skrzydła jej zawsze do lotu rozwinięte.

Ben Hur (Simonides w rozmowie z Esterą.)

Praca boi się mistrza.


Kto nie ma pieniędzy, tego Pan Bóg nie kocha.


Musimy się zastanowić, jak sprawić, by wprowadzenie systemu Schengen nie wzniosło muru na granicy polsko-ukraińskiej, którą co miesiąc przekracza ponad milion osób.

Javier Solana (podczas wystąpienia we Francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych.)

(...) czułam, że nawet twój telefon był zdziwiony.


Nie zmusisz jej [Neli], żeby się dobrze bawiła.


Gitarę, sól i pieprz zamienię na miłość. Nie wiem co robić mam, to duża zawiłość.


Chcieć ciut więcej – żaden wstyd Lepiej piękniej – żaden grzech


Autor programu (…) to jest człowiek, który program wymyślił. A kiedy ten program leci na żywo (…) i kiedy autor widzi, że prowadzący za długo gada z jednym rozmówcą, mówi mu na ucho: „Spadaj, czas ci się skończył!”


W erze astmatyków srebro jest złotem.

Justyna Kowalczyk (o srebrze w Vancouver.)

Tacy jak Ringo noszą w sobie otchłań – nigdy nie mają dość zabijania.


Puste naczynia robią najwięcej hałasu.


Życie nigdy niczego nie zwraca.


Bill ma 32 lata. Wygląda na tyle. Wyglądał na tyle pięć lat temu i będzie na tyle wyglądał za 20 lat. Nienawidzę mężczyzn.


Jak podajesz mu dłoń, nie zapomnij policzyć, czy zostało ci pięć palców.


Miłość spełniona w ciągu dwóch dni umiera w ciągu następnych dwu, zdobywana w ciągu miesięcy trwa trzy miesiące, w ciągu lat – lata.


Spokój! Nie było komendy: wolno się śmiać.

Samowolka (do poborowych.)

Gilardinoooo!!! Treaserro!!!

Dariusz Szpakowski (podczas spotkania AC Milan – Manchester United.)

Czuję, że umieram z samotności, z miłości, z rozpaczy, z nienawiści – ze wszystkiego, co może mi zaoferować ten świat.


Jeśli ktoś uważa, że PiS jest monolitem, to ja mam 150 cm wzrostu.


Sienkiewicz jest niesłychanie precyzyjny. Można powiedzieć, że jego opisy są niebywale ścisłe naukowo. Tutaj nie ma żadnych sprzeczności, więcej pojawia się w ''Trylogii'', bo nauka później przyniosła różne informacje. W ''Krzyżakach'' Sienkiewicz jest bardzo dokładny.


Każdy ma w innym miejscu swoją piętę Achillesa.


Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.


Ludzie, kiedy coś im solidnie dopiecze, starają się dla pociechy wesprzeć cudzym ciałem.


Jest dobrze!


To takieeee jakieś niewidzialneeee… pudło! Jej, trochę mu to zajęło!

Raimundo Pedrosa (gdy Clay zorientował się, że Raimundo, Kimiko i Omi są uwięzieni w niewidzialnej pułapce Le Mima.)

Człowiek, istota nieznana.

Alexis Carrel (tytuł dzieła (Nagroda Nobla, 1912).)

Sztuka tworzy jedynie wiersze, tylko serce jest poety.


Ci, co przeprawiają się przez morze, zmieniają niebo nad głowami, ale nie w żagle.


Chwaliła się raz rzepa przed całym ogrodem, Że jest bardzo smaczna z miodem. Na to miód się odezwie i tak jej przygani: „A ja jestem smaczny i bez pani!”


To ja podbiję świat innym razem!


Gdy słowa już daremne, myśli daremne, a wyobraźnie nie chce się już wyobrażać, jeszcze tylko muzyka. Jeszcze tylko muzyka na ten świat, na to życie.


Straszna to rzecz umrzeć w morzu z pragnienia. Musicież waszą prawdę aż tak przesalać, by nie gasiła już nawet pragnienia?


Pani Maria [Przybyłko-Potocka]wyszła potem za Szyfmana. Kiedy zapytał, czy ma się dla niej wychrzcić, powiedziała: – Swoją pracą ma pan u Pana Boga kolosalny plus, więc nie potrzeba tej komedii dla ludzi. Część katolików się nabzdyczyła, ale oni byli szczęśliwi. Była jedyną i największą miłością jego życia.


Odgłosy dobiegające z ciemności są niebezpieczne.


Ponad Motławą reboce od Helu i Pucka, zza kępy i z Gdyni, przybieżawszy na ten targ ćwiardym morzem na swych czarnych łodziach, porozstawiali ogromne karzne z wędzonymi storniami, z węgorzami, kadzie z soloną bańtką, oprawioną już i poskładaną w stosy,


Dobra rzecz w muzyce to to, że gdy cię trafi, nie czujesz bólu.


Samotność mędrców mistrzyni.


Amando! Jestem milionerem!


GIODO uznaje podpisanie i ratyfikację konwencji ACTA za niebezpieczne dla praw i wolności określonych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Wojciech Wiewiórowski (z opinii przesłanej do MAiC.)

Na głupotę nie ma leku.


Opowieść głównie dotyczy Śmierci i Nieśmiertelności oraz „ucieczek” od nich: długowieczności i gromadzenia wspomnień.

Listy (O ''Władcy Pierścieni''.)

Demokracja nie przetrwa bez elementarnego zaufania – lepiej czasem zostać oszukanym, niż nikomu nie ufać.401 - 450

Każdy czasem potrzebuje pomocnej dłoni i wsparcia. Warto pomyśleć o tym, co z siebie możemy dać innym.


Jestem reżyserem teatralnym. Wycieczki w stronę telewizji to dla mnie wyłącznie przygoda. Nie chciałbym zmienić profesji. Telewizję uważam bowiem za medium „podejrzane”: montaż, ustawienie światła, dobry operator mogą zdziałać cuda. Reżyser zbytnio uzależniony jest od technologii. Kręcenie teatru telewizji to „upiorna” robota. Wszyscy się szalenie spieszą...


Gdy ktoś się głupio zachowuje, należy znaleźć tego powód i go zneutralizować. Gdy jednak ktoś posuwa się do chamstwa wobec mnie, a szczególnie wobec ludzi ode mnie słabszych, albo gdy lamie zasady współżycia, nie ma dla niego w tym teatrze miejsca.


podgryzam łydki aniołów wsączam w nie samouwielbienie i czekam przyczajony w myślach na swoje ustokrotnione wcielenie w rzezi niewiniątek która nawet trawom nie będzie darowana


Dzień jak każdy, a całe życie.


Jest to szerokie pole, zatem nie bójmy się. Najszerszym polem jest co prawda pole cmentarne…


Czas leczy ciało, modlitwa duszę, a miłość serce.


Człowiek – jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno.


Groza posiada punkt, z którego nie ma odwrotu.


Dla tego, kto kocha, niepodobieństwa żadnego na świecie nie masz.


Bardzo bym nie chciała po raz kolejny okazać się pionkiem w cudzej grze.


Rutynowo fotografuję w myśli wszystko, co widzę.


Ameryka była wtedy słaba, a słabość zwiększa zagrożenia. Przeciwnik czuje się wtedy na tyle mocny, że myśli o wykorzystaniu swej przewagi. Słaby zaś boi się i myśli o użyciu broni ostatecznej.

Ryszard Kukliński (broniąc się przed zarzutami, że wydając CIA plany obronne polskich miast, narażał Polaków na amerykański atak jądrowy.)

Krytyk to kwoka, która gdacze, gdy inni znoszą jajka.


Jak zauważyliście, to nie są długie piosenki. No i lepiej...


Optymista: człowiek, który nie bierze rzeczy za tak tragiczne, jak są.


Rzecz niepojęta – lecz wielkie wypadki Poprzedza zawsze Narodu przeczucie. Jak wśród tysiąca rozeznasz głos matki, Jako treść pieśni poznasz po jéj nucie, Tak po przeczuciu poznasz, co cię czeka, I że stanowcza chwila niedaleka.


Gdybym nie czuł się zobowiązany historycznymi zaszłościami, nie poszedłbym głosować na lewicę, poparłbym Platformę Obywatelską.


Jak wiecie, Saddam Husajn został w zeszłym tygodniu powieszony. Lub, jak to zwą w Iraku, umarł z powodów naturalnych.


Zanim zaistnieje słowo, istnieje myśl.


Wszyscy myślą o nieuniknionym upadku cesarstwa, a rok 1869 (data następnych wyborów powszechnych) będzie dla cesarstwa datą decydującą, jak niegdyś rok 1852 dla republiki. W oczekiwaniu tego podwajam wysiłki i studia, by się przygotować do czynnego i godnego udziału w wydarzeniach. Śledzę bieg wszystkich spraw.

Léon Gambetta (słowa z 1866.)

Na widok jej drżą ręce moje Twarz blednie, serce jak młot bije I choć bym pragnął, nie ukryję Jak kocham i jak jej się boję Ten kogoś tak jak mnie podbiła Na zawsze twoim jestem poddanym.


Już czas by nauczyła się, co dla niej rolą jest, a co nie.

Evita (film) (o Evicie – po tym, jak odbyła podróż po Europie.)

Mój tato mówi, że z mojej mamy to będzie mechanik od siedmiu boleści.


Na tym właśnie polega specyficzna pajęcza filozofia: Nie ma lepszej techniki walki niż ta polegająca na czekaniu, aż przeciwnik sam sprowadzi na siebie zgubę…


Moje piórko nie chce stać, obwisło.


Każdemu wolno wypić piwko W jasne wiosenne przedpołudnie Gdy trzepie człeka pod przykrywką I język klei się paskudnie


To była osoba zwyczajna i niezwyczajna zarazem. Była to osoba bezpośrednia, a jednocześnie z silną osobowością i podchodząca z szacunkiem do każdego.


Definicje określają różnie każdego z nas, to przykre.


Polacy w samolotach spędzili straszną ilość godzin, a pamiętajmy, że te maszyny nie są budowane dla osób tak wysokich jak siatkarze.

Tomasz Wójtowicz (o podróży do Chin.)

Często, szczególnie młodym reżyserom, codzienność wydaje się nudna, chcą nią potrząsnąć. Ale to powierzchowne. Nieszczęście jest nieszczęściem i to widać. Rzeczy ekstremalne mogą się zdarzyć, ale to jest moment, a nie temat.


Zbawienie duszy was nie minie, jeśli będziecie hojni!


Etyka i moralność nie zależą od takiej czy innej religii. To tylko religie przywłaszczają sobie pewne pojęcia moralne, obowiązujące w danym środowisku: sankcjonują je i głoszą.


Pierwszy rezultat przystosowania się do innych – stajemy się nudni.


Żaden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu.


To, co robisz, wróci do ciebie


Talleyrand, Talleyrand! Obsypałem tego człowieka zaszczytami i bogactwami, a on użył tego wszystkiego przeciwko mnie! Zdradzał mnie, ile razy mógł, przy każdej sposobności, jaka mu się nadarzyła!

Napoleon Bonaparte (słowa wypowiedziane przez Napoleona podczas rozmowy z radcą stanu Roedererem.)

Łkają przeciągle dzwony nieszporne, Prosząc o ciszę dla zmarłych dzielnic; W mojej samotni, jakby z kadzielnic, Snują się z wolna mroki wieczorne.


Nie wpadniesz w tarapaty, jeśli będziesz trzymał język za zębami.


Jeśli rozłożę bagaż na dłonie, ramiona i głowę, może uniosę ten ciężar? Ale ciężar na sercu… tego unieść nie potrafię.


Wprowadzenie ustroju federalnego to bardzo poważna sprawa. Federalizm oparty na podziały kastowe i etniczne doprowadzi do podziału kraju. Przed podjęciem decyzji należy się dobrze zastanowić

Sushil Koirala (wypowiedziane 6 marca 2012.)


Na trawach świeżej i wonnej zieleni Stoją i siedzą mężowie wsławieni; Drżałem z radości, dumny ich widzeniem! Wkoło Elektry mnóstwo mężów stoi: Hektor, Eneasz, bohatery Troi, I Cezar zbrojny sokolim spojrzeniem.(...) Jeden Saladyn siedział na uboczu.


Jak oglądasz takie relacje na żywo, to oglądasz to jak jakiś film.


Społeczeństwo najlepiej się czuje, kiedy jest prześladowane przez jakieś licho.


Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach… popierdoliło!


Czemu żaden celebryta o nim nie zaśpiewa?


Fernando Gelson.

Jacek Jońca (o szwajcarskim piłkarzu, Gelsonie Fernandesie.)

Któregoś dnia rozerwę cię na małe kawałeczki.

Pink Floyd (cały tekst utworu ''One of these days'' z płyty ''Meddle'', skierowane do, zdaniem zespołu, „czepiającego” się grupy krytyka.)

To ulubiony kompozytor w moim kraju. I z pewnością jego muzyka odmieni życie wielu z nich.451 - 500

Już za dużo ciemnych chmur nad nami, Już nie zdołasz niczego naprawić.


Przecież w tym kraju trudno być jednocześnie uczciwym człowiekiem i odnosić sukcesy.


Minister dał reklamę mojej osobie, ale jej prawdziwość jest mniej więcej taka jak jego udolność w prowadzeniu ministerstwa. Wszystkie działalności gospodarcze zawiesiłem przed przyjęciem mandatu poselskiego. To forma pomówienia. Spotkamy się w sądzie.

Piotr Chmielowski (w trakcie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności dla Bartosza Arłukowicza.)

Lepiej zmień ton, kiedy zwracasz się do lepszych od siebie.


Jak mogłam wynająć mieszkanie trzem studentom?! Przecież to z definicji oznacza kataklizm!


Jestem biochemikiem. Przyzwyczaiłam się, że wszystko trzeba sprawdzić, żeby wiedzieć.


Nie ma Boga, wszechświata ani rodzaju ludzkiego… Jesteś tylko myślą – błąkającą się, nikomu niepotrzebną i wyobcowaną świadomością, która snuje się po pustej wieczności.

Tajemniczy przybysz (słowa Szatana.)

Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa.


Na początku traktowałam seriale jako trening, ale później zaczęłam odmawiać. Ileż można wciskać ludziom kit? Na szczęście ''Chichot losu'', w którym występuję, traktuje widza inaczej. Zgodziłam się w nim zagrać, bo gdy przeczytałam scenariusz, poczułam, że jest to serial o czymś. Ma wyraziście zarysowane postaci i dobre dialogi.


Każdy dzień przynosi jakieś zło.


I krzaczek przy drodze, i brat przy maszynie, jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu i strażnik na straży, lodówka wciąż ziębi, kuchenka wciąż parzy. A po co, a po co tak dłubie i dłubie? A za co, a za co tak myśli i skubie? I tak się przykłada i mówi z ekranu, i bredzi latami wieczorem i rano?


Premier Miller broni się słowami „dobry terrorysta, to martwy terrorysta”, świadomie lub nie parafrazując amerykańskiego generała Sheridana, który podczas pacyfikowania buntu Czejenów zmienił Rules of Engagement, przewidujące oszczędzanie kobiet i dzieci. Uznał, że to za bardzo spowalnia operację i polecił swojemu podwładnemu, pułkownikowi Custerowi zabijanie wszystkich jak leci.


Truman Capote jest najdoskonalszym pisarzem mojego pokolenia. W ''Śniadaniu u Tiffany'ego'' nie zmieniłbym nawet dwóch słów.


Nie chcę cierpieć więcej, wiesz, więcej łez nie chcę, serce też, bierzcie i jedzcie je, to tylko chwile rozdrapane przez dreszcze.


Występy publiczne Józefa Życińskiego na łamach antypolskich, antykatolickich gazet, jak na przykład emitowana przez gwiazdę śmierci z ulicy Czerskiej w Warszawie „Gazeta Wyborcza” – przyczyniały się do szerzenia zamętu.


Można mówić o trzech oddzielnych umysłach. Pierwszy jest umysłem przywiązanym. Zwany jest on zatraceniem umysłu. Następny jest umysłem utrzymującym jedno. Trzeci jest czystym umysłem.(...) Jeden umysł jest pustym umysłem. Czysty umysł jest wielkim umysłem, który jest nieskończonym czasem i nieskończoną przestrzenią.


– Po co piszemy? – powtórzyła profesor Piper. Cath spojrzała na swój notatnik. „Żeby zniknąć”.


Moje filmy mają być bardziej przejrzyste niż rzeczywistość. Są jednocześnie skondensowane i naładowane znaczeniami, tak, żeby widzowie mogli ujrzeć w nich swoje własne życie. Wychodzę z założenia, że współczesny świat nie stwarza nam wiele powodów do tego, by być szczęśliwym. Na osłodę pozostaje nam humor…


Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.


Gdy gram, sam jestem sercem serc (…).


Co decyduje o wyborze wspomnień? Życie przypomina siedzenie w kinie. Pstryk! I oto ja: dziecko pałaszujące ptysie (...). Pstryk! Minęły dwa lata i siedzę na kolanach u babci (...). To jedynie chwilki – a między nimi długie puste przestrzenie miesięcy czy nawet lat. Gdzie się wtedy było? Przywodzi to na myśl jedno z pytań Peer Gynta: Gdzie byłem, ja, prawdziwy, cały?


Tu było coś dużego i czarnego. Jak pies… ale chyba większe i bardziej… no… potężne…


Zostańmy przyjaciółmi – ten tekst to już doprawdy był szczyt. Na pewno za każdym razem gdy ktoś wypowiada te słowa, gdzieś na świecie umiera jedna nimfa.


Życie człowieka jest dziennikiem, w którym powinien zapisywać tylko dobre czyny.


Przerwa od śmierci – życie, nie myślę jak je spędzić myślę, jak je spełnić, do pełni o tym wyję.


(...) mężczyzna i kobieta są najbardziej zajadłymi drapieżnikami na Ziemi. Czujemy pokrewieństwo z sokołem, jego urodą i szybkością. Czapla i gęś dane zostały sokołowi przez bogów jako prawowita zdobycz. W ten sam sposób człowiekowi dane zostało zwierzchnictwo nad wszystkimi innymi stworzeniami świata.


Nie wyjdę dziś z tobą, baby, na techno, Nie pójdę z tobą pod rękę po molo, Nigdy w życiu nie pokocham dziewczyny, Która słucha disco polo.


Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycje?


Naćpałeś się. Może własnym testosteronem.


Gorliwie przytakujemy, gdy mądrzejsi od nas każą nam cieszyć się chwilą i doceniać to co mamy, ale w głębi duszy wiemy swoje – najlepsze dopiero nas czeka: za rogiem, po przeprowadzce, po Nowym Roku. Gdzieś tam czeka na nas przygotowane już i zapakowane w błyszczący papier z kokardką nasze nowe, lepsze życie, a to, co mamy dziś to tylko poczekalnia.


Państwo staje się wyznaniowe na naszych oczach.

Kazimierz Kutz (o Polsce.)

Przecież panna Maj ma tyle włosów na głowie, że w samochodzie niepotrzebna jest poduszka powietrzna.


Od wielu ludzi słyszałem o heroinie. Brałem już inne środki i byłem ciekaw jej efektów. Znałem też sporo osób, które przedawkowały ten narkotyk. Chciałem więc też sprawdzić, co takiego jest w tym białym proszku, że tak potrafi zawładnąć ludźmi. Gdy wreszcie jej spróbowałem, pomyślałem, że już zawsze chciałbym czuć się w ten sposób.


Jest to osobnik, który okrągły dzień spędza za kierownica, i to w warunkach ruchu miejskiego – czynność prowadząca do zawału serca albo załamania nerwowego – i jest w bezustannym konflikcie z innymi kierowcami. W wyniku tego jest znerwicowany i nienawidzi wszystkich stworzeń antropomorficznych.


Czasami bywają sytuacje, w których wypada skłamać.


Nic nie trwa wiecznie. Kryteria ocen też się zmieniają. Trzeba się z tym pogodzić, a nie rozpaczać; dostrzegać dobre i złe strony. Nie jestem zachwycony, że człowiek starzeje się tak szybko. Podoba mi się jednak, że starzeję się dobrze.


Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.


Kto znalazł echo, ten się powtarza.


Może i jesteś chłopakiem, ale wciąż jesteś suką.


Nie będzie przebaczenia, litość jest bezsilna: wszystkie matki wietnamskie dobrze wiedzą, że jedna koszula wystarczy na całun.


Ale to wszystko prawda, nawet jeśli nie miało miejsca.


Świat upił się sekularyzacją i mówi, że nie potrzebuje Boga.


To naprawdę dziwne, że zwierzęta chcą razem z ludźmi dzielić schronienie.


Coś takiego to ja bym nawet psu nie założył, panie!

Adam Turek (o sukni zaprojektowanej przez Pshemka.)

To bardzo miłe żyć z czegoś, czego nikt nigdy nie widział.


Miała w sobie coś, co zniechęcało do niej natychmiast (…) Zdawało mu się, że odkrył, co ją dzieliło od ludzi powolna, głęboka nienawiść, jak podskórna trucizna. Panna Wood wydzielała nienawiść wszystkimi porami. (…) Oslo wiedział, że za tą twierdzą nie do zdobycia kryła się biedna, samotna i lękliwa istota, pojawiająca się czasem w jej oczach.


Wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew 96 osób na rękach.

Bartosz Kownacki (podczas sejmowej dyskusji na temat zasad i bezpieczeństwa transportu VIP-ów)

Psy szczekają, karawana idzie (lub: jedzie) dalej.

Pies (powiedzenie.)

(...) najważniejsze, co ojciec może zrobić dla swojego dziecka, to być dobrym mężem dla jego mamy.


20 lat po Tiananmen w Chinach powstał system, jakiego świat dotąd nie znał. I wciąż szybko się zmienia. Chińczycy dorabiają się, mogą cieszyć się życiem, również seksem, obyczajowo kraj jest coraz bardziej liberalny. Mimo to niektórzy mówią, że Chiny to dziś państwo faszystowskie.